Công văn 5113/BGDĐT-GDMN của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn báo cáo tình hình giáo dục mầm non năm học 2015-2016

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------
Số: 5113/BGDĐT-GDMN
V/v: Hướng dẫn báo cáo tình hình giáo dục mầm non năm học 2015 - 2016
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
-----------------
Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2015

 
 
Kính gửi: Sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố
 
Căn cứ Chỉ thị số 3131/CT-BGDĐT ngày 25 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2015-2016;
Căn cứ Quyết định số 2797/QĐ-BGDĐT ngày 03/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Căn cứ Công văn số 4618/BGDĐT-GDMN ngày 08/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2015-2016,
Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn sở giáo dục và đạo tạo các tỉnh, thành phố báo cáo năm học 2015-2016 như sau:
1. Xây dựng báo cáo và thống kê số liệu theo Đề cương báo cáo và Biểu mẫu kèm theo công văn này (thời điểm báo cáo: đầu năm học tính đến tháng 10/2015; cuối năm học tính đến tháng 5/2016).
2. Thời điểm nộp báo cáo
- Báo cáo đầu năm học: trước ngày 31/10/2015;
- Báo cáo tổng kết triển khai thực hiện Chương trình GDMN: trước ngày 31/10/2015;
- Báo cáo tổng kết năm học: trước ngày 30/6/2016.
3. nh thức gửi báo cáo
Các sở giáo dục và đào tạo gửi báo cáo và biểu thống kê 2 kỳ trong năm học về Vụ Giáo dục Mầm non qua 2 hệ thống thông tin:
- Theo đường công văn (có đầy đủ chữ ký, dấu của sở, số công văn theo đúng quy định thể thức văn bản) gửi về: Vụ Giáo dục Mầm non - Bộ Giáo dục và Đào tạo - số 35 - Đại Cồ Việt - quận Hai Bà Trưng - Hà Nội;
- Theo đường thư điện tử: gửi về hộp thư: Vugdmn@moet.edu.vn;
4. Một số lưu ý
- Số liệu thống kê tính cả sliệu của các trường mầm non thuộc Ban Phụ nữ Quân đội trên địa bàn và phải lấy số liệu thng nhất với số liệu của Sở báo cáo về Vụ Kế hoạch-Tài chính.
- Nếu địa phương nào gửi báo cáo về Vụ Giáo dục Mầm non sau ngày quy định của mỗi kỳ báo cáo trên thì Vụ sẽ không chịu trách nhiệm tổng hợp số liệu và báo cáo của địa phương đó.
- Báo cáo viết ngắn gọn, đủ thông tin, đánh giá kết quả nổi bật đã đạt được của đơn vị (không nhắc lại những kết quả đã đạt của năm học trước); chỉ nêu số liệu có tính chất phân tích và so sánh.
- Trình bày báo cáo đúng thể thức văn bản, sử dụng phần mềm UniKey font chữ Times New Roman.
- Phần thống kê số liệu thực hiện theo chương trình Excel. Đề nghị làm đúng hướng dẫn ở Biểu mẫu.
- Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi mẫu thống kê cho 63 tỉnh/thành phố qua Website của Bộ GD&ĐT và Email: phonggdmn.so@moet.edu.vn, đề nghị các sở giáo dục và đào tạo tải Hướng dẫn và Biểu mẫu thống kê qua địa chỉ này.
Mọi chi tiết, đề nghị liên hệ qua số máy: 043.868.4667 - đồng chí Hoàng Ngọc Hiển (DĐ: 0912798999, email: hnhien@moet.edu.vn).
 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr. Nguyễn Thị Nghĩa (để b/c);

- Lưu VT, Vụ GDMN.
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC MẦM NON
Nguyễn Bá Minh

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Công văn 5113/BGDĐT-GDMN của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn báo cáo tình hình giáo dục mầm non năm học 2015-2016
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 5113/BGDĐT-GDMN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Bá Minh
Ngày ban hành: 06/10/2015 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
Tải văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực