Công văn 5091/VPCP-KGVX 2020 chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 5091/VPCP-KGVX
V/v: Chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2020

 

 

 

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Về phản ảnh của Hội Cựu giáo chức Việt Nam tại văn bản số 18/CGCVN ngày 29 tháng 5 năm 2020 về chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, xử lý theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin chuyển văn bản nêu trên để quý Bộ thực hiện (bản chụp văn bản kèm theo)./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Hội Cựu giáo chức Việt Nam (P412 - số 25 Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, TP.
Hà Nội);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, Vụ TH;
- Lưu: VT, KGVX(2).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn
Sỹ Hiệp

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Công văn 5091/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 5091/VPCP-KGVX Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 24/06/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , Lao động-Tiền lương
Tải văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực