Công văn 4764/BGDĐT 2019 hưởng ứng Ngày thế giới tưởng niệm nạn nhân tai nạn giao thông

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

-----------------

Số: 4764/BGDĐT-GDCTHSSV
V/v: Triển khai hoạt động hưởng ứng

“Ngày thế giới tưởng niệm các nạn

nhân tử vong vì tai nạn giao thông”

tại Việt Nam năm 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

 

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2019

                                                                    

 

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;

- Các đại học, học viện; các trường đại học;

- Các trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm.

 

Thực hiện Kế hoạch số 454/KH-UBATGTQG ngày 04 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” tại Việt Nam năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo; các đại học, học viện; các trường đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, cụ thể như sau:

1. Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến học sinh, sinh viên về mục đích, ý nghĩa của sự kiện tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông, những đau thương, mất mát do tai nạn giao thông; những địa chỉ cần được giúp đỡ và sự chia sẻ của xã hội.

- Cảnh báo các hậu quả nghiêm trọng của tai nạn giao thông, các nguy cơ, nguyên nhân gây tai nạn xe mô tô, xe gắn máy và các biện pháp phòng tránh tai nạn xe mô tô, xe gắn máy, từ đó nâng cao trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông trong học sinh, sinh viên khi tham gia giao thông.

- Tuyên truyền, phổ biến các thông điệp về an toàn giao thông; pháp luật về trật tự an toàn giao thông; văn hóa giao thông.

2. Thông điệp, khẩu hiệu tuyên truyền

- Khẩu hiệu chính: “Tính mạng con người là trên hết”, “An toàn giao thông cho hành khách và người đi xe mô tô, xe máy”, “Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại”.

- Khẩu hiệu hành động cho người tham gia giao thông: “Đã uống rượu bia không lái xe ”, “Không phóng nhanh, vượt ẩu ”, “Không sử dụng điện thoại khi lái xe”, “Đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy”, “Đi đúng phần đường, làn đường”.

3. Các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn dành 1 phút tưởng niệm và đọc thông điệp tưởng niệm nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia trong Lễ chào cờ sáng thứ hai ngày 11/11/2019.

4. Các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm phát thông điệp an toàn giao thông trên hệ thống phát thanh của nhà trường vào đầu giờ và giờ tan học trong một tuần từ ngày 11-16/11/2019.

Nội dung phát thanh và thông điệp ngày tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông tại Việt Nam năm 2019 được đăng tải trên Website: http://antoangiaothong.gov.vn.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo; các đại học, học viện; các trường đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên và báo cáo kết quả về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên) trước ngày 15/12/2019, địa chỉ 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội (liên hệ đ/c Việt Hà, ĐT: 0912.446.933; Email: hanv@moet.gov.vn).

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTTg TTCP Trương Hòa Bình (để b/c);

- Bộ trưởng (để b/c);

- Ủy ban ATGT Quốc gia (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để biết);

- UBND các tỉnh/thành phố (để biết);

- Cổng TTĐT Bộ GDĐT;

- Lưu: VT, Vụ GDCTHSSV.

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ VÀ

CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN

 

 

 

 

Bùi Văn Linh

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực