Công văn 4734/BGDĐT-GDCN của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 đối với giáo dục chuyên nghiệp

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 4734/BGDĐT-GDCN

Công văn 4734/BGDĐT-GDCN của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 đối với giáo dục chuyên nghiệp
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:4734/BGDĐT-GDCNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Bùi Văn Ga
Ngày ban hành:29/08/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

tải Công văn 4734/BGDĐT-GDCN

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------
Số: 4734/BGDĐT-GDCN
V/v: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 đối với giáo dục chuyên nghiệp
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2014
 
 

Kính gửi:
- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các trường trung cấp chuyên nghiệp và các cơ sở giáo dục khác có đào tạo trung cấp chuyên nghiệp.
 
Căn cứ Chỉ thị số 3008/CT-BGDĐT ngày 18/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp năm học 2014-2015, Bộ GDĐT hướng dẫn các sở GDĐT, các trường trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) và các cơ sở giáo dục khác có đào tạo TCCN (sau đây gọi là các trường) thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 đối với giáo dục chuyên nghiệp như sau:
1. Nhiệm vụ chung
Tptrungtrinkhai Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Kếhochhànhđộng của ngành Giáo dục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiệnNghịquyếtsố29-NQ/TWvđổimicănbn,toàndingiáodcvà đàoto,đápngyêucucôngnghiphóa,hiihóatrongđiukinkinhtếthị trưngđnhhưng xãhichủnghĩavàhinhpquốctế”. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý về giáo dục chuyên nghiệp; tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo TCCN, đa dạng hóa các chương trình đào tạo, huy động nguồn lực, tập trung thu hút người học vào các trường TCCN, đào tạo đáp ứng nhu cầu phát triển kỹ năng của người lao động nhằm cải thiện cơ hội việc làm, đẩy mạnh công tác phân luồng, hướng nghiệp và lập nghiệp cho thanh niên.
2. Nhiệm vụ cụ thể
2.1. Về công tác quản lý giáo dục chuyên nghiệp
- Cụ thể hóa và triển khai Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW phù hợp với yêu cầu thực tiễn giáo dục chuyên nghiệp ở từng địa phương.
- Phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Luật Giáo dục nghề nghiệp, tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đồng bộ làm cơ sở triển khai thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện về giáo dục và đào tạo; hoàn thiện cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân, xây dựng khung các trình độ quốc gia, các tiêu chuẩn định mức trong giáo dục TCCN.
- Rà soát, quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo cơ cấu ngành nghề phù hợp với quy hoạch phát triển nhân lực quốc gia, đáp ứng nhu cầu của người học và nhân lực của thị trường lao động trong nước và tham gia thị trường lao động quốc tế.
- Triển khai công tác dự báo, kế hoạch phát triển giáo dục chuyên nghiệp ở địa phương và toàn ngành. Tiếp tục rà soát, đánh giá sự tác động của việc thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục, thực hiện đổi mới cơ chế quản lý tài chính. Thực hiện xã hội giám sát đối với chất lượng và hiệu quả giáo dục chuyên nghiệp thông qua công khai các hoạt động giáo dục.
- Tiếp tục hoàn thiện và tăng cường tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các cơ quan quản lý giáo dục địa phương theo Nghị định 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục.
- Rà soát và thực hiện các chương trình cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ và của ngành giáo dục. Nâng cao chất lượng báo cáo và thực hiện nghiêm việc báo cáo theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên.
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các hoạt động đào tạo TCCN, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm và công khai trước công luận các sai phạm trong đào tạo TCCN.
- Tập trung chỉ đạo về công tác giáo trình, tài liệu học tập. Các sở GDĐT lập kế hoạch rà soát kiểm tra tình hình giáo trình trong từng trường, lập dự án/ đề án phát triển, đổi mới giáo trình và dự trù kinh phí về công tác giáo trình để góp phần tạo ra sự thay đổi về chất lượng đào tạo.
- Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi đối với học sinh TCCN theo quy định của pháp luật.
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông nhằm nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục chuyên nghiệp, dạy và học. Trong đó, triển khai xây dựng và công khai cơ sở dữ liệu về giáo dục chuyên nghiệp tại trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý các cấp và cơ sở giáo dục chuyên nghiệp.
- Chủ động báo cáo, đề xuất tham mưu với các các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức chính trị, xã hội trong việc thực hiện các hoạt động giáo dục TCCN.
2.2. Tổ chức các hoạt động giáo dục, đào tạo TCCN
a) Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các phong trào và các cuộc vận động lớn của ngành
- Tiếp tục triển khai sâu rộng và hiệu quả các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị; giáodc,bidưngýthctráchnhim,nănglcvà hiuqucôngtác chingũ nhàgiáovàcánbqunlýgiáodc;giáodođc,lisng,knăngsngcho họcsinhgnvivicđưanidungccuộcvngvàphongtràothiđuaca ngànhthànhhoạngthưngxuyêntrongmơnv, cơ sgiáodc.
- Tiếp tục tổ chức Hội thi học sinh giỏi TCCN bao gồm thi kỹ năng nghề nghiệp cho học sinh, tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi TCCN các cấp và chuẩn bị cho Hội thi giáo viên dạy giỏi TCCN toàn quốc dự kiến sẽ tổ chức vào năm 2015 tại Thành phố Đà Nẵng.
b) Tổ chức và nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo TCCN
- Tổ chức đánh giá vị trí việc làm của người lao động và nhu cầu nhân lực trình độ TCCN gắn với thị trường lao động. Tiếp tục mở rộng quy mô, đa dạng hóa các ngành nghề đào tạo, các hình thức đào tạo, các hệ đào tạo và củng cố các loại hình trường trung cấp chuyên nghiệp gắn với bảo đảm chất lượng đào tạo, phù hợp với khả năng cung ứng nhân lực của cơ sở đào tạo và quy hoạch phát triển nhân lực quốc gia, của Bộ, ngành và địa phương.
- Đổi mới chương trình đào tạo, phương pháp đào tạo, đánh giá kết quả học tập của người học gắn với năng lực thực hiện. Nội dung đào tạo cần xây dựng theo hướng tích hợp hình thành năng lực nghề nghiệp của người học. Phương pháp đào tạo cần theo hướng phát huy tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng người học vào thực hành nghề nghiệp.
Việc đánh giá kết quả người học phải dựa trên chuẩn năng lực đầu ra, xây dựng các tiêu chí đánh giá chất lượng trên cơ sở kiến thức, năng lực thực hành, ý thức kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp và tăng cường sự tham gia đánh giá chất lượng đào tạo của các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động.
- Tiếp tục triển khai công tác biên soạn, lựa chọn giáo trình, tài liệu tham khảo phù hợp với việc đổi mới chương trình đào tạo.
- Tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo, tiếp tục triển khai xây dựng chỉ số chất lượng để theo dõi và giám sát chất lượng đào tạo, gắn trách nhiệm của nhà trường với xã hội.
- Đẩy mạnh xã hội hóa và đa dạng nguồn lực cho phát triển giáo dục chuyên nghiệp, mở rộng đào tạo ngắn hạn và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động. Khuyến khích doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước mở các cơ sở giáo dục chuyên nghiệp. Gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo với nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và sản xuất, phát triển giáo viên, cán bộ quản lý, chương trình đào tạo, đo lường đánh giá và liên kết đào tạo, đào tạo tại doanh nghiệp.
- Chủ động hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong giáo dục chuyên nghiệp. Khuyến khích các cơ sở giáo dục chuyên nghiệp trong nước hợp tác, liên kết đào tạo với các cơ sở giáo dục nước ngoài để nâng cao năng lực quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đào tạo bồi dưỡng giáo viên, cán bộ khoa học và quản lý giáo dục chuyên nghiệp và tạo đầu ra cho người học tốt nghiệp TCCN. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư, tài trợ, tham gia giảng dạy và nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ góp phần đổi mới giáo dục chuyên nghiệp.
- Tiếp tục thực hiện Đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020. Trong đó, tập trung vào việc tổ chức rà soát, bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ cho giáo viên tiếng Anh trung cấp chuyên nghiệp, tổ chức dạy thí điểm chương trình tiếng Anh tăng cường cho một số ngành đào tạo TCCN. Các hoạt động dạy và học ngoại ngữ cần gắn với các hoạt động dạy và học chuyên môn, nghiệp vụ và tạo thành phong trào thường xuyên, thiết thực và hiệu quả trong nhà trường.
c) Đẩy mạnh công tác phân luồng, hướng nghiệp và lập nghiệp cho học sinh sau trung học cơ sở vào học TCCN
- Các sở GDĐT phối hợp với các ban, ngành và các bên liên quan tiếp tục hoàn thiện và thực hiện các giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở vào học TCCN theo Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị; tiếp tục thành lập và củng cố hoạt động của trung tâm hoặc bộ phận chuyên trách tư vấn hướng nghiệp cho học sinh, xây dựng chương trình tích hợp các môn văn hóa với các môn học cơ sở và chuyên môn để nâng cao hiệu quả phân luồng học sinh sau THCS vào học TCCN.
- Các sở GDĐT và các trường tiếp tục phối hợp với các bên liên quan tổ chức các ngày hội việc làm, tư vấn hướng nghiệp cho học sinh; phối hợp với các trường trung học tổ chức tư vấn, tham quan tìm hiểu ngành nghề, cơ sở đào tạo; tiếp tục thực hiện kết hợp dạy chương trình giáo dục thường xuyên với đào tạo TCCN, phối hợp với các trường phổ thông để thực hiện giáo dục hướng nghiệp và đào tạo kỹ năng nghề nghiệp, nâng cao hiệu quả công tác phần luồng, hướng nghiệp học sinh sau trung học cơ sở. Hợp tác với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động giúp cho thanh niên tốt nghiệp TCCN có điều kiện lập nghiệp.
2.3. Thực hiện quy hoạch phát triển nhân lực ngành giáo dục và đào tạo theo nhu cầu phát triển xã hội
- Tiếp tục thực hiện và tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả việc thực hiện Chỉ thị số 895/CT-BGDĐT ngày 12/3/2013 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc thực hiện quy hoạch phát triển nhân lực ngành giáo dục và đào tạo theo nhu cầu phát triển xã hội giai đoạn 2013-2015. Đẩy mạnh việc đào tạo theo nhu cầu xã hội phù hợp với quy hoạch chung của quốc gia, ngành và phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội cụ thể ở từng địa phương.
- Tiếp tục tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ công chức giáo dục chuyên nghiệp của các sở giáo dục và đào tạo để thực hiện có hiệu quả chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục theo Nghị định 115/2010/NĐ-CP của Chính phủ.
- Tập trung đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giáo dục chuyên nghiệp theo hướng chuẩn hoá, đủ về số lượng; có cơ cấu hợp lý theo ngành nghề và trình độ đào tạo. Tổ chức bồi dưỡng năng lực giáo viên, tập trung vào năng lực phát triển chương trình đào tạo, xây dựng chuẩn đầu ra, tổ chức thi, kiểm tra đánh giá gắn với chuẩn năng lực thực hiện.
3. Tổ chức thực hiện
- Các đơn vị giúp Bộ trưởng Bộ GDĐT thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền được giao.
- Các sở GDĐT phối hợp với các cơ quan quản lý trực tiếp các trường, chỉ đạo các trường trên địa bàn xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung, nhiệm vụ GDCN của đơn vị, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và nhiệm vụ chung của ngành.
- Các trường tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ và báo cáo việc thực hiện các nhiệm vụ theo hướng dẫn của văn bản này và theo hướng dẫn của Sở GDĐT địa phương.
- Báo cáo tổng kết năm học của các trường được gửi về Sở GDĐT theo quy định. Báo cáo tổng kết năm học của các sở giáo dục và đào tạo (có lồng ghép báo cáo công tác kiểm tra, thanh tra các trường trên địa bàn và báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu công tác năm học 2014-2015) gửi về Bộ GDĐT (Vụ Giáo dục chuyên nghiệp), đồng thời gửi file điện tử của báo cáo về địa chỉ email: htson@moet.edu.vn trước ngày 20/6/2015.
Trong quá trình triển khai nhiệm vụ năm học, nếu có vấn đề vướng mắc, đề nghị các sở, các trường phản ánh kịp thời về Bộ Giáo dục và Đào tạo để phối hợp giải quyết. Địa chỉ liên hệ: Vụ Giáo dục chuyên nghiệp - Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội; ĐT: 04.38694988/ 0913515815./.
 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Bộ, ngành có cơ sở đào tạo TCCN (để p/h);
- Các Cục, Vụ, Thanh tra Bộ (để t/h);
- Website Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ GDCN.
KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Văn Ga
 
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi