Công văn 4601/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn sử dụng kinh phí Dự án Đổi mới và phát triển dạy nghề năm 2011 từ nguồn vốn sự nghiệp

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 4601/LĐTBXH-KHTC

Công văn 4601/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn sử dụng kinh phí Dự án "Đổi mới và phát triển dạy nghề" năm 2011 từ nguồn vốn sự nghiệp
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:4601/LĐTBXH-KHTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Ngọc Phi
Ngày ban hành:23/12/2011Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Lao động-Tiền lương
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4601/LĐTBXH-KHTC
V/v Hướng dẫn sử dụng kinh phí Dự án “Đổi mới và phát triển dạy nghề” năm 2011 từ nguồn vốn sự nghiệp

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan khác ở Trung ương
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Thực hiện Quyết định số 2331/QĐ-TTg ngày 20/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2011, căn cứ ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 15805/BTC-HCSN ngày 21/11/2011 về việc sử dụng kinh phí thực hiện Dự án “Đổi mới và phát triển dạy nghề” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm năm 2011 và Công văn số 17068/BTC-QLCS ngày 15/12/2011 về việc hướng dẫn bổ sung việc mua sắm tài sản thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn nội dung chi và cơ chế tài chính thực hiện các hoạt động của Dự án “Đổi mới và phát triển dạy nghề” năm 2011 từ nguồn vốn sự nghiệp như sau:

1. Đối với các nội dung, hoạt động của Dự án “Đổi mới và phát triển dạy nghề” năm 2011 có nội dung, tính chất như nội dung, hoạt động của Dự án “Tăng cường năng lực dạy nghề” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo đến năm 2010 thì thực hiện vận dụng theo Thông tư liên tịch số 90/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 16/10/2008 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí Dự án “Tăng cường năng lực dạy nghề” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo đến năm 2010”.

2. Đối với kinh phí phân bổ cho hoạt động đầu tư tập trung, đồng bộ theo nghề theo Quyết định số 826/QĐ-LĐTBXH ngày 07/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về phê duyệt nghề trọng điểm và trường được lựa chọn nghề trọng điểm để hỗ trợ đầu tư từ Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011 - 2015 như sau:

a) Mua thiết bị dạy nghề trọng điểm ở từng cấp trình độ theo Quyết định số 826/QĐ-LĐTBXH ngày 07/7/2011: Việc mua sắm thực hiện theo quy định tại Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15/6/2007 và Thông tư số 131/2007/TT-BTC ngày 05/11/2007 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

b) Phát triển chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề của nghề được lựa chọn đầu tư ở từng cấp trình độ: Nội dung và mức chi theo Thông tư liên tịch số 90/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 16/10/2008 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí Dự án “Tăng cường năng lực dạy nghề” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo năm 2010.

c) Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề trong nước, tập huấn cho kiểm định viên và cán bộ quản lý chất lượng dạy nghề, đánh giá viên kỹ năng nghề quốc gia: Mức chi áp dụng theo quy định tại Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

d) Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề ngoài nước: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư số 91/2005/TT-BTC ngày 18/10/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài.

đ) Chi công tác phí, kiểm tra, giám sát hoạt động; tổ chức các hội thảo chuyên đề; hội nghị sơ kết, tổng kết: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

e) Được sử dụng một phần vốn sự nghiệp để sửa chữa, cải tạo, mở rộng nhằm nâng cấp nhà xưởng trong trường hợp cơ sở vật chất chưa đáp ứng; bảo đảm phù hợp với việc lắp đặt thiết bị được đầu tư cho từng nghề. Không sử dụng vốn sự nghiệp của Dự án để đầu tư xây dựng mới các cơ sở dạy nghề. Việc quản lý, sử dụng nguồn vốn sự nghiệp để sửa chữa, cải tạo, mở rộng, nâng cấp thực hiện theo quy định tại Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước.

3. Đối với trường hợp mua sắm trang thiết bị, tài sản của Dự án: thực hiện theo Công văn số 17068/BTC-QLCS ngày 15/12/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung việc mua sắm tài sản thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP và các quy định hiện hành có liên quan.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh, đề nghị các đơn vị phản ánh kịp thời về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Tổng cục Dạy nghề) để nghiên cứu giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Tổng cục Dạy nghề;
- Sở LĐ-TBXH các tỉnh/thành phố trực thuộc TW;
- Lưu VT, Vụ KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Phi

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi