Công văn 4471/BGDĐT-GDQPAN 2022 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng an ninh năm học 2022-2023

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 4471/BGDĐT-GDQPAN

Công văn 4471/BGDĐT-GDQPAN của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng an ninh năm học 2022-2023
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:4471/BGDĐT-GDQPANNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Văn Phúc
Ngày ban hành:13/09/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 4471/BGDĐT-GDQPAN
V/v: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQPAN năm học 2022-2023

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2022

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các đại học, học viện, trường đại học;
- Các trường cao đẳng sư phạm;
- Các trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh.

Thực hiện Chỉ thị số 1112/CT-BGDĐT ngày 19/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023 của ngành Giáo dục; Quyết định số 2159/QĐ-BGDĐT ngày 05/8/2022 của Bộ GDĐT ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục ph thông và giáo dục thường xuyên, Bộ GDĐT hướng dẫn các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học; các trường cao đng sư phạm, các trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN) năm học 2022-2023 như sau:

I. NHIỆM VỤ CHUNG

1. Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm Luật GDQPAN ngày 19/6/2013; Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác GDQPAN trong tình hình mới; Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 và văn bản hợp nhất s 39/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018.

2. Tiếp tục thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển giáo dục và đào tạo; đi mới quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo; quán triệt phương hướng nhiệm vụ năm học để triển khai thực hiện nhiệm vụ GDQPAN cho học sinh, sinh viên và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên, đảng viên trong từng đơn vị, nhà trường có hiệu quả.

3. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Kế hoạch tng thể của ngành Giáo dục bo đảm tổ chức dạy và học an toàn, chất lượng. Triển khai thực hiện kế hoạch năm học linh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, sinh viên học tập, hoàn thành chương trình giáo dục theo kế hoạch.

4. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên, học sinh và sinh viên để tạo sự đoàn kết trong toàn ngành; xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ qun lý giáo dục thực sự là tm gương cho học sinh, sinh viên noi theo.

5. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên đảm bảo đủ số lượng, chất lượng đạt chuẩn, có phẩm chất đạo đức tốt, có chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực sư phạm đáp ứng yêu cầu giảng dạy môn học GDQPAN.

6. Tổ chức triển khai dạy học môn học GDQPAN theo đúng quy định của Luật GDQPAN và các Thông tư, hướng dẫn của Bộ GDĐT bảo đm chất lượng hiệu quả.

7. Rà soát, bổ sung trang thiết bị, mô hình học cụ, cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu dạy học theo các quy định hiện hành.

8. Tăng cường công tác quản lý học sinh, sinh viên đảm bảo chặt chẽ; tổ chức hoạt động phù hợp, thiết thực với từng đối tượng, lứa tuổi. Không để xảy ra mất an toàn về con người và vũ khí trang bị. Thường xuyên tiến hành thanh tra, kiểm tra các điều kiện đảm bảo chất lượng trong dạy học môn GDQPAN.

9. Công tác quân sự, quốc phòng

Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các Luật, Nghị định, Thông tư về công tác quân sự, quốc phòng. Ban chỉ huy quân sự các cơ quan, đơn vị, nhà trường ban hành quy chế hoạt động và xây dựng Kế hoạch công tác quân sự, quốc phòng theo đúng quy định.

Duy trì nghiêm chế độ giao ban, sơ kết, tng kết và báo cáo Ban chỉ huy quân sự Bộ đúng quy định.

Tổ chức huấn luyện, diễn tập, tập huấn lực lượng tự vệ theo quy định.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Đối với các sở giáo dục và đào tạo

- Chỉ đạo cơ quan, đơn vị chức năng, các trường xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai dạy học môn học GDQPAN:

+ Đối với các trường tiểu học, trung học cơ sở tổ chức dạy học lồng ghép GDQPAN theo Thông tư hướng dẫn của Bộ GDĐT. Các khối, lớp đã áp dụng sách giáo khoa mới, cần lựa chọn các nội dung, phương pháp phù hợp.

+ Đối với các trường trung học phổ thông thực hiện nội dung GDQPAN theo Thông tư số 46/2020/TT-BGDĐT ngày 24/11/2020 của Bộ trưng Bộ GDĐT. Khối 10 áp dụng sách giáo khoa mới; khối 11, 12 sử dụng sách giáo khoa hiện hành và bổ sung những kiến thức mới đã được tập huấn hàng năm.

- Các trường dạy học theo phân phối chương trình cả năm học, riêng các bài thực hành dạy tập trung theo lớp (không quá 3 tiết /bui).

- Kim tra đánh giá môn học thực hiện theo Thông tư quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông của Bộ trưng Bộ GDĐT.

- Các sở giáo dục và đào tạo phối hợp với các cơ quan, đơn vị và nhà trường có liên quan, đảm bảo số lượng, chất lượng giáo viên GDQPAN đáp ứng nhu cầu dạy học.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và tổ chức dạy học và quản lý đảm bảo hiệu quả và chất lượng đối với đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục.

- Rà soát, bổ sung trang thiết bị, mô hình học cụ, cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu dạy học theo các quy định hiện hành; chủ động tổ chức Hội thao các cấp, tham gia Hội thao GDQPAN học sinh THPT toàn quốc lần thứ III. (có kế hoạch Hội thao riêng).

2. Đối với các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đng sư phạm và các trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh.

- Tổ chức triển khai đào tạo theo Thông tư số 05/2020/TT-BGDĐT ngày 18/3/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Chương trình GDQPAN trong trường cao đng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học.

- Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng dạy và học môn học GDQPAN, đánh giá kết quả học tập và cấp chứng chỉ hoàn thành môn học cho sinh viên theo Thông tư Liên tịch số 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 18/9/2015 của Bộ GDĐT, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học GDQPAN trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học.

- Quán triệt và thực hiện Quyết định số 2861/QĐ-BQP ngày 24/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc điều chỉnh, bổ sung danh sách liên kết GDQPAN theo Thông tư liên tịch số 123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 05/11/2015 của Bộ trưng Bộ Quốc phòng, Bộ trưng Bộ GDĐT, Bộ trưng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy định tổ chức, hoạt động của trung tâm GDQPAN; liên kết GDQPAN của các trường cao đng, cơ sở giáo dục đại học.

- Các cơ sở giáo dục đại học được giao tự chủ môn học GDQPAN phi đảm bảo chất lượng dạy học theo đúng quy định tại tại Công văn số 1531/BGDĐT-GDQPAN ngày 20/4/2022 của Bộ GDĐT về rà soát các điều kiện đảm bảo dạy học môn GDQPAN trong các cơ sở giáo dục đại học được giao tự chủ.

- Tăng cường rà soát, bổ sung điều chỉnh quy định tổ chức hoạt động dạy học môn GDQPAN đảm bảo chặt chẽ, trên cơ sở vận dụng các chế độ, quy định của quân đội, theo nếp sống quân sự, duy trì nghiêm các chế độ, nền nếp, kỷ luật, tuần tra, canh gác, trực ban, trực chỉ huy không để xảy ra mất an toàn về người, phương tiện, trang thiết bị, vũ khí theo Hướndẫn số 2589/BGDĐT-GDQPAN ngày 14/6/2019 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc tăng cường tổ chức, quản lý sinh viên tại các cơ sở giáo dục đại học và các trung tâm GDQPAN.

- Chun bị và lựa chọn giảng viên tham gia thi giảng viên dạy giỏi môn học GDQPAN toàn quốc lần thứ VI (có kế hoạch riêng).

3. Đối với Ban Chỉ huy quân sự các cấp.

- Triển khai tổ chức thực hiện nghiêm Luật Quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật GDQPAN và Nghị định số 168/2018/NĐ-CP ngày 28/12/2018 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở Bộ, ngành Trung ương, địa phương, các thông tư, hướng dẫn thực hiện công tác quốc phòng của Bộ Quốc phòng, Bộ GDĐT và các Bộ ngành Trung ương.

- Thực hiện nghiêm Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định của Bộ Quốc phòng về tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp đại học đi đào tạo sĩ quan dự bị năm 2023 theo đúng hướng dẫn của Bộ.

- Ban Chỉ huy quân sự các cấp phối hợp chặt chẽ với cơ quan quân sự địa phương trên địa bàn thường xuyên kiện toàn Ban chỉ huy quân sự và lực lượng tự vệ đủ số lượng, chất lượng theo quy định. Phối hợp xây dựng hệ thống văn kiện, kế hoạch và tổ chức huấn luyện lực lượng tự vệ đạt chất lượng và hiệu quả đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

- Tham gia tập huấn công tác quân sự, quốc phòng đúng thành phần theo quy định của Ban chỉ huy quân sự Bộ.

III. CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

- Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng đối với các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học; các trường cao đng sư phạm, các trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh theo quy định.

- Cụ thể hóa các tiêu chí thi đua theo hướng dẫn của Bộ GDĐT thành các hoạt động cụ thể để thực hiện có chất lượng, hiệu quả các mặt công tác trong nhiệm vụ GDQPAN .

- Triển khai thực hiện tốt việc khen thưởng, kỉ luật, bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Trên đây là những nội dung hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQPAN năm học 2022-2023. Các sở giáo dục và đào tạo; các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đng sư phạm, trung tâm GDQPAN thực hiện nghiêm hướng dẫn này và các chế độ báo cáo (theo mẫu báo cáo chung của Bộ):

+ Học kỳ I: trước ngày 25/01/2023;

+ Kết thúc năm học: trước ngày 10/6/2023;

Báo cáo gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh) số 35, Đại Cồ Việt, Hà Nội.

Bản mềm của các sở GDĐT gửi theo địa chỉ Email: [email protected]; ĐT: 0982027973. Các cơ sở giáo dục đại học và Trung tâm GDQPAN gửi qua Email: pqhiep@moet.gov.vn; ĐT: 0983095996.

Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trư
ng (để phối hợp chỉ đạo);
- Bộ Quốc phòng (để phối hợp);
- Bộ Công an (để phối hợp);
- C
ơ quan Thường trực Hội đồng GDQP&AN TW;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ GD
QPAN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Phúc

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi