Công văn 447/BGTVT-VT 2023 quản lý công tác cấp phép, đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện nhân viên hàng không

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 447/BGTVT-VT

Công văn 447/BGTVT-VT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quản lý chặt chẽ công tác cấp phép, đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện nhân viên hàng không
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:447/BGTVT-VTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Lê Anh Tuấn
Ngày ban hành:13/01/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Giao thông
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________

Số: 447/BGTVT-VT
V/v quản lý chặt chẽ công tác cấp phép, đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện nhân viên hàng không.

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2023

Kính gửi:

- Cục Hàng không Việt Nam.
- Học viện Hàng không Việt Nam;
- Trường hàng không New Zealand;
- Các Tổng công ty: Cảng hàng không Việt Nam CTCP, Quản lý bay Việt Nam, Hàng không Việt Nam - CTCP, Trực thăng Việt Nam;
- Cảng Hàng không Quốc tế Vân Đồn;
- Các Công ty cổ phần: Hàng không Jetstar Pacific, Hàng không VietJet, Hàng không Tre Việt, Hàng không Hải Âu, Hàng không lưỡng dụng Ngôi Sao Việt, Hàng không lữ hành Việt Nam, Kỹ thuật trực thăng (Helitechco), Bầu trời xanh, Đào tạo bay Việt, Dịch vụ kỹ thuật HK (AESC), phục vụ mặt đất Sài Gòn (SAGS);
- Các Công ty TNHH: MTV kỹ thuật máy bay (VAECO), Dịch vụ bảo dưỡng tàu bay (SAAM), Sun Air, MTV dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (VIAGS);
- Các Công ty: Bay trực thăng miền Bắc, Bay trực thăng miền Nam, Bay dịch vụ Hàng không (VASCO), Hành tinh xanh.

Thực hiện Nghị định số 56/2022/NĐ-CP ngày 24/8/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải, Quyết định số 1292/QĐ-BGTVT ngày 30/09/2022 Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ, Văn phòng của Bộ Giao thông vận tải. Để quản lý chặt chẽ công tác đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện, sát hạch nhân viên hàng không theo quy phạm pháp luật; đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không trong thời gian tới, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu:

I. Cục Hàng không Việt Nam

1. Báo cáo tổng quát về công tác đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện, sát hạch nghiệp vụ nhân viên hàng không; trong đó, báo cáo rõ: hiện trạng công tác đào tạo; hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành (đang áp dụng), đánh giá chung; ưu điểm, khó khăn, tồn tại; các giải pháp đã triển khai để quản lý; đề xuất, kiến nghị (nếu có). Báo cáo bằng văn bản đề nghị gửi về Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ Vận tải) trước ngày 05/02/2023.

2. Rà soát lại công tác cấp phép nhân viên hàng không của Cục Hàng không Việt Nam để đảm bảo tuân thủ toàn bộ các quy định hiện hành; chỉ đạo Hội đồng sát hạch của Cục Hàng không Việt Nam tổ chức sát hạch chuyên môn và trình độ tiếng Anh để cấp giấy phép, năng định cho nhân viên hàng không đúng theo quy định tại Điều 16, Điều 17, Điều 19 Thông tư số 10/2018/TT- BGTVT ngày 14/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về nhân viên hàng không, đào tạo, huấn luyện và sát hạch nhân viên hàng không, Thông tư số 35/2021/TT-BGTVT ngày 17/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2018/TT-BGTVT (Thông tư số 10/2018/TT-BGTVT ngày 14/3/2018) và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

3. Thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện của cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không, các doanh nghiệp, đơn vị trong ngành hàng không (Cơ sở đào tạo): điều kiện cơ sở vật chất, chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu đào tạo huấn luyện, đội ngũ giáo viên bảo đảm đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 24, Điều 25, Điều 26 Nghị định số 92/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng, Nghị định số 89/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2016/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

4. Chỉ đạo các cơ sở đào tạo tổ chức tuyển sinh bảo đảm các điều kiện về độ tuổi, sức khỏe, lý lịch, trình độ theo quy định; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện hết môn và kiểm tra cấp giấy chứng chỉ theo đúng quy định.

5. Xây dựng cơ sở dữ liệu và đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, áp dụng công nghệ thông tin để quản lý nhân viên hàng không, cơ sở đào tạo, sát hạch nhân viên hàng không theo quy định tại khoản 3 Điều 21 Thông tư số 10/2018/TT-BGTVT ngày 14/3/2018.

II. Các cơ sở đào tạo nhân viên hàng không

1. Các cơ sở đào tạo báo cáo về: hiện trạng công tác đào tạo (công tác tuyển sinh, số lượng nhân viên hàng không được đào tạo các năm 2018-2022...); điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo, giảng viên và huấn luyện viên...; khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị (nếu có). Báo cáo bằng văn bản các cơ quan, đơn vị gửi về Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ Vận tải) trước ngày 05/02/2023.

2. Tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện phù hợp với giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không được cấp; tổ chức biên soạn giáo trình đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện theo quy định của pháp luật hàng không dân dụng.

3. Triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không, giáo viên chuyên ngành hàng không theo quy định của pháp luật về đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không.

III. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thường xuyên quan tâm quản lý, giám sát chặt chẽ công tác cấp phép, đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện và sát hạch nghiệp vụ nhân viên hàng không theo đúng quy định của pháp luật, tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp tham nhũng, tiêu cực trong quá trình thực hiện.

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Cơ sở đào tạo nhân viên hàng không;
- Lưu: VT, VTải.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Anh Tuấn

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi