Công văn 4436/BGDĐT-CTHSSV 2016 thực hiện giáo dục thể chất và y tế trường học

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 4436/BGDĐT-CTHSSV

Công văn 4436/BGDĐT-CTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện công tác học sinh, sinh viên, giáo dục thể chất và y tế trường học năm học 2016-2017
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:4436/BGDĐT-CTHSSVNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Thị Nghĩa
Ngày ban hành:09/09/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------
Số: 4436/BGDĐT-CTHSSV
V/v:Hướng dẫn thực hiện công tác học sinh, sinh viên, giáo dục thể chất và y tế trường học năm học 2016-2017
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2016
 
 

Kính gửi:
- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các đại học, học viện;
- Các trường đại học, cao đẳng.
 
 
Căn cứ Chỉ thị số 3031/CT-BGDĐT ngày 26/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 của ngành Giáo dục; Quyết định số 1893/QĐ-BGDĐT ngày 03/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GDĐT) hướng dẫn thực hiện công tác học sinh, sinh viên, giáo dục thể chất và y tế học đường năm học 2016-2017 như sau:
A. Nhiệm vụ chung
1. Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, chú trọng nội dung liên quan tới giáo dục trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, gắn với phát triển kinh tế tri thức, bảo vệ tài nguyên, môi trường, chương trình khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên (HSSV). Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII.
2. Triển khai có hiệu quả Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”; Kế hoạch triển khai Quyết định số 1501/QĐ-TTg của ngành Giáo dục ban hành theo Quyết định số 410/QĐ-BGDĐT ngày 04/02/2016 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực trong các cơ sở giáo dục. Tăng cường các hoạt động giáo dục, hướng dẫn cách sử dụng, khai thác thông tin trên Internet cho thanh, thiếu niên trong trường học; tăng cường giáo dục toàn diện; giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng thực hành, ý thức trách nhiệm với cộng đồng, xã hội cho HSSV. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong nhà trường.
3. Tập trung triển khai hiệu quả Quyết định số 2623/QĐ-BGDĐT ngày 01/8/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2361/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2015 phê duyệt Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 234/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016-2020, Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo, thực hiện phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước cho trẻ em, học sinh, Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 17/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025; Quyết định số 1340/QĐ-TTg ngày 08/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020.
4. Tăng cường công tác truyền thông về giáo dục - đào tạo cho HSSV; Tăng cường giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, giáo dục văn hóa giao thông, hạn chế tối đa tai nạn giao thông và vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong HSSV, thực hiện có hiệu quả kế hoạch giáo dục an toàn giao thông năm học 2016-2017. Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục pháp luật, tuyên truyền nội dung về biển, hải đảo và trách nhiệm của HSSV trong đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền thiêng liêng, toàn vẹn lãnh thổ bất khả xâm phạm của dân tộc Việt Nam. Nâng cao chất lượng công tác quản lý HSSV, chú trọng công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn thương tích, đuối nước; Triển khai có hiệu quả hoạt động câu lạc bộ, tư vấn tâm lý, nghề nghiệp cho HSSV và hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp.
5. Củng cố, phát triển, kiện toàn và tăng cường hiệu quả hoạt động y tế trường học, đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe, tư vấn, phòng chống dịch bệnh đối với HSSV. Tích cực triển khai công tác bảo hiểm y tế trong HSSV phấn đấu 100% số HSSV tham gia bảo hiểm y tế.
6. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên làm công tác HSSV, tư tưởng, văn hóa, thể dục, thể thao và y tế trường học. Tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy chuyên trách thực hiện công tác HSSV tại các sở giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục.
I. Công tác Tư tưởng - Văn hóa
1. Thực hiện Kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các nhà giáo, cán bộ quản lý, công chức, viên chức trong các cơ sở giáo dục, đào tạo nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác; Gắn bó với HSSV, coi HSSV là đối tượng ưu tiên được phục vụ trước hết và trên hết; Phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Giới thiệu rộng rãi trang thông tin về Chủ tịch Hồ Chí Minh (http://www.hochiminh.vn) tới nhà giáo, người học để nghiên cứu, tham khảo học tập và làm theo Bác.
2. Chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ, nhà giáo và HSSV tích cực tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” lần IV - 2017 (Trang web Cuộc thi http://hocvalamtheobac.vn); sử dụng thiết thực bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức lối sống dành cho học sinh” trong hoạt động dạy, học và giáo dục.
3. Triển khai thực hiện Chương trình số 642/CTr-BGDĐT-TWĐTN ngày 01/9/2016 về phối hợp công tác giữa ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch về phối hợp công tác của năm học 2016-2017.
Tiếp tục quán triệt, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 1082/KH-BGDĐT-TWĐTN ngày 27/11/2014 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục, hướng dẫn cách sử dụng, khai thác thông tin trên Internet cho thanh, thiếu niên trong trường học với những nội dung, hình thức phù hợp, hiệu quả.
Sở giáo dục và đào tạo và tỉnh, thành Đoàn triển khai ký chương trình công tác phối hợp trong giai đoạn 2016-2020 và năm học 2016-2017; chỉ đạo các phòng Giáo dục ký chương trình phối hợp với tổ chức Đoàn cùng cấp; Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam theo Quyết định số 13/QĐ-TTg ngày 06/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Thực hiện chế độ, chính sách cho giáo viên - Tổng phụ trách Đội theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 23/8/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ, Thông tư số 05/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ.
4. Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 3704/QĐ-BGDĐT ngày 10/9/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020, Chương trình giai đoạn 2016-2020 của ngành Giáo dục.
Các cơ sở giáo dục, đào tạo cần phân công đội ngũ kiêm nhiệm triển khai công tác thanh niên và thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ.
5. Thành lập bộ phận tư vấn tâm lý cho học sinh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông; bố trí cán bộ, giáo viên chuyên trách (hoặc kiêm nhiệm) làm công tác tư vấn tâm lý. Tiếp tục đa dạng hóa nội dung, xây dựng và nhân rộng mô hình tư vấn tâm lý nhằm triển khai có hiệu quả công tác tư vấn tâm lý trong nhà trường.
Các sở giáo dục và đào tạo tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, bố trí các nguồn lực để thực hiện tốt công tác tư vấn tâm lý trong các trường phổ thông, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động các nguồn lực cho công tác tư vấn tâm lý.
Các cơ sở giáo dục tổ chức hiệu quả hoạt động đối thoại giữa người học với các thầy giáo, cô giáo và lãnh đạo nhà trường để nắm bắt và xử lý kịp thời tâm tư, nguyện vọng của người học.
6. Triển khai công tác phát triển Đảng trong HSSV theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 30/5/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về “Tăng cường công tác chính trị tư tưởng; củng cố tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong trường học”.
7. Tiếp tục chỉ đạo, triển khai Quyết định số 60/2008/QĐ-BGDĐT ngày 05/11/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định tổ chức hoạt động văn hóa cho HSSV trong các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp.
Tổ chức thường xuyên các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong các trường học; quản lý, triển khai cho HSSV tham gia các hoạt động văn hóa nghệ thuật, văn hóa quần chúng, sáng tạo thẩm mỹ như văn học, âm nhạc, hội họa, sân khấu, điện ảnh và các lĩnh vực nghệ thuật khác.
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, các cơ sở giáo dục nâng cao hiệu quả tổ chức các hội thi văn nghệ cho HSSV và tạo điều kiện để HSSV tham gia ở cấp cơ sở, khu vực và cấp toàn quốc.
Các cơ sở giáo dục xây dựng và thực hành qui tắc ứng xử văn hóa đối với cán bộ, nhà giáo và HSSV, tăng cường công tác giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên.
Tổ chức Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” các cấp tại địa phương và tiến tới tham gia Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” toàn quốc lần thứ XII - 2017.
8. Tăng cường phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục trẻ em, học sinh, sinh viên (theo Chỉ thị số 71/2008/CT-BGDĐT ngày 23/12/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).
Các sở giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục đào tạo chủ động phối hợp với các ban ngành, đoàn thể trong công tác giáo dục HSSV.
9. Đẩy mạnh việc việc chăm sóc, tu bổ nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc (theo Chương trình 652/CTr-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 25/07/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội).
10. Tăng cường công tác tuyên dương, vinh danh các tấm gương HSSV tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh; HSSV nghèo vượt khó, tham gia tích cực công tác xã hội, tình nguyện.
II. Công tác quản lý HSSV
1. Các đại học, học viện, trường đại học ban hành quy định cụ thể để triển khai thực hiện Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT về Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy. Rà soát, điều chỉnh quy chế công tác HSSV của nhà trường theo hướng tích hợp các quy định, của Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy vào các quy chế, quy định về công tác HSSV.
2. Tăng cường các biện pháp phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trường học, phòng chống âm mưu kích động, lôi kéo HSSV tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, tuyên truyền giáo dục và phối hợp ngăn chặn hiệu quả tình trạng học sinh đánh nhau ở trong và ngoài trường học. Chủ động đề xuất và thực hiện các giải pháp xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em trong trường học.
3. Triển khai Kế hoạch số 20/KH-BGDĐT ngày 12/01/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện công tác giáo dục an toàn giao thông năm học 2016-2017. Tiếp tục thực hiện Chương trình phối hợp số 235/CTPH/UBATGTQG-BGDĐT ngày 05/8/2013 giữa Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác giáo dục An toàn giao thông trong trường học giai đoạn 2013-2018. Tiếp tục chỉ đạo, triển khai Cuộc thi “Giao thông học đường” trong học sinh THPT. Ban hành và triển khai bộ tài liệu giáo dục văn hóa giao thông cho học sinh tiểu học.
4. Tổ chức thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng chống tội phạm, Chương trình quốc gia phòng chống tệ nạn ma túy giai đoạn 2016-2020; Chương trình hành động phòng chống mại dâm giai đoạn 2016-2020, gắn với việc thực hiện các vấn đề cơ bản sau đây:
- Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (Quyết định số 46/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo);
- Tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường và cơ quan công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học theo quy định tại Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT/BCA-BGDĐT ngày 28/8/2015 của Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành Giáo dục và các văn bản liên tịch có liên quan;
- Thực hiện Quy định về công tác phòng chống tệ nạn ma túy trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (Thông tư số 31/2009/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo);
- Tổ chức các hoạt động giáo dục pháp luật, tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm, đặc biệt là thời gian đầu năm học, sau kỳ nghỉ tết và các hoạt động cao điểm hưởng ứng Ngày toàn dân phòng chống ma túy ngày 26/6/2017.
5. Triển khai thực hiện Chương trình hành động về phòng chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh đối với HSSV giai đoạn 2016-2020.
6. Tăng cường công tác quản lý HSSV nội trú, ngoại trú, tổng hợp tình hình và báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định.
7. Tổ chức thực hiện Đề án nghề công tác xã hội trong trường học, tăng cường các hoạt động tư vấn, hỗ trợ HSSV, nhóm HSSV có hoàn cảnh đặc biệt, tổ chức tốt các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh đối với học sinh cuối cấp bằng các hoạt động phù hợp; xây dựng và tổ chức hệ thống hỗ trợ HSSV khởi nghiệp.
8. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách của Nhà nước liên quan đến HSSV. Tổ chức giới thiệu, lồng ghép các biện pháp cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến chương trình tín dụng cho HSSV theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
9. Chỉ đạo và kiểm tra các cơ sở giáo dục thực hiện việc tổ chức mặc đồng phục của học sinh theo Chỉ thị số 1537/CT-BGDĐT ngày 05/5/2014, Thông tư số 26/2009/TT-BGDĐT ngày 30/9/2009 và các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
10. Tích cực triển khai các hoạt động giáo dục pháp luật ngoại khóa cho HSSV trong các nhà trường. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục tích cực triển khai các nội dung của Kế hoạch số 392/KH-BGDĐT ngày 30/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; Công văn số 3660/BGDĐT-CTHSSV ngày 26/7/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong các cơ sở giáo dục, đảm bảo giảng dạy về công tác này tối thiểu 02 tiết ngoại khóa trong một năm học đối với giáo dục phổ thông.
11. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ.
1. Triển khai thực hiện hiệu quả nội dung công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học theo quy định tại các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo sau: Nghị định số 11/2015/NĐ-CP ngày 31/01/2015 của Chính phủ quy định về giáo dục thể chất và thể thao trường học; Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 17/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025; Quyết định số 51/2012/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên thể dục, thể thao; Quyết định số 14/2001/QĐ-BGDĐT ngày 03/5/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế giáo dục thể chất và y tế trường học; Quyết định số 53/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về việc đánh giá, xếp loại thể lực HSSV; Quyết định số 72/2008/QĐ-BGDĐT ngày 23/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định tổ chức hoạt động thể dục, thể thao ngoại khóa cho HSSV.
2. Tập trung triển khai hiệu quả Quyết định số 234/QĐ-TTg ngày 05/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2016-2020; Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo, thực hiện phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước cho trẻ em, học sinh; Chỉ thị số 1572/CT-BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2016 về tăng cường các giải pháp phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em, học sinh, sinh viên; Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục xây dựng trường học an toàn, phòng, tránh tai nạn thương tích theo Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/4/2010 quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng chống, tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non; Quyết định số 4458/QĐ-BGDĐT ngày 22/8/2007 quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong các trường phổ thông;
3. Các sở giáo dục và đào tạo tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các trường phổ thông triển khai tập thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ, bài võ cổ truyền và hô các khẩu ngữ sau khi tập thể dục tập thể theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tai nạn đuối nước cho học sinh; Tổ chức, tham gia các lớp tập huấn phương pháp dạy bơi, cứu đuối, phòng, chống tai nạn đuối nước cho học sinh ở các cấp. Sở giáo dục và đào tạo chủ động báo cáo, đề xuất các cấp có thẩm quyền đẩy mạnh công tác xã hội hóa hoạt động thể dục thể thao, đưa môn bơi vào dạy trong trường học. Chỉ đạo các nhà trường, cơ sở giáo dục phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức, quản lý và hướng dẫn học sinh tham gia các lớp học bơi trong giờ học thể dục chính khóa, ngoài giờ lên lớp trong năm học và dịp hè.
4. Tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học; Duy trì và phát triển các loại hình câu lạc bộ thể thao trong nhà trường và cơ sở giáo dục; Tạo điều kiện cho HSSV, cán bộ, giáo viên được tham gia tập luyện và thi đấu các giải thể thao tại khu vực và toàn quốc.
5. Tăng cường đầu tư kinh phí, xây dựng, bổ sung, nâng cấp cơ sở vật chất đảm bảo tốt việc tập luyện thể dục, thể thao (bể bơi, nhà tập đa năng, trang thiết bị...).
6. Phối hợp với Hội Thể thao học sinh Việt Nam đẩy mạnh công tác vận động thành lập Hội Thể thao học sinh tại các tỉnh, thành phố, trước hết tại các thành phố trực thuộc Trung ương.
7. Tích cực tổ chức và tham gia các hoạt động thể dục, thể thao của học sinh trong năm học 2016-2017, cụ thể:
a) Các hoạt động thể thao cơ sở
- Các sở giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục đại học căn cứ vào điều kiện thực tế, đề xuất, tham mưu, chỉ đạo tổ chức các giải thể thao cấp trường, cụm trường, cấp ngành cho HSSV và cán bộ giáo viên tham gia thi đấu;
- Tổ chức các đội tuyển tham gia các giải thi đấu thể thao tại khu vực và toàn quốc.
b) Các hoạt động thể thao toàn quốc của ngành Giáo dục
- Hội thi Nghiệp vụ sư phạm - Văn nghệ - Thể thao các trường sư phạm toàn quốc lần thứ VI năm 2017;
- Giải bóng đá sinh viên toàn quốc Cúp Viettel năm 2017
- Hội thi Thể thao học sinh khuyết tật toàn quốc lần thứ VIII-2017;
- Giải bóng đá Hội khỏe Phù Đổng học sinh tiểu học và THCS Cúp Milo- 2017;
- Giải Bơi lội, Bóng rổ học sinh toàn quốc năm 2017;
- Giải Điền kinh học sinh toàn quốc năm 2017;
- Giải Cầu lông học sinh toàn quốc năm 2017;
- Phối hợp với Liên đoàn Taekwondo Việt Nam tổ chức giải vô địch Taekwondo học sinh toàn quốc lần thứ VII-2017;
- Phối hợp với các cơ sở giáo dục tổ chức các đội tuyển thể thao ngành Giáo dục tham dự các giải thể thao do ngành TDTT tổ chức.
c) Các hoạt động thể thao quốc tế
- Tham gia Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 9 vào tháng 7/2017, tại Singapore;
- Tham gia Đại hội thể thao sinh viên thế giới lần thứ 29 vào tháng 8/2017, tại Đài Loan;
- Phối hợp với các địa phương, các hội thể thao cơ sở tổ chức các đội tuyển thể thao tham gia các giải thi đấu thể thao thường niên theo kế hoạch của Liên đoàn Thể thao học sinh Châu Á (Giải Bóng đá, Bơi lội, Điền kinh, Bóng chuyền...).
Đối với hoạt động TDTT học sinh, sinh viên quốc tế, các sở giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp căn cứ khả năng kinh phí và điều kiện của địa phương xem xét, lựa chọn, báo cáo UBND tỉnh/TP trực thuộc TW cho phép và đăng ký với Bộ để cử học sinh, sinh viên tham gia.
1. Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật về công tác y tế trường học, tập trung vào các nội dung chủ yếu sau:
- Củng cố, phát triển, kiện toàn, xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện và tăng cường hiệu quả hoạt động y tế trường học theo các quy định về công tác y tế trường học tại các cơ sở giáo dục.
- Triển khai Chương trình phối hợp số 993/CTr-BYT-BGDĐT ngày 16/11/2012 của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo về bảo vệ, giáo dục và chăm sóc sức khỏe trẻ em, HSSV trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, giai đoạn 2012-2020;
2. Phối hợp với ngành Y tế tại địa phương tổ chức các hoạt động phòng, chống các dịch, bệnh, tật trong trường học (cúm A H1N1, cúm AH5N1, cúm AH7N9 và các chủng vi rút cúm gia cầm lây sang người, tay chân miệng, sởi, rubella, sốt xuất huyết, lao, hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông do vi rút Corona “Mers-Cov”, vi rút Zika, nha học đường, mắt học đường, cong vẹo cột sống, sốt rét, giun sán,...) và các dịch bệnh mới xuất hiện theo các công điện, văn bản chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch, bệnh do Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Tham gia và tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn các cấp về chuyên môn, nghiệp vụ y tế trường học.
3. Thực hiện các quy định về công tác y tế trường học:
- Tổ chức triển khai thực hiện các quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công tác y tế trường học; Kế hoạch hành động phòng, chống HIV/AIDS của ngành Giáo dục giai đoạn 2012-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 5330/QĐ-BGDĐT ngày 29/11/2012; Chỉ thị số 6036/CT-BGDĐT ngày 17/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường thực hiện phòng, chống tác hại của thuốc lá và lạm dụng đồ uống có cồn trong ngành giáo dục; Triển khai Đề án “Thông tin, truyền thông về ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai trong trường học giai đoạn 2013 - 2020” theo Quyết định số 329/QĐ-BGDĐT ngày 25/01/2014; Các quy định về hoạt động Chữ Thập đỏ trong trường học theo Thông tư số 07/2014/TT-BGDĐT ngày 14/3/2014;
- Đảm bảo môi trường nhà trường xanh, sạch, đẹp, an toàn; Tăng cường công tác chống kỳ thị và phân biệt đối xử với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; Triển khai thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, đảm bảo quyền trẻ em, tạo cơ hội học tập cho các em có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật, học sinh nghèo theo Kế hoạch Liên ngành số 3970/KHLN- BLĐTBXH-BGDĐT ngày 15/10/2013, Kế hoạch hành động vì trẻ em số 129/KH-BGDĐT ngày 07/02/2013 của ngành Giáo dục giai đoạn 2013 - 2020; Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế tổ chức triển khai các hoạt động của Chương trình Sữa học đường và chỉ đạo các trường mầm non, tiểu học cho trẻ em, học sinh uống sữa đạt chất lượng theo đúng quy định tại Quyết định số 1340/QĐ-TTg ngày 08/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020.
- Tổ chức triển khai thực hiện các quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BGDĐT-BVHTTDL-BLĐTBXH-BCA ngày 05/5/2016 về việc hướng dẫn thực hiện giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
4. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Bảo hiểm xã hội các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác hướng dẫn, tuyên truyền cho cha mẹ HSSV và vận động HSSV tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc theo quy định tại Luật số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế và Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Bảo hiểm y tế; Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ Y tế - Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế và Công văn số 4660/BGDĐT-CTHSSV ngày 10/9/2015 thực hiện bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên. Phấn đấu đến cuối năm 2017, đạt tỷ lệ 100% HSSV tham gia bảo hiểm y tế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 - 2020. Tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, tư vấn và truyền thông về giáo dục sức khỏe, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường; giáo dục dân số, giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản vị thành niên, phòng, chống HIV/AIDS. Tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam (01/7/2016); Ngày nước thế giới (22/3); Tuần lễ quốc gia nước sạch, vệ sinh môi trường; Ngày toàn dân hiến máu nhân đạo (7/4); Ngày thế giới không thuốc lá (31/5); Ngày môi trường thế giới (5/6); Ngày vệ sinh yêu nước (2/7); Ngày thế giới phòng, chống HIV/AIDS (1/12); Tháng hành động vì trẻ em (từ 1-30/6); Tuần lễ tiêm chủng (9-15/5); Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm (15/4-15/5) và các sự kiện khác liên quan đến công tác truyền thông chăm sóc sức khỏe HSSV.
5. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả và giám sát chặt chẽ các hoạt động của công tác nước sạch và vệ sinh môi trường trong trường học giai đoạn 2016-2020, chú trọng việc xây dựng, sử dụng và bảo quản các công trình cấp nước và công trình vệ sinh trong trường học. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trong các cơ sở giáo dục, có kế hoạch thống kê, kiểm soát, bảo quản, thu gom và xử lý các hóa chất độc hại nguy hiểm trong các nhà trường.
6. Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học các cấp về công tác y tế trường học. Xây dựng và phổ biến các mô hình tốt về công tác y tế trường học tại địa phương, tổng hợp và báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo để nghiên cứu triển khai và nhân rộng. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ hằng năm và báo cáo đột xuất về công tác y tế trường học.
7. Phối hợp với các cơ quan y tế trên địa bàn trong tổ chức thực hiện và kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện.
C. Tổ chức thực hiện
Các sở giáo dục và đào tạo, đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, bám sát nội dung văn bản hướng dẫn công tác HSSV, hoạt động ngoài giờ lên lớp và y tế trường học năm học 2016-2017, quán triệt, triển khai đến tất cả các phòng giáo dục, các cơ sở giáo dục, đào tạo và giáo viên, cán bộ công chức, viên chức toàn Ngành thực hiện.
D. Chế độ báo cáo
1. Báo cáo định kỳ: Báo cáo sơ kết triển khai công tác HSSV, hoạt động ngoài giờ lên lớp và y tế trường học, học kỳ I trước ngày 19/01/2017; Báo cáo tổng kết triển khai công tác HSSV, hoạt động ngoài giờ lên lớp và y tế trường học năm học 2016-2017 trước ngày 15/6/2017.
2. Báo cáo đột xuất khi được yêu cầu và có vụ việc xảy ra (kể cả khi đã giải quyết).
Báo cáo gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo qua Vụ Công tác HSSV, địa chỉ số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội, điện thoại/fax: 04. 38684485.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- Các Thứ trưởng;
- Các đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT;
- Các Bộ: VHTTDL, LĐTBXH, CA, YT, Đoàn TNCSHCM, Hội LHPNVN, Hội Khuyến học VN;
- UBND tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Ủy ban quốc gia đổi mới GD&ĐT;
- Hội đồng quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực;
- Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước;
- Công đoàn Giáo dục Việt Nam;
- Hội Cựu Giáo chức Việt Nam;
- Hiệp hội các trường ĐH, CĐ Việt Nam;
- Hiệp hội Thiết bị GD Việt Nam;
- Lưu: VT, Vụ CTHSSV.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi