Công văn 434/BCT-TCCB 2023 tổ chức kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 434/BCT-TCCB

Công văn 434/BCT-TCCB của Bộ Công Thương về việc tổ chức kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên/giảng viên cao đẳng sư phạm năm 2023
Cơ quan ban hành: Bộ Công ThươngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:434/BCT-TCCBNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Ngọc Minh Hương
Ngày ban hành:31/01/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
___________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________

Số: 434/BCT-TCCB
V/v tổ chức kỳ thi thăng hạng CDNN giảng viên/ giảng viên CĐSP năm 2023

Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2023

Kính gửi:

- Các cơ sở giáo dục đại học thuộc Bộ;
- Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ, Công Thương Trung ương.

Ngày 10 tháng 01 năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục có Công văn số 112/BGDĐT-NGCBQLGD về việc tổ chức kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên/ giảng viên cao đẳng sư phạm năm 2023 (Bản sao Công văn số 112/BGDĐT-NGCBQLGD gi kèm theo).

Căn cứ danh sách viên chức đã được Bộ Công Thương gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ tại Công văn số 5214/BCT-TCCB ngày 30 tháng 8 năm 2022 (bn sao Công văn số 5214/BCT-TCCB gửi kèm theo) và tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp năm 2023 quy định tại Công văn số 112/BGDĐT-NGCBQLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công Thương đề nghị các đơn vị:

1. Rà soát số lượng giảng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thăng hạng CDNN giảng viên năm 2023 (trong đó lưu ý viên chức dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên năm 2023 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức phải được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm 2021 và năm 2022; không trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật viên chức quy định tại Điều 56 Luật Viên chức được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

2. Rà soát, bổ sung hồ sơ đăng ký dự thi theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

2.1. Hồ sơ đăng ký dự thi thăng hạng CDNN giảng viên cao cấp (hạng I) bao gồm:

a) Đơn đăng ký dự thi thăng hạng CDNN Giảng viên cao cấp (hạng I) (mẫu số 1a đính kèm).

b) Bn sơ yếu lý lịch của viên chức có xác nhận của cơ quan sử dụng hoặc quản lý viên chức (mẫu số 2 đính kèm).

c) Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu cơ quan sử dụng viên chức không giữ chức vụ quản lý hoặc của người đứng đu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền bổ nhiệm viên chức quản lý (mẫu số 3a đính kèm).

d) Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của CDNN giảng viên cao cấp (hạng I) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực, bao gồm:

- Bằng tiến sĩ phù hợp với vị trí việc làm, ngành hoặc chuyên ngành giảng dạy;

- Chứng chbồi dưỡng tiêu chuẩn CDNN giảng viên đại học/ Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN của hạng viên chức giảng dạy trong các cơ sở GDĐH công lập theo quy định của pháp luật trước ngày 30 tháng 6 năm 2022;

- Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

đ) Quyết định bnhiệm giảng viên chính (hạng II), mã số: V.07.01.02 và quyết định bổ nhiệm chức danh tương đương (nếu có).

e) Bản kê khai các công trình nghiên cứu khoa học, bài báo khoa học và biên soạn sách phục vụ đào tạo, hướng dẫn học viên/ nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ/ luận án tiến sĩ có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị quản lý kèm theo các minh chứng (Bản sao các quyết định giao nhiệm vụ hướng dẫn tiến sĩ, thạc sĩ; bản sao bằng tiến sĩ, bằng thạc sĩ hoặc quyết định công nhận tốt nghiệp của người học được giao hướng dẫn; Bản sao quyết định hoặc hợp đồng giao nhiệm vụ khoa học và công nghệ; Biên bản nghiệm thu hoặc quyết định công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; Bn sao bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia, quốc tế và các tài liệu minh chứng kèm theo; Bản sao bài báo khoa học đã công bố, sách phục vụ đào tạo đã được thẩm định và nghiêm thu theo quy định; Giấy xác nhận mục đích sử dụng sách phục vụ đào tạo của người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học).

2.2. Hồ sơ đăng ký dự thi thăng hạng CDNN giảng viên chính (hạng II) bao gồm:

a) Đơn đăng ký dự thi thăng hạng CDNN Giảng viên chính (hạng II) (mẫu số 1b đính kèm).

b) Bản sơ yếu lý lịch của viên chức có xác nhận của cơ quan sử dụng hoặc quản lý viên chức (mẫu số 2 đính kèm).

c) Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu cơ quan sdụng viên chức không giữ chức vụ quản lý hoặc của người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền bnhiệm viên chức quản lý (mẫu số 3b đính kèm).

d) Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của CDNN giảng viên chính (hạng II) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực, bao gồm:

- Bằng thạc sĩ trở lên phù hợp với vị trí việc làm, ngành hoặc chuyên ngành giảng dạy;

- Chứng chbồi dưỡng tiêu chuẩn CDNN giảng viên đại học hoặc chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN của hạng viên chức giảng dạy trong các cơ sở GDĐH công lập theo quy định của pháp luật trước ngày 30/6/2022;

- Có chứng chbồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm;

đ) Quyết định bổ nhiệm CDNN giảng viên (hạng III), mã số: V.07.01.03 và quyết định bnhiệm chức danh tương đương (nếu có).

e) Bản kê khai các công trình nghiên cứu khoa học, bài báo khoa học và biên soạn sách phục vụ đào tạo có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị quản lý kèm theo các minh chứng (Bản sao quyết định hoặc hợp đồng giao nhiệm vụ khoa học và công nghệ; Biên bn nghiệm thu hoặc quyết định công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; Bản sao bài báo khoa học đã công bố, sách phục vụ đào tạo đã được thẩm định và nghiệm thu theo quy định; Giấy xác nhận mục đích sử dụng sách phục vụ đào tạo của người đứng đầu cơ sở GDĐH).

2.3. Lưu ý

- Các bản sao văn bằng, chứng ch, quyết định, hợp đồng phải được chứng thực hoặc công chứng theo quy định của pháp luật. Đối với bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ GDĐT công nhận theo quy định hiện hành.

- Đối với trường hợp được cử đi học nước ngoài theo đề án, thỏa thuận hợp tác của Bộ GDĐT có thể thay thế Bản sao công nhận văn bằng bởi Bản sao quyết định cử đi học của Bộ GDĐT.

2.4. Hình thức, quy cách bộ hồ sơ đăng ký dự thi: Bộ hồ sơ đăng ký dự thi thăng hạng CDNN được quy định như sau:

a) ng viên chuẩn bị 01 bộ hồ sơ được in, chụp trên giấy A4, đóng bìa, có mục lục và đánh số trang.

b) Bộ hồ sơ được đóng thành một tập, gồm các tài liệu và được sắp xếp theo thứ tự; các bài báo khoa học và sách phục vụ đào tạo được sắp xếp theo từng loại công trình và theo thứ tự thời gian.

c) ng viên chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính pháp lý, sự chuẩn xác của hồ sơ và các văn bản sao chụp. Khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu, ứng viên có trách nhiệm cung cấp bản chính hoặc tài liệu gốc đ đi chiếu.

d) Các công trình khoa học, bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích của cơ quan, tổ chức hoặc công dân có liên quan đến nội dung bí mật nhà nước, bí mật thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh phải được bảo vệ theo quy định của pháp luật và thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đơn vị cử viên chức dự thi thăng hạng CDNN chịu trách nhiệm trước pháp luật về tiêu chuẩn, điều kiện của viên chức được cử tham dự thi thăng hạng CDNN.

Văn bản rà soát danh sách viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thăng hạng CDNN năm 2023 của đơn vị (nếu có thay đổi so với danh sách tại Công văn số 5214/BCT-TCCB) và bổ sung các hồ sơ dự thi của viên chức (còn thiếu so với yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo) gửi về Bộ Công Thương (thông qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 08 tháng 02 năm 2023 để tng hợp.

Đối với đơn vị trong năm 2022 chưa triển khai nội dung tổ chức thi thăng hạng CDNN chuyên ngành giáo dục, đào tạo tới viên chức trong đơn vị thì có thcử bổ sung viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi (mốc thu hồ sơ theo hướng dẫn tại Công văn số 3663/BCT-TCCB ngày 28 tháng 6 năm 2022 của Bộ Công Thương)./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Nguyễn Ngọc Minh Hương

Mẫu số 1a

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

Giảng viên cao cấp (hạng I)/Giảng viên CĐSP cao cấp (hạng I)
(Ban hành kèm theo công văn số …./BGDĐT-NGCBQLGD ngày .... tháng …. năm 2022)

Kính gửi: .....................................................................................................................

Tên tôi là (chữ in hoa): ………………………………………………………….. Nam (nữ): ..............

Ngày tháng năm sinh: ..................................................................................................

Nơi hiện nay: ...........................................................................................................

Đơn vị công tác (khoa, trường): ............................................................................................

Chức vụ: .....................................................................................................................

Trình độ chuyên môn cao nhất: ....................................................................................

Ngày tháng năm được tuyển dụng vào biên chế: ..........................................................

Chức danh nghề nghiệp viên chức hiện nay: …………………. mã số: .............................

Thời gian bnhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức hiện nay: ....................................

Hệ số lương hiện hưởng: …………………….… ngày tháng năm xếp: .........../……../.......

Sau khi nghiên cứu các quy định về việc thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp Giảng viên cao cấp (hạng I)/Giảng viên CĐSP cao cấp (hạng I) tại Công văn số …….. ngày ……………... của …………………………… và các văn bản hiện hành khác, tôi tự đánh giá

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Tôi làm đơn này kính đề nghị …………………….. xem xét cho tôi được tham dự kỳ thi thăng hạng Giảng viên cao cấp (hạng I)/Giảng viên CĐSP cao cấp (hạng I).

Tôi xin trân trọng cảm ơn.

Tài liệu gửi kèm theo đơn này gồm có:

1………………………………………………

2………………………………………………

3………………………………………………

4………………………………………………

5………………………………………………

6………………………………………………

……., ngày.... tháng .... năm ....
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu số 3a

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BẢN NHẬN XÉT VIÊN CHỨC

(Dùng cho thi thăng hạng Giảng viên cao cấp (hạng I)/Giảng viên CĐSP cao cấp (hạng I))
(Ban hành kèm theo công văn số …../BGDĐT-NGCBQLGD ngày .... tháng …. năm 2020)

Họ và tên viên chức: ...................................................................................................

Đơn vị công tác: .........................................................................................................

1 - Phẩm chất đạo đức:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

2 - Năng lực chuyên môn:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

3 - Tinh thần trách nhiệm và kỷ luật lao động:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

4 - Quan hệ với đồng nghiệp:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Xét quá trình công tác và theo nhu cầu nhiệm vụ giảng dạy chức danh nghề nghiệp Giảng viên cao cấp/Giảng viên CĐSP cao cấp, chúng tôi nhất trí cử Ông (Bà) ……………………… tham dự kỳ thi thăng hạng Giảng viên cao cấp (hạng I)/Giảng viên CĐSP cao cấp (hạng I) năm 2022.

……….., ngày …. tháng …. năm ….
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)

Mẫu số 3b

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BẢN NHẬN XÉT VIÊN CHỨC

(Dùng cho thi thăng hạng Giảng viên chính (hạng II)/Giảng viên CĐSP chính (hạng II))
(Ban hành kèm theo công văn số ……/BGDĐT-NGCBQLGD ngày .... tháng …. năm 2020)

Họ và tên viên chức: ...................................................................................................

Đơn vị công tác: .........................................................................................................

1 - Phẩm chất đạo đức:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

2 - Năng lực chuyên môn:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

3 - Tinh thần trách nhiệm và kỷ luật lao động:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

4 - Quan hệ với đồng nghiệp:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Xét quá trình công tác và theo nhu cầu nhiệm vụ giảng dạy chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II)/Giảng viên CĐSP chính (hạng II), chúng tôi nhất trí cử Ông (Bà) ………………………….. tham dự kỳ thi thăng hạng Giảng viên chính (hạng II)/Giảng viên CĐSP chính (hạng II) năm 2022.

……….., ngày …. tháng …. năm ….
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi