Công văn 4325/BGDĐT-GDQP của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc góp ý dự thảo Danh sách liên kết giáo dục quốc phòng - an ninh các cơ sở giáo dục đại học

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 4325/BGDĐT-GDQP

Công văn 4325/BGDĐT-GDQP của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc góp ý dự thảo Danh sách liên kết giáo dục quốc phòng - an ninh các cơ sở giáo dục đại học
Cơ quan ban hành: Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:4325/BGDĐT-GDQPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Thiện Minh
Ngày ban hành:27/06/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------
Số: 4325/BGDĐT-GDQP
V/v: Góp ý dự thảo Danh sách liên kết GDQP-AN các cơ sở GDĐH;
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2013
 
Kính gửi: Các đơn vị chủ quản và liên kết môn hc giáo dục quc phòng - an ninh
1.1. Thông tư số 25/2009/TT-BGDĐT ngày 24/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sửa đổi, bổ sung Danh sách đơn vị chủ quản và đơn vị liên kết giáo dục quốc phòng - an ninh (GDQP-AN), quy định tại Quyết định số 57/2008/QĐ-BGDĐT ngày 14/10/2008 của Bộ trưởng-BGiáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định về liên kết giáo dục quốc phòng - an ninh của các cơ sở giáo dục đại học đến nay đã được 4 năm.
Trong 4 năm qua Thông tư số 25/2009/TT-BGDĐT ngày 24/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sửa đổi, bổ sung Danh sách đơn vị chủ quản và đơn vị liên kết giáo dục quốc phòng - an ninh, quy đnh tại Quyết đnh số 57/2008/QĐ-BGDĐT ngày 14/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định về liên kết giáo dục quốc phòng - an ninh của các cơ sở giáo dục đại học đã được triển khai thực hiện tương đối tốt, tạo điều kiện hỗ trợ việc nâng cao chất lượng, hiệu quả Giáo dục quốc phòng - an ninh trong các trường đại học, cao đẳng. Tuy nhiên, quá trình thực hiện Thông tư s 25/2009/TT-BGDĐT ngày 24/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã bộc lộ một số hạn chế cần phải được sửa đổi, thay thế.
1.2. Trong Thông tư số 25/2009/TT-BGDĐT quy định Danh sách đơn vị chủ quản và đơn vị liên kết giáo dục quốc phòng - an ninh, quy mô trường, lp tăng nhưng đội ngũ giảng viên GDQP-AN trình độ đại học, cao đẳng chưa được đào tạo. Hiện nay đội ngũ giảng viên GDQP-AN nòng cốt vẫn chỉ là sĩ quan quân đội biệt phái đang công tác tại các trung tâm GDQP-AN sinh viên và một số trường đại học, cao đẳng. Trong quá trình thực hiện liên kết, để đảm bảo chất lượng dạy và học môn học GDQP-AN, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nhiều lần điều chỉnh để phù hợp năng lực đơn vị chủ quản và đơn vị liên kết GDQP-AN.
1.3. Trong 4 năm qua, một số trung tâm GDQP-AN sinh viên được xây dựng, hoàn thiện, khả năng đáp ứng nhu cầu học tập môn học GDQP-AN tăng lên, một số cơ sở giáo dục đại học củng cố cơ sở vật chất, bổ sung đội ngủ giảng viên, thành lập khoa, bộ môn GDQP-AN đủ điều kiện, được Bộ cho phép tự tổ chức môn học GDQP-AN tại trường do vậy việc Sửa đổi, bổ sung Danh sách đơn vị chủ quản và đơn vị liên kết giáo dục quốc phòng - an ninh các cơ sở giáo dục đại học là rất cần thiết.
2. Đề nghị các đơn vị chủ quản và các đơn vị liên kết môn học GDQP-AN tổ chức thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Danh sách đơn vị chủ quản và đơn vị liên kết giáo dục quốc phòng - an ninh các cơ sở giáo dục đại học (có dự thảo Danh sách kèm theo) và gửi về Vụ Giáo dục Quốc phòng - Bộ Giáo dục và Đào tạo số 49 Đại Cồ Việt Hà Nội, trước ngày 15/7/2013 để hoàn thiện văn bản.
Trân trọng.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Bùi Văn Ga (để b/c);
- Lưu VT, Vụ GDQP.
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNGNguyễn Thiện Minh
 
 
 
 
 
DANH SÁCH
ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN VÀ ĐƠN VỊ LIÊN KẾT GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH
(Ban hành kèm theo Thông tư s
:    /2013/QĐ-BGDĐT ngày tháng năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

STT
ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN
ĐƠN VỊ LIÊN KT
1
Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội
Trung tâm GDQP-AN Hà Nội 1
1. Trường ĐHSP Thdục Ththao Hà Nội
2. Trường Đại học Công đoàn
3. Trường Đại học Luật Hà Nội
4. Học viện Ngân hàng
5. Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội
6. Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội
7. Trường ĐH Hà Nội
8. Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương
9. Học viện Y học cổ truyền Việt Nam
10. Trường ĐH Thành Tây
11. Trường ĐH Dân lập Đông Đô
12. Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật thương mại
13. Trường CĐ Nghệ thuật Hà Nội
14. Trường ĐH FPT
15. Trường ĐH Đại Nam
2
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Trung tâm GDQP-AN Hà Nội 2
1. Trường ĐHSP Hà Nội 2
2. Trường ĐH Thương mại
3. Trường ĐH Ngoại thương
4. Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội
5. Trường ĐH Hùng Vương
6. Trường ĐH FPT
7. Viện ĐH Mở Hà Nội
8. Trường ĐH Dân lập Phương Đông
9. Trường ĐH Công nghệ Thông tin - ĐHQG TP Hồ Chí Minh (Trung tâm tin học Trí Đức)
10. Trường ĐH Lao động Xã hội (hệ đại học)
11. Trường ĐH Thủy lợi
12. Trường CĐ Sư phạm Vĩnh Phúc
13. Trường CĐ Công nghiệp Phúc Yên
14. Trường CĐ In Hà Nội
15. Trường CĐ Cơ điện
16. Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc
17. Học viện Chính sách và Phát triển
18. Trường CĐ Công nghệ và Kinh tế Hà Nội
3
Đại học Quốc gia Hà Nội Trung tâm GDQP-AN ĐHQG Hà Nội
1. Các trường thành viên thuộc ĐH Quc gia HN
2. Trường ĐH Lao động Xã hội (hệ liên thông)
3. Nhạc viện Hà Nội
4. Trường CĐ Xây dựng số 1
4
Đại học Thái Nguyên
Trung tâm GDQP-AN Thái Nguyên
1. Các trường thuộc ĐH Thái Nguyên
2. Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật Việt Bc
3. Trường CĐ Y tế Thái Nguyên
4. Trường CĐ Thương mại Du lịch
5
Trường ĐH Hải Phòng
Trung tâm GDQP-AN Hải Phòng
1. Trường ĐH Hi Phòng
2. Trường ĐH Dân lập Hải Phòng
3. Trường CĐ Công nghệ Viettronics
4. Trường CĐ Cộng đng Hải Phòng
5. Trường CĐ Giao thông Vận tải Trung ương 2
6. Trường CĐ Hàng hải
6
Trường ĐH Vinh
Trung tâm GDQP-AN Vinh
1. Trường ĐH Vinh
2. Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh
3. Trường ĐH Y Nghệ An
4. Trường CĐ Văn hoá Nghệ thuật Nghệ An
5. Trường ĐH Công nghệ Vạn Xuân
7
Đại học Huế
Trung tâm GDQP-AN TP Huế
1. Các trường thuộc ĐH Huế
2. Trường CĐSP Thừa Thiên - Huế
3. Trường CĐ Công nghiệp Huế
4. Trường CĐ Xây dng Thừa Thiên - Huế
5. Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật thương mại (cơ sở 2)
8
Trung tâm GDQP-AN
Trường Quân sự Quân khu 5
1. Các trường thuộc Đại học Đà Nng
2. Trường ĐH Kiến trúc Đà Nng
3. Trường ĐH Duy Tân (hệ đại học)
4. Trường ĐH Phan Chu Trinh
5. Trường CĐ Lương thực - Thực phẩm
6. Trường CĐ Kỹ thuật Y tế Trung ương 2
7. Trường ĐH Đông Á
8. Trường CĐDL Kinh tế - Kỹ thuật Đông Du
9. Trường CĐ Nội vụ (cơ sở 2)
10. Trường CĐ Công nghệ TT hữu nghị Việt- Hàn
11. Trường CĐ Giao thông Vận tải II
12. Trường CĐ Thương mại.
9
Trường Đại học Nha Trang Trung tâm GDQP-AN
Khánh Hòa
1. Trường Đại học Nha Trang
2. Trường CĐ Y tế Khánh Hòa
10
Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh
Trung tâm GDQP-AN
1. Các trường thuộc ĐH Quc gia TP HCM
2. Trường ĐH Kiến trúc TP Hồ Chí Minh
3. Trường ĐH Nông lâm TP Hồ Chí Minh
4. Trường ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh
5. Trường ĐH Giao thông Vận tải (cơ sở 2)
6. Trường ĐH Luật TP Hồ Chí Minh
7. Trường ĐHSP Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh
8. Học viện CN Bưu chính Viễn thông
9. Trường ĐH Văn hóa TP Hồ Chí Minh
10. Trường ĐH Giao thông Vận tải TP HCM
11. Trường CĐ Tài chính Hải quan
12. Trường CĐ Viễn Đông
11
Trung tâm GDQP-AN
Trường Quân sự Quân khu 7
1. Trường ĐH Kỹ thuật công nghệ TP HCM
2. Trường ĐHDL Ngoại ngữ - Tin học TP HCM
3. Trường ĐHSP Thdục Thể thao TP HCM
4. Trường CĐ Văn hoá Nghệ thuật
5. Trường CĐ Phát thanh Truyền hình 2 TP HCM
6. Trường ĐH Kinh tế công nghiệp Long An
7. Trường ĐH FPT (CS tại TP HCM 2011)
8. Trường CĐ VH Nghệ thuật Du lịch Sài Gòn
9. Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP HCM
10. Trường CĐ Kinh tế - KT Phú Lâm
12
Trường ĐH Tây Nguyên Trung tâm GDQP-AN Tây Nguyên
1. Trường ĐH Tây Nguyên
2. Trường CĐSP Đăk Lăk
3. Trường CĐ Văn hoá Nghệ thuật Đăk Lăk
4. Trưng CĐ Y tế Đăk Lăk
13
Trường Đại học Cn Thơ
Trung tâm GDQP-AN Cần Thơ
1. Trường ĐH Cn Thơ
2. Trường ĐH Tây Đô
3. Trường ĐH Y - Dược cần Thơ
4. Trường CĐ Y tế Cần Thơ
14
Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự
Trung tâm GDQP-AN Bc Giang
1. Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự
2. Trường CĐ Kỹ thuật Công Nghiệp
15
Trường Đại học Hng Đức
Trung tâm GDQP-AN Thanh Hóa
1. Trường ĐH Hng Đức
2. Trường ĐH Công nghiệp TP HCM (cơ sở tại Thanh Hóa)
3. Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật Thanh Hóa
4. Trường CĐ Tài nguyên Môi trường Min Trung
5. Trường CĐ Thể dục Thể thao Thanh Hóa
6. Trường CĐ Y tế Thanh Hóa
16
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
1. Trường ĐHSP Hà Nội
2. Trường ĐH Dân lập Thăng Long
3. Trường ĐH Điện lực
4. Trường CĐ Điện tử - Điện lạnh
5. Trường CĐ Công nghệ Hà Nội
6. Trung tâm VNIT ĐH QG TP HCM
17
Trường Đại học Mỏ - Địa chất
1. Trường ĐH Mỏ - Địa chất
2. Học viện Ngoại giao
3. Trường CĐ Nội vụ
4. Trường CĐ Du lịch Hà Nội
18
Trường Đại học Giao thông vận tải
1. Trường ĐH Giao thông Vận tải
2. Trường Đại học Nguyễn Trãi
3. Học viện Quản lý giáo dục
4. Trường CĐ Múa Việt Nam
5. Trường CĐ Cộng đồng Hà Nội
6. Trường CĐ KT Công nghiệp Bách khoa
19
Học viện Kỹ thuật Mật mã
1. Học viện Kỹ thuật mật mã
2. Trường ĐH Công nghệ và Quản lý Hữu nghị
20
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
1. Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội
2. Trường CĐ Xây dựng Công trình đô thị
3. Trường CĐ Dệt may thời trang Hà Nội
4. Trường CĐ Tài chính Quản trị Kinh doanh Hưng Yên
21
Trường Đại học Hàng hải
1. Trường Đại học Hàng hải
2. Trường ĐH Y Hải Phòng
22
Trường ĐH Lâm nghiệp
1. Trường ĐH Lâm nghiệp
2. Trường CĐ Cộng đng Hà Tây
3. Trường CĐ Nông nghiệp và PTNT Bắc bộ
4. Trường CĐ Việt Hung
23
Trường Đại học Y Hà Nội
1. Trường ĐH Y Hà Nội
2. Trường ĐH Y tế công cộng
3. Trường CĐ Y tế Hà Nội
24
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội
1. Trường ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội
2. Trường ĐH Kinh tế Kỹ thuât - Công nghiệp
25
Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh.
1. Trường ĐH Thể dục Thể thao Bắc Ninh
2. Trường CĐ Công nghệ Bắc Hà
3. Trường CĐ Thuỷ sản
4. Trường CĐ Ngoại ngữ Công nghệ Việt Nhật
5. Trường Cao đng Công nghiệp Hưng Yên (Cơ sở tại Bắc Ninh)
26
Học viện Kỹ thuật quân sự
1. Học viện Kỹ thuật quân sự
2. Trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật Hà Nội
3. Trường CĐ Đại Việt
4. Trường ĐH Quốc tế Bắc Hà
27
Trường Đại học Xây Dựng
1. Trường ĐH Xây dựng
2. Viện Đại học Mở Hà Nội (hệ liên thông)
3. Trường CĐ Truyền hình
4. Viện ĐH Mở HN, hệ liên thông
28
Trường Đại học Quảng Nam
1. Trường ĐH Quảng Nam
2. Trường CĐ Phương Đông
3. Trường CĐ Y tế Quảng Nam
4. Trường CĐ Công kỹ nghệ Đông Á Quảng Nam
29
Trường Đại học Sư phm TP H Chí Minh
1. Trường ĐHSP TP Hồ Chí Minh
2. Trường ĐH Ngân hàng
3. Trường ĐH Ngoại thương TP HCM
4. Trường ĐH Văn Hiến
5. Nhạc viện TP Hồ Chí Minh
6. Trường CĐSP Trung ương TP HCM
7. Trường CĐBC Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp
30
Trường ĐH Y - Dược TP Hồ Chí Minh
1. Trường ĐH Y - Dược TP Hồ Chí Minh
2. Trường ĐH Hùng Vương
3. Trường ĐH Hoa Sen
4. Trường CĐ Công nghệ thông tin TP HCM
5. Trường CĐ Kinh tế Công nghệ TP HCM
6. Trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật Miền Nam
31
Trung tâm GDQP - AN
Đại học Trà Vinh
1. Trường ĐH Trà Vinh
2. Trường ĐH Kiến trúc TP HCM (Phân hiệu 2)
3. Trường CĐ Y tế Trà Vinh
32
Trường ĐH Trần Đại Nghĩa
1. Trường ĐH Văn Lang
2. Trường ĐH Mở TP HCM
3. Trường ĐH Mỹ thuật TP H Chí Minh
4. Trường ĐH Tài chính Marketing
5. Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP Hồ Chí Minh
6. Trường CĐ Cao Thắng
7. Trường CĐ Điện lực
8. Trường CĐ Kinh tế TP Hồ Chí Minh
33
Trung tâm GDQP-AN
(Trường Cao đẳng nghề số 8 - Bộ Quốc phòng)
1. Trường CĐKT Công nghệ Đng Nai
2. Trường CĐ Công nghệ và quản trị SoNadezi
3. Trường CĐ Y tế Đồng Nai
4. Trường CĐ Mỹ thuật trang trí Đồng Nai
5. Trường ĐH Bà Rịa Vũng Tàu
6. Trường ĐH Dầu khí
34
Trung tâm GDQP-AN
trường QS TP cần Thơ
1. Trường CĐ Cơ điện và Kỹ thuật Nam Bộ
2. Trường CĐ Kinh tế Đối ngoại Cần Thơ
3. Trường CĐ Kinh tế kỹ thuật Cần Thơ
4. Trường ĐH Kiến trúc (Phân hiệu tại Cn Thơ)
35
Trung tâm GDQP-AN
trường ĐH Tôn Đức Thắng
1 .Trường ĐH Tôn Đức Thng
2. Trường ĐH CNTT Gia Định
3. Trường ĐH TDTT TP Hồ Chí Minh
36
Trung tâm GDQP trường ĐH Bình Dương
1. Trường ĐH Bình Dương
2. Trường ĐH Thủy lợi (Cơ sở tại Bình Dương)
37
Trường ĐH Lao động - Xã hội Cơ sở II
1. Trường ĐH Lao động Xã hội CS2
2. Trường CĐ Giao thông Vận tải TP HCM
3. Trường CĐ Lý Tự Trọng
38
Trường ĐH Quảng Nam
1. Trường CĐ CKN Đông Á Quảng Nam
2. Trường CĐ Phương Đông Quảng Nam
3. Trường CĐ Y tế Quảng Nam
39
Trung tâm GDQP-AN
Trường ĐH Thdục Thể thao Đà Nng
1. Trường ĐH Thdục Thể thao Đà Nng
2. Trường CĐ Kinh tế Kế hoạch Đà Nng
40
Trung tâm GDQP-AN
Trường CĐ Công nghệ và KT Ô
1. Trường CĐ Công nghệ và KT Ô
2. Trường ĐH Việt Hung
3. Học viện Ngân hàng (Hệ CĐ)
41
Trung tâm GDQP-AN
Trường SQ Thông tin
1. Trường ĐH Thái Bình Dương
2. Trường ĐH Mở TP HCM (Cơ sở tại TP Nha Trang)
3. Trường CĐ Sư phạm TW Nha Trang
4. Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang
 
 
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi