Công văn 413/UBND-KGVX Hà Nội tiếp tục cho học sinh nghỉ học nhằm phòng, chống virus Corona

Tóm tắt Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Thuộc tính văn bản
Công văn 413/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 413/UBND-KGVX Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành: 07/02/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------------

Số: 413/UBND-KGVX

V/v: Tiếp tục cho học sinh nghỉ học nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------

Hà Nội, ngày 07 tháng 02  năm 2020

 

 

                                                                 Kính gửi: - Sở Giáo dục và Đào tạo;
                                                                                 - Sở Lao động Thương binh và Xã hội;
                                                                                 - Sở Y tế;
                                                                                 
- UBND các quận, huyện, thị xã.

 

Ngày 06/02/2020, Ủy ban nhân dân Thành phố nhận được Tờ trình số 378/TTr-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo và Tờ trình số 326/TTr-SLĐTBXH của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc tiếp tục cho học sinh, sinh viên nghỉ học nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra (bản chụp gửi kèm theo).

Về việc này, Ủy ban nhân dân Thành phố có ý kiến như sau:

1.Đồng ý đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 378/TTr-SGDĐT ngày 06/02/2020 và Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 326/TTr-SLĐTBXH ngày 06/02/2020 về việc tiếp tục cho học sinh, sinh viên tạm thời nghỉ học đến hết ngày 16/02/2020.

2.Giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Sở Y tế, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan thông báo đến các đơn vị và tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo đúng quy định pháp luật và Thành phố.

3.Giao Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục tiến hành phun hóa chất khử khuẩn, vệ sinh môi trường các trường học đợt 2 vào Thứ Bảy, Chủ Nhật (ngày 8-9/02/2020) và đợt 3 vào Thứ Bảy, Chủ Nhật (ngày 15-16/02/2020); đảm bảo vệ sinh an toàn tuyệt đối trước khi học sinh, sinh viên đến trường./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Phó Chủ tịch Ngô Văn Quý;
- VPUB; CVP, PCVP Đặng Hương Giang;
Các phòng: KGVX, NC, TKBT;
- Lưu: VT, KGVX;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

Nguyễn Đức Chung

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực