Công văn 4062/BGDĐT-NGCBQLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo tình hình thực hiện định mức biên chế sự nghiệp giáo dục ở các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 4062/BGDĐT-NGCBQLGD

Công văn 4062/BGDĐT-NGCBQLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo tình hình thực hiện định mức biên chế sự nghiệp giáo dục ở các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú
Cơ quan ban hành: Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:4062/BGDĐT-NGCBQLGDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Hoàng Đức Minh
Ngày ban hành:27/06/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------------------
Số: 4062/BGDĐT-NGCBQLGD
V/v: Báo cáo tình hình thực hiện định mức biên chế sự nghiệp giáo dục ở các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2012
 
 

Kính gửi:
- Các Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Trường phổ thông Vùng cao Việt Bắc;
- Trường Hữu nghị 80;
- Trường Hữu nghị T78.
 
Triển khai Chương trình công tác năm 2012, Kế hoạch số 370/KH-BGDĐT ngày 10/5/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức các Hội thảo đánh giá tình hình thực hiện định mức biên chế sự nghiệp giáo dục ở các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú (quy định tại Thông tư số 59/2008/TT-BGDĐT ngày 31/10/2008), lấy ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 59/2008/TT-BGDĐT (phần các quy định về định mức biên chế sự nghiệp giáo dục ở các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú).
Để chuẩn bị nội dung các Hội thảo này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường: Phổ thông Vùng cao Việt Bắc, Hữu nghị 80, Hữu nghị T78 báo cáo về tình hình thực hiện định mức biên chế sự nghiệp giáo dục ở các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú (quy định tại Thông tư số 59/2008/TT-BGDĐT), những kiến nghị, đề xuất. Nội dung báo cáo bao gồm:
1. Khái quát về đặc điểm của các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú tại địa phương
2. Căn cứ các quy định của Bộ về hoạt động của nhà trường, của trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú, đặc điểm của hoạt động cụ thể của các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú tại địa phương, đối chiếu với việc thực hiện định mức biên chế sự nghiệp giáo dục ở các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú (quy định tại Thông tư số 59/2008/TT-BGDĐT), đánh giá những mặt được, những mặt cần được tiếp tục hoàn thiện của các quy định về định mức biên chế sự nghiệp giáo dục ở các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú (quy định tại Thông tư số 59/2008/TT-BGDĐT); kiến nghị, đề xuất. Ví dụ:
- Căn cứ vào Kế hoạch giáo dục phổ thông (quy định tại Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006), khoản 3 Điều 17 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú (ban hành kèm theo Quyết định số 49/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/8/2008), Điều 31 Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học (ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011), Điều 34 Điều lệ trường tiểu học (ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010), khoản 2 Điều 6 Quy định chế độ công tác đối với giáo viên phổ thông (ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009), hoạt động thực tiễn của các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú tại địa phương, đánh giá những mặt được, những mặt cần được tiếp tục hoàn thiện của các quy định về biên chế giáo viên/lớp của trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh, huyện (2,4 giáo viên/lớp, 2,2 giáo viên/lớp), của trường phổ thông dân tộc bán trú (2,2 giáo viên/lớp, 1,5 giáo viên/lớp);
- Căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 31 Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học (ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT), hoạt động thực tiễn của các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú tại địa phương, đề xuất định mức biên chế giáo viên làm công tác tư vấn cho học sinh;
- Căn cứ quy định tại Điều 12, khoản 3 Điều 19 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú (ban hành kèm theo Quyết định số 49/2008/QĐ-BGDĐT), khoản 3 mục I Thông tư số 59/2008/TT-BGDĐT, hoạt động thực tiễn của các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú tại địa phương, đánh giá những mặt được, những mặt cần được tiếp tục hoàn thiện của các quy định về biên chế giáo vụ, y tế trường học, thư viện;
- Căn cứ Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp, Điều 12, khoản 2 Điều 19 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú (ban hành kèm theo Quyết định số 49/2008/QĐ-BGDĐT), cơ chế quản lý, sử dụng nhân viên tổ Quản trị và Đời sống ở các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú ở địa phương (hợp đồng lao đồng, hợp đồng làm việc, trong biên chế); kiến nghị, đề xuất cơ chế quản lý, sử dụng nhân viên tổ Quản trị và Đời sống, định mức biên chế, định mức lao động…
3. Tổng hợp các kiến nghị, đề xuất.
Báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, của nhà trường gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục), 49 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội trước ngày 20/7/2012, bản mềm gửi theo địa chỉ email: [email protected]. Điện thoại liên hệ: Đồng chí Chu Văn Quang, 04.36230501, 01663131323.
 

 Nơi nhận:
- Như trên (50 Sở GD&ĐT có trường PTDTNT, BT);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển (để báo cáo);
- Các Vụ: GDDT, GDTH, GDTrH, CTHSSV, TCCB (để phối hợp);
- Lưu VT, Cục NG&CBQLCSGD.
TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤCHoàng Đức Minh
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi