Công văn 4062/BGDĐT-NGCBQLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo tình hình thực hiện định mức biên chế sự nghiệp giáo dục ở các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------------------
Số: 4062/BGDĐT-NGCBQLGD
V/v: Báo cáo tình hình thực hiện định mức biên chế sự nghiệp giáo dục ở các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2012

 
 

Kính gửi:
- Các Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Trường phổ thông Vùng cao Việt Bắc;
- Trường Hữu nghị 80;
- Trường Hữu nghị T78.

 
Triển khai Chương trình công tác năm 2012, Kế hoạch số 370/KH-BGDĐT ngày 10/5/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức các Hội thảo đánh giá tình hình thực hiện định mức biên chế sự nghiệp giáo dục ở các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú (quy định tại Thông tư số 59/2008/TT-BGDĐT ngày 31/10/2008), lấy ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 59/2008/TT-BGDĐT (phần các quy định về định mức biên chế sự nghiệp giáo dục ở các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú).
Để chuẩn bị nội dung các Hội thảo này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường: Phổ thông Vùng cao Việt Bắc, Hữu nghị 80, Hữu nghị T78 báo cáo về tình hình thực hiện định mức biên chế sự nghiệp giáo dục ở các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú (quy định tại Thông tư số 59/2008/TT-BGDĐT), những kiến nghị, đề xuất. Nội dung báo cáo bao gồm:
1. Khái quát về đặc điểm của các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú tại địa phương
2. Căn cứ các quy định của Bộ về hoạt động của nhà trường, của trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú, đặc điểm của hoạt động cụ thể của các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú tại địa phương, đối chiếu với việc thực hiện định mức biên chế sự nghiệp giáo dục ở các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú (quy định tại Thông tư số 59/2008/TT-BGDĐT), đánh giá những mặt được, những mặt cần được tiếp tục hoàn thiện của các quy định về định mức biên chế sự nghiệp giáo dục ở các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú (quy định tại Thông tư số 59/2008/TT-BGDĐT); kiến nghị, đề xuất. Ví dụ:
- Căn cứ vào Kế hoạch giáo dục phổ thông (quy định tại Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006), khoản 3 Điều 17 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú (ban hành kèm theo Quyết định số 49/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/8/2008), Điều 31 Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học (ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011), Điều 34 Điều lệ trường tiểu học (ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010), khoản 2 Điều 6 Quy định chế độ công tác đối với giáo viên phổ thông (ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009), hoạt động thực tiễn của các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú tại địa phương, đánh giá những mặt được, những mặt cần được tiếp tục hoàn thiện của các quy định về biên chế giáo viên/lớp của trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh, huyện (2,4 giáo viên/lớp, 2,2 giáo viên/lớp), của trường phổ thông dân tộc bán trú (2,2 giáo viên/lớp, 1,5 giáo viên/lớp);
- Căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 31 Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học (ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT), hoạt động thực tiễn của các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú tại địa phương, đề xuất định mức biên chế giáo viên làm công tác tư vấn cho học sinh;
- Căn cứ quy định tại Điều 12, khoản 3 Điều 19 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú (ban hành kèm theo Quyết định số 49/2008/QĐ-BGDĐT), khoản 3 mục I Thông tư số 59/2008/TT-BGDĐT, hoạt động thực tiễn của các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú tại địa phương, đánh giá những mặt được, những mặt cần được tiếp tục hoàn thiện của các quy định về biên chế giáo vụ, y tế trường học, thư viện;
- Căn cứ Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp, Điều 12, khoản 2 Điều 19 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú (ban hành kèm theo Quyết định số 49/2008/QĐ-BGDĐT), cơ chế quản lý, sử dụng nhân viên tổ Quản trị và Đời sống ở các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú ở địa phương (hợp đồng lao đồng, hợp đồng làm việc, trong biên chế); kiến nghị, đề xuất cơ chế quản lý, sử dụng nhân viên tổ Quản trị và Đời sống, định mức biên chế, định mức lao động…
3. Tổng hợp các kiến nghị, đề xuất.
Báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, của nhà trường gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục), 49 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội trước ngày 20/7/2012, bản mềm gửi theo địa chỉ email: cvquang@moet.edu.vn. Điện thoại liên hệ: Đồng chí Chu Văn Quang, 04.36230501, 01663131323.
 

 Nơi nhận:
- Như trên (50 Sở GD&ĐT có trường PTDTNT, BT);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển (để báo cáo);
- Các Vụ: GDDT, GDTH, GDTrH, CTHSSV, TCCB (để phối hợp);
- Lưu VT, Cục NG&CBQLCSGD.
TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤCHoàng Đức Minh

 
Thuộc tính văn bản
Công văn 4062/BGDĐT-NGCBQLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo tình hình thực hiện định mức biên chế sự nghiệp giáo dục ở các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 4062/BGDĐT-NGCBQLGD Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Hoàng Đức Minh
Ngày ban hành: 27/06/2012 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!