Công văn 4007/BGDĐT-GDĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bổ sung huyện có học sinh được ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------
Số: 4007/BGDĐT-GDĐH
V/v: Bổ sung huyện có học sinh được ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2013

 
 

Kính gửi:
- Ủy ban nhân dân các tỉnh;
- Các đại học, học viện các trường đại học, trường cao đẳng.

 
Thực hiện chính sách phát triển nguồn nhân lực cho các tỉnh có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, từ năm 2013 Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định bổ sung các huyện có học sinh được ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng hệ chính qui theo khoản 2, Điều 1 Thông tư số 03/2013/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 02 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 và Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 6 năm 2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể như sau:
1. Học sinh 07 huyện tại Quyết định số 615/QĐ-TTg ngày 25 tháng 04 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ (danh sách kèm theo).
2. Học sinh 13 huyện biên giới thuộc các tỉnh Tây Nguyên và giáp Tây Nguyên theo đề nghị của Ban chỉ đạo Tây Nguyên tại Công văn số 540-CV/BCĐTN ngày 13 tháng 3 năm 2013 và ý kiến của Ủy ban Dân tộc tại Công văn số 452/UBDT-CSDT ngày 3 tháng 6 năm 2013 (danh sách kèm theo).
Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, các các cơ sở đào tạo triển khai thực hiện các nội dung theo tinh thần công văn này.
 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- BCĐ Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ (để p/h);
- Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở GDĐT thuộc tỉnh có các huyện
bổ sung trong danh sách (để t/h);
- Vụ KHTC (để t/h);
- Cục KT&KĐCLGD (để t/h);
- CQ đại diện Bộ GDĐT tại TP.HCM (để t/h);
- Lưu: VT, Vụ GDĐH.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Văn Ga

 


DANH SÁCH
CÁC HUYỆN ĐƯỢC HƯỞNG CHÍNH SÁCH ĐẶCTHÙ TRONG
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY
(Kèm theo Công văn số:4007/BGDĐT-GDĐH ngày 14 tháng 6 năm 2013)
 
STT
Tỉnh
Huyện thuộc tỉnh
Ghi chú
1
Thái Nguyên
Võ Nhai
Quyết định số 615/QĐ-TTg ngày 25 tháng 04 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.
2
Hà Tĩnh
Vũ Quang, Hương Khê
3
Quảng Nam
Bắc Trà My
4
Đăk Nông
Đăk Glong
5
Tiền Giang
Tân Phú Đông
6
Trà Vinh
Trà Cú
7
 Kon Tum
Ngọc Hồi
Công văn số 540-CV/BCĐTN ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Ban chỉ đạo Tây Nguyên
 
8
Gia Lai
Ia Grai, Đức Cơ, Chư Prông
9
Đắk Lắk
Ea Súp, Buôn Đôn
10
Đăk Nông
Chư Yút, Đăk Mil, Đăk Song, Tuy Đức
11
Bình Phước
Lộc Ninh, Bù Đốp, Bù Gia Mập
Tổng có: 20 huyện
 
Thuộc tính văn bản
Công văn 4007/BGDĐT-GDĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bổ sung huyện có học sinh được ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 4007/BGDĐT-GDĐH Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Bùi Văn Ga
Ngày ban hành: 14/06/2013 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!