Công văn 3920/BGDĐT-GDTX 2019 hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2019-2020 của giáo dục thường xuyên

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 3920/BGDĐT-GDTX

Công văn 3920/BGDĐT-GDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 đối với giáo dục thường xuyên
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3920/BGDĐT-GDTXNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Hữu Độ
Ngày ban hành:30/08/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

Số: 3920/BGDĐT-GDTX
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 đối với GDTX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2019

 

 

Kính gửi:

- Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố;
- Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu;
- Cục Nhà trường, Bộ Quốc phòng.

 

Thực hiện Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 08/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục; Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối vi giáo dục mm non, giáo dục ph thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018, Bộ GDĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 đối với giáo dục thường xuyên (GDTX) như sau:

I. NHIỆM VỤ CHUNG

Tập trung đy mạnh các hoạt động hiệu quả của các cơ sở GDTX, ưu tiên kiện toàn hệ thống các trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ), các trung tâm giáo dục ngh nghiệp - GDTX sau sáp nhập; chấn chỉnh các trung tâm ngoại ngữ, tin học (TTNNTH), đào tạo từ xa hoạt động không đúng quy định; rà soát, tiếp tục thực hiện các mục tiêu của Đ án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020 ban hành theo Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ (Đ án 89); triển khai nhân rộng các mô hình học tập hiệu quả; nâng cao chất lượng công tác xóa mù chữ (XMC); nâng cao năng lực quản lý nhà nước đối với cơ sở GDTX tư thục, có vốn đầu tư nước ngoài; tăng cường phối hợp, liên kết với các cơ sở giáo dục đại học trong việc hỗ trợ nguồn học liệu mở cho GDTX, thúc đẩy việc học tập suốt đời (HTSĐ) của người lớn.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chủ trương của Đảng và Nhà nước trong thực hiện đổi mới giáo dục và xây dựng xã hội học tập

1.1. Xây dựng kế hoạch thực hiện hiệu quả Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập (XHHT).

1.2. Tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua của ngành bằng những việc làm thường xuyên, thiết thực, tạo sự chuyển biến tích cực trong ý thức, thái độ và hành vi của cán bộ, giáo viên, học viên. Chỉ đạo các trung tâm GDTX cấp tỉnh, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX cấp huyện (sau đây gọi chung là TTGDTX) lồng ghép giáo dục tư tưng chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học viên trong các môn học và các hoạt động giáo dục gắn với việc xây dựng môi trường học tập văn minh, an toàn và lành mạnh.

1.3. Đổi mới công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của HTSĐ, xây dựng XHHT; tổ chức thực hiện có hiệu quả Ngày Sách Việt Nam (21/4), Tuần lễ hưởng ứng HTSĐ năm 2019 (từ ngày 01/10/2019 đến ngày 07/10/2019).

1.4. Kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng XHHT ở các cấp; rà soát và đẩy mạnh việc thực hiện các mục tiêu của Đ án 89 và chuẩn bị cho việc đánh giá, tổng kết việc thực hiện Đề án 89 và các đề án thành phần vào năm 2020.

1.5. Đánh giá kết quả triển khai Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT ngày 12/12/2014 của Bộ GDĐT quy định về đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã; tích cực phối hp với Hội Khuyến học t chức đánh giá, công nhận “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” (thôn/bản/ấp/tổ dân phố), “Đơn vị học tập”; tham mưu UBND cấp tỉnh nghiên cứu, lựa chọn và đề xuất các thành phố tham gia “Mạng lưới thành phố học tập toàn cầu của UNESCO”.

1.6. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các chương trình hành động huy động xã hội hóa giáo dục; tăng cường phối hp với các sở, ngành, đoàn thể để triển khai, t chức các hoạt động nhằm thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia phong trào xây dựng XHHT.

2. Tăng cường thực hiện công tác xóa mù chữ tại các địa phương, chú trọng các vùng đồng bào dân tộc thiểu số

2.1. Tăng cường cán bộ, giáo viên chuyên trách công tác XMC cho các xã, thôn, bản có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, có nhiều đồng bào dân tộc thiu số (DTTS).

2.2. Đẩy mạnh công tác chỉ đạo điều tra, thống kê chính xác số người mù chữ và tái mù chữ, cập nhật thông tin về công tác XMC trên hệ thống thông tin phổ cập giáo dục XMC của Bộ GDĐT đảm bảo đúng quy trình, thời gian quy định. Xây dựng kế hoạch mở lớp XMC đảm bảo tính khả thi, hiệu quả; tích cực vận động người mù chữ tham gia học XMC, vận động người mới biết chữ tham gia học các lp giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ (GDTTSKBC) và các chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyn giao công nghệ tại TTHTCĐ nhằm củng cố kết quả biết chữ và hạn chế tình trạng tái mù chữ.

2.3. Tham mưu với UBND cấp tỉnh ban hành các chính sách hỗ trợ người dạy và người học XMC từ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của địa phương, ưu tiên kinh phí cho công tác điều tra người tái mù chữ trên địa bàn.

2.4. Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về đổi mới phương pháp dạy học XMC, về công tác điều tra người mù chữ, tái mù chữ, vận động người đi học XMC, tổ chức lp học và duy trì sĩ số lớp học XMC, GDTTSKBC cho cán bộ, giáo viên trong và ngoài ngành giáo dục, đặc biệt là Bộ đội biên phòng tham gia công tác XMC. Bồi dưỡng tiếng DTTS, văn hóa, phong tục tập quán của các DTTS cho giáo viên và cán bộ làm công tác XMC cho người DTTS.

2.5. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác XMC: tăng cường huy động cán bộ, đoàn viên, hội viên các cơ quan, tổ chức, đoàn th tham gia dạy XMC. Huy động sự hỗ trợ về nhân lực, vật lực và tài lực của các tổ chức (doanh nghiệp, đoàn thể...), cá nhân cho công tác XMC.

3. Đổi mới công tác quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động, phát triển mạng lưới các cơ sở GDTX

3.1. Đối vi trung tâm GDTX

- Quản lý chặt chẽ, toàn diện hoạt động của TTGDTX; tích cực tham mưu vi UBND tỉnh thực hiện các nội dung tại Công văn số 943/BGDĐT-GDTX của Bộ GDĐT ngày 12/3/20219 về sắp xếp, tổ chức và quản lý hiệu quả TTGDTX; triển khai nghiêm túc nội dung Công văn số 2672/BGDĐT-GDTX ngày 20/6/2019 của Bộ GDĐT về việc tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động tại các TTGDTX; xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ ngay từ đầu năm học và triển khai nghiêm túc kế hoạch nhằm kịp thời chấn chỉnh và xử lý vi phạm, đảm bảo nề nếp, kỷ cương, đúng quy định.

- Tăng cường phối hp với các sở, ban, ngành, tổ chức và cá nhân liên quan tổ chức các lp bồi dưỡng chuyên đề nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phổ biến kiến thức khoa học, kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường tổ chức dạy học ngoại ngữ, tin học, giáo dục k năng sống, giáo dục ngoài giờ chính khóa cho học sinh, sinh viên và người lao động.

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả các hoạt động: giáo dục pháp luật, giáo dục chính trị, giáo dục đạo đức; giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục sử dụng năng lưng tiết kiệm và hiệu quả; giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo, ứng phó với biến đổi khí hậu; giáo dục phòng chống ma túy, HIV/AIDS; giáo dục an toàn giao thông; phòng chống bạo lực học đường.

- Tăng cường giao TTGDTX là đầu mối tổ chức bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên mầm non, phổ thông và GDTX. Tập trung xây dựng mạng lưới giáo viên cốt cán, huy động giáo viên giỏi từ các trường làm cộng tác viên; đầu tư, trang bị cơ sở vật chất, đặc biệt là các thiết bị ứng dụng CNTT để tổ chức bồi dưỡng giáo viên đạt hiệu quả.

- Đa dạng hóa các hình thức tư vấn hướng nghiệp: chủ động phối hp với các doanh nghiệp trên địa bàn cung cấp thông tin về dự báo nhu cầu nguồn nhân lực, cơ hội tìm kiếm việc làm, tổ chức các hoạt động ngày hội tư vấn hướng nghiệp cho người học; chú trọng công tác xây dựng đội ngũ giáo viên, báo cáo viên phụ trách công tác giáo dục hướng nghiệp; bổ sung, cập nhật các nội dung giáo dục hướng nghiệp trong các môn học và hoạt động giáo dục nhằm thực hiện hiệu quả Quyết định 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục ph thông giai đoạn 2018-2025”.

- Khuyến khích các TTGDTX đưa nội dung giáo dục khởi nghiệp vào giảng dạy nhằm giúp thanh niên, học sinh, sinh viên và người lao động nhận thức đúng đắn về khởi nghiệp, khơi dậy tinh thần tự thân lập nghiệp, tự tạo việc làm, tự chủ, sáng tạo trong việc lựa chọn nghề nghiệp; đồng thời cung cấp những kiến thức và kỹ năng cần có để khởi nghiệp.

3.2. Đối vi trung tâm học tập cộng đồng

- Chỉ đạo phòng GDĐT thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

+ Kịp thời củng cố, kiện toàn bộ máy quản lý, nhân sự đảm bảo cho trung tâm hoạt động không bị gián đoạn khi có sự thay đổi về nhân sự.

+ Tăng cường công tác kiểm tra đánh giá kết quả hoạt động của các TTHTCĐ; triển khai nghiêm túc, đồng bộ việc đánh giá, xếp loại TTHTCĐ hàng năm theo hướng dẫn tại Công văn số 2553/BGDĐT-GDTX ngày 18/4/2013 của Bộ GDĐT về hưng dẫn đánh giá TTHTCĐ; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết các hoạt động TTHTCĐ để đánh giá về công tác quản lý và tổ chức hoạt động của TTHTCĐ;

+ Tham mưu vi UBND cấp huyện sắp xếp, bố trí giáo viên biệt phái làm việc tại TTHTCĐ theo quy định tại Thông tư số 40/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ GDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động TTHTCĐ xã, phường, thị trấn; xây dựng mạng lưới giáo viên, báo cáo viên cho các TTHTCĐ.

+ Chỉ đạo các TTHTCĐ tăng cường khảo sát nhu cầu học tập của người dân; tuyên truyền, vận động người dân tham gia các lp chuyên đề tại TTHTCĐ; vận động các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, t chức, cơ sở tại địa phương tích cực tham gia vào hoạt động của TTHTCĐ; tăng cường liên kết, phối hp với các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học ph thông và TTGDTX tham gia vào các hoạt động của TTHTCĐ; tổ chức nhng hoạt động tư vấn, vận động các tổ chức đoàn thể, người dân trong cộng đồng, các nhà hảo tâm,...tham gia đóng góp các nguồn lực cho xây dựng và phát trin TTHTCĐ; đy mạnh công tác phối hp với các đơn vị bạn để thêm nguồn tài liệu và kinh nghiệm tổ chức các hoạt động.

+ Có kế hoạch xây dựng thí điểm tại mỗi đơn vị cấp huyện từ 2 đến 3 mô hình TTHTCĐ hoạt động hiệu quả, phát triển bền vững để nhân rộng cho các TTHTCĐ học tập, áp dụng; chú trọng thí điểm các mô hình TTHTCĐ phù hp với đặc thù kinh tế, xã hội của các địa bàn khác nhau (xã nông thôn, miền núi hoặc phường, thị trấn khu vực thành thị); thí điểm mô hình TTHTCĐ tư thục (do doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thành lập và quản lý) đáp ứng nhu cầu học tập của công nhân, người lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, trong các doanh nghiệp.

- Tiếp tục phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh tham mưu với UBND cấp tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nhằm giúp các TTHTCĐ hoạt động có hiệu quả và phát triển bền vững; rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các TTHTCĐ nhằm chỉ rõ những nguyên nhân hạn chế, yếu kém và đề xuất những giải pháp đ TTHTCĐ hoạt động hiệu quả, bền vững, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân; phấn đấu tăng số lượng TTHTCĐ hoạt động hiệu quả.

- Phối hp với sở văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm mô hình TTHTCĐ kết hợp với trung tâm văn hóa - thể thao cấp xã (đối với các địa phương đang triển khai mô hình này), nếu mô hình TTVHTT-HTCĐ hoạt động có hiệu quả, tiếp tục nhân rộng trong địa phương.

- Phối hợp với sở tài chính tích cực tham mưu với UBND tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả Thông tư số 96/2008/TT-BTC ngày 27/10/2008 của Bộ Tài chính về hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các TTHTCĐ; hướng dẫn cụ thể nội dung chi, định mức chi cho các hoạt động tại TTHTCĐ theo Thông tư số 07/2018 ngày 24/01/2018 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đ án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”; triển khai và thực hiện tốt công tác xã hội hóa phục vụ cho hoạt động của TTHTCĐ, huy động mọi nguồn lực phục vụ cho sự phát trin của TTHTCĐ

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai phối hợp với Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật, các sở, ban, ngành của tỉnh biên soạn tài liệu thực hiện các chương trình GDTX đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ theo Thông tư số 26/2010/TT-BGDĐT cho các TTHTCĐ.

3.3. Đối vi trung tâm ngoại ngữ, tin học

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24/8/2018; tăng cường hiệu lực quản lý hoạt động các TTNNTH (công lập, tư thục, có vốn đầu tư nước ngoài); không tổ chức các cơ sở trực thuộc trung tâm dưới dạng chi nhánh, phân hiệu; đảm bảo tất cả các trung tâm hoạt động theo đúng quy chế và các quy định của pháp luật.

- Tham mưu UBND cấp tỉnh chỉ đạo các sở, ban ngành và các cấp chính quyền tại địa phương phối hợp quản lý hoạt động và cùng tham gia thanh tra, giám sát hoạt động của các TTNNTH; kết hợp tăng cường công tác phổ biến tuyên truyền pháp luật và sự tham gia giám sát của người dân và xã hội đối với các TTNNTH nhằm kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những sai phạm trong việc t chức hoạt động, liên kết đào tạo, kiểm tra cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. Công khai danh sách các TTNNTH được cấp phép hoạt động hoặc bị xử lý vi phạm trên trang thông tin của sở GDĐT (ghi rõ các điều kiện đảm bảo chất lượng), cập nhật kịp thời trung tâm mới và xóa tên trung tâm đã chấm dt hoạt động.

- Thực hiện kế hoạch cải cách của hành chính của ngành: rà soát đơn giản hóa các nội dung, quy trình, quy chế giải quyết công việc để tạo điều kiện thuận lợi cho các TTNNTH tiến hành đăng ký thành lập và hoạt động giáo dục, đào tạo. Quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, nhà đầu tư tham gia hoạt động, đầu tư, thành lập các TTNNTH; tổ chức đối thoại với doanh nghiệp về thủ tục hành chính, xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh.

- Chỉ đạo và hướng dẫn các TTNNTH thực hiện nghiêm túc việc xây dựng chương trình, tài liệu và giảng dạy theo Khung Năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam được ban hành tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014.

- Có cơ chế, chính sách thúc đẩy nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, tin học; tăng cường mở các lp bồi dưỡng, nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học góp phần nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ, tin học cho học sinh, sinh viên, cán bộ công chức, viên chức và người lao động nhằm hoàn thành các mục tiêu của Đ án 89 và Đ án Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025.

- Khuyến khích và nhân rộng mô hình các TTNNTH liên kết với các nhà trường chính quy nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ thông qua các hoạt động giáo dục ngoài gi chính khóa, các hoạt động giáo dục knăng sống, trải nghiệm sáng tạo, mô hình thư viện vệ tinh (bao gồm “thư viện xanh”, “thư viện thân thiện”, “thư viện điện tử”, thư viện lp học”) gắn vi giáo dục đạo đức, lối sống, phát triển nhân cách góp phần hình thành các mô hình HTSĐ theo phương châm cần gì học nấy; quan tâm triển khai, nhân rộng mô hình “Cộng đồng học tập ngoại ngữ” (có công văn hướng dẫn riêng).

- Tăng cường giao lưu, hp tác với các tổ chức quốc tế, các cơ sở giáo dục đại học để tổ chức các hội thảo, hội nghị tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm và chia sẻ các nguồn học liệu, đặc biệt là các nguồn học liệu điện tử miễn phí để khuyến khích mọi người dân tích cực tự giác học ngoại ngữ, tin học; từng bước thực hiện thành công nhiệm vụ phổ cập ngoại ngữ, tin học cho mọi người dân trên địa bàn. Khuyến khích các TTNNTH tư thục, có vốn đầu tư nước ngoài, các TTNNTH trực thuộc trường đại học, cao đẳng sư phạm có kế hoạch hỗ trợ, tài trợ mở các lp bồi dưỡng, dạy miễn phí ngoại ngữ hoặc tin học cho học sinh, đội ngũ giáo viên và cán bộ công tác tại các địa bàn xã đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa.

3.4. Đối vi hoạt động giáo dục kỹ năng sống (GDKNS) và hoạt động giáo dục ngoài gi chính khóa (GDNGCK)

- Tăng cường công tác quản lý, đảm bảo các cơ sở giáo dục hoạt động đúng quy định, đảm bảo quyền lợi người học theo hướng dẫn tại Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014; tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, nhà đầu tư tham gia hoạt động GDKNS và GDNGCK.

- Chủ động phối hp với các nhà trường trong tổ chức, giảng dạy kỹ năng sống cho học sinh theo phương châm tiên học lễ, hậu học văn, với hình thức tổ chức, chương trình giảng dạy đa dạng, phong phú.

- Tích cực rà soát, cập nhật giáo trình, tài liệu GDKNS và GDNGCK; xây dựng giáo trình, tài liệu mới đáp ứng sự phát triển của xã hội.

- Không ngừng tăng cường cơ sở vật chất trang thiết bị, đổi mới phương pháp giảng dạy, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động GDKNS và GDNGCK.

4. Xây dựng chương trình, hình thức, nội dung và phương pháp GDTX phù hợp với các mô hình tổ chức GDTX

4.1. Đa dạng hóa các chương trình GDTX, hình thức và chương trình hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và đáp ứng với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; chú trọng phát triển các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn thiết thực và hiệu quả, đảm bảo linh hoạt về thời gian, địa điểm; tăng cường hướng dẫn kiến thức, k năng, chuyển giao công nghệ; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ, tư vấn nghề nghiệp, tư vấn việc làm cho người học đ thu hút nhiều người đến học tại các cơ sở GDTX.

4.2. Đổi mới phương pháp dạy và học XMC; trên cơ sở chương trình hiện hành giáo viên có thể xây dựng kế hoạch dạy học phù hp với người học và điều kiện thực tế của cơ sở để trình lãnh đạo phê duyệt thực hiện (ưu tiên vận dụng phương pháp Reflect).

4.3. Chỉ đạo, quản lý việc thực hiện chương trình GDTX cấp THCS và THPT đảm bảo chất lượng; tích cực chuẩn bị các điều kiện để triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới tại các cơ sở GDTX.

- Chỉ đạo các TTGDTX chủ động xây dựng kế hoạch dạy học chi tiết phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi trung tâm. Hoàn thành chương trình theo đúng kế hoạch, phù hp với khung phân phối chương trình GDTX cấp THPT theo Công văn số 8298/BGDĐT-GDTX ngày 21/9/2009 của Bộ về việc hướng dẫn thực hiện phân phối chương trình GDTX cấp THPT, không được cắt giảm nội dung và số lượng tiết học đã quy định trong chương trình, không dồn buổi, giảm tiết; chủ động bố trí thời gian tổ chức phụ đạo cho học viên có học lực yếu, kém và tổ chức ôn tập cho học viên các lp cuối cấp; chủ động trong việc kiểm tra, đánh giá chất lượng dạy học của trung tâm.

- Đổi mới phương pháp dạy học trong các TTGDTX theo hướng phát triển năng lực nhằm tạo động cơ và hứng thú học tập cho học viên; khuyến khích giáo viên sử dụng các phương pháp dạy học tích cực; đa dạng các hình thức tổ chức dạy học nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo và tự học của học viên.

- Tiếp tục triển khai các nội dung quy định tại Công văn 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 của Bộ GDĐT hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018 (có hướng dẫn bổ sung tại Công văn 5131/GDĐT-GDTrH ngày 01/11/2017); chỉ đạo tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo cụm TT hoặc sinh hoạt chuyên môn cùng với các trường phổ thông trên địa bàn. Nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học theo hướng dẫn tại công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc tổ chức đánh giá, xếp loại học lực của học viên đảm bảo nghiêm túc, thực chất, chính xác, khách quan phản ánh đúng thực chất trình độ của người học; coi trọng đánh giá sự tiến bộ của người học; đa dạng các hình thức kiểm tra, đánh giá, kết hp đánh giá bằng điểm số với đánh giá bằng nhận xét nhằm phát triển phẩm chất, năng lực người học. Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề thi, kiểm tra cuối học k, cuối năm học theo ma trận, kết hp giữa hình thức tự luận với trắc nghiệm khách quan, giữa lý thuyết và thực hành. Đối với các môn khoa học xã hội, nội dung kiểm tra, đánh giá gắn vi các vấn đề thời sự để học viên được bày tỏ quan điểm, chính kiến của mình.

- Tiếp tục chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong các TTGDTX theo yêu cầu tại chỉ thị số 138/CT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

4.4. Các sở GDĐT chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với các trường đại học trong việc huy động trí tuệ, chất xám của các giảng viên, các chuyên gia, nhà khoa học trong việc hình thành nguồn học liệu mở, hỗ trợ các cơ sở GDTX triển khai các chương trình, chuyên đề học tập, bồi dưỡng ngắn hạn... đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên, suốt đời của mọi người dân.

5. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, cộng tác viên trong các cơ sở GDTX

5.1. Tập trung xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý và đội ngũ giáo viên trong các cơ sở GDTX. Tăng cường mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên các cơ sở GDTX nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học các chương trình GDTX.

5.2. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý TTHTCĐ từ tỉnh đến huyện và xã, phường về nghiệp vụ quản lý và tổ chức hoạt động của TTHTCĐ; xây dựng đội ngũ giáo viên, báo cáo viên/hướng dẫn viên nhằm nâng cao chất lượng hoạt động và phát triển bền vững của TTHTCĐ; thường xuyên t chức bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực quản lý đối với cán bộ quản lý và nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, báo cáo viên/hướng dẫn viên của TTHTCĐ ít nhất 2 lần/năm.

5.3. Rà soát, đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên TTGDTX để xây dựng kế hoạch và tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho giáo viên dạy các môn văn hóa chuẩn bị cho việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

5.4. Chỉ đạo tăng cường tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ quản lý và giáo viên các TTNNTH đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học, chú trọng cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết quy định tại khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ GDĐT.

5.5. Khuyến khích các nhà giáo, các nhà khoa học, các chuyên gia giỏi, giàu kinh nghiệm trên mọi lĩnh vực tham gia vào các hoạt động GDTX, đặc biệt là việc xây dựng nội dung chương trình, biên soạn tài liệu và sản xuất học liệu phục vụ các chương trình GDTX.

6. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục

6.1. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức hoạt trong các cơ sở GDTX. Chủ động khai thác thông tin, tài liệu học tập trên internet và các loại sách báo, tài liệu từ các nguồn hỗ trợ khác đ phục vụ và nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ sở GDTX.

6.2. Xây dựng kế hoạch và đôn đốc các cơ sở GDTX nhập số liệu vào hệ thống cơ sở dữ liệu chung của ngành đảm bảo tính chính xác, đúng tiến độ của số liệu. Khai thác và sử dụng thống nhất bộ số liệu về: trung tâm, lớp, HS/HV, GV... toàn ngành và trong báo cáo các cấp; tăng cường tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng GV, cán bộ quản lý GDTX bằng hình thức trực tuyến.

6.3. Tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý và hỗ trợ đổi mới các kênh học tập, các công cụ học tập và phương pháp dạy học; tăng cường tập huấn chuyên môn, trao đổi thông tin, phổ biến sáng kiến, kinh nghiệm qua mạng; xây dựng Nguồn học liệu mở (thư viện) câu hỏi, bài tập, đề thi, kế hoạch dạy học, tài liệu tham khảo có chất lượng trên một số website của địa phương, của Bộ (trang web trường học kết nối: http://truonghocketnoi.edu.vn...) và của quốc tế (trang web các khóa học trực tuyến về trung tâm học tập cộng đồng của UNESSCO: https://lll-olc.net/ (có phiên bản tiếng Việt)...).

7. Tăng cường cơ sở vật chất bảo đảm chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo GDTX

7.1. Tăng cường cơ sở vật chất, huy động tối đa nguồn lực để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các cơ sở GDTX. Có chính sách khuyến khích các tổ chức và cá nhân trong nước và quốc tế tham gia đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đáp ứng mọi nhu cầu học tập đa dạng của người dân.

7.2. Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông và tổ chức hiệu quả công tác hướng nghiệp dạy nghề cho học viên học chương trình GDTX cấp THPT; đáp ứng kịp thời công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên thực hiện đổi mới phương pháp, chú trọng thực hành các nội dung hướng nghiệp, dạy nghề tại các TTGDTX.

7.3. Chỉ đạo các phòng GDĐT tích cực tham mưu với UBND cấp huyện có chế độ, chính sách đầu tư hỗ trợ việc xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị của TTHTCĐ.

8. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực góp phần đáp ứng các yêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương

8.1. Nâng cao nhận thức về xóa mù chức năng để giúp người dân có được những kiến thức, kỹ năng thích ứng với môi trường làm việc của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

8.2. Tham mưu UBND tỉnh có chính sách, cơ chế khuyến khích hợp tác giữa khu vực tư nhân và nhà nước; ứng dụng phát triển nền tảng công nghệ thông tin hiện đại để cung cấp nguồn tài nguyên học liệu mở; các khóa học trực tuyến đại chúng mở (MOOC), chú trọng phổ cập ngoại ngữ và công nghệ thông tin cho người dân ở mọi lứa tuổi.

8.3. Có kế hoạch huy động các cơ sở giáo dục đại học tham gia xây dựng hệ thống học liệu điện tử, thiết kế chương trình, khóa học qua hệ thống e-learning hỗ trợ cho người học học tập từ xa, tự học và nghiên cứu; tăng cường trin khai các khóa học trực tuyến nhằm tăng tỷ lệ dân số được tiếp cận với giáo dục đại học thông qua phương thức giáo dục thường xuyên.

8.4. Tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh có quy định về việc học tập của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; đồng thời tác động với các chủ doanh nghiệp đóng trên địa bàn hỗ trợ công nhân (thời gian, kinh phí, cơ sở vật chất) tham gia học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp mà không ảnh hưởng đến công việc, đến thu nhập của công nhân lao động.

9. Đẩy mạnh công tác truyền thông

9.1. Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung hoạt động GDTX, đặc biệt là công tác khuyến học, khuyến tài, HTSĐ, xây dựng XHHT. Các cấp sở GDĐT, phòng GDĐT, cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch truyền thông, phối hợp chặt chẽ với các báo, đài địa phương định kỳ phát sóng các tin, bài, phóng sự về xây dựng XHHT, phong trào khuyến học, khuyến tài ở các địa phương, đơn vị, cơ quan; cập nhật thông tin các kết quả nổi bật về GDTX, biểu dương các điển hình tiên tiến, các mô hình hoạt động hiệu quả để người dân hiểu, đánh giá đúng những nỗ lực của ngành.

9.2. Khuyến khích đội ngũ GV, CBQL giáo dục chủ động viết và đưa tin, bài về các hoạt động đổi mới GDTX. Tập trung vào các tin bài về triển khai Luật Giáo dục 2019, gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến của ngành học, các gương sáng tự học, tự học thành tài để lập thân, lập nghiệp, phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất lao động và chất lượng, hiệu quả công việc, góp phần phát triển bền vững gia đình, xã hội, xây dựng đời sống văn hóa mới.

10. Công tác báo cáo, thi đua, khen thưởng

Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng bảo đảm công khai, minh bạch với các tiêu chí rõ ràng, cụ thể, gắn với hiệu quả công việc được giao; thực hiện đầy đủ cơ chế chính sách thi đua, khen thưởng cho các cơ sở GDTX và đảm bảo công bằng với các cơ sở, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên công tác tại các cơ sở GDTX tư thục và có vốn đầu tư nước ngoài; khuyến khích địa phương, cơ sở giáo dục có nhiều mô hình đổi mới và sáng tạo; tuyên truyền, tôn vinh những tập thể và cá nhân vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp tích cực cho sự phát triển GDTX của địa phương.

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo của các cơ sở GDTX. Tổ chức tốt công tác sơ kết, tổng kết năm học, công tác thi đua, khen thưởng ở địa phương, gửi báo cáo về Bộ GDĐT (qua Vụ GDTX) đảm bảo đầy đủ, chính xác và đúng thời hạn.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Trên cơ sở của những nội dung hướng dẫn trên đây, căn cứ vào tình hình cụ thể của địa phương, sở GDĐT xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, có gì vướng mắc, đề nghị các sở GDĐT phản ánh về Bộ GDĐT (qua Vụ GDTX) để kịp thời xử lý.

 

Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- Bộ trưởng (đ
báo cáo);
- Các Thứ trưởng (đ
chỉ đạo);
- Các đơn vị thuộc Bộ (để phối h
p);
- Website của Bộ;
- Lưu: VT, Vụ GDTX.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Độ

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi