Công văn 3702/SGDĐT-KTKĐ TP.HCM 2022 hướng dẫn thực hiện công tác Kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2022-2023

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3702/SGDĐT-KTKĐ
V/v: Hướng dẫn thực hiện công tác Kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2022 - 2023

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2022

Kính gửi:

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thành phố Thủ Đức;
- Hiệu trưởng trường trung học phổ thông;
- Hiệu trưởng trường phổ thông có nhiều cấp học;
- Hiệu trưởng trường Mầm non trực thuộc.

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 - 2023 của ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện công tác Kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2022 - 2023 như sau:

1. Công tác tự đánh giá

Các trường mầm non, các cơ sở giáo dục phổ thông (trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học) thực hiện công tác tự đánh giá theo các Thông tư 17/2018/TT-BGDĐT , Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT và Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học và trường mầm non; Văn bản số 5932/BGDĐT-QLCL , 5942/BGDĐT-QLCL ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông và trường mầm non.

Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện và thành phố Thủ Đức chỉ đạo các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thực hiện công tác tự đánh giá định kỳ hằng năm đúng quy trình theo văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; hỗ trợ các cơ sở giáo dục ngoài công lập thực hiện tự đánh giá và đăng ký đánh giá ngoài nếu đủ điều kiện; báo cáo tổng kết về công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường chuẩn quốc gia về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 29 tháng 4 năm 2023.

Các trường trung học phổ thông, trường phổ thông nhiều cấp học, trường mầm non trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện công tác tự đánh giá định kỳ hằng năm và báo cáo kết quả tự đánh giá, thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15 tháng 4 năm 2023.

2. Công tác đánh giá ngoài

Tất cả các cơ sở giáo dục đủ điều kiện đánh giá ngoài hoặc đã được công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục hoặc chuẩn quốc gia nhưng hết thời hạn 5 năm, thực hiện đăng ký đánh giá ngoài trong năm học 2022 - 2023 để đưc công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục hoặc chuẩn quốc gia.

Các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở gửi hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài về Phòng Giáo dục và Đào tạo để kiểm duyệt nội dung và tổng hợp đăng ký gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo.

Trường trung học phổ thông, trường phổ thông nhiều cấp học, trường mầm non trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và các Phòng Giáo dục và Đào to đăng ký đánh giá ngoài trong năm học 2022 - 2023, gi hồ sơ về bà Nguyễn Xuân Mai - Phó trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo từ ngày 01 đến ngày 05 hằng tháng.

Các cơ sở giáo dục đăng ký đánh giá ngoài thực hiện đúng theo mẫu đăng ký có trên trang điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo - Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục. Trong mẫu đăng ký cần ghi rõ đánh giá ngoài nhằm chỉ công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục hoặc chỉ công nhận đạt chun quốc gia hoặc công nhận đồng thời đạt kiểm định chất lượng giáo dục và đt chuẩn quốc gia; ghi chính xác địa chỉ của trường và các thông tin liên hệ khi cần thiết.

3. Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên làm công tác đảm bảo chất lượng giáo dục

Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục phối hợp cùng Phòng Giáo dục Mầm non, Phòng Giáo dục Tiểu học, Phòng Giáo dục Trung học tổ chức tập huấn nghiệp vụ tự đánh giá đối với lãnh đạo, chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo trường trung học phổ thông, trường phổ thông nhiều cấp học, và trường mầm non trực thuộc Sở.

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thành phố Thủ Đức tổ chức tập huấn nghiệp vụ tự đánh giá đối với các trường mầm non, tiu học, trung học cơ sở trực thuộc phạm vi quản lý.

Mỗi đợt đánh giá ngoài, Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục tổ chức tập huấn nghiệp vụ đánh giá ngoài cho các cán bộ, giáo viên tham gia đoàn.

4. Một số nhiệm vụ khác

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thành phố Thủ Đức chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận, huyện thực hiện chuyển đổi số trong công tác kiểm định chất lượng giáo dục (đảm bảo 100% các cơ sở giáo dục công lập, tư thục sử dụng phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục từ năm học 2022-2023).

Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiu cấp học; Giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên sử dụng phần mềm, thực hin chuyển đổi số trong công tác kiểm định chất lượng giáo dục từ năm học 2022-2023.

Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng cơ chế chấm điểm thi đua và cấp chỉ tiêu đào tạo đối với các cơ sở giáo dục liên quan đến công tác Kiểm định chất lượng giáo dục.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục liên hệ với chuyên viên của Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục được phân công phụ trách địa bàn để được hướng dẫn, xem xét và giải quyết, cụ thể:

Bà Phan Thị Nghiêm Dung: Quận 4.

Ông Huỳnh Văn Đà: Quận 12, huyện Hóc Môn, huyện Củ Chi, huyện Cần Giờ.

Ông Trần Thế Hùng: Quận 5, Quận 6.

Ông Nguyễn Võ Đăng Khoa: Quận 10, Quận 11, Thành phố Thủ Đức (cụm 13 Phường).

Ông Hồ Thanh Nhân: Quận 8, huyện Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức (cụm 9 Phường).

Ông Đỗ Trí Nhân: Quận 1, quận Tân Bình, quận Bình Tân.

Bà Võ Thị Huyền: Quận 3, Quận Tân Phú.

Ông Huỳnh Hiếu Thuận: Quận 7.

Ông Lê Hoàng Sơn Châu: quận Phú Nhuận, quận Bình Thạnh, quận Gò Vấp.

Ông Nguyễn Nhân Nghĩa: huyện Nhà Bè, Thành phố Thủ Đức (cụm 12 Phường).

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, KTKĐ (htn)
.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Hoài Nam

thuộc tính Công văn 3702/SGDĐT-KTKĐ

Công văn 3702/SGDĐT-KTKĐ của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thực hiện công tác Kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2022-2023
Cơ quan ban hành: Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí MinhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3702/SGDĐT-KTKĐNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Lê Hoài Nam
Ngày ban hành:06/10/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi