Công văn 3647/BGDĐT-CSVCTBTH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng dự toán chi phí đầu tư phản triển năm 2011

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 3647/BGDĐT-CSVCTBTH

Công văn 3647/BGDĐT-CSVCTBTH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng dự toán chi phí đầu tư phản triển năm 2011
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:3647/BGDĐT-CSVCTBTHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Phạm Vũ Luận
Ngày ban hành:24/06/2010Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

tải Công văn 3647/BGDĐT-CSVCTBTH

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

---------------------

Số: 3647 / BGDĐT-CSVCTBTH

V/v: Hướng dẫn XD dự toán chi đầu tư phát  triển  năm 2011

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------------

Hà Nội, ngày 24 tháng 6  năm 2010

 

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ GD&ĐT

 

 

 Thực hiện Chỉ thị số 854/CT-TTg ngày 11/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011; Thông tư  số 90/2010/TT-BTC ngày 16/6/2010 của Bộ Tài chính “Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2011”, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chi đầu tư phát triển năm 2010 và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước (NSNN)  chi đầu tư phát triển năm 2011 như sau:

I.  Đánh giá thực hiện nhiệm vụ chi đầu tư phát triển năm 2010:

1.  Căn cứ đánh giá nhiệm vụ chi đầu tư phát triển năm 2010:

- Mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán chi đầu tư phát triển  năm 2010 đã được giao;

- Thông tư số 224/2009/TT-BTC ngày 26/11/2009 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2010;

- Tình hình thực hiện các nhiệm vụ chi đầu tư phát triển năm 2009, 6 tháng đầu năm 2010; các giải pháp phấn đấu thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2010.

2. Cùng với việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chi đầu tư phát triển năm 2010; các đơn vị tổ chức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chi đầu tư phát triển năm 2009, ước thực hiện năm 2010 làm căn cứ xây dựng dự toán chi đầu tư phát triển năm 2011 gắn với việc tổng kết kế hoạch 5 năm 2006-2010, chiến lược 10 năm 2001-2010 để làm căn cứ xây dựng kế hoạch 5 năm và chiến lược 10 năm về đầu tư phát triển cho giai đoạn tới.

3. Trên cơ sở kết quả đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chi đầu tư phát triển năm 2009, 6 tháng đầu năm 2010, đánh giá thực hiện chính sách chế độ về đầu tư XDCB và thiết bị; kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị của các cơ quan thanh tra, kiểm toán; các đơn vị chủ động đề xuất cụ thể việc sửa đổi, bổ sung chính sách, chế độ liên quan; kiến nghị công tác hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chi đầu tư phát triển gửi Bộ GD&ĐT để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung kịp thời.

4. Nội dung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chi đầu tư phát triển:

4.1. Đối với vốn đầu tư XDCB tập trung:

- Đánh giá tình hình phân bổ, giao dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) năm 2010; Đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA); tiến độ giải ngân nguồn vốn ODA và nguồn vốn đối ứng.

- Đánh giá kết quả thực hiện rà soát, sắp xếp lại kế hoạch chi đầu tư XDCB theo quy định tại Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 06/4/2010 của Chính phủ về những giải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao và đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 6,5% trong năm 2010. Trong đó tập trung đánh giá:

Kết quả rà soát lại các dự án đầu tư sử dụng vốn NSNN để điều chuyển vốn theo hướng tập trung vốn cho các dự án quan trọng, cấp bách phải hoàn thành trong năm 2010.

  Kết quả sử dụng số vốn NSNN đã ứng (bao gồm cả số vốn tạm hoãn thu hồi) đến hết tháng 6 năm 2010;

  Kết quả của việc điều chỉnh tổng mức đầu tư và điều chỉnh vốn giữa các dự án, công trình của đơn vị;

- Đánh giá thực hiện nhiệm vụ chi đầu tư XDCB năm 2010:

  Đánh giá tổng quát về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư XDCB năm 2009, 6 tháng đầu năm 2010 theo các nội dung: từng dự án (chia theo nhóm A, B, C); tổng mức đầu tư được duyệt; luỹ kế số vốn đã thanh toán từ khởi công đến hết năm 2009; kế hoạch vốn đầu tư được giao năm 2010 (bao gồm cả kế hoạch bổ sung và điều chuyển, vốn ứng trước trong năm 2009); giá trị khối lượng thực hiện đến hết quý II/2010, vốn thanh toán đến hết quý II/2010 (trong đó chia ra thanh toán khối lượng XDCB hoàn thành và thanh toán tạm ứng); dự kiến khối lượng thực hiện đến hết 31/12/2010 và ước thanh toán đến hết 31/12/2010.

  Đánh giá khả năng thực hiện vốn đầu tư XDCB theo các nguồn vốn NSNN, vốn ODA; vốn trái phiếu Chính phủ; vốn đầu tư từ nguồn tiền sử dụng đất, nguồn thu xổ số kiến thiết...

- Tổng hợp, đánh giá tình hình và kết quả xử lý nợ đọng khối lượng đầu tư XDCB; đề xuất, kiến nghị các giải pháp để xử lý dứt điểm các khoản nợ đọng (nếu có); đánh giá hiệu quả đầu tư XDCB năm 2010 và các năm trước; phân tích các tồn tại, nguyên nhân và giải pháp khắc phục.

- Đánh giá tình hình quyết toán vốn dự án đầu tư hoàn thành: số dự án đã hoàn thành nhưng chưa duyệt quyết toán đến hết tháng 6/2010 và dự kiến đến hết năm 2010. Nêu rõ thời gian dự án đã hoàn thành mà chưa được quyết toán, nguyên nhân và giải pháp xử lý.

4.2. Đối với vốn chương trình mục tiêu quốc gia cho đầu tư XDCB và thiết bị:

Các đơn vị đánh giá theo các nội dung  tương tự như đã hướng dẫn ở mục 4.1, trong đó chú ý đánh giá hiệu quả, những vướng mắc, bất hợp lý về mục tiêu, nội dung, phương pháp tổ chức thực hiện chương trình, dự án, trên cơ sở đó đề xuất những điều chỉnh, biện pháp khắc phục trong năm 2010 và năm 2011 để đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình, dự án và kiến nghị bổ sung, hoàn thiện cơ chế quản lý chương trình, dự án.

II.   Xây dựng dự toán chi đầu tư phát triển năm 2011:

1. Mục tiêu, nguyên tắc:

  Dự toán NSNN năm 2011 được thực hiện cùng với quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng khoá XI, Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và Kế hoạch Tài chính – Ngân sách 5 năm 2011-2015, Chiến lược phát triển kinh tế - xó hội và Chiến lược tài chính 10 năm 2011-2020, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tạo đà tăng trưởng nhanh và bền vững cho cả giai đoạn, nâng cao một bước chất lượng cuộc sống của nhân dân. Theo đó, công tác xây dựng dự toán NSNN năm 2011 cần thể hiện rõ mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thông qua thực hiện chính sách động viên hợp lý nhằm khuyến khích, khơi thông các nguồn lực cho đầu tư phát triển, tập trung nguồn lực để góp phần điều chỉnh cơ cấu nền kinh tế theo hướng nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển nhanh và bền vững, tăng mức và tỷ trọng NSNN đầu tư cho con người, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, đảm bảo an toàn hệ thống tài chính quốc gia.

2. Công tác xây dựng dự toán chi đầu tư phát triển năm 2011:

- Xây dựng dự toán chi đầu tư phát triển trên cơ sở đảm bảo vốn cho các công trình, dự án đang thực hiện dở dang; tính đủ vốn cho các dự án nhóm C hoàn thành trong 3 năm, dự án nhóm B hoàn thành trong 5 năm; hạn chế các dự án mới chưa thật sự cần thiết.

- Các đơn vị khi xây dựng dự toán chi đầu tư phát triển năm 2011 cần tiếp tục quán triệt quan điểm rà soát, sắp xếp, điều chỉnh lại việc bố trí vốn đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn NSNN, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Tập trung bố trí chi đầu tư phát triển để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và giai đoạn 2011-2015, trong đó ưu tiên bố trí dự toán cho các dự án, công trình trọng điểm quốc gia.

- Dự toán bảo đảm đủ vốn đối ứng cho các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn ODA theo các cam kết; tập trung vốn cho các công trình, dự án chuyển tiếp có hiệu quả, công trình trọng điểm, cấp bách.

- Đảm bảo vốn cho công tác chuẩn bị đầu tư; thanh toán nợ khối lượng xây dựng cơ bản đã hoàn thành của các công trình; bố trí hoàn trả các khoản vốn ứng trước theo quy định; đồng thời quán triệt trong tổ chức thực hiện không để phát sinh nợ XDCB mới.

- Hạn chế các dự án, công trình khởi công mới, trong đó ưu tiên vốn các dự án, công trình trọng điểm quốc gia; kiên quyết đình hoãn khởi công các dự án không có trong quy hoạch được duyệt, chưa đủ thủ tục theo quy định, còn nhiều vướng mắc về thủ tục đầu tư, chưa giải phóng mặt bằng, các dự án chưa thật sự cấp bách, hiệu quả thấp,...

i) Thực hiện bổ sung có mục tiêu vốn đầu tư phát triển từ NSTW theo các tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi đầu tư phát triển bằng nguồn NSNN năm 2011 được Thủ tướng Chính phủ quyết định để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình quốc gia giai đoạn 2011-2015, các chương trình, dự án lớn khác thực hiện giai đoạn 2011-2015; hỗ trợ một phần vốn đối ứng các dự án ODA.

Đề nghị các đơn vị đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2010 theo các nội dung hướng dẫn trên; xây dựng, báo cáo dự toán chi đầu tư phát triển năm 2011 theo biểu mẫu kèm theo công văn này gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo (Cục Cơ sở Vật chất và Thiết bị trường học, Đồ chơi trẻ em) trước ngày 10/7/2010  để tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư  đúng thời hạn. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc liên hệ qua số điện thoại 04.3.869.3.892 để được hướng dẫn cụ thể.

Quá thời hạn trên, đơn vị nào không gửi báo cáo coi như đơn vị đó không có nhu cầu vốn đầu tư phát triển năm 2011.  

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- BT. Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);

- Lưu VT, CSVCTBTH.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

Phạm Vũ Luận

    
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi