Công văn 3551/BGDĐT-KHTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung đối với cán bộ, công chức theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 3551/BGDĐT-KHTC

Công văn 3551/BGDĐT-KHTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung đối với cán bộ, công chức theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:3551/BGDĐT-KHTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Văn Ngữ
Ngày ban hành:31/05/2011Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , Lao động-Tiền lương

tải Công văn 3551/BGDĐT-KHTC

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------------------------
Số: 3551/BGDĐT-KHTC
V/v: Báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung đối với cán bộ, công chức theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2011
 
 
Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
 
 
Thực hiện Nghị định số 22/2011/NĐ-CP ngày 4/4/2011 của Chính phủ và Thông tư số 54/2011/TT-BTC ngày 28/4/2011 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung đối với cán bộ, công chức, viên chức năm 2011. Để có cơ sở xem xét và tổng hợp báo cáo nhu cầu, nguồn kinh phí thực hiện Nghị định số 22/2011/NĐ-CP gửi Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị thực hiện báo cáo theo các nội dung sau:
1. Xác định nhu cầu, nguồn kinh phí thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung
1.1. Về xác định nhu cầu kinh phí
- Tổng số cán bộ, công chức, viên chức để xác định nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định số 22/2011/NĐ-CP là số thực có mặt tại thời điểm báo cáo (số có mặt tại thời điểm 01/5/2011) và không vượt quá tổng số biên chế được cấp Lãnh đạo Bộ giao (hoặc phê duyệt) năm 2011.
Đối với số biên chế tăng thêm trong năm 2011 so với số biên chế tại thời điểm báo cáo (nếu có), trong phạm vi tổng mức biên chế được lãnh đạo Bộ giao (hoặc phê duyệt) thì nhu cầu kinh phí tăng thêm thực hiện Nghị định số 22/2011/NĐ-CP của số biên chế này được tổng hợp báo cáo để Bộ Tài chính xem xét giải quyết hoặc tổng hợp vào nhu cầu kinh phí thực hiện điều chỉnh tiền lương năm sau.
Đối với số biên chế vượt so với tổng số biên chế được Lãnh đạo Bộ giao (hoặc phê duyệt) thì nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định số 22/2011/NĐ-CP của số biên chế này do cơ quan, đơn vị tự đảm bảo từ các nguồn kinh phí theo quy định của pháp luật; không tổng hợp vào báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định số 22/2011/NĐ-CP.
- Nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định số 22/2011/NĐ-CP được xác định căn cứ vào mức lương cơ bản theo ngạch, bậc, chức vụ; phụ cấp lương theo chế độ quy định (không kể tiền lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ và các khoản phụ cấp bằng số tiền tuyệt đối) và các khoản đóng góp theo chế độ (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn) và mức tiền lương tối thiểu chung tăng thêm quy định tại Nghị định số 22/2011/NĐ-CP so với Nghị định số 28/2010/NĐ-CP theo số biên chế có mặt theo quy định nêu trên.
-  Tiền lương tăng thêm do điều chỉnh mức lương tối thiểu chung đối với số lao động không thuộc diện giao chỉ tiêu biên chế của đơn vị (không tổng hợp vào nhu cầu kinh phí thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung của đơn vị).
1.2. Về xác định nguồn để đảm bảo nhu cầu kinh phí
Sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2011 (phần còn lại sau khi đảm bảo nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định 28/2010/NĐ-CP ngày 25/3/2010, Nghị định 33/2009/NĐ-CP ngày 6/4/2009 trong năm 2010). Nguồn thu từ 40% để lại theo chế độ (bao gồm: 40% nguồn thu từ học phí, lệ phí chính qui và 40% nguồn thu từ đào tạo không chính quy, liên kết, nguồn thu sự nghiệp khác sau khi trừ chi phí...).
Sử dụng nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên (từ các nguồn kinh phí được dự toán giao trong năm 2011).
Các nguồn thực hiện cải cách tiền lương tăng thêm trong năm 2009 chưa sử dụng hết chuyển sang năm 2010 (nếu có).
2. Các mẫu biểu báo cáo:
2.1. Đối với các đơn vị quản lý hành chính:
Biểu 1: Báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định số 22/2011/NĐ-CP
Biểu 2: Báo cáo nguồn kinh phí thực hiện Nghị định 22/2001/NĐ-CP của các đơn vị hành chính trực thuộc Bộ.
2.2. Đối với các đơn vị sự nghiệp
Biểu 1: Báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định số 22/2011/NĐ-CP
Biểu 3: Báo cáo nguồn kinh phí thực hiện Nghị định 22/2001/NĐ-CP của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ.
Báo cáo của các đơn vị gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Kế hoạch – Tài chính) chậm nhất trước ngày 06/6/2011 để tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính. Sau thời hạn kể trên các đơn vị không gửi báo cáo về Bộ coi như đã tự cân đối được nguồn kinh phí thực hiện và sẽ không được xem xét bổ sung kinh phí./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Phạm Vũ Luận ( để b/c);
- Lưu VT, VKHTC.
 
TL BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
(Đã ký)
 
 
 
Nguyễn Văn Ngữ
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi