Công văn 351/TCGDNN-ĐTTX 2024 đào tạo kỹ năng nghề cho NLĐ ở những ngành nghề mới

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 351/TCGDNN-ĐTTX

Công văn 351/TCGDNN-ĐTTX của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về tổ chức đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho người lao động ở những ngành nghề mới, kỹ năng mới
Cơ quan ban hành: Tổng cục Giáo dục nghề nghiệpSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:351/TCGDNN-ĐTTXNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Phạm Vũ Quốc Bình
Ngày ban hành:28/02/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Lao động-Tiền lương
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

TỔNG CỤC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

__________

Số: 351/TCGDNN-ĐTTX

V/v tổ chức đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng
n
âng cao trình độ, kỹ năng nghề cho người lao
động những ngành nghề mới kỹ năng mới

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh ph
úc
______________________

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2024

Kính gửi: Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Triển khai các Nghị quyết, Chương trình, Đề án của Chính phủ về đào tạo nguồn nhân lực trong các ngành, lĩnh vực mới ni, ngành nghề mới, kỹ năng mới1 và Quyết định số 90/QĐ-LĐTBXH ngày 19/01/2024 của Bộ trưởng ban hành Kế hoạch hành động của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính ph về nhiệm vụ, giải pháp ch yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đề nghị các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN), cơ sở có hoạt động GDNN đã được cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận hoạt động GDNN:

1. Rà soát, đánh giá thực trạng, năng lực tổ chức đào tạo các ngành, lĩnh vực mới ni, ngành nghề mới, kỹ năng mới, bao gồm: trí tuệ nhân tạo, chíp bán dn, chuyn đi năng lượng, tín chỉ carbon, năng lượng hydrogen, logistics, đường sắt cao tốc, du lịch halal,...; đánh giá tình hình, kết qu trin khai việc tổ chức đào tạo, liên kết tổ chức đào tạo các ngành nghề mới, kỹ năng mới (nếu có); cung cấp thông tin về nhu cầu và các khó khăn, vướng mắc trong việc tuyn sinh, tổ chức đào tạo các ngành nghề mới, k năng mới nêu trên hoặc đào tạo các ngành nghề gần, các ngành nghề h trợ phát triển các ngành, lĩnh vực công nghiệp mới; đề xuất các gii pháp để tổ chức đào tạo hiệu quả các ngành nghề mới, k năng mới theo mẫu tại Phụ lục kèm theo.

2. Chú trọng, đy mạnh công tác tuyn sinh, tổ chức đào tạo, đào tạo lại, bồi dưng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho người lao động ở những ngành nghề mới, kỹ năng mới để đáp ứng nhu cầu lao động có kỹ năng nghề cho phục hồi và phát triển kinh tế.

Các cơ sở GDNN, căn ckết quả rà soát, đánh giá và nhu cầu đào tạo gi báo cáo về Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; địa chỉ: số 37 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội trước ngày 10/03/2024 đ tổng hợp, nghiên cứu xử lý2.

Đ nghị các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành ph trực thuộc trung ương (đ phối hợp chỉ đạo);

- Bộ trưng (đ b/c);

- TT Lê Tấn Dũng (để b/c);

- Tng cục trưng (để b/c);

- TTTT Tổng cục GDNN (đ đàng tải);

- Lưu: VT, ĐTTX.

KT. TNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Vũ Quốc Bình

__________________________

1 Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính ph ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số ch trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần th tư; Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 07/8/2023 của Chính phủ phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2023; Quyết định số 127/QĐ-TTg ngày 26/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030; Quyết định số 165/QĐ-TTg ngày 07/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đ án tái cơ cu ngành Công Thương giai đoạn đến năm 2030 và các văn bản có liên quan khác.

2 Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ ông Nguyễn Văn Cường, chuyên viên Vụ Đào tạo thường xuyên; số điện thoại 0944737788.

Phụ lục

MU BÁO CÁO V ĐÀO TẠO, ĐÀO TẠO LẠI, BI DƯỠNG NÂNG CAO TRÌNH
ĐỘ, KỸ NĂNG NGHỀ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NHỮNG NGÀNH NGH MI,
KỸ NĂNG MỚI

(Kèm theo Công văn số 351/TCGDNN-ĐTTX ngày 28 tháng 02 năm 2024
của T
ng cục Giáo dục nghề nghiệp)

______________________________

1. Tình hình triển khai, kết qu đạt được

(Thông tin về tình hình triển khai đào tạo các ngành nghề mới, kỹ năng mới từ năm 2020 đến nay – nếu có)

STT

Tên ngành nghề, kỹ năng mi

Kết quả tuyn sinh đào tạo (ngưi)

Cao đng

Trung cấp

Sơ cấp

Khác

1.

2.

3.

4.

5.

2. Tồn tại, khó khăn, vướng mắc

(Đánh giá các tn tại, khó khăn, vướng mắc cơ bn; nguyên nhân chủ yếu; ...)

3. Nhu cầu đào tạo các ngành nghề mới, kỹ năng mới và tiềm năng hp tác, liên kết đào tạo

(Tên ngành nghề, kỹ năng; quy mô và hình thức đào tạo; tim năng hợp tác, liên kết đào tạo với các cơ s đào tạo, doanh nghiệp;...)

4. Kiến nghị, đề xuất

(về xây dựng, sa đi chính sách, quy định pháp luật liên quan; v tổ chức thực hiện, qun lý;...)

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi