Công văn 3494/GDĐT-TTTT TPHCM nhiệm vụ Công nghệ thông tin năm học 2020 - 2021

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 3494/GDĐT-TTTT

Công văn 3494/GDĐT-TTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin năm học 2020 - 2021
Cơ quan ban hành: Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí MinhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3494/GDĐT-TTTTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Văn Hiếu
Ngày ban hành:21/10/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , Khoa học-Công nghệ
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_________

Số: 3494/GDĐT-TTTT
Về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2020 - 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 10 năm 2020

 

 

 

Kính gửi:

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các Quận, Huyện;
- Hiệu trưởng các Trường THPT;
- Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên;
- Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

 

 

Căn cứ Công văn số 4003/BGDĐT-CNTT ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2020 - 2021;

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin (CNTT) năm học 2020 - 2021 với những nội dung cụ thể như sau:

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

1. Triển khai có hiệu quả Nghị quyết 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2020 - 2021, định hướng đến 2025; Đề án 117/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tăng cường ứng dụng CNTT trong GDĐT giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025.

2. Hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên vào trục cơ sở dữ liệu ngành nhằm đưa vào vận hành Trung tâm điều hành giáo dục thông minh tại Sở Giáo dục và Đào tạo một cách thiết thực.

3. Tăng cường ứng dụng CNTT trong đổi mới nội dung, phương pháp dạy, học, thi và kiểm tra đánh giá, quản lý giáo dục, quản trị nhà trường; áp dụng dạy, học và kiểm tra trực tuyến; từng bước xây dựng kho học liệu số, ngân hàng câu hỏi trực tuyến dùng chung, kho bài giảng e-learning kết nối với Hệ tri thức Việt số hóa.

4. Triển khai các phần mềm quản lý trực tuyến trên nguyên tắc dữ liệu được khai thác thống nhất từ nguồn CSDL tập trung do Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý; kết nối liên thông dữ liệu với phần mềm cơ sở dữ liệu ngành; Tăng cường triển khai giải pháp tuyển sinh trực tuyến đầu cấp học và sử dụng hồ sơ điện tử (sổ điểm, các loại hồ sơ học vụ, sổ liên lạc...).

5. Triển khai có hiệu quả Quyết định Quyết định số 6179/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025” và Kiến trúc Chính quyền điện tử thành phố Hồ Chí Minh (Quyết định số 425/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2018 của UBND thành phố Hồ Chí Minh). Triển khai các nội dung trong Kiến trúc tổng thể về CNTT của Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.

6. Xây dựng mô hình trường học tiên tiến, hiện đại gắn với việc ứng dụng CNTT&TT làm nền tảng theo định hướng xây dựng trường học điện tử, trường học thông minh. Tập trung rà soát và triển khai các tiêu chuẩn mô hình ứng dụng CNTT trong nhà trường phổ thông.

7. Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục và đào tạo, công tác cải cách hành chính: Thông qua hệ thống Cổng thông tin điện tử của ngành và của các đơn vị tăng cường công tác thông tin. Chủ động thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách mới về giáo dục đào tạo trong đó tập trung tuyên truyền cho nội dung đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo cũng như Chương trình phổ thông 2018; đăng tải đầy đủ các thông tin cần công khai theo Thông tư số 36/2017-TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ GD&ĐT Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

1. Ứng dụng CNTT trong các hoạt động điều hành và quản lý giáo dục:

- Tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) dùng chung ngành giáo dục và đào tạo thành phố. CSDL đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và tin cậy cho giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp - thường xuyên. Đảm bảo 100% đơn vị, cơ sở giáo dục có phần mềm quản lý trường học trực tuyến và các hệ thống phần mềm phải được Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định để đảm bảo khả năng tích hợp trong hệ thống CSDL dùng chung của ngành giáo dục và đào tạo.

Những phần mềm quản lý trường học đã được Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định, tích hợp trong hệ thống CSDL ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố tại địa chỉ: http://httt.hcm.edu.vn/

Trên cơ sở hệ thống CSDL dùng chung của ngành giáo dục và đào tạo thành phố Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các đơn vị cung cấp phần mềm xây dựng các giải pháp đồng bộ dữ liệu vào hệ thống CSDL toàn ngành của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ: http://csdl.moet.gov.vn/ theo Quyết định số 1904/QĐ-BGDĐT ngày 04/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định kỹ thuật về kết nối và dữ liệu phục vụ trao đổi dữ liệu với cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông.

- Đảm bảo 100% đơn vị, cơ sở giáo dục (bao gồm các trường Công lập và Ngoài Công lập) có cổng thông tin điện tử và cổng thông tin điện tử cần đáp ứng các yêu cầu về mặt nội dung, kỹ thuật theo văn bản số 3082/GDĐT-TTTT ngày 13/9/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn tổ chức, xây dựng và vận hành trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của đơn vị giáo dục (theo quy định tại Thông tư số 53/2012/TT-BGDĐT ngày 20/12/2012 của Bộ GDĐT). Cổng thông tin điện tử của các đơn vị, cơ sở giáo dục phải được tích hợp trong hệ thống Cổng thông tin điện tử của Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố tại địa chỉ: www.hcm.edu.vn

- Cập nhật, nâng cấp hệ thống Cổng thông tin điện tử theo hướng tăng cường các ứng dụng tương tác trên hệ thống nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống, trong đó tập trung nâng cao hiệu quả và các ứng dụng khai thác dữ liệu cũng như các chức năng quản lý của hệ thống thông tin quản lý điều hành trên thiết bị di động (App điều hành) của ngành.

- Tăng cường ứng dụng và sử dụng sổ sách điện tử (sổ điểm, các loại hồ sơ học vụ, sổ liên lạc...) trong hoạt động giáo dục tại các đơn vị trường học theo hướng dẫn của các phòng chuyên môn Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Tăng cường ứng dụng phương thức họp trực tuyến để tổ chức họp, hội nghị, hội thảo qua mạng và tổ chức sinh hoạt chuyên môn.

- Khai thác hiệu quả các hệ thống thông tin toàn ngành gồm:

+ Cổng thông tin điện tử của của Bộ tại địa chỉ https://moet.gov.vn.

+ Cổng thông tin thi và tuyển sinh của Bộ tại địa chỉ https://thituyensinh.vn.

+ Kho bài giảng e-learning tại địa chỉ https://elearning.moet.edu.vn.

+ Phân hệ về giáo dục và đào tạo trên Hệ tri thức Việt số hóa tại địa chỉ http://giaoduc.itrithuc.vn/

+ Hệ thống phổ cập giáo dục: http://phocapgiaoduc.hcm.edu.vn

2. Xây dựng mô hình Giáo dục thông minh trong tổng thể Đề án Đô thị thông minh; Kiến trúc Chính quyền điện tử Thành phố Hồ Chí Minh:

Thực hiện Quyết định số 6179/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025” và Kiến trúc Chính quyền điện tử thành phố Hồ Chí Minh (Quyết định số 425/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2018 của UBND thành phố Hồ Chí Minh, Trong năm học 2020 - 2021 Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố tập trung triển khai các hạng mục mô hình Giáo dục thông minh thành phố Hồ Chí Minh với những nội dung cụ thể như sau:

- Chính thức đưa vào hoạt động Trung tâm điều hành giáo dục thông minh tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Triển khai hệ thống Trường học thông minh tại Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa, THPT Lê Quý Đôn, THPT Nguyễn Hiền và THPT Nguyễn Du.

Bên cạnh đó các đơn vị trường học thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 1 và Quận 12 (02 đơn vị hành chính được Thành phố chỉ đạo xây dựng thí điểm mô hình Đô thị thông minh) cũng cần chủ động xây dựng mô hình giáo dục thông minh cho các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo cũng như của Ủy ban Nhân dân quận.

- Việc triển khai mô hình giáo dục điện tử, trường học điện tử theo mô hình giáo dục giáo dục thông minh đảm bảo nguyên tắc ứng dụng CNTT&TT một cách hiệu quả, thiết thực, nhằm hiện đại hóa công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy - học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Các đơn vị cần nghiên cứu và chủ động triển khai mô hình ứng dụng CNTT trong nhà trường phổ thông nhằm từng bước xây dựng lớp học điện tử, trường học điện tử - mô hình giáo dục thông minh theo hướng dẫn tại văn bản số 257/GDĐT-TTTT ngày 25/01/2019 của Sở GD&ĐT về hướng dẫn triển khai mô hình ứng dụng CNTT trong trường phổ thông từ năm học 2018 - 2019. Đảm bảo 100% các đơn vị đạt “yêu cầu mức cơ bản” (yêu cầu bắt buộc). Những đơn vị có điều kiện chủ động thực hiện mức “yêu cầu nâng cao”.

- Tập trung Xây dựng, chuẩn hóa CSDL Học sinh, Giáo viên, Trường học và Cơ sở vật chất các cấp Tiểu học, THCS, THPT, GDTX... Tích hợp và khai thác CSDL Trường học, Học sinh, Giáo viên, Cơ sở vật chất trường học từ cấp Mầm non đến THPT lên Kho dữ liệu dùng chung và hệ sinh thái dữ liệu mở; từng bước đồng bộ lên cổng dữ liệu mở Thành phố và Trung tâm điều hành đô thị thông minh thành phố Hồ Chí Minh.

- Rà soát các hệ thống camera hiện có và nâng cấp (nếu cần) theo văn bản số 3288/UBND-KT ngày 08 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân Thành phố về hướng dẫn tiêu chuẩn kỹ thuật khuyến nghị đối với các hệ thống camera quan sát trên địa bàn thành phố nhằm chuẩn bị điều kiện để kết nối hệ thống camera giáo dục đến Trung tâm điều hành thông minh thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời làm căn cứ để đầu tư các hệ thống camera quan sát mới nhằm đảm bảo việc kết nối khi có hướng dẫn của thành phố.

- Triển khai hệ thống quản lý hành chính điện tử (e-office):

+ Duy trì và sử dụng có hiệu quả phần mềm quản lý hành chính điện tử (e-office) kết nối tất cả các Sở GD&ĐT với Bộ GD&ĐT phục vụ trao đổi thông tin, trao đổi văn bản điện tử, quản lý điều hành trên môi trường mạng.

+ Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận huyện có trách nhiệm sử dụng và vận hành hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc một cách hiệu quả. Hệ thống Phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc được xây dựng và phát triển trên cơ sở kết nối liên thông hệ thống văn bản điện tử của ngành giáo dục và đào tạo với trực liên thông của thành phố và quận huyện theo Quyết Định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước và hướng dẫn tại Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử.

+ Các cơ quan, trường học có chế độ cập nhật thông tin đảm bảo tối thiểu hai lần một ngày (buổi sáng: trước 8 giờ; buổi chiều: trước 5 giờ) thông qua hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc cũng như kênh thông tin: Cổng thông tin điện tử của ngành và thư điện tử (e-mail) của đơn vị. Các cơ quan, trường học cũng cần tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong công tác quản lý, điều hành và thông tin liên lạc của đơn vị mình. Đảm bảo chế độ thông tin chính xác và kịp thời. Đảm bảo 100% các đơn vị, cơ sở giáo dục và lãnh đạo các đơn vị có địa chỉ thư điện tử tên miền giáo dục (...*@hcm.edu.vn…., ….*@....edu.vn, ...@moet.edu.vn hoặc ....sgddt@tphcm.gov.vn) để sử dụng trong công tác, khuyến khích các đơn vị cung cấp thư điện tử tên miền giáo dục cho giáo viên và học sinh. Thường xuyên sử dụng và sử dụng có hiệu quả hộp thư điện tử. Không sử dụng thư điện tử tên miền xã hội (...@gmail, ...@yahoo,...) trong quan hệ công tác.

- Năm học 2020 - 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục duy trì hệ thống tin nhắn thương hiệu HCM-Edu đồng thời triển khai hệ thống thông tin giáo dục trên các thiết bị di động (App điều hành) nhằm nâng cao hiệu quả công tác thông tin và quản lý điều hành của ngành một cách nhanh chóng, kịp thời và chính xác. Yêu cầu 100% các bộ quản lý giáo dục cài đặt app điều hành để tiếp nhận thông tin quản lý, điều hành của Sở Giáo dục và Đào tạo, phòng Giáo dục và Đào tạo các quận huyện cũng như khai thác các ứng dụng trực tuyến trên hệ thống.

3. Ứng dụng CNTT hỗ trợ đổi mới nội dung, phương pháp dạy, học và kiểm tra đánh giá:

- Đẩy mạnh ứng dụng CNTT hỗ trợ đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học, kiểm tra đánh giá trong tất cả các môn học. Việc ứng dụng CNTT&TT đổi mới phương pháp dạy - học cần được thực hiện một cách sáng tạo và thiết thực. Giáo viên sử dụng thành thạo các thiết bị dạy học hiện đại, các phần mềm trình chiếu, kết hợp các phần mềm mô phỏng, thí nghiệm ảo và phần mềm dạy học, đồng thời ứng dụng các công cụ dạy - học trực tuyến nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý lớp học, khả năng tương tác giữa giáo viên với học sinh trong lớp học. Ưu tiên triển khai các giải pháp có tính đồng bộ cao (bao gồm kho học liệu số, bài giảng e-learning, phần mềm thiết kế bài giảng điện tử). Triển khai ứng dụng CNTT phải thiết thực, có hiệu quả, tránh lạm dụng ứng dụng CNTT trong dạy học.

- Tích cực xây dựng học liệu dạy học trực tuyến, chú trọng xây dựng bài giảng e-learning, ngân hàng câu hỏi trực tuyến, tư liệu 3D, thí nghiệm ảo, phần mềm mô phỏng, sách điện tử tương tác,... và đóng góp vào kho bài giảng e-learning, ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến, kho học liệu số của ngành và Hệ tri thức Việt số hóa (tại địa chỉ igiaoduc.vn).

- Lựa chọn các giải pháp phần mềm dạy học trực tuyến (dạy học trực tuyến đồng bộ, dạy học trực tuyến không đồng bộ), phần mềm kiểm tra đánh giá, phần mềm kho học liệu số, phần mềm thư viện số theo hướng tổng thể, đồng bộ, kết nối trao đổi dữ liệu với phần mềm quản lý trường học theo mã định danh, phục vụ có hiệu quả việc tổ chức và quản lý được các hoạt động dạy học trực tuyến.

- Tăng cường vai trò của các tổ chuyên môn trong nhà trường giúp hiệu trưởng đánh giá nội dung học liệu số trước khi đưa vào sử dụng; rà soát, đánh giá, hoàn thiện các mô hình, giải pháp, phương pháp ứng dụng công nghệ thông tin đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, đặc biệt là dạy học trực tuyến nhằm đảm bảo hiệu quả, phù hợp điều kiện ở từng đơn vị.

- Nhằm nâng cao năng lực ứng dụng CNT của đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, các đơn vị cần tăng cường bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin với nội dung bồi dưỡng gắn liền với nhu cầu thực tiễn của địa phương, đơn vị, bám sát một số nội dung như sau:

+ Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông; nâng cao nhận thức và kỹ năng về an toàn thông tin.

+ Kỹ năng khai thác sử dụng có hiệu quả các phần mềm quản lý trong nhà trường; Kỹ năng quản lý, khai thác sử dụng có hiệu quả cơ sở dữ liệu ngành.

+ Kỹ năng dạy-học trực tuyến: Kỹ năng xây dựng học liệu, khai thác các nguồn học liệu, kỹ năng tìm kiếm thông tin trên Internet; kỹ năng sử dụng các phần mềm trình chiếu, phần mềm soạn bài giảng e-learning, câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến, phần mềm mô phỏng, thí nghiệm ảo, phần mềm dạy học để đổi mới nội dung, phương pháp dạy học trên lớp học; kỹ năng tham gia các hoạt động dạy học trực tuyến đối với học sinh.

- Tiếp tục duy trì các sân chơi công nghệ dành cho giáo viên và học sinh nhằm nâng cao hiệu quả việc dạy và học tích hợp CNTT&TT theo định hướng phát huy năng lực, phẩm chất của học sinh và nghiên cứu khoa học cũng như theo định hướng phát triển phương pháp dạy học STEM.

- Căn cứ tình hình thực tế, các đơn vị, cơ sở giáo dục có thể triển khai các ứng dụng kiểm tra, đánh giá, khảo sát đánh giá năng lực học sinh thông qua các phần mềm trực tuyến nhằm đổi mới phương thức kiểm tra đánh giá học sinh.

4. Ứng dụng CNTT nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính lĩnh vực giáo dục:

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận huyện, các đơn vị, cơ sở giáo dục cần đẩy mạnh ứng dụng CNTT nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính với những nội dung cụ thể như sau:

- Thường xuyên cập nhật các văn bản liên quan đến cải cách hành chính tại địa chỉ:

+ https://hcm.edu.vn/pho-bien-tuyen-truyen-vb-tthc-vb41784.aspx

+ https://hcm.edu.vn/thu-tuc-hanh-chinh-vb41847.aspx.

Tất cả các văn bản quy phạm có liên quan, các quy trình, biểu mẫu TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo đều được thông tin công khai, đầy đủ và rộng rãi trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến Thành phố và Cổng Thông tin điện tử của Sở (https://hcm.edu.vn) kết nối tất cả các đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn.

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận huyện cần đăng tải toàn bộ thông tin văn bản liên quan đến cải cách hành chính lĩnh vực giáo dục thuộc phạm vi quản lý trên hệ thống Cổng thông tin điện tử của phòng. Xây dựng kế hoạch đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính đã đủ yêu cầu và cung cấp đầy đủ các thủ tục hành chính trên cổng thông tin của Phòng Giáo dục và Đào tạo. Thực hiện thanh toán học phí không dùng tiền mặt. Phòng Giáo dục và Đào tạo cần chủ động nghiên cứu và chuẩn bị phương án để tổ chức việc tuyển sinh các lớp đầu cấp bằng hình thức trực tuyến từ năm học 2020 - 2021.

- Các đơn vị trường học:

+ Cần đăng tải đầy đủ các biểu mẫu, thủ tục hành chính lên Cổng thông tin điện tử của đơn vị (cần xây dựng chuyên mục Cải cách hành chính để tập trung các biểu mẫu, thủ tục hành chính vào 01 mục), đặc biệt các thủ tục hành chính phục vụ phụ huynh, học sinh như: mẫu đơn xin nghỉ học, mẫu đơn xin phúc khảo bài kiểm tra, bài thi, thông tin xét tuyển học sinh đầu cấp như cung cấp đầy đủ (các loại mẫu đơn, nộp hồ sơ trực tuyến, công khai danh sách đăng ký, công khai kết quả xét tuyển và trả kết quả qua mạng...)

+ Thực hiện việc Công khai trên hệ thống Cổng thông tin điện tử của đơn vị các nội dung theo quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân nhằm khai đối với người học, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và xã hội tham gia giám sát và đánh giá các cơ sở giáo dục và đào tạo theo quy định của pháp luật đồng thời nâng cao tính minh bạch, phát huy dân chủ, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục và đào tạo trong quản lý nguồn lực và đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo.

5. Triển khai hạ tầng và thiết bị CNTT:

- Rà soát hệ thống máy tính cùa các đơn vị... đảm bảo cấu hình máy tính đáp ứng các ứng dụng trực tuyến; máy tính cần được sử dụng một cách hiệu quả để phục vụ công tác dạy môn Tin học và quản lý của các đơn vị.

- Đảm bảo 100% các đơn vị, cơ sở giáo dục được kết nối đường truyền cáp quan đủ mạnh để triển khai các ứng dụng trực tuyến như các hệ thống thông tin quản lý nhà trường, các hệ thống báo cáo, khảo sát trực tuyến, tập huấn, họp trực tuyến...

- Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn an ninh thông tin đối với các hệ thống CNTT (phần cứng, phần mềm, wesbite...). Thường xuyên rà soát, khắc phục các nguy cơ mất an toàn, an ninh thông tin. Đẩy mạnh tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh kỹ năng nhận biết, phòng tránh các nguy cơ mất an toàn thông tin khi sử dụng các phần mềm trực tuyến và thiết bị cá nhân như điện thoại thông minh, máy tính, máy tính bảng, máy tính cá nhân.

- Đảm bảo hạ tầng CNTT để triển khai việc tập huấn giáo viên qua mạng theo hướng dẫn của Thông tư số 21/2017/TT-BGDĐT ngày 06/9/2017 về việc Quy định ứng dụng CNTT trong hoạt động bồi dưỡng, tập huấn qua mạng Internet cho giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý giáo dục; báo cáo kịp thời kết quả tập huấn giáo viên về Hệ thống thông tin quản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên (TEMIS) theo hướng dẫn của Bộ.

- Xây dựng kế hoạch trình cấp có thẩm quyền chuẩn bị đội ngũ giáo viên, phòng máy tính và các hạ tầng thông tin khác phục vụ việc triển khai giảng dạy môn Tin học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

- Việc đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng CNTT cần được thực hiện theo văn bản số 257/GDĐT-TTTT ngày 25/01/2019 của Sở GD&ĐT về hướng dẫn triển khai mô hình ứng dụng CNTT trong trường phổ thông từ năm học 2018 - 2019 và những văn bản hướng dẫn về mua sắm, trang bị đồ dùng dạy - học khác theo quy định.

6. Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin thông tin các hệ thống thông tin giáo dục

Hệ thống thông tin giáo dục của ngành giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh trong những năm học vừa qua là hệ thống CSDL lớn, độ mở cao vì vậy việc đảm bảo an toàn, an ninh thông tin các hệ thống là nhiệm vụ hết sức quan trọng.

Nhằm nâng cao tính bảo mật của hệ thống Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo cũng như cổng thông tin của các đơn vị cơ sở giáo dục trong hệ thống, Sở Giáo dục và Đào tạo đã triển khai dịch vụ xác thực dịch vụ chứng thực bảo mật Secure Sockets Layer (SSL) nhằm mã hóa dữ liệu truyền tải trên hệ thống cho toàn bộ các Cổng thông tin điện tử của các đơn vị tham gia hệ thống do Sở Giáo dục và Đào tạo cung cấp.

Địa chỉ hệ thống Cổng thông tin điện tử sau khi chuyển đổi: https://hcm.edu.vn

Việc chuyển đổi này không làm thay đổi cách thức truy cập của người dùng đối với hệ thống Cổng thông tin của Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố hiện hành nhưng tính bảo mật, an toàn thông tin đã được nâng cao.

Các đơn vị, cơ sở giáo dục cần triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn an ninh thông tin đối với các hệ thống CNTT (phần cứng, phần mềm, wesbite...). Thường xuyên rà soát, khắc phục các nguy cơ mất an toàn, an ninh thông tin. Trong việc đảm bảo an toàn, an ninh thông tin các hệ thống thông tin thì thái độ người dùng (quản trị viên) của các hệ thống cũng như những người dùng khác là một trong những điều kiện vô cùng quan trọng vì vậy các đơn vị cần đẩy mạnh tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh nhằm nâng cao nhận thức của người dùng cũng như kỹ năng nhận biết, phòng tránh các nguy cơ mất an toàn thông tin đối với các hệ thống thông tin đối với các thiết bị cá nhân như điện thoại thông minh, máy tính, máy tính bảng, máy tính cá nhân.

Để thực hiện tốt việc đảm bảo an toàn, an ninh thông tin các hệ thống thông tin các đơn vị cần phân công trách nhiệm cụ thể và thực hiện đúng nội dung Quyết định số 2453/QĐ-GDĐT-VP ngày 27/11/2017 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về phê duyệt quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Ngành Giáo dục và Đào tạo và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.

7. Tăng cường phối hợp với các đối tác có thế mạnh trong lĩnh vực để triển khai các ứng dụng CNTT&TT một cách hiệu quả:

- Sở Giáo dục và Đào tạo: Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tăng cường phối hợp với các đối tác có thế mạnh trong lĩnh vực CNTT để xây dựng các giải pháp, ứng dụng CNTT nhằm đạt được hiệu quả cao nhất trong công tác triển khai nhiệm vụ năm học lĩnh vực ứng dụng CNTT trong giáo dục và đào tạo với những nội dung cụ thể như sau:

+ Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông triển khai Kiến trúc Chính quyền điện tử thành phố Hồ Chí Minh (Quyết định số 425/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2018 của UBND thành phố Hồ Chí Minh).

+ Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và Trung tâm Công nghệ Thông tin Thành phố triển khai các giải pháp đồng bộ, tích hợp CSDL ngành giáo dục và đào tạo đến Trung tâm dữ liệu Đô thị thông minh của thành phố. hệ thống nâng cấp và tối ưu hóa

+ Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai các hạng mục CNTT sử dụng nguồn ngân sách thành phố để triển khai các ứng dụng nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính lĩnh vực giáo dục.

+ Phối hợp với Trung tâm dữ liệu thành phố - Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) vận hành hạ tầng máy chủ hệ thống thông tin giáo dục của ngành, đảm bảo vận hành an toàn, ổn định Hệ thống thông tin quản lý giáo dục, Hệ thống thông tin giáo dục.

- Nghiên cứu, xây dựng các giải pháp nhằm xây dựng hệ thống đào tạo trực tuyến và hệ thống tài nguyên phục vụ việc dạy - học.

- Các phòng Giáo dục và Đào tạo các quận huyện, các đơn vị cơ sở giáo dục chủ động nghiên cứu, phối hợp với các đơn vị cung cấp các giải pháp CNTT phù hợp với điều kiện thực tế trên cơ sở phù hợp với Kiến trúc tổng thể về CNTT của ngành giáo dục và đào tạo cũng như văn bản số 257/GDĐT-TTTT ngày 25/01/2019 của Sở GD&ĐT về hướng dẫn triển khai mô hình ứng dụng CNTT trong trường phổ thông từ năm học 2018 - 2019 cũng như các quy định khác của pháp luật.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo:

Giao trách nhiệm tổ chức và triển khai nhiệm vụ CNTT cho Trung tâm Thông tin và Chương trình giáo dục (sau đây gọi tắt là Trung tâm). Trung tâm có trách nhiệm phối hợp với các phòng ban Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ CNTT và báo cáo kết quả việc thực hiện nhiệm vụ CNTT với lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo.

Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ CNTT của các cơ sở, đơn vị giáo dục. Từ năm học 2020 - 2021 Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục triển khai đánh giá về CNTT tiêu chí thi đua của ngành giáo dục và đào tạo thành phố.

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận huyện

Xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ CNTT năm học 2020 - 2021 phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế của địa phương. Kế hoạch triển khai nhiệm vụ CNTT năm học 2020 - 2021 gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30/10/2020.

Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận huyện cần phân công cụ thể trách nhiệm phụ trách lĩnh vực ứng dụng dụng CNTT trong giáo dục cho một đồng chí lãnh đạo phòng và một chuyên viên, hay cán bộ thông tin nhằm tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực ứng dụng CNTT.

Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận huyện tổ chức đánh giá việc triển khai nhiệm vụ CNTT đối với các đơn vị trực thuộc và báo cáo sơ kết công tác thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2020 - 2021 lần thứ 1 (kết thúc học kỳ I năm học 2020 - 2021) và gửi báo cáo sơ kết về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/01/2019. Báo cáo tổng kết công tác ứng dụng CNTT năm học 2020 - 2021 gửi về Sở trước ngày 10/6/2020 để Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, báo cáo với Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như có căn cứ đánh giá thi đua về lĩnh vực công tác ứng dụng CNTT trong giáo dục của các quận huyện.

3. Các trường trung học phổ thông và các đơn vị trực thuộc:

Các trường trung học phổ thông và các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2020 - 2021. Kế hoạch triển khai gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30/10/2020.

Đối với các các đơn vị trường học cần phân cụ thể một lãnh đạo trường phụ trách công tác ứng dụng CNTT của nhà trường và đảm bảo có vị trí việc làm CNTT (theo Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 16/7/2017 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập) nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ CNTT của đơn vị.

Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ trực tiếp đánh giá kết quả triển khai nhiệm vụ CNTT năm học 2020 - 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận huyện, các trường trung học phổ thông và các đơn vị trực thuộc.

Tập tin PDF (có ký tên và đóng dấu của lãnh đạo đơn vị) Kế hoạch triển khai nhiệm vụ CNTT năm học 2020 - 2021 của phòng giáo dục và đào tạo các quận huyện, các trường trung học phổ thông và các đơn vị trực thuộc gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo qua đường link: bit.ly/khcntt2020

Việc triển khai nghiêm túc nhiệm vụ CNTT năm học sẽ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung của Ngành giáo dục và Đào tạo thành phố năm học 2020 - 2021, vì vậy Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đề nghị thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện những nội dung công việc theo kế hoạch.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo (Trung tâm Thông tin và Chương trình Giáo dục) qua địa chỉ:

Trung tâm Thông tin và Chương trình Giáo dục

66-68 Lê Thánh Tôn, Ph. Bến Nghé, Quận 1

Điện thoại: 3.829.18.75

E_mail: tttt_ctgd@hcm.edu.vn

để được hướng dẫn thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- Cục CNTT, Bộ Giáo dục và Đào tạo (để báo cáo);
- Ban Giám đốc Sở GD&ĐT (để báo cáo);
- Các phòng ban Sở GD&ĐT (để phối hợp);
- Lưu: VP, TTTT&CTGD.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Hiếu

 

 

 

 

PHỤ LỤC

Các văn bản về triển khai nhiệm vụ CNTT năm học 2020 - 2021 trong giáo dục

(Ban hành kèm theo văn bản số: 3494/GDĐT-TTTT ngày 21 tháng 10 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

 

1. Văn bản số 4003/BGDĐT-CNTT ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2020 - 2021.

2. Quyết định số 2453/QĐ-GDĐT-VP ngày 27/11/2017 của Giám đốc Sở GD&ĐT về phê duyệt quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Ngành Giáo dục và Đào tạo và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Quyết định số 638/QĐ-GDĐT-VP ngày 27/3/2019 của Giám đốc Sở GD&ĐT Công bố Kiến trúc tổng thể công nghệ thông tin ngành giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh.

4. Văn bản số 257/GDĐT-TTTT ngày 25/01/2019 của Sở GD&ĐT về hướng dẫn triển khai mô hình ứng dụng CNTT trong trường phổ thông từ năm học 2018 - 2019.

5. Văn bản 3082/GDĐT-TTTT ngày 13/9/2016 hướng dẫn tổ chức, xây dựng và vận hành trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử các đơn vị giáo dục.

6. Văn bản số 3288/UBND-KT ngày 08 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân Thành phố về hướng dẫn tiêu chuẩn kỹ thuật khuyến nghị đối với các hệ thống camera quan sát trên địa bàn thành phố.

7. Văn bản số 3567/GDĐT-TTTT ngày 03 tháng 10 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Triển khai hệ thống điều hành trên thiết bị di động của ngành Giáo dục và Đào tạo./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi