Công văn 3428/SGDĐT-CTrTT Đà Nẵng 2021 tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_________

Số: 3428/SGDĐT-CTrTT
Vv: Tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 11 năm 2021

 

 

 

Kính gửi:

- Phòng giáo dục và đào tạo các quận huyện;

- Các trường, trung tâm trực thuộc Sở.

 

 

Tiếp tục thực hiện Công văn số 7509/UBND-KGVX ngày 08/11/2021 của UBND thành phố về việc chuẩn bị các điều kiện tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục (CSGD), đào tạo trên địa bàn thành phố; thực hiện Thông báo số 674/TB-VP ngày 16/11/2021 của Văn phòng UBND thành phố về kết luận của đồng chí Ngô Thị Kim Yến - Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố tại cuộc họp Ban Chỉ đạo ngày 15/11/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo việc tổ chức dạy học trực tiếp tại các CSGD trên địa bàn thành phố như sau:

1. Điều kiện tổ chức dạy học trực tiếp

a) Đảm bảo các yêu cầu quy định tại Công văn số 3318/SGDĐT-CTrTT ngày 09/11/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc đảm bảo thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 khi tổ chức dạy học trực tiếp.

b) Chỉ những CSGD ở địa bàn có cấp độ dịch 1, 2 mới được tổ chức dạy học trực tiếp; những CSGD ở địa bàn có cấp độ dịch 3, 4 tiếp tục tổ chức dạy học trực tuyến. Khi địa bàn đóng chân có sự thay đổi cấp độ dịch, các CSGD chủ động thay đổi hình thức tổ chức dạy học từ trực tiếp sang trực tuyến và ngược lại.

c) Học sinh, học viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên cư trú ở địa bàn có cấp độ dịch 3, 4 chưa tham gia dạy học trực tiếp; CSGD chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức cho học sinh, học viên học tập tại nhà, phân công giáo viên dạy thay cho giáo viên ở địa bàn có cấp độ dịch 3, 4.

2. Thời gian tổ chức dạy học trực tiếp

a) Từ ngày 22/11/2021 đối với học sinh, học viên lớp 12.

b) Từ ngày 29/11/2021 đối với học sinh, học viên lớp 10 và lớp 11.

c) Thời gian trẻ mầm non, học sinh tiểu học, trung học cơ sở và các học viên khác học trực tiếp sẽ có thông báo sau.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tiến hành kiểm tra thực tế phương án, kế hoạch tổ chức dạy học trực tiếp của các CSGD trước khi triển khai.

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo để thủ trưởng các đơn vị, trường học được biết, khẩn trương triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND thành phố;

- Các Sở: Y tế, TT&TT;

- Giám đốc, Phó Giám đốc Sở;

- Trưởng phòng Sở;

- Lưu: VT, CTrTT.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Lê Thị Bích Thuận

 

 

Thuộc tính văn bản
Công văn 3428/SGDĐT-CTrTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Đà Nẵng về việc tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố
Cơ quan ban hành: Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Đà Nẵng Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 3428/SGDĐT-CTrTT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Lê Thị Bích Thuận
Ngày ban hành: 18/11/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , Y tế-Sức khỏe , COVID-19
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

DA NANG CITY PEOPLE’S COMMITTEE
THE DEPARTMENT OF EDUCATION AND TRAINING
_________

No. 3428/SGDDT-CTrTT

On organizing the on-site teaching at education institutions in the city

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness
________________________

Da Nang, November 18, 2021

 

To.

- The Divisions of Education and Training of districts;

- Schools and centers under the Department of Education and Training.

 

Continuing to implement the Official Dispatch No. 7509/UBND-KGVX dated November 08, 2021 of the City People's Committee, on the preparation of conditions for organizing the on-site teaching at education and training institutions in the city; the Notice No. 674/TB-VP dated November 16, 2021 of the Office of the City People's Committee, on the conclusion of  Comrade Ngo Thi Kim Yen - Vice Chairwoman of the City People's Committee, Standing Deputy Head of City Steering Committee for COVID-19 Prevention and Control at the meeting of the Steering Committee on November 15, 2021, the Department of Education and Training announces the organization of on-site teaching at education institutions in the city as follows:

1. Conditions for organizing the on-site teaching

a) Ensuring the requirements specified in the Official Dispatch No. 3318/SGDDT-CTrTT dated November 9, 2021, of the Department of Education and Training, on ensuring safe adaptation and effective control over the COVID-19 pandemic upon organizing the on-site teaching.

b) Only education institutions in areas of level-1 and level-2 pandemic risk shall organize on-site teaching; education institutions in areas of level-3 and level-4 pandemic risk shall continue to organize online teaching. When an area has a change in the pandemic risk level, the education institutions at the area shall actively change the form of teaching organization, from on-site teaching to online teaching and vice versa.

c) For their students, officials, teachers, and employees residing in areas of level-3 and level-4 pandemic risk that may not participate in on-site teaching; education institutions shall be responsible for guiding and organizing the at-home studying for students, assigning teachers to teach instead of teachers in areas of level-3 and level-4 pandemic risk.

2. Time to organize the on-site teaching

a) From November 22, 2021, for students in 12th grade.

b) From November 29, 2021 for students in 10th and 11th grades.

c) Time to organize the on-site teaching for children, primary students, lower secondary students and other students shall be announced later.

3. The Department of Education and Training shall conduct an actual examination of the plans to organize on-site teaching of education institutions before implementation.

The Department of Education and Training announces the above to the heads of units and schools for information and prompt implementation of them./.

 

Director

Le Thi Bich Thuan

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực