Công văn 3427/SGDĐT-CTTT TP.HCM 2021 hướng dẫn thực hiện Quyết định 3900/QĐ-UBND về thích ứng an toàn với COVID-19

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Kính gửi:

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức và các quận, huyện;
- Thủ trưởng cơ sở giáo dục1.

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ về ban hành Hướng dẫn tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”;

Căn cứ Công văn số 4726/BGDĐT-GDTC ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục;

Căn cứ Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 3900/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về Quy định tạm thời các biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Kế hoạch số 3997/KH-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Tổ chức học tập trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2021-2022,

 Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tạm thời việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

1. Tất cả các cơ Sở giáo dục khi hoạt động trực tiếp phải đảm bảo:
- Xây dựng kế hoạch, phương án đảm bảo an toàn công tác phòng, chống dịch COVID-19 khi tổ chức dạy học trực tiếp trở lại tại cơ sở giáo dục, có sự góp ý của cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh và được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Thủ Đức và các quận, huyện thẩm định và phê duyệt.
- Tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học trực tiếp trở lại theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện.
2. Quy định tạm thời các biện pháp tổ chức dạy học trực tiếp theo từng cấp độ dịch tại cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
- Cơ sở giáo dục có cấp học trung học phổ thông hoạt động theo cấp độ dịch của Thành phố Hồ Chí Minh.
- Cơ sở giáo dục còn lại hoạt động theo cấp độ dịch của thành phố Thủ Đức hoặc quận, huyện nơi trường trú đóng.
2.1. Đối với cơ sở giáo dục ở địa bàn được xác định dịch ở cấp độ 1 (nguy cơ thấp):
Tổ chức dạy học trực tiếp, đảm bảo quy định về phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân Thành phố và Sở Giáo dục và Đào tạo.
Các cơ sở giáo dục trung học (THCS, THPT) thực hiện toàn bộ thời lượng dạy học theo kế hoạch giáo dục nhà trường. Trong đó, thời khóa biểu dạy học trực tiếp không quá 30 tiết/tuần; thời lượng học trực tiếp ưu tiên cho thực hiện chương trình chính khóa, các hoạt động phụ đạo, bồi dưỡng nhằm khắc phục khó khăn, hạn chế do dạy học trên internet. Thời lượng dạy học còn lại (ngoài 30 tiết trực tiếp) của kế hoạch giáo dục nhà trường, cơ sở giáo dục được thực hiện trên internet, các nhiệm vụ học tập, hoạt động giáo dục cho học sinh được thực hiện thông qua các hệ thống quản lý học tập (LMS).
2.2. Đối với cơ sở giáo dục ở địa bàn được xác định dịch ở cấp độ 2 (nguy cơ trung bình):
Tổ chức dạy học trực tiếp, đảm bảo quy định về phòng chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân Thành phố và Sở Giáo dục và Đào tạo.
Củng cố các điều kiện hạ tầng công nghệ thông tin, trang thiết bị, phương tiện để sẵn sàng chuyển sang các hình thức dạy học khác khi dịch bệnh diễn biến phức tạp.
Thời lượng, số lượng học sinh, quy định một số hoạt động theo cấp học cụ thể như sau:
a) Cấp học mầm non
+ Trẻ 25-36 tháng tuổi: 100%
+ Trẻ mẫu giáo 3-6 tuổi: 100%
- Không tổ chức các hoạt động ngoài nhà trường như: tham quan nhà sách, siêu thị, bưu điện, công viên...
- Kết hợp gửi các Clip về hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ tạo điều kiện cho phụ huynh hỗ trợ chăm sóc trẻ tại nhà.
b) Cấp học tiểu học, kể cả các lớp xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ
+ Học sinh lớp 1 và 2: 100% học sinh, thời lượng 100%
+ Học sinh lớp 3, 4, 5: 100% học sinh, thời lượng 50%
c) Cấp học trung học cơ sở, trung học phổ thông, kể cả các cơ sở giáo dục đang thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên
- Cơ sở giáo dục được thực hiện toàn bộ thời lượng dạy học theo kế hoạch giáo dục nhà trường. Trong đó, thời khóa biểu dạy học trực tiếp không quá 18 tiết/tuần; thời lượng học trực tiếp ưu tiên cho thực hiện chương trình chính khóa, các hoạt động phụ đạo, bồi dưỡng nhằm khắc phục khó khăn, hạn chế do dạy học trên internet. Thời lượng dạy học còn lại trong kế hoạch giáo dục nhà trường (ngoài 18 tiết trực tiếp), cơ sở giáo dục được thực hiện dạy học trên internet, các nhiệm vụ học tập, hoạt động giáo dục cho học sinh được thực hiện thông qua các hệ thống quản lý học tập (LMS).
- Đối với học sinh lớp 6, lớp 9 và lớp 12, cơ sở giáo dục có thể bố trí thời lượng học tập trực tiếp tăng thêm nhưng không quá 24 tiết/tuần.
d) Trung tâm ngoại ngữ, tin học; cơ sở giáo dục, đơn vị hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
Hoạt động tối đa 50% số lượng học viên tại một thời điểm, phối hợp dạy học trực tuyến và trực tiếp đảm bảo chất lượng dạy và học.
2.3. Đối với cơ sở giáo dục ở địa bàn được xác định dịch ở cấp 3 (nguy cơ cao):
Tổ chức dạy học trực tiếp kết hợp với dạy học trực tuyến, trên truyền hình.
Căn cứ điều kiện thực tế, các địa phương quyết định kế hoạch dạy học cho từng lớp, khối lớp; với cấp học phổ thông, ưu tiên dạy trực tiếp lớp 1, lớp 2, lớp 6, lớp 9 và lớp 12. Cụ thể:
a) Cấp học mầm non
+ Trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi: 100%
+ Trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi: 100%
- Không tổ chức dịch vụ ăn sáng.
- Hạn chế một số hoạt động ngoại khóa: bơi, vẽ, võ, thể dục nhịp điệu...
- Không tổ chức các hoạt động: lễ hội, sự kiện, tổ chức ăn với hình thức tự chọn (buffet).
- Kết hợp gửi các Clip về hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ tạo điều kiện cho phụ huynh hỗ trợ chăm sóc trẻ tại nhà.
b) Cấp học tiểu học
+ Lớp 1 và 2: 100% học sinh với thời lượng 50%
+ Lớp 3, 4, 5: Tổ chức học trực tuyến.
c) Cấp học trung học cơ sở, trung học phổ thông, kể cả các cơ sở giáo dục đang thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên
- Cơ sở giáo dục thực hiện toàn bộ thời lượng dạy học theo quy định trong chương trình chính khóa. Trong đó, thời khóa biểu dạy học trực tiếp không quá 12 tiết/tuần; thời lượng học trực tiếp ưu tiên cho thực hiện chương trình chính khóa, các hoạt động phụ đạo, bồi dưỡng nhằm khắc phục khó khăn, hạn chế do dạy học trên internet. Thời lượng dạy học còn lại trong kế hoạch giáo dục nhà trường (ngoài 12 tiết trực tiếp), cơ sở giáo dục được thực hiện dạy học trên internet; các nhiệm vụ học tập, hoạt động giáo dục cho học sinh được thực hiện thông qua các hệ thống quản lý học tập (LMS).
- Đối với học sinh lớp 6, lớp 9 và lớp 12, cơ sở giáo dục có thể bố trí thời lượng học tập trực tiếp tăng thêm nhưng không quá 18 tiết/tuần.
- Không tổ chức các chương trình nhà trường, không thực hiện kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày.
d) Trung tâm ngoại ngữ, tin học; cơ sở giáo dục, đơn vị hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
Hoạt động tối đa 25% số lượng học viên tại một thời điểm, phối hợp dạy học trực tuyến và trực tiếp đảm bảo chất lượng dạy và học.
2.4. Đối với cơ sở giáo dục ở địa bàn được xác định ở cấp độ 4 (nguy cơ rất cao): tổ chức hình thức dạy học trực tuyến, trên truyền hình, giao bài tự học; với cấp học mầm non và phổ thông, giáo viên hướng dẫn phụ huynh hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em, học sinh học tập, vui chơi tại nhà theo hình thức phù hợp; phối hợp với phụ huynh để hướng dẫn học sinh sử dụng hiệu quả, an toàn các thiết bị phục vụ học tập trực tuyến, học qua truyền hình; có phương án chuyển tài liệu học tập đến những học sinh còn thiếu thiết bị học tập trực tuyến, học qua truyền hình.
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- GĐ Sở GD&ĐT (để báo cáo);
- Sở Y tế (để phối hợp);
- UBND TP.Thủ đức, QH (để thực hiện);
- Lưu VP, CTTT(Tuyền).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Dương Trí Dũng

-----------------

1 Cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên biệt; trung tâm ngoại ngữ, tin học; cơ sở giáo dục, đơn vị hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

thuộc tính Công văn 3427/SGDĐT-CTTT

Công văn 3427/SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 3900/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 về Quy định tạm thời các biện pháp "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh"
Cơ quan ban hành: Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí MinhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3427/SGDĐT-CTTTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Dương Trí Dũng
Ngày ban hành:01/12/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , Y tế-Sức khỏe , COVID-19
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

tin liên quan

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi