Công văn 3302/BGDĐT-ĐANN báo cáo tình hình thực hiện Đề án Ngoại ngữ Quốc gia giai đoạn 2018-2020

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
____________

Số: 3302/BGDĐT-ĐANN
V/v báo cáo tình hình thực hiện Đề án NNQG giai đoạn 2018-2020 và thực hiện khảo sát trực tuyến

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________

Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2021

 

Kính gửi: Các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan

 

Để tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025 (giai đoạn báo cáo 2018-2020) và định hướng kế hoạch triển khai Đề án giai đoạn tiếp theo và báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện các nội dung sau:

1. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Đề án dạy và học ngoại ngữ trong giai đoạn 2018-2020 và đề xuất phương hướng triển khai trong giai đoạn 2022-2025 theo mẫu Đề cương báo cáo gửi kèm Công văn.

2. Chỉ đạo các đơn vị thực hiện khảo sát theo các đường dẫn dưới đây:

- Đối với cán bộ quản lý dạy và học ngoại ngữ tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trực thuộc đơn vị (lãnh đạo nhà trường, trưởng khoa/bộ môn ngoại ngữ):

https://forms.gle/SNMZxkYdFHV9uHkQ9

- Đối với giảng viên ngoại ngữ tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trực thuộc đơn vị:

https://forms.gle/4uU2iOVf4iqEUY5K8

3. Đối với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội:

- Chỉ đạo các đơn vị thực hiện khảo sát theo các đường dẫn dưới đây:

+ Đối với cán bộ quản lý dạy và học ngoại ngữ tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trực thuộc đơn vị (lãnh đạo nhà trường, trưởng khoa/bộ môn ngoại ngữ):

https://forms.gle/SNMZxkYdFHV9uHkQ9

+ Đối với giảng viên ngoại ngữ tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trực thuộc đơn vị:

https://forms.gle/4uU2iQVf4iqEUY5K8

- Chỉ đạo các sở lao động, thương binh và xã hội thực hiện khảo sát theo các đường dẫn dưới đây:

+ Đối với cán bộ quản lý dạy và học ngoại ngữ tại các sở/phòng lao động, thương binh và xã hội:

https://forms.gle/i3jqJPwJTufsqthS7

+ Đối với cán bộ quản lý dạy và học ngoại ngữ tại các trường trung cấp/cao đẳng nghề:

https://forms.gle/Hei2zUNwabvheGJ88

+ Đối với giáo viên ngoại ngữ tại các trường trung cấp/cao đẳng nghề:

https://forms.gle/ZDzi9V3BbOfy7GKJ6

Thời gian thực hiện khảo sát trực tuyến đến 22h00 ngày 03/9/2021. Thời gian nộp báo cáo về Bộ GDĐT (qua Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia) trước ngày 03/9/2021 theo địa chỉ: Số 18 ngõ 30, Phố Tạ Quang Bửu, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội) đồng thời gửi bản mềm gửi về địa chỉ email: dean2080@moet.gov.vn.

Thông tin chi tiết liên hệ: Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia, điện thoại (024) 36231614 - 32151128.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
- Lưu: VT, ĐANN

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Độ

 

DANH SÁCH

CÁC BỘ, NGÀNH, CƠ QUAN, TỔ CHỨC LIÊN QUAN
(Ban hành kèm theo Công văn số 3302/BGDĐT-ĐANN ngày 05 tháng 8 năm 2021)

 

STT

Tên các bộ, ngành

STT

Tên các bộ, ngành

1

Bộ Công an

13

Bộ Tài nguyên và Môi trường

2

Bộ Y tế

14

Bộ Ngoại giao

3

Bộ Xây dựng

15

Bộ Nội vụ

4

Bộ Giao thông vận tải

16

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

5

Bộ Công thương

17

Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

6

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

18

Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam

7

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

19

Đại học Quốc gia Hà Nội

8

Bộ Tài chính

20

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

9

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

21

Tòa án Nhân dân Tối cao

10

Bộ Quốc phòng

22

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao

11

Bộ Tư pháp

23

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

12

Bộ Thông tin và Truyền thông

24

Bộ Lao động và Thương binh, Xã hội

Danh sách gồm 24 đơn vị./.

 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

SƠ KẾT, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐỀ ÁN DẠY VÀ HỌC NGOẠI NGỮ TRONG HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN GIAI ĐOẠN 2017-2025 (GIAI ĐOẠN BÁO CÁO 2018-2020)
(Dành cho các bộ, ngành và cơ quan liên quan)
(Ban hành kèm theo Công văn số 3302/BGDĐT-ĐANN ngày 05 tháng 8 năm 2021)

I. Bối cảnh thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025 (Đề án)

1. Đặc điểm tình hình

2. Thuận lợi và khó khăn

II. Kết quả triển khai thực hiện Đề án giai đoạn 2018-2020

1. Công tác chỉ đạo thực hiện Đề án

1.1. Tình hình thực hiện

- Công tác chỉ đạo, điều hành: hoạt động của Ban chỉ đạo; các văn bản đã ban hành và triển khai...

- Cơ chế phối hợp thực hiện Đề án tại đơn vị

- Công tác xây dựng kế hoạch giai đoạn và hằng năm tại đơn vị

1.2. Đánh giá công tác chỉ đạo thực hiện Đề án tại đơn vị

- Kết quả đạt được

- Tồn tại và nguyên nhân

2. Kết quả thực hiện Đề án giai đoạn 2018-2020

2.1. Xây dựng, hoàn thiện và triển khai các chương trình, giáo trình, sách giáo khoa, tài liệu dạy và học ngoại ngữ cho các cấp học và trình độ đào tạo theo hướng tiếp cận chuẩn quốc tế, phù hợp với đặc thù của Việt Nam

- Đối với giáo dục đại học:

+ Việc nghiên cứu, đánh giá, hoàn thiện, xây dựng và ban hành các chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo ngoại ngữ theo chuẩn đầu ra và ngành đào tạo;

+ Lộ trình áp dụng chuẩn đầu ra về năng lực ngoại ngữ;

+ Lựa chọn, triển khai một số chương trình đào tạo giáo viên bằng ngoại ngữ phù hợp;

+ Triển khai dạy tích hợp ngoại ngữ trong một số môn học, dạy một số môn học khác, chuyên ngành bằng ngoại ngữ.

...

- Đối với giáo dục nghề nghiệp:

+ Việc nghiên cứu, đánh giá, hoàn thiện, xây dựng và ban hành các chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo ngoại ngữ theo chuẩn đầu ra và ngành nghề đào tạo;

+ Lộ trình áp dụng chuẩn đầu ra về năng lực ngoại ngữ;

+ Triển khai dạy tích hợp ngoại ngữ trong một số môn học, dạy một số môn học khác, chuyên ngành, nghề bằng ngoại ngữ.

...

(Nêu rõ tình hình triển khai thực hiện; Kết quả đạt được; Tồn tại và nguyên nhân)

2.2. Đổi mới kiểm tra, đánh giá trong dạy và học ngoại ngữ theo hướng tiếp cận chuẩn quốc tế

- Việc xây dựng, thực hiện bộ quy trình tổ chức kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kỳ trong dạy và học ngoại ngữ

- Việc phát triển ngân hàng câu hỏi thi, đề thi đánh giá năng lực ngoại ngữ, ngân hàng dữ liệu về kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kì

- Việc bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên trách về khảo thí ngoại ngữ

- Việc nâng cao hiệu quả các hoạt động kiểm tra đánh giá thường xuyên, đảm bảo chất lượng dạy và học ngoại ngữ theo hướng tiếp cận chuẩn quốc tế

...

(Nêu rõ tình hình triển khai thực hiện; Kết quả đạt được; Tồn tại và nguyên nhân)

2.3. Đội ngũ giáo viên, giảng viên ngoại ngữ

- Công tác tuyển dụng giáo viên, giảng viên ngoại ngữ

- Công tác bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên, giảng viên ngoại ngữ; bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại đơn vị.

...

(Nêu rõ tình hình triển khai thực hiện; Kết quả đạt được; Tồn tại và nguyên nhân)

2.4. Điều kiện dạy và học ngoại ngữ

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học ngoại ngữ

- Việc bổ sung trang thiết bị cho dạy và học ngoại ngữ

- Bồi dưỡng nâng cao năng lực sử dụng trang thiết bị và các hệ thống học liệu ngoại ngữ trực tuyến

...

(Nêu rõ tình hình triển khai thực hiện; Kết quả đạt được; Tồn tại và nguyên nhân)

2.5. Công tác truyền thông, hợp tác quốc tế, môi trường dạy và học ngoại ngữ

- Tổ chức truyền thông về dạy và học ngoại ngữ

- Tổ chức, triển khai hợp tác, hội nhập quốc tế trong dạy và học ngoại ngữ

- Về phát động phong trào học tiếng Anh, xây dựng môi trường học và sử dụng ngoại ngữ

- Việc xây dựng, giới thiệu các chương trình ngoại ngữ, các hoạt động sử dụng ngoại ngữ trên các phương tiện truyền thông đại chúng

...

(Nêu rõ tình hình triển khai thực hiện; Kết quả đạt được; Tồn tại và nguyên nhân)

2.6. Cơ chế, chính sách, quy định liên quan đến việc dạy và học ngoại ngữ

- Việc thực hiện các cơ chế, chính sách, quy định liên quan đến việc dạy và học ngoại ngữ do Trung ương ban hành

- Việc thực hiện các cơ chế, chính sách, quy định liên quan đến việc dạy và học ngoại ngữ của đơn vị.

...

(Nêu rõ tình hình triển khai thực hiện; Kết quả đạt được; Tồn tại và nguyên nhân)

2.7. Xã hội hóa trong việc dạy và học ngoại ngữ

- Việc khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia hỗ trợ, hợp tác, đầu tư, cung cấp các dịch vụ dạy và học ngoại ngữ

- Việc nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ theo cơ chế tự chủ tại các cơ sở giáo dục trực thuộc

- Về chất lượng, vai trò của các trung tâm ngoại ngữ trong việc nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ tại đơn vị

...

(Nêu rõ tình hình triển khai thực hiện; Kết quả đạt được; Tồn tại và nguyên nhân)

2.8. Công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Đề án

- Công tác báo cáo trực tiếp và trực tuyến Bộ Giáo dục và Đào tạo tình hình thực hiện Đề án tại đơn vị

- Hoạt động kiểm tra, giám sát định kì, thường xuyên và đột xuất việc thực hiện đề án tại đơn vị

...

(Nêu rõ tình hình triển khai thực hiện; Kết quả đạt được; Tồn tại và nguyên nhân)

2.9. Kinh phí triển khai thực hiện Đề án

- Việc sử dụng nguồn kinh phí Trung ương

- Việc huy động và sử dụng nguồn kinh phí của đơn vị

...

(Nêu rõ tình hình triển khai thực hiện; Kết quả đạt được; Tồn tại và nguyên nhân)

3. Đánh giá chung việc thực hiện Đề án giai đoạn 2018-2020 tại đơn vị

- Ưu điểm

- Hạn chế và nguyên nhân

III. Phương hướng triển khai Đề án giai đoạn 2022-2025

1. Kế hoạch thực hiện

2. Nhiệm vụ trọng tâm

3. Đề xuất nguồn lực thực hiện

IV. Đề xuất và kiến nghị

1. Đối với Chính phủ

2. Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo

3. Đối với các bộ, ngành và các cơ quan liên quan

4. Đối với các ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố (nếu có)

 

thuộc tính Công văn 3302/BGDĐT-ĐANN

Công văn 3302/BGDĐT-ĐANN của Bộ Giáo dục và Đào tạo về báo cáo tình hình thực hiện Đề án Ngoại ngữ Quốc gia giai đoạn 2018-2020 và thực hiện khảo sát trực tuyến
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3302/BGDĐT-ĐANNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Hữu Độ
Ngày ban hành:05/08/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi