Công văn 3190/BGDĐT-GDĐH công tác tuyển sinh 2021 trong tình hình dịch COVID-19

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_________

Số: 3190/BGDĐT-GDĐH
V/v:
Công tác tuyển sinh 2021 trong tình hình dịch COVID-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2021

 

 

 

Kính gửi:

- Các đại học, học viện, trường đại học;

- Các trường cao đẳng tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non;

- Các sở giáo dục và đào tạo1.

 

Ngày 14/4/2021 Bộ Giáo dục và và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành Công văn số 1444/BGDĐT-GDĐH hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2021. Sau khi tổ chức thành công đợt 1 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) trong các ngày 07-08/7/2021, Bộ GDĐT tiếp tục có Công văn số 3120/BGDĐT-QLCL ngày 23/7/2021 gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để chỉ đạo tổ chức đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT trong các ngày 06­07/8/2021. Đối với các thí sinh đủ điều kiện nhưng vẫn không thể dự thi đợt 2, Bộ GDĐT đã hướng dẫn việc xét đặc cách tốt nghiệp và định hướng phương án xét tuyển cho thí sinh có nguyện vọng đăng ký vào đại học (ĐH), cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non (CĐ) năm 2021.

Căn cứ quy định tại Điều 3 Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/5/2020, khoản 12 Điều 1 Thông tư số 16/2021/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT, Bộ GDĐT hướng dẫn điều chỉnh lịch tuyển sinh ĐH và CĐ với phương thức xét tuyển chung dựa trên kết quả hai đợt thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và việc tuyển sinh đối với thí sinh sinh thuộc diện đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau:

1. Lịch tuyển sinh ĐH và CĐ năm 2021 được điều chỉnh như trong Phụ lục đính kèm Công văn này.

2. Tuyển sinh đối với thí sinh thuộc diện đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2021.

Để đảm bảo quyền lợi và tạo điều kiện thuận lợi cho những thí sinh thuộc diện đặc cách xét công nhận tốt nghiệp do không thể tham dự 2 đợt thi của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (sau đây gọi là thí sinh đặc cách) được tham gia xét tuyển ĐH và CĐ, các cơ sở giáo dục đại học và các trường cao đẳng tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non (gọi chung là cơ sở đào tạo) thực hiện điều chỉnh, bổ sung phương thức và chỉ tiêu tuyển sinh dành riêng cho đối tượng thí sinh đặc cách như sau:

a) Về chỉ tiêu tuyển sinh

- Các cơ sở đào tạo xác định khu vực xét tuyển chủ yếu làm căn cứ tính toán; dành lại một số chỉ tiêu tuyển sinh của từng ngành/chương trình đào tạo tương ứng tỉ lệ thí sinh đặc cách trên tổng số thí sinh có nguyện vọng xét tuyển vào ĐH, CĐ.

- Sau khi hoàn thành tổ chức đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT, Bộ GDĐT sẽ công bố danh sách các học sinh thuộc diện đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2021 và các số liệu cần thiết khác của các địa phương trên Cổng thông tin điện tử của Bộ GDĐT tại địa chỉ: https://moet.gov.vn để các cơ sở đào tạo có căn cứ tính toán.

- Đối với các ngành/chương trình đào tạo có nhu cầu lớn, điểm chuẩn các năm trước thường cao (do cơ sở đào tạo xác định và chịu trách nhiệm giải trình) và các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên, cơ sở đào tạo có thể xét tuyển đủ chỉ tiêu tuyển sinh đã xác định sau lịch xét tuyển chung dựa trên kết quả 2 đợt thi tốt nghiệp THPT, đồng thời được bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh cho mỗi ngành/chương trình đào tạo này tương ứng tỉ lệ thí sinh đặc cách trên tổng số thí sinh có nguyện vọng xét tuyển vào ĐH, CĐ (thuộc khu vực xét tuyển chủ yếu của cơ sở đào tạo).

b) Về phương thức tuyển sinh, xét tuyển

- Các cơ sở đào tạo căn cứ lịch tuyển sinh được điều chỉnh và tình hình thực tiễn để xem xét, quyết định điều chỉnh, bổ sung phương thức xét tuyển phù hợp với yêu cầu của cơ sở đào tạo và tạo thuận lợi cho thí sinh, trong đó có phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT, dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của hai đại học quốc gia (dự kiến sẽ được tổ chức trong tháng 9/2021) và các phương thức khác (do cơ sở đào tạo quyết định và chịu trách nhiệm giải trình).

- Bộ GDĐT sẽ phối hợp với hai đại học quốc gia và các địa phương tính toán, xác định thời gian, địa điểm thi đánh giá năng lực cho nhóm đối tượng thí sinh đặc cách. Hai đại học quốc gia sẽ công bố các thông tin để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh đăng ký dự kỳ thi đánh giá năng lực, kèm theo đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào các cơ sở đào tạo có sử dụng kết quả kỳ thi.

- Các cơ sở đào tạo công bố đề án tuyển sinh đã được bổ sung, điều chỉnh trước 10/8/2021; tổ chức cho thí sinh đặc cách đăng ký nguyện vọng xét tuyển theo phương thức tuyển sinh của cơ sở đào tạo. Trong trường hợp có sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của hai đại học quốc gia, cơ sở đào tạo chủ động liên hệ và phối hợp với hai đại học quốc gia trong việc tổ chức cho thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển và tổ chức xét tuyển.

- Cơ sở đào tạo xét tuyển riêng với đối tượng thí sinh đặc cách đã được Bộ GDĐT công bố trên cơ sở chỉ tiêu và phương thức tuyển sinh đã xác định theo hướng dẫn nói trên. Việc xét tuyển phải đảm bảo tuân thủ theo quy chế tuyển sinh hiện hành (điều kiện xét tuyển, chính sách ưu tiên, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào,...). Trong trường hợp có cùng phương thức và tiêu chí xét tuyển như các đối tượng dự tuyển khác ở các đợt xét tuyển khác trong năm tuyển sinh của cơ sở đào tạo thì điều kiện trúng tuyển phải được xác định là như nhau đối với từng ngành/chương trình đào tạo.

- Các cơ sở đào tạo thuộc khối an ninh, quốc phòng thực hiện theo quy định và hướng dẫn của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.

3. Đối với các cơ sở đào tạo có khó khăn trong việc tổ chức thi năng khiếu do điều kiện dịch bệnh, đề nghị có văn bản báo cáo Bộ GDĐT về kế hoạch, phương thức tổ chức thi, số liệu cụ thể số lượng thí sinh đăng ký dự thi và đề xuất phương án để Bộ GDĐT tổng hợp xem xét và hướng dẫn cụ thể.

4. Các sở GDĐT chỉ đạo các điểm thu nhận hồ sơ căn cứ vào chính sách ưu tiên theo quy định tại Thông tư số 16/2021/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT và các quy định hiện hành để rà soát, thông báo cho thí sinh biết và cập nhật lại các thay đổi về ưu tiên đối tượng của thí sinh lên hệ thống.

5. Bộ GDĐT tổ chức kiểm tra, thanh tra công tác tuyển sinh năm 2021 theo Quyết định số 1465/QĐ-BGDĐT ngày 06/5/2021 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

Bộ GDĐT yêu cầu các cơ sở đào tạo, các sở GDĐT quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc theo lịch điều chỉnh, các nội dung hướng dẫn tại công văn này và các quy định của quy chế tuyển sinh hiện hành. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị báo cáo kịp thời về Bộ GDĐT (qua Vụ Giáo dục Đại học) theo các số điện thoại: 024.32293009, 024.38692392; địa chỉ email: nmhung@moet.gov.vn để được thống nhất hướng dẫn.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để báo cáo);

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);

- UBND các tỉnh, thành phố (để phối hợp chỉ đạo);

- Cổng TTĐT của Bộ GDĐT;

- Lưu : VP, Vụ GDĐH

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Hoàng Minh Sơn

 

 

 

------------------

1 Gồm cả Sở Giáo dục - Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu.

 

 

PHỤ LỤC

LỊCH TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NĂM 2021

(Kèm Công văn số 3190/BGDĐT-GDĐH ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

TT

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

Đơn vị tham gia

Thời gian thực hiện tại CV 1444

Thời gian được điều chỉnh

1.

Tổ chức xét tuyển thẳng thí sinh theo quy định, cập nhật danh sách trúng tuyển vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT và gửi kết quả xét tuyển thẳng cho các sở GDĐT để thông báo cho thí sinh

CSĐT

Thí sinh, Sở GDĐT

Trước 17h00 ngày 28/7

- Trước 17h00 ngày 12/8 đối với thí sinh tham dự kỳ thi THPT đợt 1 (có thể tiếp nhận hồ sơ của các địa phương nếu có)

- Ngày 01/9 đối với thí sinh tham dự kỳ thi THPT đợt 2

2.

Thí sinh trúng tuyển thẳng gửi Hồ sơ và xác nhận nhập học tại các CSĐT

Thí sinh

CSĐT

Trước 17h00 ngày 10/8

-  Trước 17h00 ngày 22/8 đối với thí sinh tham dự kỳ thi THPT đợt 1

-  Trước 17h00 ngày 3/9 đối với thí sinh tham dự kỳ thi THPT đợt 2

3.

Báo cáo kết quả xét tuyển thẳng

CSĐT

Vụ GDĐH

Trước 17h00 ngày 15/8

-Trước 17h00 ngày 25/8 đối với thí sinh tham dự kỳ thi THPT đợt 1 - Trước 17h00 ngày 04/9 đối với thí sinh tham dự kỳ thi THPT đợt 2

4.

Cập nhật vào CSDL của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT: Kết quả sơ tuyển, kết quả thi đánh giá năng lực chuyên biệt, chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có) kết quả thi các môn năng khiếu (nếu có), danh sách thí sinh nhập học do CSĐT đã xét tuyển bằng các phương thức khác...

CSĐT

Vụ GDĐH, Cục CNTT

Trước ngày 10/8 đối với xét tuyển đợt 1

Trước ngày 29/8 đối với xét tuyển đợt 1

5.

Bộ GDĐT công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khối ngành đào tạo giáo viên, khối ngành sức khỏe

Vụ GDĐH

Cục QLCL, Vụ GDTH, Vụ GDTX, Thanh tra, Vụ Pháp chế, Cục NG& QLCBGD, các CSĐT

Trước 17h00 ngày 3/8

Chậm nhất ngày 26/8

6.

Điều chỉnh, công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT và trang thông tin điện tử của CSĐT

CSĐT

Vụ GDĐH

Trước 17h00 ngày 5/8

Trước 17h00 ngày 28/8

7.

Thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT (thí sinh chỉ được điều chỉnh theo phương thức trực tuyến). Thí sinh điều chỉnh sai sót liên quan đến ưu tiên đối tượng, khu vực (thực hiện bằng phiếu và nộp tại điểm thu nhận hồ sơ)

Thí sinh, Điểm thu nhận hồ sơ

Vụ GDĐH, Cục CNTT, Sở GDĐT

Từ ngày 7/8 đến 17h00 ngày 17/8

Từ ngày 29/8 đến 17h00 ngày 05/9

8.

Hoàn thành việc cập nhật thông tin về điều chỉnh sai sót của tất cả thí sinh vào CSDL của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT

Sở GDĐT, Điểm thu nhận hồ sơ

Thí sinh

Trước 17h00 Ngày 19/8

Trước 17h00 Ngày 07/9

9.

Cập nhật vào CSDL của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT: Kết quả sơ tuyển, kết quả thi đánh giá năng lực chuyên biệt, chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có) kết quả thi các môn năng khiếu (nếu có) đối với thí sinh điều chỉnh nguyện vọng; danh sách thí sinh nhập học do CSĐT đã xét tuyển bằng các phương thức khác (đối với thí sinh tham dự kỳ thi đợt 2 và các thí sinh do dịch bệnh nhận được Giấy chứng nhận kết quả thi không đúng kế hoạch)

CSĐT

Vụ GDĐH, Cục CNTT

 

Ngày 08/9

10.

Thực hiện quy trình xét tuyển đợt 1 theo Quy chế tuyển sinh

CSĐT

Vụ GDĐH, Cục CNTT, Cục QLCL, Vụ GDTH, Vụ GDTX

Từ ngay 20/8 đến 17h00 ngày 22/8

Từ ngày 13/9 đến 17h00 ngày 15/9

11.

Công bố kết quả trúng tuyển đợt 1

CSĐT

Vụ GDĐH

Trước 17h00 ngày 23/8

Trước 17h00 ngày 16/9

12.

Xác nhận nhập học đợt 1

Thí sinh CSĐT

Vụ GDĐH

Trước 17h00 ngày 01/9 (tính theo dấu bưu điện)

Trước 17h00 ngày 26/9 (tính theo dấu bưu điện)

13.

Cập nhật thông tin thí sinh xác nhận nhập học vào CSDL của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT

CSĐT

Vụ GDĐH, Cục CNTT

Trước 17h00 ngày 7/9

Trước 17h00 Ngày 02/10

14.

Xét tuyển bổ sung (các CSĐT chủ động công bố lịch tuyển sinh bổ sung trước 15 ngày so với ngày xét tuyển)

CSĐT

Vụ GDĐH, Cục CNTT, Vụ GDTH

Dự kiến từ ngày 8/9

Dự kiến từ ngày 03/10

15.

Xét tuyển các đợt tiếp theo và cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển và nhập học theo quy định

CSĐT

Vụ GDĐH, Cục CNTT

Từ tháng 8 đến tháng 12/2021

Từ tháng 9 đến tháng 12/2021

16.

Báo cáo kết quả tuyển sinh năm 2021

CSĐT

Vụ GDĐH

Trước ngày 31/12/2021

Trước ngày 31/12/2021

 

 

thuộc tính Công văn 3190/BGDĐT-GDĐH

Công văn 3190/BGDĐT-GDĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác tuyển sinh 2021 trong tình hình dịch COVID-19
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3190/BGDĐT-GDĐHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Hoàng Minh Sơn
Ngày ban hành:30/07/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , COVID-19
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

tin liên quan

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi