Công văn 2772/LĐTBXH-QLLĐNN 2016 đăng ký thi tiếng Hàn cho người lao động

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BLAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------
Số: 2772/LĐTBXH-QLLĐNN
V/v: Thông báo về kỳ thi và phối hợp tổ chức đăng ký dự thi tiếng Hàn theo Chương trình EPS cho người lao động
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2016
 
 
Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 
 
Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội đã thống nhất với Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc về Kế hoạch tổ chức kỳ thi tiếng Hàn theo Chương trình EPS lần thứ 11 cho người lao động có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc trong ngành sản xuất chế tạo. Để chuẩn bị cho kỳ thi tiếng Hàn này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thông báo và tổ chức đăng ký dự thi tiếng Hàn cho người lao động có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc như sau:
1. Thông tin chung về kỳ thi
a) Cơ quan tổ chức kỳ thi:
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giao Trung tâm Lao động ngoài nước làm đầu mối phối hợp với phía Hàn Quốc và các cơ quan, đơn vị chức năng của Việt Nam chuẩn bị và tổ chức kỳ thi.
- Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc giao Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD Korea) phối hợp với cơ quan chức năng phía Việt Nam tổ chức kỳ thi, chịu trách nhiệm về ra đề thi, quản lý đề thi, bài thi và chấm bài.
b) Phương thức thi:
Thi viết trên giấy theo hình thức trắc nghiệm, gồm 2 kỹ năng nghe hiểu và đọc hiểu, tổng số 50 câu hỏi, thời gian làm bài 70 phút, điểm số tối đa 200 điểm.
Số người đạt yêu cầu về tiếng Hàn bằng số chỉ tiêu được phân bổ; lựa chọn theo nguyên tắc lấy từ người có điểm cao nhất trở xuống trong số những người đạt từ 80 điểm trở lên theo số hạn ngạch, chỉ tiêu được phân bổ.
c) Thời gian tổ chức kỳ thi: 2 ngày, ngày 8/10/2016 và ngày 9/10/2016.
d) Hạn ngạch dự kiến của phía Hàn Quốc: 2.100 (ngành sản xuất chế tạo).
Người đạt yêu cầu của thi tiếng Hàn mới làm hồ sơ đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc. Chỉ những người được chủ sử dụng lao động Hàn Quốc tuyển dụng mới được đi làm việc tại Hàn Quốc.
e) Thông báo về số báo danh, địa điểm thi, kết quả thi và hướng dẫn làm hồ sơ đăng ký dự tuyển:
- Trước ngày 30/9/2016, Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ thông báo tới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các địa phương danh sách thí sinh, số báo danh để Sở thông báo và hướng dẫn cho người lao động đã đăng ký đến dự thi.
- Kết quả thi được công bố trên trang thông tin điện tử của Trung tâm Lao động ngoài nước (www.colab.gov.vn) và các trang: http://www.eps.go.kr, http://eps.hrdkorea.or.kr/epstopik vào ngày 17/10/2016.
- Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ thông báo bằng văn bản cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội danh sách những người lao động thi đỗ tiếng Hàn và hướng dẫn người lao động làm hồ sơ đăng ký dự tuyển.
2. Đối tượng và điều kin d thi
2.1. Đi tượng dự thi:
Đối tượng dự thi tiếng Hàn năm 2016 bao gồm:
a) Những người đang cư trú dài hạn (thời gian cư trú tối thiểu là 01 năm tính đến ngày đăng ký thi tiếng Hàn) tại các địa phương không bị tạm dừng tuyển chọn. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ thông báo cụ thể các địa phương bị tạm dừng tuyển chọn trong năm 2016.
b) Những người đã từng làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS về nước đúng thời hạn hợp đồng;
c) Những người đã từng làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS và ở lại cư trú bất hợp pháp nhưng đã tự nguyện về nước trong thời gian từ ngày 01/4/2016 đến ngày đăng ký dự thi.
(Những đối tượng nêu trên gọi chung là người lao động).
2.2. Điu kiện dự thi:
Người lao động đăng ký dự thi tiếng Hàn ngành sản xuất chế tạo năm 2016 phải có đủ các điều kiện sau:
a) Từ 18 đến hết 39 tuổi (có ngày sinh từ 17/8/1976 đến ngày 16/8/1998);
b) Không có tiền án, tiền sự;
c) Không bị cấm xuất cảnh Việt Nam hoặc cấm nhập cảnh Hàn Quốc;
d) Có đủ sức khỏe đi làm việc tại nước ngoài theo quy định của Bộ Y tế;
e) Không có thân nhân (bố, mẹ, con đẻ; anh, chị, em ruột; vợ hoặc chồng) đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc.
3. Tổ chức tiếp nhận đăng ký dự thi
a) Thời gian tiếp nhận đăng ký: từ ngày 16/8 - 19/8/2016 (4 ngày).
b) Cơ quan và địa điểm tiếp nhận đăng ký: Đề nghị Quý Ủy ban giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, tổ chức tiếp nhận đăng ký dự thi, thông báo địa điểm tiếp nhận đăng ký cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (thông qua Trung tâm Lao động ngoài nước) trước ngày 05/8/2016; đồng thời thông báo công khai, rộng rãi địa điểm tiếp nhận đăng ký trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương để người lao động biết.
c) Thủ tục tiếp nhận đăng ký:
- Người lao động phải xuất trình Giấy chứng minh nhân (hoặc Thẻ căn cước), Sổ hộ khẩu (bản chính) để đơn vị tiếp nhận đăng ký kiểm tra.
- Đơn vị tiếp nhận đăng ký phát cho mỗi người lao động 01 tờ Đơn đăng ký dự thi (miễn phí). Người lao động hoàn thiện và nộp Đơn kèm theo lệ phí dự thi cho đơn vị tiếp nhận.
- Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ có văn bản hướng dẫn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức cho người lao động đăng ký dự thi.
d) Lệ phí dự thi:
Lệ phí dự thi (để chuyển cho phía Hàn Quốc) được thu bằng tiền Việt Nam, tương đương 24 USD (không thu thêm các khoản khác ngoài khoản lệ phí thi này). Lệ phí dự thi thu được đề nghị chuyển về Trung tâm Lao động ngoài nước cùng với Đơn đăng ký dự thi kèm danh sách người lao động đăng ký dự thi.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng địa phương thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương về các nội dung có liên quan đến kỳ thi tiếng Hàn; tổ chức cho người lao động đăng ký, đảm bảo công khai, minh bạch, không để xảy ra các hiện tượng tiêu cực, lừa đảo, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm; chỉ đạo các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương các cấp ngăn chặn và xử lý nghiêm việc chuyển hộ khẩu không đúng quy định nhằm mục đích đi làm việc tại Hàn Quốc.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giao Cục Quản lý lao động ngoài nước (điện thoại: 04.38249523) và Trung tâm Lao động ngoài nước (điện thoại: 04.37346748 hoặc 04.37346751) tổ chức và hướng dẫn các cơ quan chức năng của địa phương triển khai thực hiện./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục QLLĐNN, Trung tâm LĐNN;
- Lưu VT, QLLĐNN.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Doãn Mậu Diệp

thuộc tính Công văn 2772/LĐTBXH-QLLĐNN

Công văn 2772/LĐTBXH-QLLĐNN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thông báo kỳ thi và phối hợp tổ chức đăng ký dự thi tiếng Hàn theo Chương trình EPS cho người lao động
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2772/LĐTBXH-QLLĐNNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Doãn Mậu Diệp
Ngày ban hành:25/07/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , Lao động-Tiền lương
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi