Công văn 2641/BGDĐT-GDĐH 2020 đính chính thông tin tại Công văn 419

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2641/BGĐĐT-GDĐH
V/v: Đính chính thông tin tại Công văn số 419/BGDĐT-GDĐH ngày 14/02/2020

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2020

 

 

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ;
- Các cơ sở giáo dục đại học.

 

 

Ngày 14/02/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 419/BGDĐT-GDĐH về việc bãi bỏ Công văn số 4348/BGDĐT-GDĐH ngày 26/8/2015. Tuy nhiên, do lỗi kỹ thuật, Bộ Giáo dục và Đào tạo xin đính chính thông tin tại Công văn số 419/BGDĐT-GDĐH ngày 14/2/2020, cụ thể như sau:

- Thông tin về ngày ban hành công văn số 4348/BGDĐT-GDĐH về việc đào tạo nhân lực trình độ đại học, thạc sĩ của các địa phương thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ xin được đính chính, điều chỉnh thành ngày 26/8/2015.

- Các nội dung khác trong Công văn số 419 giữ nguyên không thay đổi.

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo nội dung đính chính để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Tư pháp (để biết);
- Vụ Pháp chế, Thanh tra (để biết);
- Cổng TTĐT Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ GDĐH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Phúc

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Công văn 2641/BGDĐT-GDĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính thông tin tại Công văn 419/BGDĐT-GDĐH ngày 14/02/2020
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 2641/BGDĐT-GDĐH Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Văn Phúc
Ngày ban hành: 20/07/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
Tải văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực