Công văn 2570/BGDĐT-GDĐH 2020 in giáo trình các môn lý luận chính trị trình độ đại học

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
__________

Số: 2570/BGDĐT-GDĐH
V/v: In ấn bộ giáo trình các môn lý luận chính trị trình độ đại học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2020

 

 

 

Kính gửi:

- Nhà xuất bn Chính trị quốc gia Sự thật;
- Nh
à xuất bản Lý luận chính trị thuộc Học viện chính trQuốc gia H Chí Minh;
- Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam;
- Các Nhà xuất bản quan tâm đến việc
in ấn, phát hành cung cấp giáo trình.

 

 

Thực hiện chương trình công tác, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thành bản thảo bộ giáo trình giảng dạy các môn lý luận chính trị cho khối trường đào tạo chuyên và không chuyên về lý luận chính trị trình độ đại học bao gồm các môn học: Triết học Mác - Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, Kinh tế Chính trị Mác - Lê Nin, Chủ Nghĩa xã hội khoa học bán mẫu giáo trình các môn lý luận chính trị đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo đăng công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục về Đào tạo tại địa chỉ https://moet.gov.vn/van-ban/vbdh/Pages/chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=2729#content_1, để phục vụ công tác giảng dạy cho sinh viên các cơ sở đào tạo trình độ đại học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng kính mời các nhà xuất bản quan tâm đến việc in ấn, phát hành cung cấp giáo trình trên cho các cơ sở đào tạo trình độ đại học, có chức năng và đđiều kiện tham gia tổ chức in ấn xuất bản giáo trình các môn học chính trị gửi thông tin liên quan về Bộ Giáo dục và Đào tạo với một số thông tin cơ bản như sau:

- Năng lc xuất bản giáo trình, tài liệu;

- Khả năng đáp ứng tiến độ cung cấp giáo trình năm học 2020-2021;

- Dự kiến giá bìa;

- Và các nội dung khác có liên quan đến xuất bản giáo trình.

Các thông tin trên xin gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo theo địa ch35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng Hà Nội (qua Vụ Giáo dục Đại học) trước ngày 20/07/2020 đđăng ký việc sử dụng bn quyền bộ giáo trình để in ấn, cung cấp cho các cơ sgiáo dục bậc đại học.

Các công việc tiếp theo sthực hiện theo quy định tại Luật Xuất bn, Luật giá và các văn bn hướng dn.

Trân trọng cám ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr Nguyễn Văn Phúc (để p/h);
- Cổng TTĐT của Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ GDĐH

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Phạm Ngọc Thưởng

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Công văn 2570/BGDĐT-GDĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc in ấn bộ giáo trình các môn lý luận chính trị trình độ đại học
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 2570/BGDĐT-GDĐH Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Ngọc Thưởng
Ngày ban hành: 14/07/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!