Công văn 2458/BGDĐT-KHCNMT xây dựng thuyết minh Chương trình khoa học và công nghệ

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_________

Số: 2458/BGDĐT-KHCNMT
V/v: Thông báo về việc xây dựng thuyết minh Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện từ năm 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2020

 

 

 

Kính gửi: Đại học Huế

 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt danh mục Chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ giao Đại học Huế chủ trì để xét chọn thực hiện từ năm 2021 tại Quyết định số 1720/QĐ-BGDĐT ngày 29/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (gửi kèm theo) để thực hiện Quyết định 523/QĐ-TTg ngày 14 tháng 5 năm 2018 phê duyệt Đề án Phát triển Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế. Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn Đại học Huế thực hiện việc xây dựng thuyết minh Chương trình và Hồ sơ Chương trình như sau:

1. Xây dựng thuyết minh Chương trình theo quy định tại Điều 13 của Thông tư số 09/2018/TT-BGDĐT ngày 29/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về quản lý Chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ (Sau đây gọi tắt là Thông tư 09), bao gồm:

a) Công văn đề nghị của Giám đốc Đại học Huế;

b) Thuyết minh Chương trình lập theo Mẫu 9 Phụ lục I, Thông tư 09 (kèm theo danh mục dự kiến các nhiệm vụ thuộc Chương trình thực hiện thực hiện năm 2021-2022, phiếu đề xuất các nhiệm vụ dự kiến thuộc Chương trình theo Mẫu 1 Phụ lục I, Thông tư 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/5/2016 quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo);

c) Tóm tắt lý lịch khoa học của Chủ nhiệm Chương trình và các thành viên Ban Chủ nhiệm Chương trình theo đề xuất của Tổ chức chủ trì Chương trình theo Mẫu 10 Phụ lục I, Thông tư 09. Ban Chủ nhiệm Chương trình là các cá nhân thuộc Đại học Huế, có đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 6 Quy định về quản lý Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 09;

c) Hồ sơ về tiềm lực khoa học của tổ chức, cá nhân chủ trì Chương trình cấp bộ lập theo Mẫu 11 Phụ lục I, Thông tư 09;

d) Xác nhận của tổ chức, cá nhân phối hợp thực hiện Chương trình theo Mẫu 12 Phụ lục I, Thông tư 09;

đ) Xác nhận của đơn vị đối ứng kinh phí thực hiện Chương trình.

Thuyết minh Chương trình được Thủ trưởng đơn vị ký tên, đóng dấu, đóng kèm theo các văn bản được quy định tại điểm a, b, c, d, đ trên đây và được đóng quyển có Bìa thuyết minh.

2. Hình thức Hồ sơ Chương trình

Hồ sơ thuyết minh Chương trình được niêm phong và ghi rõ bên ngoài: tên Chương trình; tên, địa chỉ của tổ chức chủ trì Chương trình; họ và tên của chủ nhiệm và thành viên Chương trình, danh mục tài liệu có trong hồ sơ, 01 bản gốc và 01 file điện tử của Bộ hồ sơ gốc theo định dạng MS hoặc Open-Office và 9 bản photo. Hồ sơ Chương trình đã nộp có thể thay thế bằng hồ sơ mới hoặc sửa đổi, bổ sung trong thời hạn quy định. Văn bản bổ sung là bộ phận cấu thành của hồ sơ. Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ có đủ các giấy tờ và số lượng như yêu cầu ở trên, được nộp trong thời hạn quy định của Thông báo này.

Hồ sơ gửi về địa chỉ Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường), số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội. Đối với những hồ sơ gửi qua đường bưu điện, thời hạn nộp hồ sơ căn cứ dấu nhận gửi của cơ quan bưu chính. Bản mềm (file điện tử các tài liệu của bộ hồ sơ gốc theo định dạng MS hoặc Open-Office) được gửi theo email: chuongtrinhkhcn@moet.gov.vn, nkdung@moet.gov.vn.

3. Thời hạn nộp hồ sơ: trước 17 giờ 00 ngày 22/7/2020.

Thông tin liên lạc: TS Nguyễn Kim Dung, chuyên viên chính Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, email: nkdung@moet.gov.vn, điện thoại: 0979729197.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr Nguyễn Văn Phúc (để b/c);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Lưu: VT, KHCNMT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
Tạ Ngọc Đôn

 

 

Thuộc tính văn bản
Công văn 2458/BGDĐT-KHCNMT của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo về việc xây dựng thuyết minh Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện từ năm 2021
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 2458/BGDĐT-KHCNMT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Tạ Ngọc Đôn
Ngày ban hành: 06/07/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , Khoa học-Công nghệ
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!