Công văn 2176/BGDĐT-GDDT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 đối với giáo dục dân tộc

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

Số: 2176/BGDĐT-GDDT
V/v: Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 đối với giáo dục dân tộc
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2014

 
 

Kính gửi:
- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 
Thực hiện Quyết định số 1840/QĐ-BGDĐT ngày 24/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, các trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc Bộ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 đối với giáo dục dân tộc.
Các đơn vị căn cứ Công văn số 5715/BGDĐT-GDDT ngày 21 tháng 8 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2013-2014 đối với giáo dục dân tộc để xây dựng báo cáo và cung cấp đầy đủ thông tin, số liệu theo đề cương và các biểu mẫu (gửi kèm).
Báo cáo gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục dân tộc) trước ngày 25/6/2014 theo địa chỉ số 49 Đại Cồ Việt - Quận Hai Bà Trưng – Thành phố Hà Nội; email: vugddt@moet.edu.vn.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, GDDT.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa

 
 
ĐỀ CƯƠNG
BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2013-2014 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC DÂN TỘC
(Kèm theo Công văn số: 2176/BGDĐT-GDDT ngày 28/4/2014 của Bộ GDĐT)
 
 
Phần I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2013-2014
ĐỐI VỚI GIÁO DỤC DÂN TỘC
 
I. Thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua
1. Thực hiện các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với việc thiết thực kỉ niệm 45 năm ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành Giáo dục (15/10/1968-15/10/2013); cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.
2. Thực hiện phong trào Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực trong trường PTDTNT, PTDTBT.
II. Tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi
1. Nâng cao chất lượng giáo dục trẻ em, học sinh dân tộc thiểu số ở các cấp học
Chú ý: Các địa phương cung cấp số lượng trẻ em, học sinh người dân tộc thiểu số (DTTS) đang học trong các cấp học của đơn vị theo biểu số 1 đính kèm (biểu thống kê số lượng trẻ em và học sinh người DTTS trong các cấp học từ mầm non đến THPT của toàn tỉnh, trong đó đã bao gồm số lượng học sinh DTTS của các trường PTDTNT và PTDTBT); đánh giá tình hình và những giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục trẻ em, học sinh DTTS của đại phương).
2. Phát triển quy mô, mạng lưới và nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo trong các trường chuyên biệt (PTDTNT, PTDTBT)
2.1. Đối với trường phổ thông dân tộc nội trú
Báo cáo cần làm rõ các nội dung:
- Công tác phát triển quy mô, mạng lưới trường lớp;
- Công tác tuyển sinh;
- Công tác nâng cao chất lượng dạy và học.
2.2. Đối với trường phổ thông dân tộc bán trú
Báo cáo cần làm rõ các nội dung:
- Công tác phát triển quy mô, mạng lưới trường lớp;
- Công tác tuyển sinh;
- Công tác nâng cao chất lượng dạy và học.
3. Bảo đảm chất lượng dạy tiếng Việt và tiếng dân tộc thiểu số
3. 1. Dạy tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số
3. 2. Dạy tiếng dân tộc thiểu số
- Dạy tiếng dân tộc thiểu số theo quy định tại Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của DTTS trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên và Thông tư liên tịch số 50/2011/TTLB-BGDĐT-BTC-BNV ngày 03/11/2011 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 82/2010/NĐ-CP (thống kê số liệu theo phụ lục biểu số 5 đính kèm)
- Dạy tiếng dân tộc cho cán bộ, công chức theo Chỉ thị số 38/2004/CT-TTg ngày 29/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số đối với cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc và miền núi (thống kê số liệu về số trường, số lớp, số học viên học tiếng dân tộc thiểu số)
III. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, tăng cường công tác quản lí giáo dục dân tộc
1. Tăng cường công tác quản lý giáo dục dân tộc
2. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi
IV. Thực hiện chế độ, chính sách đối với giáo dục dân tộc
V. Đánh giá chung
1. Những ưu điểm
2. Những tồn tại và nguyên nhân
3. Bài học kinh nghiệm
VI. Những đề xuất, kiến nghị
Phần II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
 DÂN TỘC NĂM HỌC 2014-2015
I. Các nhiệm vụ trọng tâm
II. Các biện pháp, giải pháp chính
 
Thuộc tính văn bản
Công văn 2176/BGDĐT-GDDT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 đối với giáo dục dân tộc
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 2176/BGDĐT-GDDT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Thị Nghĩa
Ngày ban hành: 28/04/2014 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!