Công văn 2110/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc rà soát, báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách nội trú theo Quyết định 53/2015/QĐ-TTg

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 2110/LĐTBXH-KHTC

Công văn 2110/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc rà soát, báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách nội trú theo Quyết định 53/2015/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2110/LĐTBXH-KHTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Phạm Quang Phụng
Ngày ban hành:30/05/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------
Số: 2110/LĐTBXH-KHTC
V/v:Rà soát, báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách nội trú theo Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2017
 
 
Kính gửi:
- Trường Đại học LĐXH (cơ sở Hà Nội, cơ sở Sơn Tây, cơ sở Tp.HCM);
- Các trường Đại học SPKT: Nam Định, Vinh, Vĩnh Long;
- Các trường Cao đẳng nghề: KTCN, Kỹ nghệ II, KTCN Dung Quất.
 
Thực hiện Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 16/6/2016 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp, Bộ yêu cầu các trường:
Rà soát, báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp năm 2016 và 2017 (mẫu biểu báo cáo kèm theo).
Báo cáo của các trường gửi về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 08/6/2017 để tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính xem xét, bổ sung dự toán theo quy định (Trường Đại học Lao động - Xã hội có trách nhiệm tổng hợp báo cáo chung của 03 cơ sở trực thuộc).
Sau thời hạn nêu trên, các trường không có báo cáo tự đảm bảo bằng nguồn kinh phí thường xuyên theo quy định./.
 
 Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Doãn Mậu Diệp (để b/cáo);
- Lưu VT, KHTC.
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Phạm Quang Phụng
 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Trường……………………………….
Biểu 1
 
 
BÁO CÁO DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH NỘI TRÚ NĂM ………
Thực hiện theo Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ
(Kèm theo công văn số      /LĐTBXH-KHTC ngày      /5/2017)
 

TT
Họ và tên đối tượng chính sách
Loại đối tượng chính sách
Hỗ trợ để mua đồ dùng cá nhân và đi lại
Htrợ ở lại trường trong dịp tết nguyên đán
Stháng hưởng học bng/ năm
Mức học bổng chính sách/ tháng
Kinh phí hỗ trợ
Ghi chú
 
 
1
2
3
4
5
6=2+3+4*5
 
 
Tổng số
 
 
 
 
 
 
 
1
Sinh viên A
 
 
 
 
 
 
 
2
Sinh viên B
 
 
 
 
 
 
 
3
…….
 
 
 
 
 
 
 
Ghi chú: Từ 01/7/2017 căn cứ mức tiền lương cơ sở là 1.300 ngàn đồng/ tháng.
 
Người lập biểu
………………, ngày ……. tháng …… năm 2017
Thủ tướng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)
 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Trường……………………………….
Biểu 2
 
 
BÁO CÁO DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH NỘI TRÚ NĂM ………..
Thực hiện theo Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ
(Kèm theo công văn số      /LĐTBXH-KHTC ngày       /5/2017)
 

TT
Loại đối tượng được hưởng chính sách
Số lượng đối tượng được hưởng chính sách
Hỗ trợ để mua đồ dùng cá nhân và đi lại
Htrợ ở lại trường trong dịp tết nguyên đán
Số tháng hưởng học bổng/ năm
Mức học bổng chính sách/tháng
Kinh phí hỗ trợ
Ghi chú
1
2
3
4
5
6=1*(2+3+4+5)
 
Tổng cộng
 
 
 
 
 
 
 
I
HS, SV người DTTS thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật
 
 
 
 
 
 
 
1
HS, SV người DTTS thuộc hộ nghèo
 
 
 
 
 
 
 
2
HS, SV người DTTS thuộc hộ cận nghèo
 
 
 
 
 
 
 
3
HS, SV người DTTS người khuyết tật
 
 
 
 
 
 
 
II
HS, SV tốt nghiệp trường dân tộc nội trú, HS, SV người dân tộc kinh là người khuyết tật có hộ khu thường trú tại vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn, vùng DTTS, biên gii, hải đảo
 
 
 
 
 
 
 
1
HS, SV tốt nghiệp trường dân tộc nội trú
 
 
 
 
 
 
 
2
HS, SV người dân tộc kinh là người khuyết tật có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn, vùng DTTS, biên giới, hải đảo
 
 
 
 
 
 
 
III
HS, SV là người dân tộc kinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn, vùng DTTS, biên gii, hải đảo
 
 
 
 
 
 
 
1
HS, SV là người dân tộc kinh thuộc hộ nghèo có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn, vùng DTTS, biên giới, hải đảo
 
 
 
 
 
 
 
2
HS, SV là người dân tộc kinh thuộc hộ cận nghèo có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn, vùng DTTS, biên giới, hải đảo
 
 
 
 
 
 
 
Ghi chú: Từ 01/7/2017 căn cứ mức tiền lương cơ sở là 1.300 ngàn đồng/ tháng.
 
Người lập biểu
………………, ngày ……. tháng …… năm 2017
Thủ tướng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi