Công văn 2085/UBND-KGVX Bắc Ninh cho học sinh trở lại trường thực hiện nhiệm vụ cuối năm học 2020-2021

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
________

Số: 2085/UBND-KGVX
V/v:
Học sinh trở lại trường thực hiện nhiệm vụ cuối năm học 2020-2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Bắc Ninh, ngày 15 tháng 7 năm 2021

 

 

 

Kính gửi:

- Các Sở: Giáo dục và Đào tạo; Lao động, Thương binh và Xã hội; Y tế;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố

 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại văn bản số 1046/TTr-SGDĐT ngày 14/7/2021 về việc cho học sinh trở lại trường thực hiện nhiệm vụ cuối năm học 2020-2021.

Về việc này, Chủ tịch UBND tỉnh có ý như sau:

- Cho phép học sinh trở lại trường để ôn tập, kiểm tra, thực hiện nhiệm vụ cuối năm học 2020-2021 như đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại văn bản nêu trên (Văn bản số 1046/TTr-SGDĐT ngày 14/7/2021).

- Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; UBND các huyện, thị xã, thành phố, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chủ động phối hợp với ngành Y tế và các cơ quan liên quan, chỉ đạo các cơ sở giáo dục, trường học tổ chức thực hiện đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ nêu trên; nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và tuân thủ các quy định của cơ quan Y tế. Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những vấn đề vượt quá thẩm quyền./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTTU, TT HĐND tỉnh (b/c);

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Công an tỉnh

- BBN, Đài PTTH Bắc Ninh;

- VP UBND tỉnh: LĐVP; Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, KGVX.

TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

Ngô Văn Luyến

 

 

Thuộc tính văn bản
Công văn 2085/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc học sinh trở lại trường thực hiện nhiệm vụ cuối năm học 2020-2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 2085/UBND-KGVX Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Ngô Văn Luyến
Ngày ban hành: 15/07/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , COVID-19
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực