Công văn 2007/BGDĐT-KHTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo thống kê cuối năm học 2016-2017

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------
Số: 2007/BGDĐT-KHTC
V/v: Báo cáo thống kê cuối năm học 2016 - 2017
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2017
 
 
Kính gửi: Sở giáo dục và đào tạo các tỉnh/thành phố
 
 
Thực hiện quy định tại Thông tư số 41/2011/TT-BGDĐT ngày 22/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định chế độ thống kê, thông tin, báo cáo về tổ chức, hoạt động giáo dục và Quyết định số 5363/QĐ-BGDĐT ngày 14/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Hệ thống biểu mẫu thống kê giáo dục và đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương triển khai thu thập số liệu thống kê giáo dục của các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên kỳ cuối năm học 2016-2017 và tổng hợp báo cáo thống kê, trong đó cần thực hiện các nội dung sau:
1. Công tác triển khai
Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo và đôn đốc các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên của tỉnh cập nhập đầy đủ thông tin, số liệu vào hệ thống thống kê giáo dục trực tuyến (EMIS online) theo đúng tiến độ, đảm bảo tính đầy đủ, chính xác của số liệu; tổng hợp, rà soát sự tăng giảm của số liệu kỳ cuối năm so với báo cáo kỳ đầu năm.
Đề nghị các sở giáo dục và đào tạo bổ sung, cập nhật đầy đủ thông tin cho các trường dữ liệu trên biểu số 12-GDTX-C (báo cáo thống kê giáo dục thường xuyên)
Rà soát và chuẩn hóa cây danh mục của tỉnh theo loại hình, loại trường và cấp học để báo cáo mạng lưới trường lớp phản ánh đúng thực tế.
2. Công tác báo cáo
Báo cáo thống kê kỳ cuối năm học 2016-2017 theo đúng biểu mẫu đã ban hành tại Quyết định số 5363/QĐ-BGDĐT và đảm bảo khớp đúng với số liệu trên hệ thống EMIS online.
Thời hạn nộp báo cáo trước ngày 30/6/2017, riêng báo cáo tốt nghiệp Trung học phổ thông nộp trước ngày 20/7/2017.
Báo cáo gửi về địa chỉ: Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại: 04-38683247, Fax: 04-36230740; email: thongkegd@moet.edu.vn.
Đề nghị Giám đốc sở giáo dục và đào tạo các tỉnh/thành phố chỉ đạo thực hiện báo cáo đúng thời gian và yêu cầu quy định tại Công văn này.
Trân trọng./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Tập đoàn Viettel (để phối hợp);
- Lưu: VT, KHTC.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Mạnh Hùng
Thuộc tính văn bản
Công văn 2007/BGDĐT-KHTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo thống kê cuối năm học 2016-2017
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 2007/BGDĐT-KHTC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 11/05/2017 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!