Công văn 1819/SGD&ĐT-GDTX-CN năm 2018 Tăng cường quản lý công tác dạy thêm học thêm

Tóm tắt Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
S GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

Số: 1819/SGD&ĐT-GDTX-CN
V/v
: Tăng cường quản lý công tác dạy thêm học thêm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2018

 

 

Kính gửi:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã;
- Ban Kiểm tra liên ngành quận, huyện, thị xã kiểm tra các cơ sở giáo dục ngoài nhà trường.

 

Để tăng cường công tác quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn Thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị các Phòng GDĐT, Ban Kiểm tra liên ngành quận, huyện, thị xã kiểm tra các cơ sở giáo dục ngoài nhà trường (sau đây gọi tắt là Ban Kiểm tra liên ngành) triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ GDĐT ban hành quy định về dạy thêm, học thêm, Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 25/6/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Hà Nội. Chỉ đạo các nhà trường quán triệt tới cán bộ, giáo viên thực hiện nghiêm túc các quy định về dạy thêm, học thêm. Tiến hành kiểm tra, rà soát việc tổ chức dạy thêm của cán bộ, giáo viên trong và ngoài nhà trường, kịp thời chấn chỉnh, xử lý những tổ chức, cá nhân tự mở lớp, ép buộc học sinh học thêm trái với quy định hiện hành (nếu có).

2. Chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân không tổ chức dạy thêm đối với học sinh tiểu học, trừ các trường hợp: bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống. Các cơ sở giáo dục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, giáo viên, cha mẹ học sinh, nhân dân về các chủ trương của ngành, địa phương trong quản lý dạy thêm, học thêm.

3. Ban Kiểm tra liên ngành, Phòng GDĐT quận, huyện, thị xã tiếp tục triển khai thực hiện Công văn số 1345/SGDĐT-GDTX-CN ngày 12/4/2018 của Sở GDĐT về việc tăng cường quản lý hoạt động các cơ sở giáo dục ngoài nhà trường; tăng cường công tác kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột xuất để phát hiện các sai phạm, kịp thời xử lý hoặc kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm theo Nghị định số 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ ban hành Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

4. Tham mưu Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã chỉ đạo các ngành chức năng của quận, huyện, thị xã phối hợp với chính quyền xã, phường, thị trấn thực hiện quản lý chặt chẽ hoạt động cấp phép, gia hạn, thu hồi giấy phép nếu có sai phạm của các tổ chức, cá nhân dạy thêm trong và ngoài nhà trường trên địa bàn.

5. Phòng GDĐT chịu trách nhiệm trước Sở GDĐT, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã về quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn theo quy định. Phòng GDĐT tổng hợp việc triển khai thực hiện các nội dung trên và báo cáo về Sở GDĐT trước ngày 10/6/2018 (Phòng GDTX-CN nhận).

Sở GDĐT đề nghị các Phòng GDĐT, Ban Kiểm tra liên ngành quận, huyện, thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GDĐT (để báo cáo);
- UBND Thành phố (để báo cáo);
- Đ/c PCT UBNDTP Ngô Văn Quý (để báo cáo);
- Đ/c Giám đốc Sở (để báo cáo);
- UBND quận, huyện, thị xã (để p/h chỉ đạo);
- Lưu VT, GDTX-CN.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Đại

Thuộc tính văn bản
Công văn 1819/SGD&ĐT-GDTX-CN của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc tăng cường quản lý công tác dạy thêm học thêm
Cơ quan ban hành: Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 1819/SGD&ĐT-GDTX-CN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Văn Đại
Ngày ban hành: 17/05/2018 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực