Công văn 1746/LĐTBXH-TCGDNN 2022 triển khai Quyết định 1260/QĐ-TTg ngày 19/7/2021

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1746/LĐTBXH-TCGDNN
V/v: Triển khai Quyết định số 1260/QĐ-TTg ngày 19/7/2021

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2022

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thuộc trung ương

Thực hiện Quyết định số 1260/QĐ-TTg ngày 19/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022 - 2027” (sau đây viết tắt là Chương trình), Quyết định số 1458/QĐ-LĐTBXH ngày 24/12/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1260/QĐ-TTg (sau đây viết tắt là Kế hoạch), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị quý Ủy ban triển khai Chương trình, Kế hoạch trên địa bàn tỉnh, thành phố như sau:

1. Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1260/QĐ-TTg tại địa phương và gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp) để tổng hợp, theo dõi (Danh sách Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đã ban hành Kế hoạch kèm theo).

2. Tổ chức triển khai đầy đủ, toàn diện bảo đảm tiến độ, hiệu quả các mục tiêu, đối tượng, nhiệm vụ, giải pháp quy định tại Quyết định số 1260/QĐ-TTg, Quyết định số 1458/QĐ-LĐTBXH và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp) trước ngày 10/12/2022 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện các nhiệm vụ theo hướng dẫn tại Công văn số 408/TCGDNN-PCTT ngày 11/3/2022 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

4. Chỉ đạo trường cao đẳng, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, doanh nghiệp có tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp (sau đây viết tắt là cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp) trực thuộc và cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thực hiện các nhiệm vụ theo hướng dẫn tại Công văn số 409/TCGDNN-PCTT ngày 11/3/2022 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; địa chỉ: Tòa nhà Minori, 67A Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; điện thoại: 0243.9740333 (máy lẻ 604); email: pctt.gdnn@molisa.gov.vn) để phối hợp triển khai./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, TCGDNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Tấn Dũng

DANH SÁCH

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ĐÃ BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1260/QĐ-TTg (TÍNH ĐẾN NGÀY 18/5/2022)
(Kèm theo Công văn số 1746/LĐTBXH-TCGDNN ngày 30/5/2022)

TT

Tên cơ quan, cơ sở

Kế hoạch triển khai

Số hiệu

Ngày tháng

A

UBND CẤP TỈNH

28

28

I

TRUNG DU MIỀN NÚI PHÍA BẮC

7

7

1

UBND tỉnh Hà Giang

2

UBND tỉnh Tuyên Quang

3

UBND tỉnh Cao Bằng

509/KH-UBND

08/03/2022

4

UBND tỉnh Lạng Sơn

45/KH-UBND

01/03/2022

5

UBND tỉnh Lào Cai

327/KH-UBND

17/08/2021

6

UBND tỉnh Yên Bái

230/KH-UBND

30/09/2021

7

UBND tỉnh Thái Nguyên

8

UBND tỉnh Bắc Kạn

205/KH-UBND

29/03/2022

9

UBND tỉnh Phú Thọ

10

UBND tỉnh Bắc Giang

1931/KH-UBND

04/05/2022

11

UBND tỉnh Hòa Bình

12

UBND tỉnh Sơn La

13

UBND tỉnh Điện Biên

14

UBND tỉnh Lai Châu

2422/KH-UBND

11/08/2021

II

ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

3

3

15

UBND Thành phố Hà Nội

16

UBND Thành phố Hải Phòng

71/KH-UBND

22/03/2022

17

UBND tỉnh Quảng Ninh

18

UBND tỉnh Vĩnh Phúc

264/KH-UBND

22/10/2021

19

UBND tỉnh Hải Dương

20

UBND tỉnh Hưng Yên

21

UBND tỉnh Bắc Ninh

22

UBND tỉnh Hà Nam

767/KH-UBND

24/03/2022

23

UBND tỉnh Nam Định

24

UBND tỉnh Ninh Bình

25

UBND tỉnh Thái Bình

III

BẮC TRUNG BỘ VÀ DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG

6

6

26

UBND tỉnh Thanh Hóa

221/KH-UBND

09/10/2021

27

UBND tỉnh Nghệ An

28

UBND tỉnh Hà Tĩnh

342/KH-UBND

21/09/2021

29

UBND tỉnh Quảng Bình

30

UBND tỉnh Quảng Trị

31

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

294/KH-UBND

23/09/2021

32

UBND Thành phố Đà Nẵng

33

UBND tỉnh Khánh Hòa

34

UBND tỉnh Quảng Nam

35

UBND tỉnh Quảng Ngãi

143/KH-UBND

18/10/2021

36

UBND tỉnh Bình Định

37

UBND tỉnh Phú Yên

38

UBND tỉnh Ninh Thuận

5621 /KH-UBND

15/10/2021

39

UBND tỉnh Bình Thuận

4357/KH-UBND

16/11/2021

IV

TÂY NGUYÊN

3

3

40

UBND tỉnh Đắk Lắk

54/KH-UBND

10/03/2022

41

UBND tỉnh Đắk Nông

604/KH-UBND

01/09/2021

42

UBND tỉnh Gia Lai

43

UBND tỉnh Kon Tum

44

UBND tỉnh Lâm Đồng

6281 /KH-UBND

01/09/2021

V

ĐÔNG NAM BỘ

2

2

45

UBND Thành phố Hồ Chí Minh

1001 /KH-UBND

05/04/2022

46

UBND tỉnh Đồng Nai

47

UBND tỉnh Bình Dương

48

UBND tỉnh Tây Ninh

49

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

49/KH-UBND

25/03/2022

50

UBND tỉnh Bình Phước

VI

ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

7

7

51

UBND tỉnh Long An

52

UBND tỉnh Tiền Giang

53

UBND tỉnh Vĩnh Long

54

UBND Thành phố Cần Thơ

100/KH-UBND

10/05/2022

55

UBND tỉnh Hậu Giang

65/KH-UBND

22/04/2022

56

UBND tỉnh Bến Tre

1140/KH-UBND

02/03/2022

57

UBND tỉnh Trà Vinh

58

UBND tỉnh Sóc Trăng

50/KH-UBND

31/03/2022

59

UBND tỉnh An Giang

60

UBND tỉnh Đồng Tháp

361/KH-UBND

21/12/2021

61

UBND tỉnh Kiên Giang

62

UBND tỉnh Bạc Liêu

150/KH-UBND

11/10/2021

63

UBND tỉnh Cà Mau

59/KH-UBND

18/03/2022

B

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

2

2

1

Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Trị

187/KH-SLĐTBXH

21/01/2022

2

Sở LĐTBXH tỉnh Vĩnh Long

01/KH-SLĐTBXH

06/01/2022

C

CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

8

8

I

TRUNG DU MIỀN NÚI PHÍA BẮC

4

4

1

Tỉnh Hà Giang

D1.1

CĐ Kỹ thuật và Công nghệ tỉnh Hà Giang

06/KH-KT&CN

11/01/2022

6

Tỉnh Yên Bái

D6.1

CĐ Văn hóa nghệ thuật và Du lịch (Yên Bái)

46/KH-VHNTDL

21/03/2022

9

Tỉnh Phú Thọ

D9.1

CĐ Cơ điện Phú Thọ

138/KH-CĐPT

22/03/2022

12

Tỉnh Sơn La

D12.1

CĐ Sơn La

83/KH-CĐSL

07/04/2022

II

ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

3

3

15

Thành phố Hà Nội

D15.1

CĐ Y tế Hà Đông

94/KH-CĐYT

17/03/2022

D15.2

CĐ Kinh tế công nghiệp Hà Nội

46/KH-CĐKT

01/04/2022

24

Tỉnh Ninh Bình

D24.1

CĐ Cơ điện Xây dựng Việt Xô

307/KH-CĐVX

19/04/2022

III

BẮC TRUNG BỘ VÀ DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG

1

1

31

Tỉnh Thừa Thiên Huế

D31.1

TTGDNN-GDTX thị xã Hương Trà

93/KH-GDNN-GDTX

13/04/2022

IV

TÂY NGUYÊN

V

ĐÔNG NAM BỘ

VI

ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

TỔNG CỘNG

38

38

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.

thuộc tính Công văn 1746/LĐTBXH-TCGDNN

Công văn 1746/LĐTBXH-TCGDNN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc triển khai Quyết định 1260/QĐ-TTg ngày 19/7/2021
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1746/LĐTBXH-TCGDNNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Lê Tấn Dũng
Ngày ban hành:30/05/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , Lao động-Tiền lương
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi