Công văn 1736/TTg-KGVX 2021 trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

___________

Số:  1736/TTg-KGVX

V/v trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội Nguyễn Tạo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2021

 

 

 

Kính gửi: Đại biểu Quốc hội Nguyễn Tạo, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng.

 

Thủ tướng Chính phủ nhận được Phiếu chất vấn của Đại biểu Quốc hội Nguyễn Tạo, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, Quốc hội khóa XV.

NỘI DUNG CHẤT VẤN

Cử tri ghi nhận, đánh giá cao việc thống nhất bảo đảm công tác dạy và học trong điều kiện COVID-19 bằng hình thức dạy và học trực tuyến đối với những địa bàn có nguy cơ lây lan cao. Tuy nhiên, trên thực tế còn một số khó khăn khi triển khai như: một bộ phận không nhỏ học sinh không đủ điều kiện và khả năng tiếp cận việc học trực tuyến (đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, hộ nghèo, cận nghèo...); trình độ đội ngũ giáo viên khi tiếp cận hình thức dạy học mới; việc mỗi môn học một địa chỉ, phần mềm khác nhau gây khó khăn cho học sinh và phụ huynh; khả năng đáp ứng điều kiện về sóng và đường truyền tại một số vùng chưa đảm bảo; công tác phối hợp giữa gia đình và giáo viên khi quản lý việc con, em mình học tập và tham gia môi trường mạng ...là câu chuyện cần nhanh chóng được tính toán tháo gỡ.

Đề nghị Chính phủ quan tâm chỉ đạo hỗ trợ 100% các chi phí cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo Nghị quyết số 88/2019/QH14; tăng cường hỗ trợ từ các nguồn tài chính khác cho các cháu học sinh của các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách ở vùng khó khăn để kịp thời tiếp cận, học tập theo hình thức trực tuyến; đồng thời chỉ đạo các ngành chức năng liên quan khẩn trương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nêu trên trong điều kiện dạy và học trực tuyến có thể sẽ còn kéo dài trong thời gian tới.

TRẢ LỜI

Thủ tướng Chính phủ trả lời chất vấn của Đại biểu như sau:

1. Về chính sách hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chính sách hỗ trợ đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số như chính sách hỗ trợ gạo, chi phí học tập, học bổng, miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội cho học sinh, sinh viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú, học sinh ở vùng cao, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; trẻ em độ tuổi mẫu giáo ở thôn, xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển, hải đảo… (các Quyết định: số 1121/1997/QĐ-TTg, số 194/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; các Nghị định: số 116/2016/NĐ-CP, số 84/2020/NĐ-CP, số 105/2020/NĐ-CPsố 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ).

2. Về tăng cường hỗ trợ từ các nguồn tài chính khác cho học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách ở vùng khó khăn để kịp thời tiếp cận, học tập theo hình thức trực tuyến

- Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ việc trang trải chi phí cho học tập, sinh hoạt của học sinh, sinh viên trong thời gian theo học tại các trường (các Quyết định: số 157/2007/QĐ-TTg, số 66/2013/QĐ-TTg và số 1656/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ).

- Chỉ đạo Bộ Tài chính rà soát sửa đổi, bổ sung quy định để nâng mức tín dụng cho vay đối với học sinh, sinh viên; xây dựng gói tín dụng hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị công nghệ phục vụ học trực tuyến1.

3. Về bảo đảm các điều kiện dạy và học trực tuyến, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành, địa phương thực hiện:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương triển khai các giải pháp, có kế hoạch, kịch bản cụ thể để cho học sinh, sinh viên đi học trở lại bảo đảm thích ứng an toàn, phòng chống hiệu quả dịch COVID-19; ưu tiên nguồn lực, hỗ trợ học sinh, sinh viên trang thiết bị máy tính, thiết bị công nghệ phục vụ học trực tuyến; thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát chương trình, xác định các nội dung cốt lõi; xây dựng hệ thống bài giảng chất lượng để dạy học trực tuyến, dạy học trên truyền hình; bổ sung kiến thức cho học sinh trong ngắn hạn cũng như trong các năm học tiếp theo; đổi mới công tác trang bị đồ dùng, thiết bị dạy học trên tinh thần ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin; tiếp tục rà soát Chương trình củng cố, kiên cố hóa trường lớp học nhất là ở vùng sâu, vùng xa, trong đó trường học phải được phủ sóng viễn thông, kết nối Internet đáp ứng yêu cầu dạy và học trong điều kiện dịch bệnh; chỉ đạo các cơ sở giáo dục phối hợp với các gia đình quản lý và lưu ý bảo đảm an toàn, sức khỏe cho học sinh trong điều kiện học trực tuyến.

- Bộ Thông tin và Truyền thông, các địa phương, các doanh nghiệp viễn thông, phát triển phần mềm xây dựng các nền tảng dạy, học trực tuyến bảo đảm an toàn thông tin cho học sinh; hỗ trợ, miễn giá cước truy cập internet cho học sinh, giáo viên; đẩy mạnh thực hiện Chương tình “sóng và máy tính cho em” nhằm huy động các nguồn lực của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hỗ trợ máy tính, thiết bị công nghệ cho học sinh, sinh viên gặp khó khăn2.

Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Đại biểu./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- Các Phó Thủ tướng CP;

- Tổng Thư ký Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;

- Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của QH;

- Các Bộ: GDĐT, TTTT, TC; UB Dân tộc;

- Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng;

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,

các Vụ: KTTH, QHĐP, PL;

- Lưu: VT, KGVX (2).Nam

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

Vũ Đức Đam

________

1 Công điện 1190/CĐ-TTg ngày 20 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ.

2 Theo báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông, tính đến nay, đã phủ sóng được gần 1000 điểm lõm sóng trên toàn quốc tập trung vào các địa phương bị ảnh hưởng lớn của dịch phải dạy và học trực tuyến, dự kiến sẽ phủ sóng tất cả điểm lõm sóng còn lại trong thời gian tới; các doanh nghiệp đã cam kết ủng hộ 1.000.600 máy tính, 01 triệu SIM di động miễn phí data trong 03 tháng để hỗ trợ việc dạy và học trực tuyến.

 

 

 

thuộc tính Công văn 1736/TTg-KGVX

Công văn 1736/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội Nguyễn Tạo
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1736/TTg-KGVXNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Vũ Đức Đam
Ngày ban hành:15/12/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , Y tế-Sức khỏe , COVID-19
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi