Công văn 1594/BGDĐT-GDCTHSSV sơ kết Đề án quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng học sinh, sinh viên trên mạng đến 2025

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 1594/BGDĐT-GDCTHSSV

Công văn 1594/BGDĐT-GDCTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sơ kết Đề án "Tăng cường quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh, sinh viên trên môi trường mạng đến năm 2025"
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1594/BGDĐT-GDCTHSSVNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Ngô Thị Minh
Ngày ban hành:22/04/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________

Số: 1594/BGDĐT-GDCTHSSV
V/v kết Đề án "Tăng cường qun lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh, sinh viên trên môi trường mạng đến năm 2025"

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các Sở Giáo dục và Đào tạo1;
- Các Đại học, Học viện, Trường Đại học, Trường Cao đẳng sư phạm, Trung cp sư phạm.

 

Triển khai Quyết định số 3296/QĐ-BGDĐT ngày 30/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) phê duyệt Đ án "Tăng cường quản lý, giáo dc chính trị tư tưởng đối với học sinh, sinh viên trên môi trường mạng đến năm 2025" (sau đây gi tắt là Đề án), Bộ GDĐT tổ chức Sơ kết 03 năm triển khai Đ án. Đ việc sơ kết hoạt động của Đề án đảm bảo chất lượng, hiệu quả, Bộ GDĐT đề nghị các S Giáo dục và Đào tạo, các Đại học, Học viện, Trường Đại học, Trường Cao đẳng sư phạm, Trung cấp sư phạm (sau đây gọi chung là các đơn vị) triển khai một số nội dung sau:

1. Tổ chức sơ kết hoạt động của Đề án tại đơn vị nhm đánh giá kết quđạt được, chỉ rõ hạn chế, nguyên nhân của hạn chế và kiến nghị, đề xuất gii pháp đ thực hiện có hiệu quả Đề án trong nhng năm tiếp theo.

2. Xây dựng báo cáo sơ kết việc thực hiện Đề án (theo Phụ lục, Đ cương gi kèm).

Báo cáo gi về Bộ GDĐT, s 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội (qua Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên; ông Nguyễn Văn Tuấn, ĐT: 0985602816, bản mềm gửi đến địa ch Email: nvtuan.hssv@moet.gov.vn), trước ngày 15/6/2021.

 

Nơi nhận:
- Như kính gi;
- Bộ trưởng (
để b/c);
- Lưu
: VT, Vụ GDCTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thị Minh

 

PHỤ LỤC:

(Kèm theo Công văn số 1594/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 22 tháng 4 năm 2021)

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

SƠ KẾT ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ, GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN TRÊN MÔI TRƯỜNG MẠNG ĐẾN NĂM 2025”

I. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

1.1. Khái quát, đặc điểm tình hình chung (ngắn gọn)

- Thuận lợi, khó khăn

- Cơ cấu, tổ chức

- Cơ sở vật chất trường lớp các điều kiện phục vụ dạy và học.

1.2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

- Kết quả tham mưu cho cấp trên ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo

- Kết quả ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành địa phương/đơn vị: kế hoạch, chương trình, công văn chỉ đạo...

II. Kết quả triển khai thực hiện (đánh giá ưu, nhược điểm của từng nội dung báo cáo)

2.1. Công tác tuyên truyền, giáo dục thông qua môi trường mạng

2.2. Công tác phát trin và quản lý các trang thông tin giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh, sinh viên trên môi trường mạng

2.3. Việc xây dựng và phát triển đội ngũ cộng tác viên quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh, sinh viên trên môi trường mạng.

2.4. Việc nâng cao năng lực đội ngũ, cán bộ nhà giáo, cộng tác viên phụ trách công tác giáo chính trị tư tưởng đối với học sinh, sinh viên trên môi trường mạng.

2.5. Sự phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác quản lý, giáo chính trị tư tưởng đối với học sinh, sinh viên trên môi trường mạng.

III. Đánh giá chung

3.1. Ưu điểm

3.2. Khó khăn, hạn chế

3.3. Nguyên nhân ưu điểm; Hạn chế

IV. Phương hướng, giải pháp triển khai trong thời gian tới

4.1. Phương hướng

4.2. Các giải pháp

V. Đề xuất, kiến nghị của đơn vị

5.1. Đề xuất với UBND tỉnh, thành phố

5.2. Đề xuất với Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

Nơi nhận:

………..

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

(ký tên, đóng dấu)

 

 

1 Đối với tỉnh Bạc Liêu là Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi