Công văn 1548/BGDĐT-KTKĐCLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc miễn thi Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia và xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng năm 2017

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------
Số: 1548/BGDĐT- KTKĐCLGD
V/v:Miễn thi Kỳ thi THPT quốc gia và xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng năm 2017
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2017
 
 

Kính gửi:
- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các đại học, học viện;
- Các trường đại học, cao đẳng.
 
 
Trong Kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế năm 2017 đã có 135 học sinh lớp 12 tham gia dự thi (Danh sách kèm theo).
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng thực hiện việc miễn thi Kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) quốc gia và xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng năm 2017 đối với các thí sinh nói trên theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 và điểm c khoản 2 Điều 7 Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.
Trân trọng./.
 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Website Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Cục KTKĐCLGD.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa
 
DANH SÁCH
THÍ SINH LỚP 12 THAM DỰ KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA DỰ THI OLYMPIC QUỐC TẾ NĂM 2017
(Kèm Công văn số           /BGDĐT-KTKĐCLGD ngày    tháng 4 năm 2017)
 
 
I. MÔN THI TOÁN

Stt
Họ và Tên
Trường đang học
Đơn vị
1
Mai Đặng Quân Anh
THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam
TP. Hà Nội
2
Trương Công Cường
THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Tỉnh Quảng Nam
3
Lê Quang Dũng
THPT Chuyên Lam Sơn
Tỉnh Thanh Hoá
4
Hoàng Trung Dũng
THPT Chuyên Khoa học Tự Nhiên
ĐH QG Hà Nội
5
Phan Nhật Duy
THPT Chuyên Hà Tĩnh
Tỉnh Hà Tĩnh
6
Cao Hữu Đạt
THPT Chuyên Phan Bội Châu
Tỉnh Nghệ An
7
Nguyễn Thành Đạt
THPT Chuyên Hùng Vương
Tỉnh Phú Thọ
8
Lê Phước Định
THPT Chuyên Lê Quý Đôn
TP. Đà Nẵng
9
Lê Ngọc Trường Giang
THPT Chuyên- Đại học Vinh
Trường ĐH Vinh
10
Trần Thị Hà
THPT Chuyên Lê Hồng Phong
Tỉnh Nam Định
11
Nguyễn Tuấn Hiệp
THPT Chuyên Nguyễn Trãi
Tỉnh Hải Dương
12
Nguyễn Cảnh Hoàng
THPT Chuyên Phan Bội Châu
Tỉnh Nghệ An
13
Trần Đình Hùng
THPT Chuyên Hà Tĩnh
Tỉnh Hà Tĩnh
14
Hoàng Hữu Quốc Huy
THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Bà Rịa - Vũng Tàu
15
Nguyễn Văn Huy
THPT Chuyên Phan Bội Châu
Tỉnh Nghệ An
16
Trương Ngọc Huy
THPT Chuyên Nguyễn Du
Tỉnh Đắk Lắk
17
Đoàn Cao Khả
THPT Chuyên Lê Khiết
Tỉnh Quảng Ngãi
18
Trương Quang Khánh
THPT Chuyên Hưng Yên
Tỉnh Hưng Yên
19
Nguyễn Hồng Quốc Khánh
THPT Chuyên Phan Bội Châu
Tỉnh Nghệ An
20
Phạm  Tiến Khoa
THPT Chuyên Biên Hòa
Tỉnh Hà Nam
21
Nguyễn Doãn Hoàng Lâm
THPT Chuyên Lê Hồng Phong
TP. Hồ Chí Minh
22
Trần Nguyên Lân
THPT Chuyên Phan Bội Châu
Tỉnh Nghệ An
23
Phạm Nguyễn Mạnh
THPT Năng khiếu
Đại học QG TP. Hồ Chí Minh
24
Cao Phương Nam
THPT Chuyên Vĩnh Phúc
Tỉnh Vĩnh Phúc
25
Nguyễn Văn Nghĩa
THPT Chuyên Hà Tĩnh
Tỉnh Hà Tĩnh
26
Nguyễn Thanh Nhã
THPT Chuyên Hà Tĩnh
Tỉnh Hà Tĩnh
27
Phạm Thị Hồng Nhung
THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Bà Rịa - Vũng Tàu
28
Đỗ Văn Quyết
THPT Chuyên Vĩnh Phúc
Tỉnh Vĩnh Phúc
29
Đặng Lâm San
THPT Chuyên - Đại học Vinh
Trường ĐH Vinh
30
Phan Đức Tiến
THPT Chuyên Phan Bội Châu
Tỉnh Nghệ An
 
Danh sách này gồm 30  thí sinh./.
 
DANH SÁCH
THÍ SINH LỚP 12 THAM DỰ KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA DỰ THI OLYMPIC QUỐC TẾ NĂM 2017
(Kèm Công văn số           /BGDĐT-KTKĐCLGD ngày    tháng 4 năm 2017)
 
 
II. MÔN THI VẬT LÍ

Stt
Họ và Tên
Trường đang học
Đơn vị
1
Nguyễn Bình An
THPT Chuyên Đại học Sư phạm
ĐH Sư phạm Hà Nội
2
Nguyễn Đình Bách
THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam
TP. Hà Nội
3
Nguyễn Thanh Bình
THPT Chuyên Phan Bội Châu
Tỉnh Nghệ An
4
Phạm Minh Chiến
THPT Chuyên Hạ Long
Tỉnh Quảng Ninh
5
Nguyễn Văn Chức
THPT Chuyên Hùng Vương
Tỉnh Phú Thọ
6
Nguyễn Tất Chung
THPT Chuyên Vĩnh Phúc
Tỉnh Vĩnh Phúc
7
Đinh Anh Dũng
THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam
TP. Hà Nội
8
Đỗ Tiến Dũng
THPT Chuyên Thái Bình
Tỉnh Thái Bình
9
Tạ Bá Dũng
THPT Chuyên KHTN - ĐHQGHN
Đại học QG Hà Nội
10
Phan Tiến Đạt
THPT Chuyên Phan Bội Châu
Tỉnh Nghệ An
11
Đàm Truyền Đức
THPT Chuyên KHTN - ĐHQGHN
Đại học QG Hà Nội
12
Lê Hữu Đức
THPT Chuyên Lê Quý Đôn
TP. Đà Nẵng
13
Nguyễn Thị Trà Giang
THPT Chuyên Phan Bội Châu
Tỉnh Nghệ An
14
Hoàng Thị Hằng
THPT Chuyên Bắc Giang
Tỉnh Bắc Giang
15
Đoàn Thanh Hiền
THPT Chuyên Quang Trung
Tỉnh Bình Phước
16
Nguyễn Thị Thu Hiền
THPT Chuyên Vĩnh Phúc
Tỉnh Vĩnh Phúc
17
Lương Minh Hoàng
THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành
Tỉnh Yên Bái
18
Ngô Việt Hùng
THPT Chuyên Lương Văn Tụy
Tỉnh Ninh Bình
19
Nguyễn Minh Hưng
THPT Chuyên Lê Quý Đôn
TP. Đà Nẵng
20
Mẫn Bá Hữu
THPT Chuyên Bắc Ninh
Tỉnh Bắc Ninh
21
Ngô Vĩnh Khang
THPT Chuyên KHTN - ĐHQGHN
Đại học QG Hà Nội
22
Đinh Công Khánh
THPT Chuyên Lê Hồng Phong
TP. Hồ Chí Minh
23
Phan Tuấn Linh
THPT Chuyên Phan Bội Châu
Tỉnh Nghệ An
24
Hồ Khánh Linh
THPT Chuyên Quang Trung
Tỉnh Bình Phước
25
Đặng Hoàng Long
THPT Chuyên Phan Bội Châu
Tỉnh Nghệ An
26
Phạm Thị Ngọc Mai
THPT Chuyên Trần Phú
TP. Hải Phòng
27
Trần Hữu Bình Minh
THPT Chuyên Phan Bội Châu
Tỉnh Nghệ An
28
Nguyễn Đình Minh
THPT Chuyên Lam Sơn
Tỉnh Thanh Hoá
29
Nguyễn Thế Quỳnh
THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp
Tỉnh Quảng Bình
30
Phan Nhật Tân
THPT Chuyên Quốc học Huế
Thừa Thiên - Huế
31
Nguyễn Đức Thắng
THPT Chuyên Đại học Sư phạm
ĐH Sư phạm Hà Nội
32
Nguyễn Phương Thảo
THPT Chuyên Bắc Ninh
Tỉnh Bắc Ninh
33
Nguyễn Thái Vinh
THPT Năng khiếu
Đại học QG TP. Hồ Chí Minh
34
Nguyễn Hải Vỹ
THPT Chuyên Quốc học Huế
Thừa Thiên - Huế
 
Danh sách này gồm 34 thí sinh./.
 
 
 
 
DANH SÁCH
THÍ SINH LỚP 12 THAM DỰ KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA DỰ THI OLYMPIC QUỐC TẾ NĂM 2017
(Kèm Công văn số           /BGDĐT-KTKĐCLGD ngày    tháng 4 năm 2017)
 
 
III. MÔN THI HOÁ HỌC

Stt
Họ và Tên
Trường đang học
Đơn vị
1
Thái Ngọc Anh
THPT Chuyên Phan Bội Châu
Tỉnh Nghệ An
2
Lương Thị Quỳnh Anh
THPT Chuyên Vĩnh Phúc
Tỉnh Vĩnh Phúc
3
Đinh Nguyên Anh
THPT Chuyên Hạ Long
Tỉnh Quảng Ninh
4
Nguyễn Xuân Bách
THPT Chuyên Trần Phú
TP. Hải Phòng
5
Nguyễn Mạnh Cường
THPT Chuyên KHTN
Đại học QG Hà Nội
6
Ngô Trọng Đạt
THPT Chuyên KHTN
Đại học QG Hà Nội
7
Nguyễn Tiến Đạt
THPT Chuyên Lam Sơn
Tỉnh Thanh Hoá
8
Lý Đức
THPT Mạc Đĩnh Chi
TP. Hồ Chí Minh
9
Trương An Đức
THPT Năng khiếu
Đại học QG TP. Hồ Chí Minh
10
Trần Quảng Hải
THPT Chuyên Vĩnh Phúc
Tỉnh Vĩnh Phúc
11
Nguyễn Thị Thu Hằng
THPT Chuyên Vĩnh Phúc
Tỉnh Vĩnh Phúc
12
Đinh Quang Hiếu
THPT Chuyên KHTN
Đại học QG Hà Nội
13
Nguyễn Bằng Thanh Lâm
THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam
TP. Hà Nội
14
Nguyễn Hữu Mạnh
THPT Chuyên ĐH Sư phạm
ĐH Sư phạm Hà Nội
15
Phạm Đức Minh
THPT Chuyên Hà Nội-Amsterdam
TP. Hà Nội
16
Vũ Trung Nam
THPT Chuyên Lê Hồng Phong
Tỉnh Nam Định
17
Vũ Vân Nga
THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam
TP. Hà Nội
18
Nguyễn Trung Nghĩa
THPT Chuyên Bắc Giang
Tỉnh Bắc Giang
19
Trịnh Thị Minh Ngọc
THPT Chuyên Phan Bội Châu
Tỉnh Nghệ An
20
Hà Thành Thuận
THPT Chuyên Bắc Giang
Tỉnh Bắc Giang
21
Hoàng Nghĩa Tuyến
THPT Chuyên Phan Bội Châu
Tỉnh Nghệ An
 
Danh sách này gồm 21  thí sinh./.
 
DANH SÁCH
THÍ SINH LỚP 12 THAM DỰ KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA DỰ THI OLYMPIC QUỐC TẾ NĂM 2017
(Kèm Công văn số           /BGDĐT-KTKĐCLGD ngày    tháng 4 năm 2017)
 
 
IV. MÔN THI SINH HỌC

Stt
Họ và Tên
Trường đang học
Đơn vị
1
Tạ Đoàn Thu An
THPT Chuyên Đại học Sư phạm
ĐH Sư phạm Hà Nội
2
Chu Thị Thu An
THPT Chuyên Vĩnh Phúc
Tỉnh Vĩnh Phúc
3
Nguyễn Việt Anh
THPT Chuyên Trần Phú
TP. Hải Phòng
4
Nguyễn Vũ Anh
THPT Chuyên Đại học Sư phạm
ĐH Sư phạm Hà Nội
5
Nguyễn Ngọc Ánh
THPT Chuyên Lương Văn Tụy
Tỉnh Ninh Bình
6
Nguyễn Việt Dũng
THPT Chuyên KHTN
Đại học QG Hà Nội
7
Lê Hà Quốc Dũng
THPT Chuyên Thái Nguyên
Tỉnh Thái Nguyên
8
Phạm Nguyên Tuyên Hoàng
THPT Chuyên Quốc học Huế
Thừa Thiên - Huế
9
Đặng Hào Hùng
THPT Năng khiếu
Đại học QG TP. Hồ Chí Minh
10
Trương Đông Hưng
THPT Chuyên Quốc học Huế
Thừa Thiên - Huế
11
Nguyễn Huyền Hương
THPT Chuyên Trần Phú
TP. Hải Phòng
12
Hồ Gia Huy
THPT Chuyên Hùng Vương
Tỉnh Gia Lai
13
Nguyễn Quang Huy
THPT Chuyên KHTN
Đại học QG Hà Nội
14
Dương Tiến Quang Huy
THPT Chuyên Lam Sơn
Tỉnh Thanh Hoá
15
Trương Trần Giao Linh
THPT Chuyên Quốc học Huế
Thừa Thiên - Huế
16
Nguyễn Thị Hoài Ngọc
THPT Chuyên Lương Văn Tụy
Tỉnh Ninh Bình
17
Lý Hoàng Oanh
THPT Chuyên Quang Trung
Tỉnh Bình Phước
18
Trần Quang Phi
THPT Chuyên Nguyễn Huệ
TP. Hà Nội
19
Hầu Hải Phong
THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp
Tỉnh Quảng Bình
20
Ngô Thị Sương
THPT Lấp Vò 1
Tỉnh Đồng Tháp
21
Nguyễn Thị Nhị Thanh
THPT Chuyên Phan Bội Châu
Tỉnh Nghệ An
22
Nguyễn Hữu Hương Thảo
THPT Chuyên Thăng Long
Tỉnh Lâm Đồng
23
Nguyễn Thị Huyền Trang
THPT Chuyên Vĩnh Phúc
Tỉnh Vĩnh Phúc
24
Nguyễn Thành Trung
THPT Chuyên KHTN
Đại học QG Hà Nội
25
Ngô Nguyễn Thúy Vy
THPT Chuyên Quang Trung
Tỉnh Bình Phước
26
Nguyễn Thế Vỹ
THPT Chuyên Bình Long
Tỉnh Bình Phước
 
Danh sách này gồm 26  thí sinh./.
 
DANH SÁCH
THÍ SINH LỚP 12 THAM DỰ KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA DỰ THI OLYMPIC QUỐC TẾ NĂM 2017
(Kèm Công văn số           /BGDĐT-KTKĐCLGD ngày    tháng 4 năm 2017)
 
 
V. MÔN THI TIN HỌC

Stt
Họ và Tên
Trường đang học
Đơn vị
1
Lê Tuấn Dũng
THPT Chuyên Lê Hồng Phong
Tỉnh Nam Định
2
Phạm Tùng Dương
THPT Chuyên KHTN
Đại học QG Hà Nội
3
Nguyễn Đình Đại
THPT Chuyên Hà Tĩnh
Tỉnh Hà Tĩnh
4
Trương Ngọc Giang
THPT Chuyên Bắc Giang
Tỉnh Bắc Giang
5
Phan Minh Hoàng
THPT Năng khiếu
Đại học QG TP. Hồ Chí Minh
6
Nguyễn Ngọc Minh Huy
THPT Năng khiếu
Đại học QG TP. Hồ Chí Minh
7
Đỗ Hoàng Khánh
THPT Chuyên Trần Phú
TP. Hải Phòng
8
Nguyễn Hy Hoài Lâm
THPT Chuyên Quốc Học Huế
Thừa Thiên - Huế
9
Nguyễn Thị Ngọc Lan
THPT Chuyên Nguyễn Trãi
Tỉnh Hải Dương
10
Bùi Đức Lộc
THPT Chuyên ĐH Sư phạm
ĐH Sư phạm Hà Nội
11
Hoàng Bảo Long
THPT Chuyên Lam Sơn
Tỉnh Thanh Hoá
12
Nguyễn Đinh Quang Minh
THPT Chuyên KHTN
Đại học QG Hà Nội
13
Lê Tuấn Minh
THPT Chuyên ĐH Sư phạm
ĐH Sư phạm Hà Nội
14
Đỗ Thị Hồng Ngát
THPT Chuyên Nguyễn Huệ
TP. Hà Nội
15
Phạm Cao Nguyên
THPT Chuyên KHTN
Đại học QG Hà Nội
16
Lê Minh Hải Phong
THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam
TP. Hà Nội
17
Nguyễn Mai Phương
THPT Chuyên Nguyễn Trãi
Tỉnh Hải Dương
18
Nguyễn Diệp Xuân Quang
THPT Chuyên Lý Tự Trọng
TP. Cần Thơ
19
Nguyễn Bá Vinh Quang
THPT Chuyên Lương Thế Vinh
Tỉnh Đồng Nai
20
Lưu Chí Tâm
THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu
Tỉnh An Giang
21
Nguyễn Đức Thắng
THPT Chuyên Hùng Vương
Tỉnh Phú Thọ
22
Nguyễn Quang Thức
THPT Năng khiếu
Đại học QG TP. Hồ Chí Minh
23
Lê Quang Tuấn
THPT Chuyên ĐHSP
ĐH Sư phạm Hà Nội
24
Nguyễn Thanh Tùng
THPT Chuyên Lương Thế Vinh
Tỉnh Đồng Nai
 
Danh sách này gồm 24 thí sinh./.

thuộc tính Công văn 1548/BGDĐT-KTKĐCLGD

Công văn 1548/BGDĐT-KTKĐCLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc miễn thi Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia và xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng năm 2017
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1548/BGDĐT-KTKĐCLGDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Thị Nghĩa
Ngày ban hành:17/04/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi