Công văn 1519/QLCL-QLVBCC 2019 thẩm định điều kiện tổ chức cấp chứng chỉ ngoại ngữ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

-------------

Số: 1519/QLCL-QLVBCC

V/v Thẩm định điều kiện tổ chức

cấp chứng chỉ ngoại ngữ và

chứng chỉ ứng dụng CNTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

-------------

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2019

 

 

 

 

Kính gửi:

                                                  - Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo;

- Giám đốc các đại học, hiệu trưởng các trường đại học, trường cao đẳng sư phạm.

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về việc rà soát, chấn chỉnh việc đào tạo, cấp các loại văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước; Công văn số 4873/BGDĐT-QLCL ngày 28 tháng 10 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2019-2020, Cục Quản lý chất lượng đề nghị giám đốc các sở GDĐT, giám đốc các đại học, hiệu trưởng các trường đại học, trường cao đẳng sư phạm thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với việc kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên

a) Chỉ đạo các trung tâm dừng kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên theo đúng quy định tại Thông tư số 20/2019/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ GDĐT bãi bỏ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên tại Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên (Thông tư số 20/2019/TT-BGDĐT);

b) Kiểm tra, giám sát các khóa đào tạo đã và đang tổ chức trước ngày 15 tháng 01 năm 2019 nhằm đảm bảo việc cấp chứng chỉ theo đúng quy định tại Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT. Báo cáo cụ thể số lượng học viên đã và đang được bồi dưỡng, dự kiến cấp chứng chỉ về Bộ.

2. Đối với việc sát hạch và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT)

a) Tổ chức kiểm tra, thẩm định điều kiện bảo đảm chất lượng việc tổ chức sát hạch và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT của các trung tâm sát hạch. Đặc biệt lưu ý các điều kiện về tính pháp lý, cơ sở vật chất, nhân sự, ngân hàng câu hỏi, phần mềm thi trắc nghiệm, công tác tổ chức, quản lý thi, hồ sơ quản lý cấp phát chứng chỉ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ GDĐT và Bộ Thông tin - Truyền thông quy định hoạt động tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT (Thông tư liên tịch số 17);

b) Dừng việc sát hạch và cấp chứng chỉ các trung tâm không đảm bảo điều kiện quy định tại Thông tư liên tịch số 1 7; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật;

c) Công bố công khai các trung tâm đủ điều kiện sát hạch, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT trên trang thông tin điện tử của sở GDĐT, cơ sở giáo dục;

d) Báo cáo tình hình, kết quả kiểm tra, thẩm định, rà soát công tác tổ chức kiểm tra, sát hạch cấp chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ ứng dụng CNTT và lập danh sách các trung tâm thuộc thẩm quyền quản lý gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Cục Quản lý chất lượng theo Mẫu tại Phụ lục Công văn này) để đăng công khai trên Công thông tin điện tử của Bộ GDĐT.

Báo cáo đề nghị gửi theo địa chỉ: Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội; File báo cáo và danh mục (lập trên Excel) gửi vào địa chỉ thư điện tử: phongqlvbcc@moet.gov.vn, trước ngày trước ngày 25 tháng 12 năm 2019. Nếu cần thêm thông tin đề nghị liên hệ số điện thoại: 024.3218.1438.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ (để b/c);

- Lưu: VT, QLVBCC.

 

CỤC TRƯỞNG

 

 

 

Mai Văn Trinh

 

 

 

Phụ lục. Biểu mẫu báo cáo

(Kèm theo Công văn số 1519/QLCL-VBCC ngày 05 tháng 12 năm 2019 của Cục Quản lý chất lượng)

TÊN ĐƠN VỊ

       -----

DANH SÁCH

Các trung tâm tổ chức kiểm tra, sát hạch, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ ƯDCNTT

 (Kèm theo Báo cáo số …..ngày  tháng năm 2019 của ……)

---------------------------

 

STT

Tên trung tâm

Đơn vị chủ quản

Địa chỉ, điện thoại

Số lượng chứng chỉ đã cấp năm 2019

Tình trạng hoạt động

Văn bản cho phép/công nhận/đình chỉ

Ghi chú

Ngoại ngữ A

Ngoại ngữ B

Ngoại ngữ C

CNTT

cơ bản

CNTT nâng cao

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1

Trung tâm ngoại ngữ tin học ABC

Công ty Cổ phần đầu tư Giáo dục DEF

Số 2, Đường A, Phường B, Quận C, Thành phố D: ĐT: 0xxxxxx

200

300

100

50

70

Đang hoạt động

370/SGDĐT- GDTX ngày 17/01/2017

Tiếng Anh

 

 

 

 

30

40

10

 

 

 

 

Tiếng Hàn

 

 

 

 

50

30

20

 

 

 

 

 

2

Trung tâm CNTT XYZ

 

 

 

 

 

 

Tạm đình chỉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

Cột 3: Ghi tên đơn vị chủ quản của trung tâm

Cột 4: Ghi tên địa chỉ, điện thoại của trung tâm

Các cột 5, 6, 7: Ghi rõ số liệu chứng chỉ của từng loại ngoại ngữ (Pháp, Trung, Hàn...) nếu có ngoài Tiếng Anh

Cột 10: Ghi rõ tình trạng: đang hoạt động/tạm đình chỉ/đang xem xét công nhận đủ điều kiện

Cột 11: Ghi rõ số, ngày ban hành văn bản cho phép/công nhận/đình chỉ

Các số liệu ghi sẵn chỉ là ví dụ minh họa.

thuộc tính Công văn 1519/QLCL-QLVBCC

Công văn 1519/QLCL-QLVBCC của Cục Quản lý chất lượng về việc thẩm định điều kiện tổ chức cấp chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin
Cơ quan ban hành: Cục Quản lý chất lượngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1519/QLCL-QLVBCCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Mai Văn Trinh
Ngày ban hành:05/12/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

tin liên quan

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi