Công văn 1443/SGDĐT-KHT Hà Nội 2020 xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2020-2021

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 1443/SGDĐT-KHTC

Công văn 1443/SGDĐT-KHTC của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh của các trường trực thuộc năm học 2020-2021
Cơ quan ban hành: Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1443/SGDĐT-KHTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Phạm Văn Đại
Ngày ban hành:14/05/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

___________

Số: 1443/SGDĐT-KHTC

V/v Xác định chỉ tiêu tuyển sinh của các trường trực thuộc năm học 2020-2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2020.

 

 

                                                                            

Kính gửi: Ông (bà) Hiệu trưởng các trường mầm non và trường chuyên biệt trực thuộc

 

Thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 của HĐND Thành phố về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của thành phố Hà Nội; Quyết định số 6999/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 của UBND Thành phố về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội hướng dẫn các trường mầm non và trường chuyên biệt trực thuộc chuẩn bị tốt các điều kiện để tuyển sinh năm học 2020-2021, nội dung cụ thể như sau:

- Tiếp tục thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT: Các trường mầm non và trường chuyên biệt trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT về việc bạn hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân, cụ thể:

+ Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế: Đối với trường mầm non thực hiện biểu mẫu 01 và 02; đối với trường tiểu học và trường phổ thông có nhiều cấp học thực hiện biểu mẫu 09 và 10.

+ Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục: Đối với trường mầm non thực hiện biểu mẫu 03 và 04; đối với trường tiểu học và trường phổ thông có nhiều cấp học thực hiện biểu mẫu 11 và 12.

+ Công khai thu chi tài chính

- Căn cứ vào cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, đơn vị xây dựng kế hoạch trường lớp và xác định chỉ tiêu tuyển sinh theo biểu mẫu 01, 02 và 03 (Có biểu mẫu kèm theo).

- Các đơn vị cần tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước của đơn vị theo Quyết định số 202/2006/QĐ-TTg ngày 31/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý tài sản Nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập.

- Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch 3158/KH-SGDĐT ngày 20/9/2017 của Sở GDĐT về tổ chức thực hiện Quyết định số 2315/QĐ-UBND ngày 17/4/2017 của UBND TP Hà Nội về việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dường đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên ngành GDĐT Hà Nội giai đoạn 2017-2020.

- Hồ sơ xác định chỉ tiêu tuyển sinh bằng văn bản gửi về Sở GDĐT (qua Phòng Kế hoạch - Tài chính) và file dữ liệu gửi tới hộp thư: [email protected], giải đáp thông tin xin liên hệ Tổ Thống kê - Kế hoạch phát triển, điện thoại liên hệ 02439393912.

- Thời gian nộp trước ngày 21/5/2020 (thứ năm).

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu ông (bà) Hiệu trưởng các trường mầm non và trường chuyên biệt trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện và xác định chỉ tiêu tuyển sinh đúng quy định./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Đ/c Giám đốc Sở;

- Đ/c PGĐ Phạm Văn Đại;

- Phòng TCCB, GDMN, GDPT, Ttra, VP;

- Lưu: VT, KHTC.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

Phạm Văn Đại

 

 

Biểu 01

BIỂU ĐỘI NGŨ

Tên trường: ..........................

 

Địa chỉ: ...........................

Điện thoại liên hệ: ..............................

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

KH giao năm 2019

Thực hiện năm 2019

Kế hoạch

năm 2020

Tổng số cán bộ, giáo viên, CNV

(có mặt 01/01/2020). Chia ra:

Người

 

 

 

1. Cán bộ quản lý

Người

 

 

 

2. Giáo viên

Người

 

 

 

Trong đó:

- Biên chế

Người

 

 

 

- Hợp đồng

Người

 

 

 

3. Công nhân viên

Người

 

 

 

Trong đó:

- Biên chế

Người

 

 

 

- Hợp đồng

Người

 

 

 

 

 

Người lập biểu

 

Hà Nội, ngày ... tháng 5 năm 2020

HIỆU TRƯỞNG

( Ký, đóng dấu )

 

 

 

 

Biểu 02

TÌNH HÌNH CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ

Tên trường: .................................

 

A. Tình hình cơ sỏ vật chất:

- Tổng diện tích đất:                                    m2

- Tổng diện tích sử dụng:                                    m2

- Số Sổ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản trên đất:

1. Phòng học văn hóa:

Phòng học

Tổng số

Chia ra

Kiên cố

Cấp 4

Tạm

Phòng học văn hóa

 

 

 

 

 

2. Phòng bộ môn (thực hành, thí nghiệm):

Phòng bộ môn

Tổng số

Diện tích

Đạt chuẩn

Chưa đạt chuẩn (ghi rõ nội dung chưa đạt)

1. Vật lý

 

 

 

 

Phòng chuẩn bị TH

 

 

 

 

2. Hóa học

 

 

 

 

Phòng chuẩn bị TH

 

 

 

 

3. Sinh học

 

 

 

 

Phòng chuẩn bị TH

 

 

 

 

4. Công nghệ

 

 

 

 

Phòng chuẩn bị TH

 

 

 

 

5. Ngoại ngữ

 

 

 

 

6. Tin học

 

 

 

 

7. Phòng đa năng

 

 

 

 

8. Thư viện

 

 

 

 

Số lượng sách, tài liệu tham khảo

 

X

X

X

9. Nhà thể chất

 

 

 

 

10. Phòng Y tế

 

 

 

 

 

3. Nhà vệ sinh:

+ Nhà vệ sinh dành cho học sinh: Tổng số:............................................... nhà

Trong đó: Đạt chuẩn 󠄁󠄁... Chưa đạt chuẩn 󠄁󠄁...

+ Nhà vệ sinh cho giáo viên: Tổng số: ………….. nhà

Trong đó: Đạt chuẩn 󠄁󠄁... Chưa đạt chuẩn 󠄁󠄁...

B. Tình hình trang thiết bị:

Nội đung

Tổng số

Đang sử dụng

Đề nghị thay thế

1. Bàn ghế học sinh

 

 

 

+ Loại 2 chỗ ngồi

 

 

 

+ Loại 4 chỗ ngồi

 

 

 

2. Bàn ghế giáo viên

 

 

 

3. Bảng

 

 

 

Trong đó:

Bảng thông minh

 

 

 

4. Máy vi tính

 

 

 

Chia ra:

+ Dùng cho HS

 

 

 

+ Dùng cho Quản lý

 

 

 

+ Kết nối Internet

 

 

 

5. Số máy in

 

 

 

6. Máy chiếu Projecter

 

 

 

7. Máy photocopy

 

 

 

8. Khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu

 

Hà Nội, ngày ... tháng 5 năm 2020

HIỆU TRƯỞNG

( Ký, đóng dấu )

 

 

 

Biểu 03

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TUYỂN SINH MẦM NON TRỰC THUỘC

Năm học 2019-2020

 

           

TT

Tên trường

Thực hiện năm học 2019-2020

Số nhóm/lớp

Số trẻ em

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Nhà trẻ

Mẫu giáo

Mẫu giáo

nhỡ

Mẫu giáo

lớn

Nhà trẻ

Mẫu giáo bé

Mẫu giáo

nhỡ

Mẫu giáo

lớn

1

Mẫu giáo Mầm non B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Mẫu giáo Việt -Triều Hữu nghị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Mầm non thực hành Linh Đàm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu 03

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TUYỂN SINH MẦM NON TRỰC THUỘC

Năm học 2020-2021

 

 

TT

Tên trường

Kế hoạch năm học 2020-2021

Số nhóm/lớp

Số trẻ em

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Nhà trẻ

Mẫu giáo bé

Mẫu giáo nhỡ

Mẫu giáo lớn

Nhà trẻ

Mẫu giáo bé

Mẫu giáo

nhỡ

Mẫu giáo

lớn

1

Mẫu giáo Mầm non B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Mẫu giáo Việt -Triều Hữu nghị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Mầm non thực hành Linh Đàm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU

…, ngày … tháng 5 năm 2020   

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

Biểu 03

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TUYỂN SINH TIỂU HỌC TRỰC THUỘC

Năm học 2019-2020

 

 

 

TT

TÊN TRƯỜNG

Thực hiện năm học 2019-2020

SỐ LỚP

SỐ HỌC SINH

 

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Lớp can thiệt sớm

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp can thiệt sớm

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

1

Tiểu học Bình Minh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó khuyết tật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

PTCS Xã Đàn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó khuyết tật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

PTCS Nguyễn Đình Chiểu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó khuyết tật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó khuyết tật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu 03

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TUYỂN SINH TIỂU HỌC TRỰC THUỘC

Năm học 2020-2021

 

 

TT

TÊN TRƯỜNG

Kế hoạch năm học 2020-2021

SỐ LỚP

SỐ HỌC SINH

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Lớp can thiệt sớm

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp can thiệt sớm

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

1

Tiểu học Bình Minh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó khuyết tật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

PTCS Xã Đàn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó khuyết tật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

PTCS Nguyễn Đình Chiểu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó khuyết tật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó khuyết tật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU

..., ngày … tháng 5 năm 2020   

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

Biểu 03

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TUYỂN SINH THCS TRỰC THUỘC

Năm học 2019-2020

 

 

TT

TÊN TRƯỜNG

Thực hiện năm học 2019-2020

SỐ LỚP

SỐ HỌC SINH

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

1

PTCS Xã Đàn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó khuyết tật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

PTCS NGuyễn Đình Chiểu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó khuyết tật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Phổ thông dân tộc nội trú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó số HS dân tộc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó hệ song bằng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó khuyết tật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó số HS dân tộc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó hệ song bằng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu 03

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TUYỂN SINH THCS TRỰC THUỘC

Năm học 2020-2021

 

 

TT

TÊN TRƯỜNG

Kế hoạch năm học 2020-2021

SỐ LỚP

SỐ HỌC SINH

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

1

PTCS Xã Đàn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó khuyết tật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

PTCS Nguyễn Đình Chiểu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó khuyết tật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Phổ thông dân tộc nội trú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó số HS dân tộc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó hệ song bằng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó khuyết tật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó số HS dân tộc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó hệ song bằng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU

..., ngày … tháng 5 năm 2020   

HIỆU TRƯỞNG

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi