Công văn 1378/SGDĐT-CTTT Hà Nội 2020 biện pháp phòng, chống Covid-19 trong trường học

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

___________

Số: 1378/SGDĐT-CTTT

V/v Thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19 trong trường học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2020

 

 

 

 

                              Kính gửi:

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã;

- Hiệu trưởng các trường học; Giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố;

 

Thực hiện Công văn số 1583/BGDĐT-GDTC ngày 07/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19 trong trường học;

Tiếp theo Công văn số 1335/SGDĐT-CTTT ngày 29/4/2020 của Sở GDĐT về việc chuẩn bị các điều kiện bảo đảm an toàn cho học sinh đi học trở lại và xử trí các trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 trong trường học, Sở GDĐT đề nghị phòng GDĐT quận, huyện, thị xã; các đơn vị trường học; các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (sau đây gọi chung là các đơn vị) thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19 trong trường học như sau:

- Không sử dụng mũ, nón, trang phục có tấm chắn giọt bắn cá nhân trong lớp học, không bắt buộc đeo khẩu trang trong lớp học, tiếp tục duy trì đeo khẩu trang trên đường đến trường, trước khi vào lớp, trong giờ ra chơi, khi ra khỏi lớp và trên đường về nhà.

- Không áp dụng giãn cách trong lớp học. Hạn chế tiếp xúc giữa học sinh các lớp học với nhau và chỗ đông người.

- Được sử dụng điều hòa trong lớp học, cuối mỗi buổi học phải mở cửa phòng học tạo sự thông thoáng, tăng cường thực hiện lau khử khuẩn bề mặt, vệ sinh phòng/lớp học, nhà vệ sinh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

Sở GDĐT đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện những nội dung trên, chịu trách nhiệm, kiểm tra, giám sát tình hình phòng chống dịch bệnh trong nhà trường. Báo cáo kịp thời, những tình huống bất thường (nếu có) về Sở GDĐT qua phòng Chính trị, tư tưởng, địa chỉ email: cttt@hanoiedu.vn để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo Thành phố và Bộ GDĐT./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND Thành phố;

- Sở Y tế;

- UBND quận, huyện, thị xã;

- Đ/c Giám đốc Sở;

- Các đ/c Phó Giám đốc Sở;

- Các phòng thuộc Sở;

- Cổng Thông tin điện tử của Ngành;

- Lưu: VT, CTTT.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

 

 

Chử Xuân Dũng

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực