Công văn 1377/BGDĐT-GDQP của Bộ Giáo dục và Đào tạo về báo cáo 10 năm thực hiện công tác giáo dục quốc phòng - an ninh (2001-2010)

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 1377/BGDĐT-GDQP

Công văn 1377/BGDĐT-GDQP của Bộ Giáo dục và Đào tạo về báo cáo 10 năm thực hiện công tác giáo dục quốc phòng - an ninh (2001-2010)
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1377/BGDĐT-GDQPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Vinh Hiển
Ngày ban hành:22/03/2010Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, An ninh quốc gia
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

-----------------------

Số: 1377/BGDĐT-GDQP

V/v: Báo cáo 10 năm thực hiện công tác giáo dục quốc phòng - an ninh (2001-2010)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2010

 

 

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;

- Các đại học, học viện, trường đại học,

cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp;

- Các trung tâm giáo dục quốc phòng - an ninh sinh viên

- Các đơn vị trực thuộc Bộ

 

Thực hiện Chỉ thị số 62-CT/TW ngày 12 tháng 02 năm 2001 của Bộ Chính trị (Khóa VIII) về tăng cường công tác Giáo dục quốc phòng toàn dân trước tình hình mới và Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 03 tháng 5 năm 2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Giáo dục quốc phòng - an ninh trong tình hình mới, Nghị định số 15/2001/NĐ-Cp ngày 01 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về Giáo dục quốc phòng và Nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về Giáo dục quốc phòng - an ninh; trong những năm qua, việc thực hiện công tác quốc phòng - an ninh đã được triển khai rộng rãi dần đi vào nền nếp và đạt được hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện công tác giáo dục quốc phòng - an ninh vẫn còn có những tồn tại hạn chế như: công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giáo dục quốc phòng - an ninh (GDQP-AN); nhận thức của một số cấp ủy đảng, đảng viên, tầng lớp quần chúng về quốc phòng, an ninh và âm mưu của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt nam chưa đầy đủ, sâu sắc; đội ngũ giáo viên, giảng viên GDQP-AN còn thiếu về số lượng và bất cập về chất lượng nhất là ở bậc học trung học phổ thông và trung cấp chuyên nghiệp; công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh (BDKTQP-AN) cho các đối tượng đạt tỷ lệ chưa cao.

Thực hiện Chỉ thị số 2009/CT-TTg ngày 01 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 88/KH-BQP ngày 07 tháng 01 năm 2010 của Bộ Quốc phòng về việc tổng kết 10 năm thực hiện công tác giáo dục quốc phòng - an ninh (2001 - 2010); để có số liệu phục vụ cho công tác tổng kết ở cấp Bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, các trung tâm giáo dục quốc phòng - an ninh sinh viên và các đơn vị trực thuộc Bộ (sau đây gọi tắt là các đơn vị) báo cáo bằng văn bản gửi về cơ quan Bộ trên các nội dung sau:

1. Mục đích

1.1. Đánh giá thực chất những mặt đã làm được, những mặt còn tồn tại, hạn chế, vướng mắc trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện; chỉ rõ nguyên nhân ưu điểm, khuyết điểm, rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện ở các đơn vị về công tác GDQP-AN trong 10 năm qua. Đề xuất các chủ trương, biện pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác GDQP-AN trong những năm tiếp theo.

2. Nội dung báo cáo

Các đơn vị căn cứ vào yêu cầu, đặc điểm nhiệm vụ của đơn vị mình mà báo cáo tập trung đánh giá trên các mặt sau đây:

2.1. Về Giáo dục quốc phòng - an ninh

a- Thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy, hệ thống văn bản quản lý, chỉ đạo giảng dạy và học tập môn học GDQP-AN. Hình thức tổ chức dạy học (học rải theo phân phối chương trình, học tập trung, kết hợp);

b- Đối tượng giảng dạy và quy mô học sinh, sinh viên học tập môn học GDQP-AN (số liệu đã học, tỷ lệ theo phụ lục 1. Riêng đối với các sở giáo dục và đào tạo báo cáo thêm phụ lục 2 về bậc học trung học phổ thông);

c- Thực hiện quy định về tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học GDQP-AN;

d- Đội ngũ giáo viên, giảng viên và công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, giảng viên giảng dạy môn học GDQP-AN (số lượng, trình độ đội ngũ giáo viên theo phụ lục 3);

e- Các hoạt động khoa học về đổi mới phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng và hiệu quả môn học;

f- Công tác quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ (đối với các trường đại học, cao đẳng);

g- Việc tổ chức mua sắm, sử dụng và bảo quản trang thiết bị dạy học môn học GDQP-AN.

2.2. Công tác Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh

a- Công tác quán triệt, phổ biến và ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác GDQP-AN;

b- Kết quả thực hiện công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh theo Quyết định số 389/QĐ-BQP ngày 27/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về ban hành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng (số liệu đã bồi dưỡng, chưa bồi dưỡng theo phụ lục 4).

3. Kiến nghị

Những đề xuất, kiến nghị trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác GDQP-AN và BDKTQP-AN ở đơn vị trong thời gian qua.

4. Khen thưởng

Quá trình xem xét, thẩm định thành tích của các đơn vị phải làm chặt chẽ và thống nhất cao, bảo đảm tạo được động lực thúc đẩy phong trào và phát huy tác dụng tốt của công tác khen thưởng trong dịp tổng kết.

Các đơn vị xem xét lựa chọn những tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện công tác GDQP-AN để khen thưởng (khi nào có hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ hướng dẫn cụ thể sau).

5. Thời gian thực hiện

- Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị triển khai để tổ chức thực hiện; đồng thời gửi báo cáo và các phụ lục yêu cầu kèm theo về cơ quan Bộ trước ngày 10/7/2009.

- Dự kiến tổng kết cấp Bộ tổ chức vào tháng 8 năm 2010.

Địa chỉ gửi báo cáo:

- Báo cáo bằng văn bản có thể gửi trực tiếp qua đường bưu điện hoặc địa chỉ E-mail và Fax.

Vụ Giáo dục Quốc phòng - Bộ Giáo dục và Đào tạo - 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội.

(Liên hệ đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Điện thoại: 04.38683760 và 0983.836.889 - Fax: 04.38684158 - E-mail: [email protected]).

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Cơ quan TT HĐGDQP-AN TW (để b/c);

- Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);

- Lưu VT, Vụ GDQP.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Vinh Hiển

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi