Công văn 1294/SGDĐT-VP TP Hồ Chí Minh hướng dẫn tổ chức kiểm tra học kỳ 2 năm học 2020-2021

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
________

Số: 1294/SGDĐT-VP
Về hướng dẫn tổ chức kiểm tra học kỳ 2 và hoàn tất chương trình năm học 2020- 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 5 năm 2021

 

 

 

Kính gửi:

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Thủ Đức và các quận huyện;

- Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông;

- Hiệu trưởng các trường phổ thông nhiều cấp học;

- Giám đốc các Trung tâm GDTX, GĐNN - GDTX.

 

Căn cứ kế hoạch Giáo dục Trung học năm học 2020 - 2021;

Căn cứ tình hình hình diễn biến dịch Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố hướng dẫn các cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức kiểm tra học kỳ 2 và hoàn thành chương trình năm học 2020 - 2021, cụ thể như sau:

1. Các cơ sở giáo dục phổ thông điều chỉnh kế hoạch và kết thúc kiểm tra định kỳ học kỳ 2 với hình thức bài kiểm tra trực tiếp tại lớp, tại trường trước ngày 09/5/2021.

2. Nhà trường căn cứ thông tư 26/2020/TT-BGDĐT về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo để áp dụng thêm các hình thức kiểm tra định kỳ (bài thực hành, dự án học tập (nếu có)) để thay thế, giảm áp lực cho học sinh do điều chỉnh thời hạn hoàn thành kiểm tra đánh giá (thời hạn hoàn thành trước 15/5/2021).

3. Điều chỉnh kế hoạch dạy học, xây dựng kế hoạch dạy học qua internet để hoàn thành chương trình theo khung thời gian năm học 2020 -2021.

Nhận được văn bản này, yêu cầu thủ trưởng các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố triển khai thực hiện. Những vấn đề cần trao đổi thêm, đề nghị nhà trường liên hệ với Phòng chuyên môn của Sở./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Giám đốc (báo cáo)

- Lưu: VP, TrH, TiH, GDTX.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

Nguyễn Văn Hiếu

 

 

Thuộc tính văn bản
Công văn 1294/SGDĐT-VP của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về hướng dẫn tổ chức kiểm tra học kỳ 2 và hoàn tất chương trình năm học 2020-2021
Cơ quan ban hành: Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 1294/SGDĐT-VP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Văn Hiếu
Ngày ban hành: 05/05/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực