Công văn 128/TCT-TCCB 2023 về việc thông báo học bổng tại Trung Quốc

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 128/TCT-TCCB

Công văn 128/TCT-TCCB của Tổng cục Thuế về việc thông báo học bổng tại Trung Quốc năm 2023
Cơ quan ban hành: Tổng cục ThuếSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:128/TCT-TCCBNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Lê Thanh Thảo
Ngày ban hành:13/01/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ
___________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

Số: 128/TCT-TCCB

V/v thông báo học bổng tại Trung Quốc năm 2023

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2023

Kính gửi:

- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Các Vụ, đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 166/BTC-TCCB ngày 05/01/2023 của Bộ Tài chính thông báo về chương trình xét tuyển đào tạo đại học và sau đại học tại Trung Quốc năm 2023. Cụ thể như sau:

1. Số lưng chỉ tiêu đào tạo đại học và sau đại học tại Trung Quốc:

- 05 chỉ tiêu học bổng toàn phần của Chính phủ Trung Quốc (03 chỉ tiêu đào tạo trình độ thạc sĩ và 02 chỉ tiêu đào tạo trình độ tiến sĩ).

- 05 chỉ tiêu học bổng toàn phần của Chính phủ Trung Quốc đối với đào tạo cử nhân tiếng Hán.

- 05 chỉ tiêu học bổng của trường Đại học Thanh Hoa, Trung Quốc đối với đào tạo trình độ thạc sĩ. Ngoài các chuyên ngành học bằng tiếng Trung, Trường có một số chuyên ngành học bằng tiếng Anh.

2. Đối tượng dự xét tuyển: Công chức, viên chức trong ngành tài chính.

3. Điều kiện dự xét tuyển:

- Thời gian công tác: (1) Đối với công chức: đủ 03 năm công tác trở lên (không kể thời gian tập sự) và 02 năm liên tục liền kề trước thời điểm được cử đi đào tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ; (2) Đối với viên chức: Đã kết thúc thời gian tập sự (nếu có).

- Không trong thời gian xem xét, xử lý kỷ luật hoặc trong thời gian thi hành kỷ luật từ khiển trách trở lên; không thuộc trường hợp chưa được xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định của pháp luật.

- Chưa đăng ký chương trình học bổng đi đào tạo ở nước ngoài nào trong năm 2023.

- Có cam kết tham gia đào tạo, hoàn thành chương trình đào tạo và trở về phục vụ tại cơ quan.

- Tuổi đi học: Không quá 40 tuổi đối với công chức, viên chức tham gia đào tạo tiến sĩ; không quá 35 tuổi đối với tham gia đào tạo thạc sĩ và không quá 30 tuổi đối với tham gia đào tạo cử nhân.

4. Thời gian đào tạo: dự kiến Quý III năm 2023.

5. Chế độ học bổng và hồ sơ dự tuyển: chi tiết thành phần hồ sơ dự tuyển theo hướng dẫn tại Phụ lục 1,2 công văn số 4554-CV/BTCTW ngày 26/12/2022 của Ban Tổ chức Trung ương gửi kèm.

Tổng cục Thuế thông báo để các đơn vị biết, lựa chọn và đề xuất những công chức, viên chức đúng đối tượng, đủ tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển. Danh sách công chức, viên chức đăng ký dự tuyển ghi rõ thông tin theo Phụ lục gửi kèm công văn này về Vụ Tổ chức cán bộ và qua email: Thanh, Do Tien Thanh (TCCB-TCT) trước ngày 16/01/2023 để Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp, báo cáo Tổng cục xem xét, quyết định. Danh sách gửi sau thời hạn trên sẽ không được chấp nhận

Tổng cục Thuế thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Phó TCTrg Vũ Chí Hùng (để b/c);

- Lưu: VT, TCCB (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ

PHÓ VỤ TRƯỞNG

Lê Thanh Thảo


PHỤ LỤC

ĐƠN V:..............................................

TRÍCH NGANG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐƯỢC GIỚI THIỆU DỰ XÉT TUYỂN ĐÀO TẠO TẠI TRUNG QUỐC NĂM 2023

(Lưu hành kèm theo Công văn số 128/TCT-TCCB ngày 13/01/2023 của Tổng cục Thuế)

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Ngày tuyển dụng chính thức

Quyết định tuyển dụng (số, ngày/tháng/năm)

Trình độ

Chức vụ và đơn vị công tác

Chức vụ quy hoạch

ĐT/

Email

Ghi chú

Chuyên môn

Lý luận chính trị

Ngoại ngữ

Tin Học

Người lập biểu

(Họ và tên; số điện thoại)

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

BAN TỔ CHỨC
___________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________________________

Số: 4554-CV/BTCTW

V/v đề nghị cử cán bộ dự xét tuyển đào tạo đại học và sau đại học tại Trung Quốc năm 2023

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2022

Kính gửi:

- Các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị xã hội và các cơ quan đơn vị trực thuộc Trung ương

- Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy khối trực thuộc Trung ương

Thực hiện Kế hoạch Hợp tác đào tạo cán bộ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ban Tổ chức Trung ương đề nghị các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương; tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy khối trực thuộc Trung ương thông báo đến các đơn vị trực thuộc[I] để triển khai về việc cử công chức, viên chức dự xét tuyển đào tạo đại học và sau đại học tại Trung Quốc, cụ thể như sau:

1. Số lượng chỉ tiêu, chế độ học bổng đối với đào tạo đại học và sau đại học tại Trung Quốc

1.1 Số lượng chỉ tiêu (15 chi tiêu)

- 05 chỉ tiêu học bổng toàn phần của Chính phủ Trung. Quốc, trong đó: 03 chỉ tiêu đào tạo trình độ thạc sĩ và 02 chỉ tiêu đào tạo trình độ tiến sĩ.

- 05 chỉ tiêu học bổng toàn phần của Chính phủ Trung Quốc đối với đào tạo trình độ cử nhân tiếng Hán, trong đó: 03 chỉ tiêu học tại trường Đại học Bắc Kinh và 02 chỉ tiêu học tại trường Đại học Sư phạm Bắc Kinh.

- 05 chỉ tiêu học bổng của trường Đại học Thanh Hoa, Trung Quốc đối với đào tạo trình độ thạc sĩ. Ngoài các chuyên ngành học bằng tiếng Trung, Trường có một số chuyên ngành học bằng tiếng Anh.

1.2 Chế độ học bổng

a. Học bổng toàn phần của Chính phủ Trung Quốc

- Phía Trung Quốc chi trả: học phí, sinh hoạt phí, chi phí ký túc xá và bảo hiểm y tế.

- Các chi phí khác, bao gồm: Chi phí visa, vé máy bay khứ hồi,...do Cơ quan chủ quản của cán bộ đi học chi trả theo quy định tại Điều 5, Thông tư số 141/2009/TT-BTC, ngày 13/7/2009 của Bộ Tài chính và các văn bản liên quan.

Trường hợp học trực tuyến tại Việt Nam, nếu cán bộ không được nhận tiền học bổng của Chính phủ Trung Quốc, cơ quan chủ quản của cán bộ đi học chi trả: Tiền lương, chi phí ăn, ở, đi lại... theo quy định hiện hành đối với cán bộ đi học đại học, sau đại học ở trong nước.

b. Học bổng của trường Đại học Thanh Hoa, Trung Quốc

- Trường Đại học Thanh Hoa chi trả học phí.

- Các chi phí khác, bao gồm: Sinh hoạt phí, phí visa, vé máy bay khứ hồi, bảo hiểm y tế, khoán đi lại sân bay/bến tàu, xe và chi phí khác theo quy định của nước sở tại trong thời gian học tại Trung Quốc được chi trả theo quy định tại Điều 5, Thông tư số 141/2009/TT-BTC, ngày 13/7/2009 của Bộ Tài chính và các văn bản liên quan.

Trường hợp học trực tuyến tại Việt Nam, cơ quan chủ quản của cán bộ đi học chi trả: Tiền lương, chi phí ăn, ở, đi lại... theo quy định hiện hành đối với cán bộ đi học thạc sĩ ở trong nước.

2. Đối tượng cán bộ dự xét tuyển: Công chức, viên chức trong hệ thống chính trị.

3. Điều kiện dự xét tuyển

- Thời gian công tác: (1) Đối với công chức: Đủ 03 năm công tác trở lên (không kể thời gian tập sự) và 02 năm liên tục liền kề trước thời điểm được cử đi đào tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ; (2) Đối với viên chức: Đã kết thúc thời gian tập sự (nếu có).

- Không trong thời gian xem xét, xử lý kỷ luật hoặc trong thời gian thi hành kỷ luật từ khiển trách trở lên; không thuộc trường hợp chưa được xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định của pháp luật.

- Chưa đăng ký chương trình học bổng đi đào tạo ở nước ngoài nào trong năm 2023.

- Có cam kết tham gia đào tạo, hoàn thành chương trình đào tạo và trở về phục vụ tại cơ quan cũ. (Phụ lục 2).

- Tuổi đời: Không quá 40 tuổi đối với cán bộ tham gia đào tạo tiến sĩ, không quá 35 tuổi đối với cán bộ tham gia đào tạo thạc sĩ và không quá 30 tuổi đối với cán bộ tham gia khóa đào tạo cử nhân.

- Riêng đối với 05 chỉ tiêu đào tạo thạc sĩ tại Trường Đại học Thanh Hoa: (1) Cán bộ dự xét tuyển phải có bằng tốt nghiệp cử nhân; (2) Yêu cầu cán bộ dự tuyển phải có chứng chỉ HSK (chứng chỉ tiếng Trung Quốc) cấp 5; (3) Cán bộ dự tuyển phải có trình độ GMAT/GRE, TOEFL hoặc IELTS (còn hiệu lực) đối với các chuyên ngành học bằng tiếng Anh (Cán bộ dự tuyển tham khảo tại website: http://gradamission.tsinghua.edu.cn và http://join-tsinghua.edu.cn).

4. Thời gian đào tạo: dự kiến trong quý III năm 2023 (thời gian cụ thể do cơ sở đào tạo quyết định).

5. Hình thức đào tạo: Trong thời gian bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID- 19, cán bộ trúng tuyển có thể tham gia học trực tuyến (online) hoặc học trực tiếp tại Trường (tùy vào tình hình thực tế).

6. Hồ sơ cán bộ dự xét tuyển: Mỗi cán bộ dự tuyển nộp 02 bộ hồ sơ (yêu cầu mỗi bộ hồ sơ có các văn bản như Phụ lục 1) và gửi hồ sơ bản mềm về địa chỉ email: [email protected].

Ban Tổ chức Trung ương đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương cử cán bộ tham gia dự xét tuyển và gửi hồ sơ cán bộ về Ban Tổ chức Trung ương (qua Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ) trước ngày 05/02/2023 để làm thủ tục xét tuyển. (Trường hợp không cử được công chức, viên chức dự xét tuyển, đề nghị cơ quan, đơn vị, địa phương có văn bản trả lời).

Nơi nhận:

- Như trên;

- Đồng chí Trưởng Ban (để báo cáo),

- Vụ/Ban TCCB các ban, bộ, ngành, tổ chức CT- XH, các cơ quan, đơn vị trực thuộc TW,

- BTCTU, thành ủy và đảng ủy khối trực thuộc TW,

- Tạp chí Xây dựng Đảng (để thông báo),

- Lưu VP, Cục DT BDCB (2b).

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

Hoàng Đăng Quang

Liên hệ: Đỗ Thu Huyền, Phòng HT&ĐTBDNN, Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; ĐT: 080 45322, 0985583138.

PHỤ LỤC 1

(kèm theo Công văn số 4554 -CV/BTCTW, ngày 26/12/2022 của Ban Tổ chức Trung ương)

TT

Tên văn bản

Số lượng/ 1 hồ sơ

Ghi chú

1.

Công văn cử cán bộ dự xét tuyển

01 bản

Có mẫu trích ngang kèm theo (Phụ lục 3)

2.

Sơ yếu lý lịch cán bộ theo mẫu 2C/TCTW

01 bản

Dán ảnh 4x6, đóng dấu giáp lai, có xác nhận của cấp có thẩm quyền

3.

Đơn xin đi học của cán bộ dự xét tuyển

01 bản

Nêu rõ nguyện vọng đăng ký học ngành nào).

4.

Bản cam kết đi đào tạo (cỏ xác nhận của cấp có thẩm quyền)

01 bản

Có mẫu kèm theo (phụ lục 2)

5.

Bản sao có công chứng các quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ.

01 bản mỗi loại

6.

Bản dịch hợp lệ bảng điểm, bằng tốt nghiệp: bậc đại học đối với khóa đào tạo cử nhân, thạc sĩ; bậc thạc sĩ đối với khỏa đào tạo tiến sĩ

01 bản mỗi loại

Bản dịch hợp lệ ra tiếng Anh hoặc tiếng Trung; tiếng Việt được sao đính kèm và đóng dấu giáp lai đầy đủ)

7.

Kế hoạch học tập/nghiên cứu khoảng 800 từ

01 bản

Tiếng Anh hoặc tiếng Trung

8.

02 thư giới thiệu của 02 nhà khoa học có trình độ tiến sĩ về ngành học đăng ký dự tuyển (đối với khóa đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ).

01 bản

Tiếng Anh hoặc tiếng Trung

9.

Danh mục các công trình nghiên cứu đã được công bố hoặc giấy công nhận công trình nghiên cứu (nếu có)

01 bản mỗi loại

Dịch công chứng sang tiếng Anh hoặc tiếng Trung

10.

Bản sao hợp lệ chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Trung.

01 bản

11.

Chứng nhận không vi phạm pháp luật Việt Nam

01 bản

Dịch công chứng sang tiếng Anh hoặc tiếng Trung

12.

Giấy khám sức khỏe (làm sau khi được Ban Tổ chức Trung ương thông báo kết quả sơ tuyển)

01 bản

Mẫu dành cho người đi học tập ở nước ngoài của bệnh viện trung ương/tỉnh/thành phố

           

 PHỤ LỤC 2

(kèm theo Công văn số 4554 -CV/BTCTW, ngày 26/12/2022 của Ban Tổ chức Trung ương)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lân — Tự do — Hạnh phúc

________________________________________

BẢN CAM KẾT THỰC HIỆN NGHĨA VỤ CỦA HỌC VIÊN ĐI ĐÀO TẠO TẠI TRUNG QUỐC

Kính gửi:

- Ban Tổ chức Trung ương

- Cơ quan (tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, bộ, ban, ngành....)

Tên tôi là: .......................................................... Sinh ngày.........................................................

CMND số: .............................. Ngày cấp...................... Nơi cấp.................................................

Chức vụ, đơn vị công tác: ...........................................................................................................

Khi được Ban Tổ chức Trung ương và ............................. cử đi học tập tại Trung Quốc, tôi nguyện cam kết thực hiện các nghĩa vụ sau:

1. Chấp hành nghiêm túc quy chế, quy định đối với cán bộ đi học tập ở nước ngoài; quyết định cử đi học của Ban Tổ chức Trung ương, những yêu cầu đối với cán bộ được cử đi đào tạo đại học và sau đại học tại Trung Quốc và ................................... ; chấp nhận các quy định hiện hành của Nhà nước về tài chính.

2. Không xin chuyển trường, chuyển nước, thay đổi khóa học/ chương trình học hay tự ý xin thôi học. Cam kết tích cực học tập để hoàn thành tốt chương trình đào tạo đúng thời hạn được phép.

3. Nếu phải gia hạn thời gian học tập, tôi sẽ tự túc kinh phí trong thời gian gia hạn. Nếu không chấp hành nghĩa vụ của cán bộ được cấp học bổng đi học thì phải bồi hoàn kinh phí theo quy định của Nhà nước.

4. Về nước ngay sau khi kết thúc khóa học, chủ động chuẩn bị, thực hiện đầy đủ các thủ tục báo cáo tốt nghiệp với Ban Tổ chức Trung ương và.... trong vòng 15 ngày sau khi về nước.

5. Cam kết làm việc lâu dài cho cơ quan đã cử tôi đi học hoặc theo sự điều động của Đảng, Nhà nước.

Tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ những điều nêu trên và các quy định hiện hành khác có Liên quan. Nếu không thực hiện đúng cam kết này, tôi xin bồi hoàn toàn bộ chi phí đào tạo và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc xử lý kỷ luật theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

............., ngày......... tháng........ năm............

Người cam kết

(ký và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN BẢO LÃNH CỦA CƠ QUAN TUYỂN CHỌN VÀ GIỚI THIỆU NGƯỜI DỰ TUYỂN: ............................................. xác nhận bảo lãnh đồng chí.................................... hiện đang là biên chế của.......................................................cam kết thực hiện trách nhiệm:

1. Tiếp nhận và bố trí công tác phù hợp với chuyên môn và trình độ đào tạo sau khi đồng chí .........................học tập ở Trung Quốc về.

2. Giúp đỡ, tạo điều kiện để đồng chí ........................... được tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian đi đào tạo ở Trung Quốc

3. Phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc yêu cầu đồng chí............. thực hiện đúng những cam kết nêu trên

............., ngày......... tháng........ năm............

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


[I] Ví dụ như đối với các tỉnh ủy, thành ủy: Đơn vị trực thuộc và các ban, sở, ngành,..., quận, huyện, thị xã,.... Đối với các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị-xã hội và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương: Đơn vị trực thuộc là các cục, vụ, viện...

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi