Công văn 1256/SGDĐT-GDNCL TP.HCM 2022 chấn chỉnh hoạt động của các tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

Số: 1256/SGDĐT-GDNCL
V/v: Chấn chỉnh tình hình hoạt động của các tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trên địa bàn thành phố.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2022

Kính gửi: Các tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trên địa bàn thành phố.

Thực hiện Kế hoạch số 3152/KH-SGDĐT ngày 12 tháng 11 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc kiểm tra các cơ sở giáo dục ngoài công lập và các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục năm học 2021-2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành kiểm tra tình hình hoạt động của 31 tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trên địa bàn thành phố. Sau khi kiểm tra, Sở Giáo dục và Đào tạo nhận thấy các đơn vị còn thực hiện một số nội dung chưa được cập nhật đúng theo quy định hiện hành.

Nhằm giúp các đơn vị (kể cả những đơn vị đã được kiểm tra và những đơn vị chưa được kiểm tra) tổ chức hoạt động đúng quy định, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học chủ động kiểm tra nội bộ, rà soát, chấn chỉnh tình hình hoạt động tại đơn vị với các nội dung, cụ thể như sau:

1. Về hồ sơ pháp lý:

Rà soát lại hồ sơ pháp lý; Lưu ý về thời gian hết hiệu lực của Quyết định về việc cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

2. Về hồ sơ nhân sự:

- Rà soát văn bằng, chứng chỉ của nhân viên trực tiếp tư vấn du học (theo Nghị định số 46/2017/NĐ-CP);

- Cập nhật danh sách nhân sự (nếu có thay đổi, đơn vị sử dụng ID và Password đã được cấp để báo cáo tại Mục Nhân sự trên trang https://dichvugiaoduc1.hcm.edu.vn).

3. Về việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động:

- Rà soát việc thực hiện chế độ đóng bảo hiểm xã hội, mở đóng sổ đúng qui định (theo Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13);

- Rà soát việc ký kết Hợp đồng lao động, giải quyết các chế độ của người lao động (theo Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 và Luật Giáo dục số 43/2019/QH14);

- Rà soát việc đăng ký Giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài công tác tại đơn vị; Lưu ý về thời hạn của giấy phép lao động (theo Nghị định số 152/2020/NĐ-CP).

4. Về tổ chức hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học:

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học (theo Chương VIII, Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc kinh doanh dịch vụ tư vấn du học và Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 01/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP).

- Tuân thủ theo các quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật. Hướng dẫn lưu học sinh đăng ký thông tin trên hệ thống cơ sở dữ liệu điện từ quản lý công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng, kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia có liên quan (theo Nghị định số 86/2021/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ).

- Đăng ký và tổ chức hội nghị, hội thảo có sự tham gia hoặc tài trợ của nước ngoài theo đúng quy định (theo Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức, quản lý Hội nghị, Hội thảo quốc tế tại Việt Nam và Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức, quản lý Hội nghị, Hội thảo quốc tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh).

- Thực hiện treo bảng hiệu đúng quy định (theo khoản 4, Điều 37 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc Hội quy định tên doanh nghiệp phải được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp).

5. Về báo cáo tình hình hoạt động:

Thực hiện báo cáo đầy đủ theo yêu cầu của Công văn 3547/SGDĐT-GDNCL ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai, hướng dẫn thực hiện Nghị định 86/2021/NĐ-CP.

Trên đây là ý kiến của Sở Giáo dục và Đào tạo, đề nghị người đứng đầu tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học rà soát, chấn chỉnh, nghiêm túc thực hiện đúng theo quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề vướng mắc, đề nghị liên hệ với phòng Quản lý cơ sở giáo dục Ngoài công lập, Sở Giáo dục và Đào tạo (số điện thoại: 028 38299340) để được hỗ trợ giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc “để báo cáo”;
- Lưu: VT, P.QLCSGDNCL (TT)

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Dương Trí Dũng

thuộc tính Công văn 1256/SGDĐT-GDNCL

Công văn 1256/SGDĐT-GDNCL của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc chấn chỉnh tình hình hoạt động của các tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trên địa bàn Thành phố
Cơ quan ban hành: Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí MinhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1256/SGDĐT-GDNCLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Dương Trí Dũng
Ngày ban hành:26/04/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi