Công văn 1166/BGDĐT-CNTT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Quyết định 117/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------
Số: 1166/BGDĐT-CNTT
V/v: Triển khai Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2017

 
 
Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 
 
Ngày 25/01/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 117/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025” (sau đây gọi tắt là Đề án). Thực hiện nhiệm vụ chủ trì Đề án, Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương một số nội dung sau:
1. Căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đề án và điều kiện, hoàn cảnh thực tế ở địa phương, xây dựng kế hoạch hoặc chương trình triển khai cụ thể các nội dung của Đề án, gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, theo dõi.
2. Chỉ đạo sở giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục đào tạo thuộc thẩm quyền quản lý triển khai các nội dung của Đề án, bố trí kinh phí thực hiện theo quy định.
3. Chủ trì tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cụ thể được giao tại điểm b, khoản 6, Mục IV, Điều 1 của Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 25/01/2017.
4. Báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện Đề án gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ khi có yêu cầu theo quy định.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Cục Công nghệ thông tin, địa chỉ: Số 15 Hai Bà Trưng – Hoàn Kiếm – Hà Nội, email: cuccntt@moet.gov.vn) để kịp thời giải quyết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong trường hợp cần thiết./.
 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg. Vũ Đức Đam (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để p/h);
- Các Thứ trưởng;
- Các sở GDĐT;
- Lưu: VT, CNTT (3).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Mạnh Hùng

Thuộc tính văn bản
Công văn 1166/BGDĐT-CNTT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Quyết định 117/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025"
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 1166/BGDĐT-CNTT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 23/03/2017 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!