Công văn 1134/UBND-VX TP.HCM 2022 đính chính Quyết định 3079/QĐ-UBND

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Số: 1134/UBND-VX

Về việc đính chính Quyết định số 3079/QĐ-UBND ngày 22/8/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2022

Kính gửi:

- Giám đốc Sở Tư pháp;
- Giám đốc Sở Tài chính;
- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Giám đốc Kho bạc nhà nước Thành phố;
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 535/TTr-SGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2022 và ý kiến của Sở Tư pháp tai Công văn số 2546/STP-VB ngày 17 tháng 6 năm 2021 về xử lý Quyết định số 3079/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố;

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đính chính Quyết định s 3079/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, gồm các nội dung sau:

1. Đính chính số, ký hiệu của Quyết định:
“Số: 3079/QĐ-UBND thành “Số: 21/2020/QĐ-UBND
2. Bổ sung phần căn cứ pháp lý ban hành văn bản:
- Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
- Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
3. Đính chính ngày có hiệu lực của Quyết định:
“Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký” thành “Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2020”./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục KTrVB);
- Thường trực HĐND TP;
- TTUB:
CT, các PCT;
- Ủy ban MTTQVN TP;
- Ban Pháp chế HĐND TP;
- UBND quận, huyện, TP Thủ Đức;
- VPUB: Các PVP;
- Phòng VX, KT;

- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, (VX-VN)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Anh Đức

thuộc tính Công văn 1134/UBND-VX

Công văn 1134/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc đính chính Quyết định 3079/QĐ-UBND ngày 22/8/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCMSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1134/UBND-VXNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Dương Anh Đức
Ngày ban hành:15/04/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi