Công văn 1124/SGDĐT-KTKĐ TP.HCM 2022 hướng dẫn họp và tư vấn cha mẹ học sinh tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1124/SGDĐT-KTKĐ
Về hướng dẫn họp và tư vấn cha mẹ học sinh tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 - 2023

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2022

 

 

 

Kính gửi:

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện;
- Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông;

- Giám đốc trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên;
- Giám đốc trung tâm Giáo dục thường xuyên;
- Hiệu trư
ng trường có phân hiệu Bổ túc văn hóa.

 

 

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục triển khai việc xét tốt nghiệp trung học cơ sở và tuyển sinh lớp 10 đến cha mẹ học sinh và học sinh như sau:

I. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

Trưng phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông, Hiệu trưởng trường trung học cơ sở, Hiệu trưng trường có phân hiệu bổ túc văn hóa, Giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, Giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên và giáo viên chnhiệm lớp 9 nghiên cứu kỹ các văn bản sau:

1. Các Quyết định, Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Ủy ban nhân dân thành phố và các văn bản hướng dẫn xét tốt nghiệp trung học cơ sở và tuyển sinh lớp 10 của Sở Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực hiện hành.

2. Bảng điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 trường trung học phổ thông và trường trung học phổ thông chuyên năm học trước.

3. Bảng hệ thống trường lớp tuyển sinh trung học năm học 2022 - 2023, trong đó có danh sách các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục thường xuyên và trường cao đẳng, trung cấp (sau đây gọi chung là Hệ thống trường lớp) có tuyển học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở.

4. Cẩm nang tư vấn tuyển sinh.

5. Đơn đăng ký xét tốt nghiệp trung học cơ sở và thi tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông.

Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn cho lãnh đạo các cơ sgiáo dục và giáo viên chủ nhiệm lớp 9 để nm vững các quy định đhướng dẫn chính xác và kỹ lưỡng cho cha mẹ học sinh và học sinh của lớp mình phụ trách đăng ký đúng nguyện vọng đồng thời thực hiện tốt việc phân luồng học sinh sau trung học cơ sở.

II. TỔ CHỨC TƯ VẤN, HỌP CHA MẸ HỌC SINH VÀ HỌC SINH

Thời gian thực hiện từ 15/04 đến 09/5/2022.

1. Họp toàn thCha mẹ học sinh do Hiệu trưng chủ trì:

1.1. Tuyên bố lý do. Triển khai Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp của Ủy ban nhân dân thành phố. Chú ý nhấn mạnh nội dung trọng tâm là hướng dẫn xét tốt nghiệp trung học cơ snăm học, đăng ký nguyện vọng tuyển sinh vào lớp 10 trung học phthông và định hướng công tác hướng nghiệp học sinh sau trung hc cơ sở, giới thiệu kỹ các trường cao đng, trung cấp có xét tuyển học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở.

1.2. Triển khai hướng dẫn xét tốt nghiệp trung học cơ sở và tuyển sinh lớp 10 của SGiáo dục và Đào tạo (tóm tắt in thành văn bản cung cấp cho từng học sinh, cha mẹ học sinh hoặc niêm yết trên bảng lớn để học sinh, cha mẹ học sinh tiện theo dõi), tiến độ thời gian thực hiện,...

1.3. Hướng dẫn kỹ về các điều kiện tuyển sinh, chế độ ưu tiên, khuyến khích (có tóm tắt phía sau phiếu đăng ký), học phí, chế độ tuyển thẳng, phân biệt rõ các trưng hợp tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông, lớp 10 trung học phổ thông chuyên, trường tiên tiến hội nhập, lớp tích hợp, lớp tăng cường ngoại ngữ,...

Chú ý: phân công thư ký ghi nhận Biên bản họp.

2. Họp cha mẹ học sinh theo từng lớp với giáo viên chủ nhiệm:

2.1. Phát cho cha mẹ học sinh bảng Hệ thống trưng lớp tuyển sinh trung học năm học 2022 - 2023 và phiếu đăng ký xét tốt nghiệp trung học cơ sở và thi tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông, giới thiệu danh sách hệ thống trường lớp có tuyển học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở. Phân công thư ký ghi biên bn buổi họp. Cho ký nhận danh sách cha mẹ học sinh tham dự hp và đã nhận bng “Hệ thống trường lớp tuyển sinh trung học năm học 2022 - 2023”; với các cột, mục sau:

(1) Số thứ tự;

(2) Họ và tên cha mẹ học sinh;

(3) Họ và tên học sinh;

(4) Địa ch;

(5) Số điện thoại;

(6) Chữ ký cha mẹ học sinh có mặt dự họp và đã nhận bảng “Hệ thống trường lớp tuyển sinh trung học năm học 2022 - 2023”;

(7) Ghi chú.

2.2. Giáo viên chủ nhiệm tư vấn cha mẹ học sinh và học sinh chọn nguyện vọng thi tuyển vào lớp 10 các trường phù hợp với năng lực học tập của bản thân, gần nơi cư trú để thuận lợi cho việc tiếp tục đi học khi đã trúng tuyển và giảm áp lực giao thông theo chủ trương của thành phố; để đảm bo việc học tập đối với các trường hợp học sinh đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 trung học phổ thông xa nơi cư trú, trường trung học cơ sở tư vấn riêng với cha mẹ học sinh, đề nghị cha mẹ chứng minh điều kiện đm bo cho học sinh học tập tại trường đã đăng ký theo nguyện vọng, không thay đi nguyện vọng khi đã trúng tuyn (Có thực hiện biên bn tư vn giữa BGH - GVCN với CMHS).

Lưu ý:

- Học sinh đã học tiếng Nhật Ngoại ngữ 1 tại Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, Quận 3 và Trường Trung học cơ sở Võ Trường Ton, Quận 1 nếu muốn tiếp tục chọn tiếng Nhật là Ngoại ngữ 1 khi lên lớp 10, cần đăng ký 3 nguyện vọng là 3 trường trung học phổ thông (Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, Trường Trung học phổ thông Trưng Vương, Trường Trung học phổ thông Marie Curie) có tuyển sinh lớp 10 tiếng Nhật Ngoại ngữ 1 và môn thi Ngoại nglà tiếng Nhật.

- Học sinh đã học tiếng Đức tại Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa, Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, Quận 3 và Trường Trung học cơ sở Võ Trường Toản, Quận 1 nếu muốn tiếp tục chọn tiếng Đức là Ngoại ngữ 1 khi lên lớp 10, cần đăng ký nguyện vọng là Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Đại Nghĩa có tuyển sinh lớp 10 tiếng Đức Ngoại ngữ 1 và môn thi Ngoại nglà tiếng Đức.

- Cần tư vấn kỹ với Cha mẹ học sinh trong trường hợp không trúng tuyển vào các trường có dạy tiếng Nhật hoặc tiếng Đức ngoại ngữ 1 thì thí sinh phải học tiếp tiếng Anh là ngoại ngữ 1 theo đúng Quy chế của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 (trúng tuyển nguyện vọng nào thì phải học nguyện vọng đó, tuyệt đối không thay đổi nguyện vọng vì bất cứ lý do gì).

- Học sinh học tiếng Hàn Ngoại ngữ 2 tại trường Trung học cơ sở Hoa Lư, Quận 9 và Trường Trung học cơ sở Bình Thọ, quận ThĐức nếu muốn tiếp tục học tiếng Hàn là Ngoại ngữ 2 khi lên lớp 10, cn đăng ký nguyện vọng vào trường Trung học phổ thông Thủ Đức.

- Đối với học sinh học tiếng Pháp thực hiện đúng theo Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đu cấp của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành.

- Đối với học sinh học lp tích hợp thực hiện đúng theo Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyn sinh vào các lớp đầu cấp của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành. Sở Giáo dục và Đào tạo có văn bản hướng dẫn tuyển sinh 10 chương trình tích hợp. Chú ý kỹ cha mẹ học sinh về các trường có tuyển sinh lớp tích hợp, điều kiện mlớp 10 tích hợp, học phí. Các trường hợp đã đăng ký vào lớp 10 tích hợp mà không tiếp tục học do điều kiện kinh tế thì ch gii quyết chhọc tại trường đậu theo điểm chuẩn 3 nguyện vọng lớp 10 đã đăng ký năm học đó.

- Đối với Trường Trung học phổ thông chuyên năng khiếu Thể dục thể thao Nguyễn Thị Định; Trường Trung học phổ thông Thể dục thể thao Bình Chánh ngoài tuyển sinh chung theo chtiêu của Sở Giáo dục và Đào tạo, trường có tuyển sinh riêng theo Kế hoạch huy động trra lớp và tuyn sinh vào các lớp đầu cấp của Ủy ban nhân dân thành phố hoặc học sinh học tập và tt nghiệp Trung học cơ sở của trường.

2.3 Phổ biến và tư vn về tuyển thẳng đối với học sinh khuyết tật, học sinh đạt giải cấp quốc gia, quốc tế về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia (học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh). Ngoài việc đăng ký thi tuyển vào các trường chuyên và các trường không chuyên, học sinh thuộc đối tượng tuyển thẳng làm đơn đăng ký xét tuyển thẳng với 3 nguyện vọng vào các trường trung học phổ thông gần nơi cư trú trên địa bàn thành phố phù hợp điều kiện học tập (theo hướng dẫn của Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2022 - 2023). Chú ý kỹ các điều kiện giải quốc gia, quốc tế và trường được phép đăng ký khi xét tuyển thẳng. Lưu ý: nguyện vọng tuyển thẳng sẽ do Hội đồng xét tuyn thẳng xem xét. Vì vậy, giáo viên chủ nhiệm cần tư vấn cha mẹ học sinh, học sinh chọn lựa các trường phù hợp với năng lực học tập và điều kiện đi lại.

Hồ sơ xét tuyển gồm: Đơn xét tuyển thẳng và giấy chứng nhận khuyết tật do cơ quan có thẩm quyền cấp; giấy chứng nhận đạt giải cấp quốc gia hợp lệ do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp hoặc chứng nhận đạt giải quốc tế.

2.4. Lng nghe và giải đáp những thắc mc của cha mẹ học sinh liên quan đến việc xét tốt nghiệp trung học cơ s và tuyn sinh lớp 10.

2.5 Cuối phiên họp giáo viên chủ nhiệm cung cấp cho cha mẹ học sinh địa chỉ trang web của Sở Giáo dục và Đào tạo, của trường để nắm thêm các thông tin cùng sđiện thoại (địa chemail) của giáo viên chủ nhiệm đcó thể giúp tư vấn riêng cho từng cha mẹ sau phiên họp.

III. CÔNG TÁC RÀ SOÁT NGUYỆN VỌNG

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện chỉ đạo hiệu trưng các trường trung học cơ sở thường xuyên kiểm tra, rà soát số liệu nguyện vọng đã đăng ký của học sinh trên địa bàn. Đối với những trường hợp học sinh đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022 - 2023 xa nơi cư trú, hiệu trưng trường trung học cơ sở tư vấn riêng với cha mẹ học sinh, đề nghị cha mẹ chứng minh điều kiện đảm bảo cho học sinh học tập tại trường đã đăng ký theo nguyện vọng, không thay đổi nguyện vọng khi đã trúng tuyển (thực hiện Biên bản tư vấn và ghi rõ thông tin người tham gia tư vấn, nội dung tư vấn....). Biên bản sẽ được lập thành ba bản. Trong đó một bản gi cha mẹ học sinh lưu, mt bn gửi nhà trường lưu và một bn đính kèm chung vào hồ sơ thi của học sinh Trường hợp nhà trường hoặc giáo viên chủ nhiệm lớp 9 hướng dẫn sai sót hoc tư vấn không rõ ràng thì lãnh đạo nhà trường phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối vi cha mẹ học sinh và trước cơ quan quản lý cấp trên./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Các Phòng, Ban Sở GD&
ĐT;
- Lưu: VP, KTKĐ (M).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Hoài Nam

 

 

thuộc tính Công văn 1124/SGDĐT-KTKĐ

Công văn 1124/SGDĐT-KTKĐ của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn họp và tư vấn cha mẹ học sinh tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023
Cơ quan ban hành: Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí MinhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1124/SGDĐT-KTKĐNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Lê Hoài Nam
Ngày ban hành:15/04/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi