Công văn 1085/SGDĐT-QLT Hà Nội 2019 về hướng dẫn tổ chức thi THPT quốc gia năm 2019

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

-------

Số: 1085/SGDĐT-QLT
V/v
: Hướng dẫn tổ chức thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2019

 

 

Kính gửi:

 

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã;
- Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông, Hiệp quản;
- Giám đốc trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên.

 

Căn cứ Quy chế thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 và được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 và Thông tư số 03/2019/TT-BGDĐT ngày 18/3/2019 (gọi tắt là Quy chế thi); Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 và được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/3/2018 và Thông tư số 02/2019/TT-BGDĐT ngày 28/02/2019 (gọi tắt là Quy chế tuyển sinh); Công văn số 1209/BGDĐT-QLCL ngày 27/3/2019 về việc hướng dẫn tổ chức kỳ thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2019, Công văn số 796/BGDĐT-GDĐH ngày 06/3/2019 về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học (ĐH) hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng (CĐ), tuyển sinh trung cấp (TC) nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2019 của Bộ GDĐT, Sở GDĐT Hà Nội hướng dẫn các phòng GDĐT, trường THPT (công lập, ngoài công lập), các trường hiệp quản, các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) (gọi chung là các trường phổ thông) về tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA KỲ THI

1. Mục đích

Thi THPT quốc gia nhằm mục đích:

a) Dùng kết quả thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT;

b) Cung cấp thêm thông tin để đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông;

c) Cung cấp dữ liệu làm cơ sở để tuyển sinh ĐH, CĐ, TC.

2. Yêu cầu

Thi THPT quốc gia đảm bảo các yêu cầu: Nghiêm túc, khách quan, công bằng.

B. TỔ CHỨC KỲ THI

I. Công tác chuẩn bị

1. Các trường phổ thông hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy, học tập và tổ chức ôn tập cho học sinh dự thi THPT quốc gia năm 2019; tổ chức học tập quy chế thi cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; bồi dưỡng nghiệp vụ làm thi cho cán bộ, giáo viên.

Các trường phổ thông tổ chức tốt việc giáo dục đạo đức tư tưởng cho thí sinh, động viên tinh thần tự tin, trung thực và thái độ ứng xử theo phong cách học sinh Thủ đô văn minh, thanh lịch.

2. Thông tin về kỳ thi: Các trường thông báo kịp thời và đầy đủ về kỳ thi THPT quốc gia cho tất cả học sinh (HS) đang học lớp 12, thí sinh tự do (đã tốt nghiệp THPT và chưa tốt nghiệp THPT) để mọi thí sinh có nguyện vọng và đủ điều kiện theo Quy chế thi THPT quốc gia đều được dự thi.

II. Bài thi, hình thức thi và lịch thi

1. Bài thi, hình thức thi

- Tổ chức thi 5 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 2 bài thi tổ hợp là Khoa học Tự nhiên (tổ hợp các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học)-viết tắt là KHTN, Khoa học Xã hội (tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình Giáo dục THPT; tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí đối với thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT)-viết tắt là KHXH.

- Các bài thi Toán, Ngoại ngữ và các bài thi tổ hợp thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan (gọi tắt là thi trắc nghiệm); bài thi Ngữ văn thi theo hình thức tự luận.

2. Lựa chọn bài thi, môn thi thành phần của bài thi tổ hợp

a) Đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT dự thi để xét tuyển sinh ĐH, CĐ, TC: Thí sinh phải dự thi các bài thi độc lập, bài thi tổ hợp hoặc các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp, phù hợp với tổ hợp bài thi, môn thi xét tuyển vào ngành, nhóm ngành theo quy định của trường ĐH, CĐ, TC.

b) Đối với thí sinh chưa tốt nghiệp THPT: Thí sinh học chương trình Giáo dục THPT (gọi tắt là thí sinh THPT) phải dự thi 4 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 bài thi do thí sinh tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp; thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT (gọi tắt là thí sinh GDTX) phải dự thi 3 bài thi, gồm 2 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và 1 bài thi do thí sinh tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp. Thí sinh được đăng ký chọn dự thi cả 2 bài thi tổ hợp; điểm bài thi tổ hợp nào có các môn thi thành phần đều lớn hơn 1,0 điểm và điểm thi cao hơn sẽ được chọn để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT. Thí sinh đã đăng ký dự thi cả 2 bài thi tổ hợp thì bắt buộc phải thi cả 2 bài thi này, nếu thí sinh bỏ 1 trong 2 bài thi sẽ bị coi là dự thi không đủ số bài thi và không được xét công nhận tốt nghiệp THPT.

c) Với bài thi Ngoại ngữ, thí sinh tự chọn một trong các thứ tiếng: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật (thí sinh được đăng ký thi thứ tiếng Ngoại ngữ khác với thứ tiếng Ngoại ngữ đang học tại trường phổ thông). Thí sinh GDTX có thể chọn dự thi bài thi Ngoại ngữ, điểm bài thi này để xét tuyển sinh ĐH, CĐ, TC; không dùng để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT.

3. Lịch thi và thời gian làm bài thi

Ngày

Buổi

Bài thi/ Môn thi thành phần của bài thi tổ hợp

Thời gian làm bài

Giờ phát đề thi cho thí sinh

Giờ bắt đầu làm bài

24/6/2019

SÁNG

08 giờ 00: Họp cán bộ làm công tác coi thi tại Điểm thi.

CHIỀU

14 giờ 00: Thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, Lịch thi.

25/6/2019

SÁNG

Ngữ văn

120 phút

07 giờ 30

07 giờ 35

CHIỀU

Toán

90 phút

14 giờ 20

14 giờ 30

26/6/2019

SÁNG

Bài thi KHTN

Vật lí

50 phút

07 giờ 30

07 giờ 35

Hóa học

50 phút

08 giờ 30

08 giờ 35

Sinh học

50 phút

09 giờ 30

09 giờ 35

CHIỀU

Ngoại ngữ

60 phút

14 giờ 20

14 giờ 30

27/6/2019

SÁNG

Bài thi KHXH

Lịch sử

50 phút

07 giờ 30

07 giờ 35

Địa lí

50 phút

08 giờ 30

08 giờ 35

Giáo dục công dân

50 phút

09 giờ 30

09 giờ 35

CHIỀU

Dự phòng

III. Tổ chức thi

1. Cụm thi: Toàn thành phố tổ chức một cụm thi do Sở GDĐT Hà Nội chủ trì, dành cho tất cả các đối tượng thí sinh đăng ký dự thi (người đã học hết chương trình THPT hoặc chương trình GDTX cấp THPT trong năm tổ chức kỳ thi; người đã học hết chương trình THPT nhưng chưa thi tốt nghiệp THPT hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp THPT ở những năm trước; người đã tốt nghiệp THPT; người đã tốt nghiệp trung cấp). Bộ GDĐT điều động cán bộ, giảng viên của các trường ĐH, CĐ phối hợp với Sở GDĐT Hà Nội tổ chức kì thi.

2. Đăng ký dự thi

a) Nơi đăng ký dự thi (ĐKDT)

- Những thí sinh đã tốt nghiệp THPT, những thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp (đăng ký dự thi để xét tuyển vào ĐH, CĐ, TC) đăng ký tại phòng GDĐT các quận, huyện, thị xã nơi thí sinh cư trú.

- Những thí sinh chưa tốt nghiệp THPT:

+ Người học đã học hết chương trình THPT trong năm học 2018-2019 đăng ký dự thi tại trường phổ thông nơi học lớp 12, không được đăng ký dự thi ở cơ sở giáo dục khác;

+ Thí sinh tự do (đã học hết chương trình THPT trong năm học 2017-2018 trở về trước nhưng chưa tốt nghiệp THPT) đăng ký dự thi tại trường phổ thông nơi thí sinh học lớp 12 hoặc tại trường phổ thông trên địa bàn quận, huyện, thị xã nơi cư trú (theo xác nhận về cư trú của UBND cấp xã). Thí sinh tự do đang đi công tác xa nếu có đủ căn cứ về việc không thể dự thi tại nơi cư trú và nơi học lớp 12 được đăng ký dự thi tại trường phổ thông trên địa bàn nơi công tác.

b) Đơn vị đăng ký dự thi

- Mỗi trường phổ thông, mỗi phòng GDĐT được giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ ĐKDT của thí sinh là một đơn vị ĐKDT, được Sở GDĐT tạo một tài khoản và giao cho thủ trưởng đơn vị ĐKDT (Trưởng phòng GDĐT, Hiệu trưởng, Giám đốc) chịu trách nhiệm bảo quản mật khẩu đăng nhập vào phần mềm quản lý thi (QLT).

- Thủ trưởng các đơn vị ĐKDT chịu trách nhiệm tổ chức cho các cán bộ làm công tác thi nghiên cứu kỹ Quy chế thi, các văn bản hướng dẫn về thi của Bộ GDĐT và của Sở GDĐT; tổ chức hướng dẫn thí sinh điền đầy đủ và đúng các thông tin vào Phiếu đăng ký dự thi THPT quốc gia và xét tuyển sinh ĐH, CĐ, CĐ năm 2019 (gọi tắt là Phiếu ĐKDT), Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT. Tổ chức rà soát hồ sơ ĐKDT, đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT của thí sinh, đối chiếu với thông tin thí sinh ghi trên Phiếu ĐKDT đặc biệt là thông tin về diện ưu tiên để được cộng điểm ưu tiên (nếu có); xem xét và quyết định điều kiện dự thi của thí sinh.

- Các đơn vị ĐKDT chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất (CSVC), trang thiết bị cần thiết cho việc ĐKDT (ví dụ: Nơi đón tiếp thí sinh đến đăng ký, máy ảnh, máy vi tính, Phiếu ĐKDT, Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp, Túi hồ sơ,...).

c) Tổ chức đăng ký dự thi

- Đợt 1 đăng ký dự thi THPT quốc gia và xét tuyển vào ĐH, CĐ, TC: Từ ngày 01/4/2019 đến ngày 20/4/2019 tất cả các thí sinh (không phân biệt mục đích thi, kể cả thí sinh diện miễn thi) phải đăng ký dự thi để cung cấp thông tin cá nhân của thí sinh, các bài thi/môn đăng ký dự thi; đồng thời đăng ký nguyện vọng xét tuyển sinh ĐH, CĐ, TC. Sau ngày 20/4/2019 thí sinh không được quyền thay đổi cụm thi và các thông tin về bài thi/môn thi đã đăng ký. Thí sinh được quyền thay đổi nguyện vọng xét tuyển vào ĐH, CĐ, TC 01 lần sau khi biết kết quả thi.

- Đợt 2 đăng ký xét công nhận tốt nghiệp: Chậm nhất ngày 24/5/2019 tất cả thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp phải đăng ký xét công nhận tốt nghiệp để cung cấp thông tin kết quả học tập, hạnh kiểm năm lớp 12. Thí sinh đã học xong chương trình THPT từ năm 2018 trở về trước nộp Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT vào thời điểm nộp Phiếu ĐKDT.

d) Một số lưu ý khi đăng ký dự thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT

- Thí sinh ĐKDT phải có giấy Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân (gọi chung là chứng minh nhân dân), phần mềm QLT sử dụng số chứng minh nhân dân làm số định danh cho thí sinh. Nếu thí sinh có hai chứng minh nhân dân trở lên chỉ được sử dụng một chứng minh nhân dân để đăng ký dự thi và tuyển sinh ĐH, CĐ, TC.

- Đối với những thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp nhưng không có học bạ THPT hoặc học bạ GDTX cấp THPT (đăng ký dự thi để xét tuyển vào ĐH, CĐ, TC có nhóm ngành đào tạo giáo viên) phải học và được công nhận đã hoàn thành các môn văn hóa THPT theo quy định của Bộ GDĐT.

- Thí sinh tự do dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT thực hiện quy định sau:

+ Thí sinh học theo chương trình nào phải đăng ký dự thi theo quy định của chương trình đó (căn cứ học bạ của thí sinh);

+ Thí sinh không đủ điều kiện dự thi do bị xếp loại kém về học lực ở lớp 12, phải đăng ký và dự kỳ kiểm tra cuối năm học một số môn học có điểm trung bình dưới 5,0 tại trường phổ thông nơi học lớp 12 hoặc nơi đăng ký dự thi; khi lấy điểm bài kiểm tra thay cho điểm trung bình môn học để tính lại điểm trung bình cả năm nếu đủ điều kiện về học lực theo quy định sẽ được đăng ký dự thi. Thí sinh không đủ điều kiện dự thi do bị xếp loại yếu về hạnh kiểm trong năm học lớp 12, nếu có xác nhận của công an cấp xã về phẩm chất đạo đức và việc chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định về an ninh, trật tự của địa phương nơi cư trú thì được xếp loại hạnh kiểm trung bình;

+ Thí sinh bị mất bản chính học bạ THPT phải có xác nhận lại bản sao học bạ được cấp, trên cơ sở đối chiếu với hồ sơ lưu của trường phổ thông nơi học lớp 12 hoặc căn cứ vào hồ sơ thi của các kỳ thi trước.

- Bảo lưu điểm thi:

+ Thí sinh dự thi đủ các môn quy định trong kỳ thi năm 2018 nhưng chưa tốt nghiệp THPT và không bị kỷ luật hủy kết quả thi; Thí sinh được bảo lưu điểm thi của bài thi Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, KHTN, KHXH và bảo lưu điểm thi của từng môn thi thành phần trong bài thi tổ hợp của kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 để xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2019 nếu bài thi, môn thi đạt từ 5,0 điểm (theo thang điểm 10) trở lên. Lưu ý: Thí sinh chỉ được bảo lưu điểm bài thi tổ hợp nếu điểm toàn bài đạt từ 5,0 điểm (theo thang điểm 10) trở lên và điểm các môn thi thành phần trong bài thi đều lớn hơn 1,0 điểm (theo thang điểm 10); khi đăng ký bảo lưu điểm bài thi tổ hợp nào, thí sinh phải ghi đủ điểm của tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó trong Phiếu ĐKDT;

+ Nhà trường nơi thí sinh đăng ký dự thi năm 2018 lập danh sách đề nghị Sở GDĐT xác nhận điểm bảo lưu cho thí sinh (theo mẫu biểu trong phụ lục đính kèm), gửi về Sở GDĐT chậm nhất ngày 21/4/2019; riêng đối với thí sinh tự do đến từ tỉnh, thành phố khác, điểm bảo lưu do Sở GDĐT nơi thí sinh dự kỳ thi năm 2018 xác nhận;

+ Thí sinh được quyền đăng ký dự thi bài thi, môn thi có điểm bảo lưu để lấy điểm xét tuyển vào ĐH, CĐ, TC; điểm bảo lưu được dùng để xét tốt nghiệp THPT, điểm thi thực tế được dùng để xét tuyển sinh ĐH, CĐ, TC.

- Bản chứng thực của các hồ sơ liên quan là bản photocopy được cơ quan công chứng xác nhận. Cơ quan chuyên môn cấp huyện xác nhận các điều kiện được hưởng tiêu chuẩn ưu tiên khác theo quy định của Quy chế.

- Nếu thí sinh có nhiều Giấy chứng nhận nghề theo quy định của Quy chế thì chỉ được cộng điểm khuyến khích đối với 1 Giấy chứng nhận có kết quả xếp loại cao nhất. Thí sinh GDTX có chứng chỉ Ngoại ngữ hoặc Tin học (bao gồm cả chứng chỉ Kỹ thuật viên tin học) được cộng điểm khuyến khích là chứng chỉ được cấp theo quy định của Bộ GDĐT. Điểm khuyến khích này được bảo lưu trong toàn cấp học và được cộng vào điểm bài thi để tính điểm xét tốt nghiệp. Học viên GDTX vừa có Giấy chứng nhận nghề, vừa có Bằng tốt nghiệp trung cấp chỉ được cộng điểm khuyến khích đối với Giấy chứng nhận nghề/Bằng tốt nghiệp trung cấp có kết quả cao nhất.

- Những chứng chỉ được miễn thi môn Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT được quy định tại Phụ lục II Công văn 1209/BGDĐT-QLCL ngày 27/3/2019 của Bộ GDĐT; các chứng chỉ có giá trị sử dụng đến ngày 23/6/2019. Thí sinh được sử dụng chứng chỉ môn Ngoại ngữ khác với môn học Ngoại ngữ đang học tại trường phổ thông để được miễn thi môn Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT. Thí sinh đăng ký miễn thi môn Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT được quyền đăng ký môn thi Ngoại ngữ để lấy điểm xét tuyển ĐH, CĐ, TC; điểm để xét tốt nghiệp THPT được tính điểm 10, điểm thi thực tế được dùng để xét tuyển sinh ĐH, CĐ, TC. Những thí sinh đăng ký miễn thi môn Ngoại ngữ, không có nhu cầu thi môn Ngoại ngữ không được đánh dấu đăng ký bài thi môn Ngoại ngữ trong Phiếu ĐKDT (mục 14). Các loại chứng chỉ Ngoại ngữ có điểm thi, thí sinh phải ghi điểm thi để làm căn cứ xét tuyển ĐH, CĐ, TC.

- Tuyệt đối không tiếp nhận hồ sơ không hợp lệ, không đủ điều kiện dự thi.

3. Đăng ký xét tuyển ĐH; CĐ, TC nhóm ngành đào tạo giáo viên

- Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ, TC đồng thời với đăng ký dự thi, trên cùng một Phiếu ĐKDT. Không hạn chế số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển (ĐKXT); các nguyện vọng ĐKXT ghi trên Phiếu ĐKDT được xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống (nguyện vọng 1 là nguyện vọng được ưu tiên cao nhất); thí sinh phải nộp lệ phí xét tuyển theo quy định.

- Thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT 01 lần sau khi đã có kết quả thi THPT quốc gia theo quy định tại Công văn số 878/SGDĐT-QLT ngày 15/3/2019 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2019.

- Một số lưu ý:

+ Đối với các thí sinh đăng ký dự xét tuyển vào các trường công an, quân đội phải qua sơ tuyển và phải ghi vào dòng nguyện vọng 1 (ưu tiên cao nhất);

+ Thí sinh phải ghi đúng mã trường, mã ngành/nhóm ngành, mã tổ hợp xét tuyển theo quy định của trường ĐKXT; chịu trách nhiệm kiểm tra thông tin đăng ký qua internet trong khoảng thời gian quy định và đề nghị cán bộ vi tính của đơn vị ĐKDT điều chỉnh sai sót (nếu có).

4. Hồ sơ đăng ký dự thi

- Các đơn vị ĐKDT thực hiện đúng quy định tại Điều 13 của Quy chế thi.

- Khi nhận hồ sơ ĐKDT phải chú ý các điểm sau:

+ Đối chiếu các thông tin ghi trên túi đựng hồ sơ của thí sinh (chuyển về Sở GDĐT), Phiếu ĐKDT số 1 (lưu tại đơn vị ĐKDT), Phiếu ĐKDT số 2 (giao lại cho thí sinh) phải trùng khớp nhất là đăng ký bài thi/môn thi. Trên túi hồ sơ có dán ảnh của thí sinh và đóng dấu giáp lai của trường nơi học sinh đang học hoặc công an xã/phường (đối với thí sinh tự do);

+ Ảnh của thí sinh cỡ 4x6 cm là ảnh mầu (kiểu Giấy chứng minh nhân dân) và được chụp trước thời gian nộp hồ sơ không quá 6 tháng; mặt sau ảnh có ghi họ tên, ngày tháng năm sinh, tên lớp, mã đơn vị ĐKDT;

+ Khi nhập Phiếu ĐKDT, phải nhập cả ảnh của thí sinh (có thể quét ảnh thí sinh đã nộp, nhập từ file ảnh hoặc chụp ảnh trực tiếp). Ảnh của thí sinh đưa vào hệ thống có độ phân giải là 400x600 pixels và phải được gắn đúng với thí sinh;

+ Kiểm tra chính xác các thông tin về mã tỉnh, mã huyện (quận), xã (phường), mã trường phổ thông, khu vực, đối tượng ưu tiên do Bộ GDĐT quy định.

5. Quy trình xử lý dữ liệu đăng ký dự thi

a) Đăng ký dự thi

- Từ ngày 01/4/2019 đến ngày 20/4/2019, đơn vị ĐKDT tiếp nhận hồ sơ ĐKDT theo quy định, nhập thông tin ĐKDT vào phần mềm QLT của Bộ GDĐT. Khuyến khích các đơn vị sử dụng công cụ hỗ trợ xuất thông tin cá nhân của học sinh đang học lớp 12 trên hệ thống quản lý học sinh eSAMs của Sở GDĐT để phục vụ công tác ĐKDT của đơn vị.

- Sau khi nhập Phiếu ĐKDT, đơn vị ĐKDT cấp một tài khoản và mật khẩu cho thí sinh để đăng nhập vào phần mềm QLT qua internet để theo dõi các thông tin liên quan đến cá nhân như thông tin ĐKDT, xét công nhận tốt nghiệp; đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ, TC ... Nếu thấy thông tin không chính xác cần phản hồi ngay về đơn vị ĐKDT qua phần mềm QLT. Để bảo mật thông tin, khi nhận được tài khoản và mật khẩu thí sinh phải thay đổi ngay mật khẩu của mình.

- Từ ngày 21/4/2019 đến ngày 24/4/2019 các đơn vị ĐKDT tổ chức cho 100% thí sinh ĐKDT tự kiểm tra qua internet thông tin đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển vào ĐH, CĐ, TC; ảnh của thí sinh gắn với hồ sơ. Sau khi kiểm tra nếu thông tin không chính xác phản hồi về nơi ĐKDT qua phần mềm, nếu thông tin đúng phải xác nhận đã kiểm tra. Sau khi nhận được thông tin phản hồi của thí sinh, đơn vị ĐKDT đối chiếu với hồ sơ ĐKDT để điều chỉnh, yêu cầu thí sinh kiểm tra lại để xác nhận. Cán bộ máy tính in Danh sách thí sinh ĐKDT theo mẫu quy định tại phần mềm QLT, giao cho giáo viên chủ nhiệm hoặc cán bộ được phân công để tổ chức cho học sinh rà soát, ký xác nhận thông tin đăng ký dự thi trên danh sách.

- Đơn vị ĐKDT kiểm tra toàn bộ hồ sơ ĐKDT và các hồ sơ có liên quan đến kỳ thi, xem xét điều kiện dự thi của từng thí sinh, xác nhận tư cách thí sinh, quyết định không cho thí sinh dự thi nếu không đủ điều kiện hoặc hồ sơ không hợp lệ, đồng thời thông báo trực tiếp cho thí sinh. Lập Danh sách thí sinh ĐKDT theo thứ tự a, b, c,... của tên thí sinh, theo lớp thí sinh đang học, theo thí sinh tự do.

- Các đơn vị ĐKDT bàn giao cho Sở GDĐT: Túi hồ sơ ĐKDT bên trong đựng 01 phong bì thư ghi địa chỉ (không dán tem, bên trong phong bì thư đựng 02 ảnh của thí sinh) và bản photocopy giấy Chứng minh nhân dân;

- Đơn vị ĐKDT chịu trách nhiệm bảo quản Phiếu ĐKDT số 1, Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT, hồ sơ kèm theo và Danh sách thí sinh ĐKDT để xuất trình kịp thời phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra và yêu cầu sửa chữa (nếu có); giao lại Phiếu ĐKDT số 2 cho thí sinh.

b) Đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT: Đơn vị ĐKDT thu Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT (thí sinh tự do nộp Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT khi nộp Phiếu ĐKDT); nhập dữ liệu của thí sinh vào phần mềm QLT. Sau khi nhập xong dữ liệu, cán bộ máy tính in Danh sách thí sinh đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT theo mẫu quy định tại phần mềm QLT, giao cho giáo viên chủ nhiệm hoặc cán bộ được phân công để tổ chức cho học sinh rà soát, ký xác nhận.

c) Kiểm tra chéo hồ sơ ĐKDT: Sở GDĐT giao cho các trường cụm trưởng (theo Quyết định số 1586/QĐ-SGDĐT ngày 09/8/2018 về việc giao nhiệm vụ trường làm cụm trưởng và công nhận chức danh cụm trưởng trường THPT năm học 2018-2019 của Sở GDĐT Hà Nội) tổ chức kiểm tra chéo hồ sơ ĐKDT của tất cả các đơn vị ĐKDT (trường phổ thông có thí sinh ĐKDT, các phòng GDĐT) trên địa bàn quận, huyện, thị xã do trường cụm trưởng phụ trách.

d) Trả giấy báo dự thi cho thí sinh: Sau khi hoàn thành đánh số báo danh, sắp xếp phòng thi, dữ liệu ĐKDT được chuyển về các đơn vị ĐKDT theo lịch của Bộ GDĐT. Thủ trưởng đơn vị ĐKDT in Giấy báo dự thi từ phần mềm QLT, ký tên, đóng dấu và trả cho thí sinh.

6. Chuẩn bị cơ sở vật chất của điểm thi

Sở GDĐT lựa chọn một số trường THPT, THCS, trung tâm GDNN-GDTX làm Điểm thi; các trường được chọn làm Điểm thi có trách nhiệm tổ chức kiểm tra kỹ hiện trạng CSVC của nhà trường để phục vụ cho kỳ thi; sửa chữa nếu chưa đảm bảo như cổng, tường rào trường thi, phòng thi, phòng làm việc, bàn, ghế, bảng, tủ, hệ thống điện, máy tính kết nối internet, máy photocopy, máy phát điện dự phòng... Việc lắp đặt camera an ninh giám sát phòng bảo quản bài thi, đề thi có văn bản hướng dẫn sau.

7. Điều động cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ thi

- Căn cứ quyết định điều động của Bộ GDĐT, Sở GDĐT Hà Nội điều động cán bộ, giảng viên các trường ĐH, CĐ; lãnh đạo, giáo viên các trường THPT tham gia lãnh đạo, coi thi, giám sát phòng thi tại tất cả các Điểm thi đảm bảo mỗi phòng thi có 01 cán bộ coi thi là cán bộ, giảng viên trường ĐH, CĐ và 01 giáo viên trường THPT; cán bộ coi thi không coi thi tại Điểm thi có học sinh của trường mình dự thi.

- Cán bộ, công chức, giáo viên và nhân viên tham gia coi, chấm thi phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau:

+ Có phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao;

+ Nắm vững quy chế thi và nghiệp vụ làm công tác thi;

+ Không có cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột; cha, mẹ, anh, chị, em ruột của vợ hoặc chồng (gọi chung là người thân) dự thi tại Điểm thi;

+ Không đang trong thời gian bị kỷ luật về thi.

- Trong thời gian tổ chức kỳ thi, các trường tuyệt đối không bố trí cho cán bộ, giáo viên, nhân viên (CB, GV, NV) nghỉ hè sớm hoặc tổ chức nghỉ tập thể. Các đơn vị phải huy động tối đa số CB, GV, NV đủ tiêu chuẩn để làm nhiệm vụ thi. Hiệu trưởng cần kiểm tra kỹ danh sách CB, GV, NV làm nhiệm vụ thi; không cử một người làm nhiều nhiệm vụ tại cùng một thời điểm. Các CB, GV, NV đủ tiêu chuẩn tham gia làm thi nhưng chưa điều động làm thi sẽ nằm trong danh sách dự bị, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi cần thiết.

- Điều động vừa đủ số NV phục vụ tại các Điểm thi theo quy định; không điều động giáo viên làm công tác phục vụ tại các Điểm thi.

C. COI THI, CHẤM THI

l. Tổ chức coi thi

Công tác coi thi có vai trò đặc biệt quan trọng, Trưởng điểm thi phải nghiên cứu kỹ Quy chế thi, công văn hướng dẫn của Bộ GDĐT nhất là những điểm mới trong Quy chế thi, công văn hướng dẫn và lịch làm việc của Sở GDĐT để nắm vững, điều hành và xử lý các tình huống trong quá trình coi thi đúng quy định.

Nghiệp vụ về công tác coi thi; quy định về niêm phong bài thi; quản lý đề thi, bài thi sẽ được hướng dẫn tại văn bản riêng.

II. Tổ chức chấm thi

Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia trực tiếp chỉ đạo các học viện, các trường ĐH chấm bài thi trắc nghiệm; Sở GDĐT tổ chức chấm bài thi tự luận.

Nghiệp vụ làm phách, chấm thi bài thi tự luận, chấm kiểm tra bài thi tự luận sẽ được hướng dẫn tại văn bản riêng.

III. Xét công nhận tốt nghiệp

1. Mỗi thí sinh dự thi được cấp một Giấy chứng nhận kết quả thi, mỗi Giấy chứng nhận kết quả thi có một mã số xác định duy nhất. Thí sinh mất Giấy chứng nhận kết quả thi được cấp lại, máy tính sẽ xóa bỏ mã số của Giấy chứng nhận kết quả thi lần trước đã cấp trong hệ thống.

Các đơn vị phổ biến cho học sinh công thức tính điểm xét tốt nghiệp theo Quy chế thi hiện hành. Căn cứ kết quả thi Sở GDĐT xét công nhận tốt nghiệp THPT.

2. Miễn thi: Các đối tượng được miễn thi nộp hồ sơ theo quy định của Quy chế thi tại đơn vị ĐKDT.

3. Đặc cách tốt nghiệp

- Đặc cách tốt nghiệp trước khi thi: Thí sinh nộp hồ sơ theo quy định của Quy chế thi tại đơn vị ĐKDT;

- Đặc cách do bị tai nạn, bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt sau khi đã thi ít nhất một môn: Chậm nhất 07 ngày sau buổi thi cuối cùng của kỳ thi, thí sinh phải nộp hồ sơ đặc cách cho Thủ trưởng đơn vị nơi thí sinh ĐKDT. Thủ trưởng đơn vị ĐKDT chịu trách nhiệm thu nhận và chuyển giao hồ sơ đặc cách cho Sở GDĐT.

4. Cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

Thủ trưởng đơn vị nơi thí sinh ĐKDT cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời theo đúng mẫu và dữ liệu từ phần mềm QLT của Bộ GDĐT. Khi cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, nhà trường phải yêu cầu HS kiểm tra lại các dữ liệu đã in, báo cáo kịp thời những sai sót (nếu có), nhà trường tiến hành xác minh những sai sót và làm văn bản báo cáo Sở GDĐT. Trong văn bản báo cáo, nhà trường cần ghi rõ lý do sai sót và cá nhân nào gây ra sai sót để xử lý. Đơn vị ĐKDT trả hồ sơ dự thi cho thí sinh (học bạ, bằng tốt nghiệp THCS, các giấy chứng nhận...) cùng Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (đối với thí sinh chưa tốt nghiệp THPT).

5. Cấp Bằng tốt nghiệp THPT: Sau khi kết quả chính thức được Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội duyệt, Sở GDĐT sẽ cấp Bằng tốt nghiệp THPT theo quy định.

IV. Giải quyết khiếu nại về thi

1. Khiếu nại về hồ sơ thi

Ngay sau khi kết quả sơ bộ về xét tốt nghiệp THPT được công bố, các trường khẩn trương tập hợp những khiếu nại về thi do nguyên nhân lỗi kỹ thuật (dữ liệu sai sót, in ấn sai...) và gửi các hồ sơ này về Phòng QLT&KĐCLGD để giải quyết kịp thời.

Các trường cần chú ý: Những giấy tờ được hưởng chế độ ưu tiên và cộng điểm khuyến khích chỉ có giá trị nộp trước ngày thi.

2. Phúc khảo điểm bài thi

- Tất cả thí sinh dự thi có nguyện vọng phúc khảo nộp đơn xin phúc khảo bài thi trong thời hạn quy định tại nơi ĐKDT; Đơn vị ĐKDT cập nhật thông tin phúc khảo của thí sinh vào phần mềm QLT và gửi Danh sách đề nghị phúc khảo bài thi cho Sở GDĐT.

- Nghiệp vụ phúc khảo bài thi có văn bản hướng dẫn riêng.

3. Giải quyết khiếu nại của Thanh tra Sở: Thanh tra Sở không giải quyết khiếu nại về điểm bài thi và hồ sơ thi; các khiếu nại khác ngoài điểm bài thi và hồ sơ thi do Thanh tra sở giải quyết.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần báo ngay các cấp có thẩm quyền để xem xét giải quyết.

Lịch làm việc đính kèm công văn này sẽ thay thế các giấy mời họp; nếu có thay đổi, Sở sẽ thông báo sau.

Sở GDĐT yêu cầu các phòng thuộc Sở, các phòng GDĐT, các trường phổ thông có thí sinh dự thi THPT quốc gia nghiên cứu kỹ văn bản, tổ chức thực hiện theo đúng hướng dẫn, đảm bảo thời gian thực hiện công việc đúng theo kế hoạch để đảm bảo một kỳ thi nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc cần báo cáo ngay về Sở (qua phòng QLT&KĐCLGD, số điện thoại 024.38.253.743, 024.39.363.240, 024.39.368.762; email: thithptqg@hanoiedu.vn) để kịp thời giải quyết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GDĐT (để báo cáo)
;
- Ban Chỉ đạo thi Thành phố (để báo cáo);
- Đ/c Giám đốc Sở (để báo cáo);
- Các đ/c Phó Giám đốc Sở;
- Các phòng thuộc Sở
- Lưu: VT, QLT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Đại

 

LỊCH LÀM VIỆC KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019

(Kèm theo Công văn số 1085/SGDĐT-QLT ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội)

Lịch làm việc của kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 dưới đây sẽ thay thế các giấy mời họp có nội dung về kỳ thi này. Thủ trưởng các trường phổ thông, Trưởng phòng GDĐT các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm thông báo kịp thời để cán bộ, giáo viên thực hiện sự phân công nhiệm vụ theo lịch này. Nếu có thay đổi lịch, Sở GDĐT sẽ thông báo sau.

Thời gian

Đơn vị thực hiện

Nội dung công việc

25/3 (14h00)

Sở GDĐT; Phòng GDĐT; Trường PT.

Hội nghị triển khai công tác thi THPT quốc gia (T1).

- Địa điểm: trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam.

- Thành phần:

+ Sở GDĐT: Ban giám đốc, đại diện lãnh đạo các phòng thuộc Sở.

+ Phòng GDĐT: Trưởng phòng.

+ Trường phổ thông: Hiệu trưởng trường THPT, bổ túc văn hóa, hiệp quản; Giám đốc trung tâm GDNN-GDTX.

29/3 (14h00)

Sở GDĐT; Đơn vị ĐKDT

Tập huấn phần mềm QLT. Phát Phiếu ĐKDT; tài liệu hướng dẫn và phần mềm QLT.

- Địa điểm: Trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội.

- Thành phần: mỗi đơn vị ĐKDT cử 1 cán bộ trực tiếp phụ trách dữ liệu thi.

Từ 01/4 đến 20/4

Đơn vị ĐKDT

Thu Phiếu ĐKDT và nhập dữ liệu của thí sinh vào phần mềm QLT.

Trước 15/4

SGDĐT

Khảo sát lựa chọn các trường làm Điểm thi;

Từ 21/4 đến 24/4

Đơn vị ĐKDT

Tổ chức cho 100% thí sinh ĐKDT tự kiểm tra thông tin đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển vào ĐH, CĐ, ảnh của thí sinh gắn với hồ sơ, xác nhận thông tin đã kiểm tra qua internet. In Danh sách thí sinh ĐKDT theo thứ tự a, b, c,... của tên học sinh, lớp, trường; Thí sinh kí xác nhận thông tin ĐKDT trên danh sách.

Từ 25/4 đến 02/5

Đơn v ĐKDT

Rà soát thông tin ĐKDT lần cuối (chỉnh sửa nếu có); sắp xếp hồ sơ ĐKDT nộp Sở theo quy định.

03/5

Sở GDĐT; Đơn vị ĐKDT

Bàn giao danh sách và túi hồ sơ ĐKDT cho Sở GDĐT(23 Quang Trung); sáng các trường thuộc các huyện, thị xã; chiều các trường thuộc các quận.

Trước 10/5

Sở GDĐT, Phòng GDĐT; Trường PT, Trường ĐH

- Tổ chức Hội đồng thi, các Ban của Hội đồng thi;

- Chỉ đạo, kiểm tra các trường chọn làm Điểm thi đảm bảo các điều kiện về CSVC cho kỳ thi.

22/5

Sở GDĐT; Trường PT, Trường ĐH

- Phát quyết định giao chỉ tiêu điều động tham gia làm thi tại Sở.

- Gửi file mẫu nhập danh sách cán bộ, giáo viên tham gia coi, chấm thi.

Chậm nhất 25/5

SGDĐT

Hoàn thành việc đánh số báo danh, lập danh sách thí sinh, phân xếp phòng thi theo từng bài thi/môn thi.

Trường PT

Hoàn thành các công việc sau:

- Tổ chức học tập quy chế thi cho HS, GV, NV và nghiệp vụ làm thi cho CB, GV;

- Hoàn thiện sổ điểm, học bạ lớp 12; kiểm tra dấu giáp lai giữa giấy khai sinh và trang 2 bìa học bạ;

- Nhận Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp, nhập dữ liệu vào phần mềm QLT;

- Xét điều kiện dự thi của thí sinh.

27/5

Sở GDĐT; Trường PT, Trường ĐH

- Gửi danh sách cán bộ, giảng viên, giáo viên tham gia coi, chấm thi theo điều động của Sở qua hòm thư điện từ thithptqg@hanoiedu.vn

- Nộp bản giấy tại Phòng QLT&KĐCLGD-Sở GDĐT.

27/5

SGDĐT

Cập nhật báo cáo trước kỳ thi vào phần mềm QLT và gửi về Bộ GDĐT

Từ 25/5 đến 01/6

Trường PT

Tổ chức kiểm tra chéo hồ sơ ĐKDT các trường, điều kiện dự thi của thí sinh, đối chiếu thông tin ĐKDT với hồ sơ của thí sinh.

Trước 02/6

Đơn vị ĐKDT

Thông báo công khai những trường hợp thí sinh không đủ điều kiện dự thi

Từ 01/6 đến 07/6

Sở GDĐT; Phòng GDĐT; Trường PT;

- Sở kiểm tra hồ sơ ĐKDT;

- Kiểm tra CSVC cho các Điểm thi.

Trước 07/6

Sở GDĐT; Đơn vị ĐKDT

- Sở hoàn thiện thẻ dự thi, giấy báo dự thi cho thí sinh;

- Đơn vị ĐKDT hoàn thành trả thẻ dự thi, giấy báo dự thi cho thí sinh.

21/6 (8giờ00)

Sở GDĐT; Phòng GDĐT; Trường PT; Trường ĐH; Trưởng điểm thi; Phó Trưởng điểm thi phụ trách CSVC.

Hội nghị công tác thi THPT quốc gia lần 2 (T2)

- Địa điểm: trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam.

- Thành phần:

+ Sở GDĐT, lãnh đạo các trường ĐH, CĐ tham gia tổ chức thi;

+ Phòng GDĐT: 01 lãnh đạo Phòng GDĐT

+ Trường phổ thông: Hiệu trưởng, Giám đốc GDNN-GDTX, Trưởng điểm thi, Phó Trưởng điểm thi phụ trách CSVC theo danh sách các trường gửi về Sở.

- Các tài liệu phát tại hội nghị:

+ Quyết định điều động coi thi, chấm thi cho Hiệu trưởng trường ĐH, CĐ, THPT.

+ Danh sách phòng thi, phiếu thu bài thi, phù hiệu.

+ Hướng dẫn nghiệp vụ coi thi; hồ sơ ban coi thi; Quyết định điều động coi thi; thông báo địa điểm nhận bài thi cho Trưởng điểm thi.

- Thông báo địa điểm Ban chấm thi môn thi tự luận.

Chiều 21/6

Các trường PT, ĐH, CĐ

Công bố các Quyết định coi, chấm thi; thông báo cho cán bộ, giảng viên, giáo viên lịch thi, địa điểm thi.

Chậm nhất 23/6

SGDĐT

Hoàn thành việc giao văn phòng phẩm phục vụ Điểm thi (Giấy thi, Phiếu TLTN, giấy nháp; phong bì đựng đề thi thừa...) đến các Điểm thi.

24/6

Ban coi thi

Ban Coi thi làm việc

24/6

Ban Vận chuyển và bàn giao đề thi

Bàn giao đề thi đã in sao cho các Điểm thi.

Từ 25/6 đến 27/6

Ban coi thi

- Coi thi theo lịch thi. Thực hiện theo hướng dẫn coi thi của Sở;

- Cập nhật vào phần mềm QLT báo cáo nhanh tình hình coi thi từng buổi thi

27/6

Sở GDĐT; Ban chấm thi trắc nghiệm, Ban làm phách

- Nhận bài thi của các Điểm thi;

- Bàn giao bài thi tự luận cho Ban làm phách;

- Bàn giao bài thi trắc nghiệm cho Ban chấm thi trắc nghiệm;

- Bàn giao cơ sở vật chất cho Ban chấm thi trắc nghiệm.

28/6 (8h30)

Hội đồng thi

- Họp Lãnh đạo Hội đồng thi, đánh giá công tác coi thi; triển khai công tác chấm thi tự luận

+ Địa điểm: Sở GDĐT, CLB 23 Quang Trung.

+ Thành phần:

* Lãnh đạo các Ban của Hội đồng thi;

* Lãnh đạo các Trưởng môn chấm thi tự luận, Tổ trưởng tổ hồ sơ, Tổ trưởng tổ chấm kiểm tra;

- Bàn giao mã phách cho Ban làm phách.

Trước 11h30 ngày 28/6

Hội đồng thi

Cập nhật vào phần mềm QLT báo cáo tổng hợp số liệu và tình hình coi thi về Bộ GDĐT.

28/6

Ban làm phách

Ban làm phách bắt đầu làm phách.

02/7

Đơn vị ĐKDT

Gửi danh sách, hồ sơ xét đặc cách tốt nghiệp (trước và trong khi thi) về Sở

Chậm nhất 13/7

Hội đồng thi, Bộ GDĐT

- Tổ chức chấm thi;

- Tổng kết công tác chấm thi;

- Báo cáo sơ bộ kết quả và gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ GDĐT;

- Hoàn thành đối sánh kết quả thi.

14/7

Hội đồng thi, Đơn vị ĐKDT

Công bố kết quả thi cho thí sinh.

16/7

SGDĐT

Cập nhật vào phần mềm QLT và gửi báo cáo sơ bộ kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT sơ bộ về Bộ GDĐT;

18/7

SGDĐT Trường PT

Công bố kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT sơ bộ.

Chậm nhất 21/7

Hội đồng thi

Trả Giấy chứng nhận kết quả thi của thí sinh cho các đơn vị ĐKDT tại Sở.

Đơn vị ĐKDT

Cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và giấy chứng nhận kết quả thi (bản chính) cho thí sinh.

Từ 15/7 đến 23/7

Đơn vị ĐKDT

Thu nhận đơn phúc khảo, cập nhật dữ liệu phúc khảo vào phần mềm QLT và lập danh sách phúc.

24/7

Đơn vị ĐKDT

Chuyển đơn phúc khảo và danh sách phúc khảo về Sở GDĐT.

SGDĐT

Chuyển dữ liệu phúc khảo cho Hội đồng thi.

Từ 24/7 đến 02/8

Ban phúc khảo

Tổ chức phúc khảo bài thi.

04/8

SGDĐT

Hoàn thành việc xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo

05/8

SGDĐT

Cập nhật vào phần mềm QLT và gửi Báo cáo kết quả tốt nghiệp THPT chính thức và dữ liệu về Cục QLCL;

09/8

SGDĐT

Gửi danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT (chính thức) về Văn phòng Bộ GDĐT.

 

 

 

thuộc tính Công văn 1085/SGDĐT-QLT

Công văn 1085/SGDĐT-QLT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn tổ chức thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019
Cơ quan ban hành: Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1085/SGDĐT-QLTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Phạm Văn Đại
Ngày ban hành:29/03/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi