Công văn 1000/BGDĐT-TTr của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổng kết việc thực hiện Nghị định 85/2006/NĐ-CP, Quyết định 14/2006/QĐ-BGDĐT và lấy ý kiến về soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật thay thế

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
----------------------
Số: 1000/BGDĐT-TTr
V/v: Tổng kết việc thực hiện Nghị định số
85/2006/NĐ-CP, Quyết định số 14/2006/
QĐ-BGDĐT và lấy ý kiến về soạn thảo
văn bản QPPL thay thế
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
                         Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2012
 
 
 

Kính gửi:                                     
- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng và trường trung cấp chuyên nghiệp.
 
Thực hiện Luật Thanh tra năm 2010 và để đáp ứng yêu cầu tăng cường công tác thanh tra trong thời kỳ mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật: Nghị định về thanh tra giáo dục thay thế Nghị định số 85/2006/NĐ-CP ngày 18/8/2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra giáo dục (Nghị định số 85), Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra trong các cơ sở giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp thay thế Quyết định số 14/2006/QĐ-BGDĐT ngày 25/4/2006 (Quyết định số 14), Thông tư quy định về Cộng tác viên thanh tra giáo dục trong năm 2012.
Bộ GD&ĐT đề nghị các sở GD&ĐT; các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng và trường trung cấp chuyên nghiệp thực hiện các nội dung sau:
I. Tổng kết việc thực hiện Nghị định số 85 và đề xuất những nội dung cần sửa đổi, bổ sung để soạn thảo Nghị định mới thay thế
1. Về tổng kết thực hiện Nghị định số 85 từ năm 2006 đến nay
- Tình hình triển khai thực hiện tại đơn vị;
- Những nội dung đã thực hiện và những nội dung chưa thực hiện được;
- Những thuận lợi, khó khăn và đề xuất, kiến nghị.
2. Những đề xuất, góp ý về điều, khoản trong Nghị định thay thế Nghị định số 85
 

Điều, khoản
Nội dung trong Nghị định 85 hiện hành
Nội dung cần sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế
Lý do sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế
Ghi chú
 
 
 
 
 
 
II. Tổng kết việc thực hiện Quyết định số 14 và đề xuất những nội dung cần sửa đổi, bổ sung để soạn thảo Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra trong các cơ sở giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp thay thế Quyết định số 14
1. Tổ chức thanh tra nội bộ của trường hoặc cán bộ làm công tác thanh tra nội bộ
 
- Thời điểm thành lập, tên gọi, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, chế độ được hưởng của cán bộ làm công tác thanh tra,…
- Danh sách cán bộ Phòng Thanh tra hoặc cán bộ làm công tác thanh tra
 

STT
Họ và tên
Trình độ chuyên môn
Chức vụ
Số điện thoại liên hệ
Ghi chú
 
 
 
 
 
 
 
2. Hoạt động thanh tra
Đối tượng thanh tra, nội dung hoạt động, phương pháp tổ chức thực hiện hoạt động thanh tra, kết quả đạt được từ năm 2006 đến nay, nêu chi tiết công tác thanh tra năm học 2011-2012.
3. Khó khăn trong thực hiện, kiến nghị và đề xuất
(Đề nghị gửi kèm theo báo cáo này văn bản quy định về tổ chức và hoạt động Thanh tra của trường, quyết định thành lập phòng thanh tra).
III. Về Cộng tác viên thanh tra giáo dục
1. Tình hình tổ chức và hoạt động của cộng tác viên thanh tra (CTVTT)
- Số lượng CTVTT
- Hoạt động của CTVTT
- Thuận lợi, khó khăn
2. Đề xuất xây dựng quy định về CTVTT
a) Về tiêu chuẩn đối với cộng tác viên thanh tra
- Tiêu chuẩn: Phẩm chất chính trị, đạo đức; thâm niên công tác; trình độ đào tạo (đạt chuẩn); trình độ chuyên môn; các tiêu chuẩn khác
- Thành phần: Cán bộ quản lý của sở GD&ĐT; cán bộ quản lý của phòng GD&ĐT; cán bộ quản lý của các cơ sở giáo dục ; giáo viên, nhân viên; các thành phần khác (nếu cần thiết); tỷ lệ giữa các thành phần (cán bộ quản lý; giáo viên; các bộ môn…)
- Cách thức huy động CTVTT: Bổ nhiệm CTVTT theo nhiệm kỳ? trưng tập theo từng Đoàn (cuộc) thanh tra? thẩm quyền bổ nhiệm; thời gian 1 nhiệm kỳ; tỷ lệ CTVTT/GV; hình thức khác (nếu có)
b) Về chế độ, chính sách đối với CTVTT
- Đối tượng: Giáo viên; nhân viên; cán bộ quản lý ở các trường; cán bộ, chuyên viên của sở; chuyên viên của phòng GD&ĐT; đối tượng khác (nếu có).
- Chế độ thanh toán: Thanh tra hoạt động sư phạm của giáo viên: tính theo buổi; theo số hồ sơ (cách tính: theo tiết; tăng giờ; theo số tiền/buổi; theo mức lương tối thiểu; các hình thức khác); các cuộc thanh tra còn lại hình thức thanh toán: số ngày theo Quyết định (cách tính theo tiết; theo số tiền; theo mức lương tối thiểu; hình thức khác); kinh phí đi lại, lưu trú thanh toán theo quy định.
- Nguồn kinh phí chi trả: ngân sách nhà nước
- Trách nhiệm thanh toán chế độ: Giám đốc Sở GD&ĐT chịu trách nhiệm thanh toán chế độ cho CTVTT của Sở quản lý; trưởng phòng GD&ĐT chịu trách nhiệm thanh toán chế độ cho CTVTT của phòng quản lý; hình thức khác (nếu có).
Ghi chú: các sở giáo dục và đào tạo báo cáo 3 phần: I, II và III; các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng và trường trung cấp chuyên nghiệp báo cáo 2 phần: I và II.
Báo cáo tổng kết gửi về Thanh tra Bộ GD&ĐT trước ngày 05/3/2012.
Địa chỉ: Thanh tra Bộ GD&ĐT, 49-Đại Cồ Việt-Hà Nội, Email: Tdhien@moet.gov.vn
 

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, TTr.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đã kí
 
 
Nguyễn Thị Nghĩa
 

thuộc tính Công văn 1000/BGDĐT-TTr

Công văn 1000/BGDĐT-TTr của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổng kết việc thực hiện Nghị định 85/2006/NĐ-CP, Quyết định 14/2006/QĐ-BGDĐT và lấy ý kiến về soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật thay thế
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1000/BGDĐT-TTrNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Thị Nghĩa
Ngày ban hành:29/02/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

tải Công văn 1000/BGDĐT-TTr

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi