Chỉ thị 20/2010/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2010 - 2011 tại Thành phố Hồ Chí Minh

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-----------------------
Số: 20/2010/CT-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 10 năm 2010
 
 
CHỈ THỊ
VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
NĂM HỌC 2010 - 2011 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
 
Thực hiện Chỉ thị số 3399/CT-BGDĐT ngày 16 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2010 - 2011;
Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ thị Thủ trưởng các sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể thành phố và tổ chức xã hội tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2010 - 2011, với các nội dung trọng tâm như sau:
1. Về công tác chính trị tư tưởng
a) Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực, hiệu quả, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, phấn đấu ngày càng nhiều gương điển hình về “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
b) Đề cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân cho đội ngũ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ quản lý và người đứng đầu các đơn vị. Kiên quyết loại bỏ khỏi ngành những cá nhân thiếu ý thức, trách nhiệm, yếu kém về nhận thức, sai lệch về tư tưởng. Tiếp tục đưa nội dung cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” lồng ghép vào giảng dạy một số môn học chính khóa và hoạt động ngoài giờ lên lớp.
c) Tổ chức Hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và cuộc vận động “Hai không” của ngành với 4 nội dung “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục, nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và việc học sinh không đạt yêu cầu được lên lớp”.
d) Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Tổ chức tuyên dương, khen thưởng nhằm động viên, nêu gương trong toàn ngành những giáo viên có ý thức tự học, tự rèn, sáng tạo trong giảng dạy và giáo dục.
đ) Nâng chất lượng, hiệu quả hoạt động Đoàn, Đội trong nhà trường; gắn chặt hoạt động Đoàn, Đội với việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trong từng nhà trường. Phát huy hiệu quả vai trò tích cực của các tổ chức đoàn thể quần chúng trong việc giáo dục lý tưởng đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho trẻ em, thanh thiếu niên, học sinh.
e) Đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Triển khai thực hiện nội dung “Đi học an toàn” nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh trên đường từ nhà đến trường, an ninh trật tự trong và ngoài nhà trường trên cơ sở phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, nhà trường và gia đình.
g) Tiếp tục đẩy mạnh chủ đề tư tưởng “Sống có trách nhiệm”, sống trung thực; giáo dục học sinh lý tưởng sống, kỹ năng sống. Phấn đấu đào tạo một thế hệ học sinh thành phố có trí tuệ, có thể lực, văn minh, nghĩa tình.
h) Phối hợp với Hội Khuyến học, Hội Cựu Giáo chức và các phương tiện truyền thông để tuyên truyền, phát huy truyền thống ham học, lao động sáng tạo của người Việt Nam. Phổ biến, nhân rộng các tấm gương điển hình trong đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và học sinh, sinh viên xuất sắc.   
2. Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục đào tạo
a) Triển khai Chương trình giáo dục mầm non mới và Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Tiếp tục đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng.
b) Triển khai thực hiện các giải pháp nhằm giảm tỷ lệ học sinh yếu kém, khắc phục tình trạng học sinh bỏ học. Tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng dạy học 2 buổi/ngày, nhất là ở cấp tiểu học.
c) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để đổi mới phương pháp dạy và học. Khuyến khích giáo viên, giảng viên soạn bài giảng điện tử và tham gia trao đổi kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. 
d) Duy trì và nâng cao kết quả phổ cập bậc trung học mà thành phố đã đạt. Nâng cao chất lượng các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm văn hóa ngoài giờ; duy trì, củng cố, thực hiện có hiệu quả trung tâm giáo dục cộng đồng. Tạo điều kiện thuận lợi, đáp ứng nhu cầu học tập cho con em nhân dân, nhất là nhu cầu học tập tin học, ngoại ngữ, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn thành phố.
đ) Củng cố, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trung cấp chuyên nghiệp. Gắn việc đào tạo với nhu cầu xã hội. Tích cực hướng nghiệp phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông.
3. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục
a) Tiếp tục đổi mới công tác quản lý nhà trường theo hướng xây dựng một nhà trường tiên tiến, hiện đại; tạo điều kiện thuận lợi để nhà trường thực hiện tốt hơn quyền chủ động của cơ sở trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động giáo dục.
b) Xây dựng chiến lược phát triển của từng nhà trường trong giai đoạn 2011 - 2015 và kế hoạch năm học 2010 - 2011 thật cụ thể và chi tiết.
c) Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục nhà trường, rà soát hoàn thành tiến độ tự đánh giá, tiến tới đề nghị thực hiện đánh giá ngoài, góp phần nâng cao học hiệu và chuẩn hóa trong công tác quản lý.
d) Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong việc tổ chức quản lý các hoạt động của nhà trường (thời khóa biểu của giáo viên, tiến độ thực hiện chương trình, thông tin phản hồi từ phụ huynh và học sinh…).
đ) Làm tốt công tác tự kiểm tra, đánh giá và công tác thanh tra chuyên đề, thanh tra đơn tuyến nhằm phát hiện, ngăn chặn và chấn chỉnh kịp thời những vấn đề chưa tốt trong quá trình quản lý của từng đơn vị.
e) Khen thưởng chính xác, kịp thời nhằm động viên, khuyến khích các cá nhân có nhiều sáng kiến cải tiến phương pháp giảng dạy, những cá nhân có nhiều đóng góp trong tiến trình xây dựng một nhà trường tiên tiến, hiện đại.
g) Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý tài chính, giao quyền tự chủ cho các trường công lập, khuyến khích các trường công lập tự chủ tài chính khai thác phương thức hoạt động theo hướng cung ứng dịch vụ, tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh bằng chất lượng hiệu quả đào tạo.
4. Đầu tư xây dựng hệ thống trường lớp: theo phương châm: “Trường học an toàn, bền vững và hiện đại”.
a) Tích cực triển khai xây dựng hệ thống trường lớp theo đề án quy hoạch mạng lưới trường lớp đã được Ủy ban nhân dân quận - huyện phê duyệt; triển khai nhanh các dự án đầu tư xây dựng trường lớp theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa. Tăng số lượng các trường học có môi trường khang trang, sạch đẹp, trang thiết bị hiện đại, tiện ích và tổ chức sáng tạo các hoạt động giảng dạy, giáo dục đáp ứng nhu cầu hội nhập, phát triển của thành phố.
b) Huy động mọi nguồn lực trong xã hội để từng bước nâng cấp, xây dựng nhà trường theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa (theo chuẩn khu vực và quốc tế). Tăng cường đầu tư cho các trường giáo dục đặc biệt để các trường phát huy đầy đủ chức năng của mình.
c) Tiếp tục khai thác, thu hút các nguồn đầu tư từ ngân sách Nhà nước chăm lo cho sự nghiệp giáo dục đào tạo của thành phố. Đồng thời tranh thủ các nguồn lực ngoài xã hội đóng góp tự nguyện, hợp pháp cho việc trang bị, xây dựng các trường học, nhất là các xã, phường khó khăn.
5. Bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo
a) Tiếp tục bồi dưỡng về trình độ chính trị và chuyên môn cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đảm bảo đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện nhà trường.
b) Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 15 tháng 6 năm 2004 của Ban Bí thư về “Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục”, đảm bảo đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, lương tâm, tay nghề của nhà giáo; thông qua việc quản lý, phát triển đúng định hướng và có hiệu quả giáo dục để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng những đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
c) Xây dựng tiêu chuẩn, cơ cấu nhân sự với từng chức danh cụ thể để tổ chức đào tạo, tuyển dụng và bồi dưỡng phù hợp. Tăng cường công tác quy hoạch cán bộ nguồn, từ đó có biện pháp đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn sắp tới.
6. Đổi mới công tác tài chính
a) Xây dựng đề án học phí theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ. Chấn chỉnh công tác quản lý thu, chi trong các cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập, sử dụng hiệu quả nguồn thu; chấm dứt tình trạng lạm thu dưới mọi hình thức.
b) Tiếp tục khai thác, thu hút các nguồn đầu tư từ ngân sách nhà nước chăm lo cho sự nghiệp giáo dục đào tạo của thành phố. Đồng thời tranh thủ các nguồn lực ngoài xã hội đóng góp tự nguyện, hợp pháp cho việc trang bị, xây dựng các trường học, nhất là vùng khó khăn.
c) Vận động các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm, các đơn vị kinh tế, các mạnh thường quân hỗ trợ học sinh nghèo, con em diện chính sách xã hội, các đối tượng phổ cập giáo dục, đảm bảo trẻ em được đi học, được chăm sóc, được hưởng các chế độ công bằng, bình đẳng và mọi cơ hội trong giáo dục.
7. Quan hệ quốc tế
a) Đẩy mạnh giao lưu quốc tế nhằm thu hút đầu tư, giao lưu hợp tác, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, học tập với các nước trong khu vực và các nước có giáo dục phát triển nổi bật.
b) Củng cố và quản lý có hiệu quả các trường quốc tế và các cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài. Xây dựng và khuyến khích các mô hình giáo dục tiên tiến, hiện đại, hiệu quả đang là xu hướng phát triển đáp ứng đòi hỏi của thành phố trong thời kỳ hội nhập.
Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các Sở - ngành thành phố, Ủy ban nhân dân các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm học 2010 - 2011./.
 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
Hứa Ngọc Thuận
 

thuộc tính Chỉ thị 20/2010/CT-UBND

Chỉ thị 20/2010/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2010 - 2011 tại Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCMSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:20/2010/CT-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Hứa Ngọc Thuận
Ngày ban hành:04/10/2010Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

tải Chỉ thị 20/2010/CT-UBND

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 24/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho thôi giữ chức vụ và kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với viên chức quản lý tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và Trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Quyết định 24/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho thôi giữ chức vụ và kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với viên chức quản lý tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và Trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , Cơ cấu tổ chức , Cán bộ-Công chức-Viên chức

Vui lòng đợi