Chỉ thị 15/2013/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2013 - 2014 tại Thành phố Hồ Chí Minh

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Chỉ thị 15/2013/CT-UBND

Chỉ thị 15/2013/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2013 - 2014 tại Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCMSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:15/2013/CT-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Hứa Ngọc Thuận
Ngày ban hành:20/08/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------
Số: 15/2013/CT-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 08 năm 2013
 
 
CHỈ THỊ
Về thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2013 – 2014 tại Thành phố Hồ Chí Minh
----------------------------
 
 
Căn cứ Quyết định số 1840/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2013 - 2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2013 - 2014;
Nhằm phát huy những thành tích đã đạt được; đồng thời huy động sức mạnh tổng hợp và nguồn lực toàn xã hội cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Trưởng các Sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể các cấp, các tổ chức xã hội tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm năm học 2013 - 2014, như sau:
1. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý
- Đẩy mạnh việc phân cấp quản lý giáo dục theo tinh thần Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục và Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 19 tháng 10 năm 2011 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về giáo dục đối với các loại hình giáo dục, các cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài.
- Tiếp tục giao quyền tự chủ cho các đơn vị theo Nghị quyết số 35/2009/NQ-QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội về chủ trương, định hướng đổi mới một số cơ chế tài chính trong giáo dục và đào tạo từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015; Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính; nghiêm túc thực hiện các quy định của Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm và chống lãng phí; thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên.
- Tăng cường kiểm tra các hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường; kiên quyết xử lý nghiêm khắc các trường hợp dạy thêm không đúng qui định. Đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh; đổi mới công tác tuyển sinh lớp 10 năm học 2014 - 2015. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác quản lý giáo dục và việc thực hiện nhiệm vụ tại các cơ sở giáo dục và đào tạo.
- Triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai Chương trình hành động của Thành ủy về thực hiện Kết luận số 51 - Hội nghị Trung ương 6 - Khóa XI.
- Triển khai Kế hoạch thực hiện một số chính sách xã hội đối với ngành giáo dục và đào tạo nhằm không để một học sinh nào không thể đến trường vì hoàn cảnh gia đình khó khăn.
2. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục
- Tiếp tục thực hiện hiệu quả, sáng tạo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị; các phong trào thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của thành phố gắn với đặc thù của ngành góp phần nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp của nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
- Đặt trọng tâm chủ đề năm học 2013 - 2014 là "tập trung phát triển năng khiếu và phẩm chất cho học sinh".
- Củng cố kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập bậc trung học. Đẩy mạnh công tác phân luồng học sinh sau trung học và công tác xóa mù chữ cho người lớn (đặc biệt chú trọng đối tượng sau 35 tuổi); đa dạng hóa phương thức học tập đáp ứng nhu cầu nhân lực, tạo cơ hội học tập suốt đời cho nhân dân.
- Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, thể chất, chăm sóc sức khoẻ cho học sinh, sinh viên; tăng cường công tác quản lý, phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trường học, phòng chống tội phạm, bạo lực, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
- Tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập. Chú trọng hướng dẫn học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu; tăng cường tổ chức cho học sinh học tập, nghiên cứu, làm việc theo nhóm; khuyến khích, hướng dẫn và tạo điều kiện để học sinh nghiên cứu khoa học, ứng dụng các kiến thức đã học trong thực tế. Định hướng nghiên cứu khoa học cơ bản, khoa học ứng dụng để học sinh có thể có những công trình khoa học có giá trị, vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống để giải quyết các vấn đề tự nhiên, kinh tế, xã hội, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thành phố.
- Tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án Phổ cập và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh phổ thông và chuyên nghiệp. Tích cực đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện thí điểm, vận dụng, tích hợp các chương trình, giáo trình tiên tiến ở các nước đối với các bộ môn tiếng Anh, Toán và khoa học để làm nền tảng cho việc cập nhật, nâng cao, mở rộng kiến thức cho học sinh thành phố, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân thành phố.
- Xây dựng và triển khai thực hiện đề án “Đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi thành phố” nhằm đào tạo, bồi dưỡng nhân tài cho thành phố đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố. Triển khai thực hiện Đề án Xây dựng xã hội học tập đến năm 2020 trên địa bàn thành phố.
- Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các cơ sở giáo dục, đảm bảo không có cơ sở giáo dục nào yếu kém; kiên quyết xử lý các đơn vị thực hiện không đúng quy định.
- Mở rộng hợp tác quốc tế về phát triển giáo dục và đào tạo nhằm giảm dần khoảng cách giữa giáo dục và đào tạo thành phố và các nước phát triển; đẩy mạnh công tác phân luồng học sinh sau trung học.
3. Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục
- Tiếp tục phân cấp mạnh công tác tuyển dụng giáo viên; đổi mới công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng giáo viên đáp ứng nhu cầu đổi mới nhà trường theo hướng tiên tiến, hiện đại, hội nhập khu vực và quốc tế.
- Xây dựng và triển khai Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên thành phố" nhằm chủ động cung cấp đội ngũ giáo viên cho thành phố (đặc biệt là giáo viên mầm non và tiểu học). Xây dựng kế hoạch thành lập Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học cho giáo viên thành phố nhằm nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học theo chuẩn quốc tế cho giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục thành phố.
- Quy hoạch phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đến năm 2020. Ban hành cơ chế, chính sách đãi ngộ để thu hút giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục có năng lực, chuyên môn giỏi, tạo động lực tiếp tục nâng cao trình độ, phấn đấu cho nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục của thành phố.
4. Tăng nguồn lực đầu tư, đổi mới cơ chế tài chính giáo dục và tăng cường cơ sở vật chất
- Tiếp tục đổi mới cơ chế tài chính giáo dục nhằm huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của nhà nước và xã hội đầu tư cho giáo dục, nâng cao tính tự chủ của các cơ sở giáo dục, đảm bảo minh bạch và trách nhiệm đối với Nhà nước, người học và xã hội.
- Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp lần thứ X - Khóa VIII về triển khai thực hiện Nghị định 49/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế thu và sử dụng học phí, trên cơ sở đảm bảo mức phân bổ ngân sách đủ cho việc miễn học phí ở bậc tiểu học và các trường công lập tự chủ tài chính theo Quyết định 54/2006/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố; tiếp tục thực hiện miễn giảm học phí cho học sinh diện chính sách, diện xã hội...
- Đẩy mạnh công tác xây dựng cơ sở vật chất trường lớp; trang thiết bị hiện đại phục vụ học tập và giảng dạy. Phối hợp các sở, ban, ngành, quận - huyện trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt điều chỉnh qui hoạch chi tiết mạng lưới trường học trên địa bàn thành phố phù hợp tình hình mới, đảm bảo sự phát triển của ngành đến năm 2020.
- Tăng cường đầu tư xây dựng cơ bản, đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia; mở rộng mô hình trường tiên tiến theo xu thế hội nhập quốc tế; đầu tư phát triển các trường chuyên, trường năng khiếu đảm bảo thực hiện thành công đề án "Đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi thành phố".
- Đầu tư ngân sách nhà nước có định hướng, trọng điểm, không bình quân dàn trải cho các cơ sở giáo dục công lập theo hướng đầu tư đến đâu đạt chuẩn đến đó. Từng bước chuẩn hóa, hiện đại cơ sở vật chất nhà trường, đảm bảo đủ nguồn lực tài chính và phương tiện dạy học tối thiểu của tất cả các cơ sở giáo dục.
- Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, thu hút nguồn nhân lực của toàn xã hội để đầu tư, phát triển giáo dục và đào tạo.
Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, các Sở - ngành thành phố và Ủy ban nhân dân các quận - huyện triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.  Đề nghị các Cấp ủy Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể các cấp, các tổ chức xã hội quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để ngành giáo dục và đào tạo thành phố thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm học 2013 - 2014./.
 

 Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Cục Kiểm tra Văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND. TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố;
- Văn phòng Thành ủy;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Ban Văn hóa - Xã hội HĐND.TP;
- Các Sở - ngành, Đoàn thể thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận - huyện;
- VPUB: CPVP; Các Phòng CV; TTCB;
- Lưu:VT, (VX/Nh) P.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hứa Ngọc Thuận
 
 
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học, xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở, bổ túc trung học cơ sở năm 2024 và xét tuyển sinh vào lớp 6 trung học cơ sở, thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024 - 2025

Quyết định 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học, xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở, bổ túc trung học cơ sở năm 2024 và xét tuyển sinh vào lớp 6 trung học cơ sở, thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024 - 2025

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Quyết định 27/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2013 - 2014 đến năm học 2014 - 2015 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định 27/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2013 - 2014 đến năm học 2014 - 2015 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Tài chính-Ngân hàng, Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi